Lön organisationskonsult - Lönestatistik för en organisationskonsult 2023

Vad tjänar en organisationskonsult i månaden? Medellönen är 52100 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 48100 kronor i yrket medan männen har en lön på 56000 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 54500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som organisationskonsult.


TopplistorVad tjänar en organisationskonsult i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 52100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln organisationskonsult in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en organisationskonsult?

Vi har inga detaljer kring vad en organisationskonsult jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Utreder företags och organisationers verksamhet. Föreslår och planerar åtgärder för att utveckla och rationalisera verksamheten.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en organisationskonsult i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för organisationskonsult skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 50400 kronor

 • Kommunalanställd: 44000 kronor

 • Regionanställd 47900 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 54500 kronorHur stor chans är det att få jobb som organisationskonsult?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som organisationskonsult.

Ungefär 34600 jobbar som lednings- och organisationsutvecklare i landet, av dessa är cirka 48 procent kvinnor och 52 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för lednings- och organisationsutvecklare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för lednings- och organisationsutvecklare kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som organisationskonsult? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 48100 kronor som organisationskonsult medan männens lön är 56000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 42800 kronor48900 kronor
2015 44400 kronor48200 kronor
2016 47200 kronor51200 kronor
2017 47600 kronor52500 kronor
2018 45400 kronor52700 kronor
2019 46500 kronor53800 kronor
2020 46900 kronor54100 kronor
2021 48100 kronor56000 kronor

Lönestatistik för organisationskonsult i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige50600
Stockholm55400
Östra Mellansverige45100
Småland med öarna48600
Sydsverige47900
Västsverige46900
Norra Mellansverige45000
Mellersta Norrland43500
Övre Norrland44600


Hur många jobbar som organisationskonsult i Sverige?

Det är totalt 35700 personer som idag är anställda som organisationskonsult enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige35700
Stockholm och Stockholms län16500
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län4200
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1700
Blekinge och Skåne län4500
Hallands och Västra Götalands län5800
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1400
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län730

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en organisationskonsult i lön i månaden?

Medellönen för en organisationskonsult är 52100 kronor.

Hur många jobbar som organisationskonsult i Sverige?

Det finns 35700 personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som organisationskonsult eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till organisationskonsult

