Lönestatistik för en högskollärare, adjunkt 2023

Vad tjänar en högskollärare, adjunkt i månaden? Medellönen är 38900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 38600 kronor i yrket medan männen har en lön på 39400 kronor. Se även adjunkt, högskola/universitet , amanuens, högskola/universitet och doktorand, högskola/universitet .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 41100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som högskollärare, adjunkt.

Medellön, snittlön eller medianlön för en högskollärare, adjunkt?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 38900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln högskollärare, adjunkt in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför annat undervisningsarbete inom högskola och universitet än inom 2311–2314. Exempel på arbetsuppgifter: Undervisar, handleder samt examinerar inom grundutbildningen. Deltar i utvecklingen av utbildningen inom området.”

Hur ser lönestatistiken ut för en högskollärare, adjunkt i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för högskollärare, adjunkt skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38400 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 40800 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som högskollärare, adjunkt? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 38600 kronor som högskollärare, adjunkt medan männens lön är 39400 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 35100 kronor36700 kronor
2015 35700 kronor37500 kronor
2016 33500 kronor35400 kronor
2017 34200 kronor36000 kronor
2018 35700 kronor37100 kronor
2019 36600 kronor37900 kronor
2020 37500 kronor38900 kronor
2021 38600 kronor39400 kronor

Lönestatistik för högskollärare, adjunkt i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige38200
Stockholm36300
Östra Mellansverige37300
Småland med öarna41100
Sydsverige38400
Västsverige38700
Norra Mellansverige40000
Mellersta Norrland39200
Övre Norrland37600

Hur många jobbar som högskollärare, adjunkt i Sverige?

Det är totalt 9700 personer som idag är anställda som högskollärare, adjunkt enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige9700
Stockholm och Stockholms län2300
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län1400
Hallands och Västra Götalands län1500
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län650
Västernorrlands och Jämtlands190
Västerbottens och Norrbottens län690

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en högskollärare, adjunkt i lön i månaden?

Medellönen för en högskollärare, adjunkt är 38900 kronor.

Hur många jobbar som högskollärare, adjunkt i Sverige?

Det finns 9700 personer anställda i Sverige.


Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som högskollärare, adjunkt eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Skellefteå
2 Universitetsadjunkter i omvårdnad till Skellefteå
Ledigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Umeå Universitet i Skellefteå
Gävle
Universitetsadjunkt i socialt arbete
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Högskolan i Gävle i Gävle
Gävle
Universitetsadjunkt i kriminologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Högskolan i Gävle i Gävle
Falun
Vikarierande universitetsadjunkt i omvårdnad, 40%
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Högskolan Dalarna i Falun
Malmö
Universitetsadjunkt (-er) i omvårdnad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Malmö Universitet i Malmö
Uppsala
Universitetsadjunkt i grismedicin
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Umeå
Universitetsadjunkt, vikariat
Ledigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Umeå Universitet i Umeå
Stockholm
Adjunkt i musik med inriktning slagverk
Ledigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Stockholms Konstnärliga Högskola i Stockholm
Stockholm
Projektledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Karolinska Inst i Stockholm
Malmö
Universitetsadjunkt i interaktionsdesign
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Malmö Universitet i Malmö
Gävle
Adjungerad universitetsadjunkt i svenska språket
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Högskolan i Gävle i Gävle
Uppsala
Universitetsadjunkt inom biokemi och cellbiologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Lomma
Universitetsadjunkt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Sveriges Lantbruksuniversitet i Lomma
Göteborg
Biträdande forskare till statsvetenskapliga institutionen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Göteborgs Universitet i Göteborg
Göteborg
Gästlärare med inriktning mot fysik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Göteborgs Universitet i Göteborg
Linköping
Adjungerad universitetsadjunkt i kognitionsvetenskap
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Linköpings Universitet i Linköping
Växjö
Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk
Ledigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Linnéuniversitetet i Växjö
Växjö
Universitetsadjunkt i svenska som främmande språk
Ledigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Linnéuniversitetet i Växjö
Västerås
Universitetsadjunkter i pedagogik med inriktning förskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på MÄLARDALENS UNIVERSITET i Västerås
Malmö
Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Malmö Universitet i Malmö
Göteborg
Adjungerad universitetsadjunkt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Göteborgs Universitet i Göteborg
Lund
Vik. universitetsadjunkt i högskolepedagogisk utveckling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Lunds Universitet i Lund
Falun
Universitetsadjunkter i pedagogiskt arbete
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Högskolan Dalarna i Falun
Uppsala
Universitetsadjunkt i veterinärmedicinsk anestesiologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Skövde
Adjunkt i informationsteknologi till området spelutveckling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Högskolan i Skövde i Skövde
Halmstad
Universitetslektor i Statsvetenskap, vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Högskolan i Halmstad i Halmstad
Umeå
Projektassistent till institutionen för informatik
Ledigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Umeå Universitet i Umeå
Västerås
Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning förskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på MÄLARDALENS UNIVERSITET i Västerås
Halmstad
Universitetsadjunkt i juridik, vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Högskolan i Halmstad i Halmstad
Stockholm
Gästlärare i industridesign med inr mot digitala tekniker
Ledigt jobb som universitets- och högskoleadjunkt på Konstfack i Stockholm