Lönestatistik för en befolkningsstatistiker 2023

Vad tjänar en befolkningsstatistiker i månaden? Medellönen är 45800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 44500 kronor i yrket medan männen har en lön på 47000 kronor. Se även aktuarie, försäkringsbolag , befolkningsstatistiker och biostatistiker .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 52800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som befolkningsstatistiker.

Medellön, snittlön eller medianlön för en befolkningsstatistiker?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 45800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln befolkningsstatistiker in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utvecklar och tillämpar statistiska teorier, modeller och metoder. Planerar, utvecklar, bearbetar, framställer, analyserar och presenterar statistiska undersökningar. Gör prognoser. Bearbetar administrativa uppgifter till statistik.”

Hur ser lönestatistiken ut för en befolkningsstatistiker i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för befolkningsstatistiker skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 42600 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 52800 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som befolkningsstatistiker? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 44500 kronor som befolkningsstatistiker medan männens lön är 47000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 37000 kronor39200 kronor
2015 37800 kronor39000 kronor
2016 38200 kronor41200 kronor
2017 39100 kronor42500 kronor
2018 40300 kronor43400 kronor
2019 41800 kronor43700 kronor
2020 42600 kronor45000 kronor
2021 44500 kronor47000 kronor

Lönestatistik för befolkningsstatistiker i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige43800
Stockholm45700
Östra Mellansverige38700
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som befolkningsstatistiker i Sverige?

Det är totalt 1400 personer som idag är anställda som befolkningsstatistiker enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1400
Stockholm och Stockholms län810
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län340
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en befolkningsstatistiker i lön i månaden?

Medellönen för en befolkningsstatistiker är 45800 kronor.

Hur många jobbar som befolkningsstatistiker i Sverige?

Det finns 1400 personer anställda i Sverige.


Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som befolkningsstatistiker eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Stockholm
Analytiker, inriktning mot BI, omr. för beslutsstödsinformation i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som statistiker på Försäkringskassan i Stockholm
Linköping
Statistiker till Barnafrid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biostatistiker på Linköpings Universitet i Linköping
Umeå
Arbetsmiljöspecialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöstatistiker på Vattenfall AB i Umeå
Eskilstuna
Statistiker för arbete inom energiområdet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som statistiker på Experis AB i Eskilstuna
Solna
Utredare inom miljöstatistik och input-output-modeller till SCB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöstatistiker på Statistiska Centralbyrån i Solna
Huddinge
Vikariat som biostatistiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biostatistiker på Karolinska Inst i Huddinge
Solna
Erfarna statistiker/analytiker till Skolverket
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som statistiker på Statens Skolverk i Solna
Stockholm
Statistiker/utredare med fokus på hälso- och sjukvård
Ledigt jobb som statistiker på Socialstyrelsen i Stockholm
Stockholm
Analytiker med fokus på kompetensförsörjning
Ledigt jobb som statistiker på Socialstyrelsen i Stockholm
Sundsvall
Senior Dataanalytiker
Ledigt jobb som matematisk statistiker på Bolagsverket i Sundsvall
Analytiker med statistikinriktning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som statistiker på Skatteverket i
Stockholm
Statistiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som matematisk statistiker på Karolinska Inst i Stockholm
Uppsala
Utredare/statistiker
Ledigt jobb som statistiker på Trossamfundet Svenska Kyrkan i Uppsala
Solna
Statistiker till SCB:s arbetskraftsundersökning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som statistiker på Statistiska Centralbyrån i Solna
Are you our new WFM Forecasting Analyst?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som statistiker på Webhelp Sweden AB i
Katrineholm
Statistiker/kvantitativ utredare till analysenheten
Ledigt jobb som statistiker på Inspektionen För Arbetslöshetsförsäkring i Katrineholm
Umeå
Doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot matematisk statistik
Ledigt jobb som matematisk statistiker på Umeå Universitet i Umeå
Stockholm
Global Head Biostatistics
Ledigt jobb som biostatistiker på Egetis Therapeutics AB (publ) i Stockholm