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Administrativ konsult Lön för en Administrativ rationaliserare Lön för en Administrativ utvecklare Lön för en Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation Lön för en Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning Lön för en Administratör, personalvetare Lön för en Affärsutvecklare Lön för en Akademisekreterare Lön för en Ambassadsekreterare Lön för en Antagningshandläggare Lön för en Antagningssekreterare, utbildning Lön för en Arbetsmarknadshandläggare Lön för en Arbetsmarknadssamordnare Lön för en Arbetsmarknadssekreterare Lön för en Arkivutredare, fastighetsrättslig Lön för en Asylhandläggare Lön för en Attaché Lön för en AU-chef Lön för en AU-utredare Lön för en Bankinspektör Lön för en Biståndshandläggare, SIDA Lön för en Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd Lön för en Byggnadsråd Lön för en Byrådirektör, ospec Lön för en Byråingenjör Lön för en Byråinspektör Lön för en Controller, personal Lön för en Departementssekreterare Lön för en Dövblindkonsulent Lön för en Dövkonsulent Lön för en EU-kontrollant, övrig Lön för en EU-samordnare Lön för en Fackombudsman Lön för en Filmcensor Lön för en FM-konsult Lön för en Folkhälsoutvecklare Lön för en Fritidsintendent Lön för en Fögderisekreterare Lön för en Förbundssekreterare Lön för en Föreningskonsulent Lön för en Företagskonsulent Lön för en Företagskonsult Lön för en Förhandlingsombudsman Lön för en Handikappkonsulent Lön för en Handläggare, utredare, offentlig förvaltning Lön för en Headhunter Lön för en HR-expert Lön för en HR-konsult Lön för en HR-specialist Lön för en Hälso- och sjukvårdsstrateg Lön för en Hälsoplanerare Lön för en Inspektör, Socialstyrelsen Lön för en Jämställdhetsstrateg Lön för en Kanslisekreterare, övrig Lön för en Klimatstrateg Lön för en Kommittésekreterare Lön för en Kommunhandläggare Lön för en Kommunsekreterare Lön för en Kompetensmäklare Lön för en Kompetensutvecklare Lön för en Konsulent, hörselskadade Lön för en Konsulent, rörelsehindrade Lön för en Konsulent, synskadade Lön för en Konsult, administrativ Lön för en Konsult, företags- Lön för en Konsult, HR Lön för en Konsult, management- Lön för en Konsult, organisations- Lön för en Konsult, outplacement- Lön för en Konsult, PA Lön för en Konsult, rekryterings- Lön för en Konsult, relocation service Lön för en Konsult, verksamhets- Lön för en Konsumentvägledare Lön för en Kontorsrationaliserare Lön för en Kulturassistent, handläggare/utredare, offentlig förvaltning Lön för en Kulturassistent, utredare, handläggare, intresseorg. Lön för en Kulturintendent, offentlig förvaltning Lön för en Kultursekreterare Lön för en Kvalitetskoordinator, forskning Lön för en Kvalitetskoordinator, organisationsutveckling Lön för en Kvalitetsrevisor Lön för en Kvalitetssamordnare, forskning Lön för en Kvalitetssamordnare, organisationsutveckling Lön för en Landsbygdsutvecklare Lön för en Landstingssekreterare Lön för en Lantbruksråd Lön för en Lobbyist, organisation Lön för en Länsbildningskonsulent Lön för en Länshälsovårdskonsulent Lön för en Löneingenjör Lön för en Lönespecialist Lön för en Managementkonsult Lön för en Miljöhandläggare (natur), offentlig förvaltning Lön för en Miljöstrateg Lön för en Naturvårdare, administratör Lön för en Näringslivskonsulent Lön för en Näringslivskonsult Lön för en Näringslivssekreterare Lön för en Ombudsman Lön för en Omvårdnadsutvecklare Lön för en Organisationskonsult Lön för en Organisationssekreterare, intresseorganisation Lön för en Organisationssekreterare, offentlig förvaltning Lön för en Organisationsutvecklare Lön för en Outplacementkonsult Lön för en PA-konsult Lön för en Partiombudsman Lön för en Personaladministratör, personalhandläggare Lön för en Personalassistent, personalhandläggare Lön för en Personalcontroller Lön för en Personalhandläggare Lön för en Personalkonsulent Lön för en Personalkonsult Lön för en Personalman Lön för en Personalplanerare, personalhandläggare Lön för en Personalrekryterare Lön för en Personalsamordnare Lön för en Personalsekreterare, personalhandläggare Lön för en Personalstrateg Lön för en Personalutvecklare Lön för en Personalvetare Lön för en Personalvårdskonsulent Lön för en Planerare, offentlig förvaltning Lön för en Planeringssekreterare, kommun, landsting Lön för en Politisk sekreterare Lön för en Projektledare, affärsutveckling Lön för en Regulatorisk handläggare Lön för en Rekryterare Lön för en Rekryteringsansvarig Lön för en Rekryteringskonsult Lön för en Rekryteringsledare Lön för en Researcher, rekrytering Lön för en Retail Management Lön för en Samhällsplanerare Lön för en Sekreterare, politisk Lön för en Skattehandläggare, specialistkompetens Lön för en Skolsekreterare, handläggare Lön för en Stabskonsulent Lön för en Statsinspektör Lön för en Styrelseledamot, organisation Lön för en Styrelseledamot, staten Lön för en Synkonsulent Lön för en Taxeringsintendent Lön för en Trafikplanerare, offentlig förvaltning Lön för en Turistintendent Lön för en Turistsekreterare Lön för en Utbildningsmäklare Lön för en Utredare, företag Lön för en Utredare, handläggare, kommun Lön för en Utredare, handläggare, landsting Lön för en Utredare, handläggare, staten Lön för en Utredare, intresseorganisation Lön för en Utredare, offentlig förvaltning Lön för en Utredningssekreterare, intresseorganisation Lön för en Utredningssekreterare, offentlig förvaltning Lön för en Verksamhetsanalytiker, organisationsutveckling Lön för en Verksamhetscontroller Lön för en Verksamhetskonsult Lön för en Vårdutvecklare Lön för en Äldre- och handikappsekreterare Lön för en Överförmyndare
Örnsköldsvik
Technical Quality Manager TQM
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kvalitetssamordnare på Bae Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
Stockholm
Planeringsledare för Flyg- och rymdområdet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomikonsult på Försvarets Materielverk i Stockholm
Stockholm
Investment Analysts
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetsanalytiker på Meet a Group international AB i Stockholm
Junior Managementkonsult till Energibyrån
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, organisationsutveckling på New Professional Minds AB i
Falkenberg
Utvecklingsledare inriktning trygghet- och brottsförebyggande arbete
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ utvecklare på Falkenbergs kommun i Falkenberg
Stockholm
Kvalitetsansvarig TvB Kistagrenen fordonsprojekt
Ledigt jobb som kvalitetssamordnare på Centio Consulting Group AB i Stockholm
Svedala
Verksamhetsutvecklare till Malmö Aiport
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Swedavia AB i Svedala
Rättvik
Affärsutvecklingschef
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Rättvik
Halmstad
CRM Business process owner (Location Flexible within Europe)
Ledigt jobb som affärsutvecklare på Dormer Pramet AB i Halmstad
Stockholm
Arbetsmiljösamordnare sökes till kund i Märsta
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kvalitetssamordnare på Bemannia Kontor AB i Stockholm
Stockholm
Informationsarkitekt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetsarkitekt på Försvarsmakten i Stockholm
Affärsutvecklare inom certifiering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på RISE Research Institutes of Sweden AB i
Business Analyst - Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetsanalytiker på Veritaz AB i
Solna
Verksamhetsutvecklare inom innovation och AI till Skolverket
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsutvecklare på Statens Skolverk i Solna
Uppsala
Project Management Officer to Pharmetheus
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetskonsult på The Place AB i Uppsala
Stockholm
Kurssamordnare till Försvarshögskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kvalitetssamordnare på Försvarshögskolan i Stockholm
Stockholm
IKT-koordinator till Försvarshögskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kvalitetssamordnare på Försvarshögskolan i Stockholm
Linköping
Contract Support Officer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på SAAB AB i Linköping
Göteborg
Industriell verksamhetsutvecklare till innovativt IT-företag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetsarkitekt på Jobnet AB i Göteborg
Haninge
Nestor FoU-center söker erfaren projektledare med forskarkompetens
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsutvecklare på Haninge kommun i Haninge
Stockholm
Traineeprogram!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsutvecklare på Meet a Group international AB i Stockholm
Västerås
Ekonomi- och löneansvarig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomikonsult på Tillberga Grannskapsservice Ek Fö i Västerås
Norrköping
Projektledare innovation till Norrköping Science Park
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, organisationsutveckling på Norrköpings kommun i Norrköping
Solna
Business Intelligence Analyst – Customers & Solutions Nordic
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsarkitekt på Vattenfall AB i Solna
Solna
Quality & Compliance Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kvalitetskoordinator på Adecco Sweden AB i Solna
Stockholm
Analytiker och verksamhetsprogrammerare Skanska Industrial Solutions - Stoc
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetsanalytiker på Skanska Sverige AB i Stockholm
Danderyd
Anbudsadministratör med intresse för vård och omsorg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ utvecklare på Attendo Sverige AB i Danderyd
Stockholm
Webbanalytiker inom Digital Kommunikation i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetsanalytiker på Försäkringskassan i Stockholm
Eskilstuna
Analytiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetsanalytiker på REGION SÖRMLAND i Eskilstuna
Sigtuna
Verksamhetsprocessägare - Att angöra flygplats
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksamhetskonsult på Swedavia AB i Sigtuna