Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola lön - Vad tjänar man som lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola i medellön och lönestatistik 2021

Vad tjänar en lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola i lön 2021?

Hur ser lönestatistiken ut för en lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola 2021? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Alla lönebelopp på sajten är redovisade som bruttolön, det vill säga lönen före skatt. Pension, bonus eller andra vinstdelningssystem ingår inte i beräkning av lönen. Lönen är uppräknad till heltid för alla yrken.


Lön lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola – Vad tjänar en lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola i medellön?

Medellönen för en lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola är

38 500 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Vad tjänar en lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd
Kommunalanställd 39 100 kronor
Landstingsanställning 35 900 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 36 600 kronor

Vem tar hand om din ekonomi när du blir sjuk?

Mall för framtidsfullmakt

Vem tar hand om din ekonomi när du själv inte kan? Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som sköter dina pengar, till exempel ett barn, en vän eller nära släkting. Köp vår mall i webshopppen och ladda ner den direkt för endast 99 kronor.

Mallen är enkel att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp en framtidsfullmakt nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 31 700 kronor 32 000 kronor
2015 32 800 kronor 32 900 kronor
2016 34 100 kronor 34 000 kronor
2017 35 400 kronor 35 000 kronor
2018 36 400 kronor 36 100 kronor
2019 37 800 kronor 37 600 kronor
2020 38 600 kronor 38 400 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola.

Region Antal anställda i yrket
Hela Sverige26000
Stockholm och Stockholms län5600
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län4000
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län2400
Blekinge och Skåne län3300
Hallands och Västra Götalands län5600
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län2700
Västernorrlands och Jämtlands950
Västerbottens och Norrbottens län1400

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 40100 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige38500
Stockholm40100
Östra Mellansverige38200
Småland med öarna37700
Sydsverige38700
Västsverige38700
Norra Mellansverige36800
Mellersta Norrland37700
Övre Norrland37300

Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Klickan på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Adjunkt, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för adjunkt, gymnasieskola

Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnavårdslärare, ej yrkesundervisning

Bildlärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för bildlärare, gymnasieskola

Folkhögskolelärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för folkhögskolelärare

Fotolärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fotolärare

Förstelärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förstelärare, gymnasieskola

Gymnasielärare, allmänna ämnen

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för gymnasielärare, allmänna ämnen

Gymnasielärare, estetiska o. praktiska ämnen

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för gymnasielärare, estetiska o. praktiska ämnen

Gymnastikdirektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för gymnastikdirektör

Gymnastiklärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för gymnastiklärare, gymnasieskola

Handarbetslärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för handarbetslärare

Hemspråkslärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemspråkslärare, gymnasieskola

Hushållslärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hushållslärare, gymnasieskola

Idrottslärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för idrottslärare, gymnasieskola

Komvuxlärare, gymnasielärare, allmänna ämnen

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för komvuxlärare, gymnasielärare, allmänna ämnen

Lektor, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lektor, gymnasieskola

Lärare, barn- o. ungdomskunskap

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, barn- o. ungdomskunskap

Lärare, bildämnen, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, bildämnen, gymnasieskola

Lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola

Lärare, datakunskap (gymnasieskola)

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, datakunskap (gymnasieskola)

Lärare, ekonomiska ämnen

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, ekonomiska ämnen

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola

Lärare, folkhögskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, folkhögskola

Lärare, gymnasieskola, allm. ämne

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, gymnasieskola, allm. ämne

Lärare, hemkunskap, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, hemkunskap, gymnasieskola

Lärare, historia, filosofi

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, historia, filosofi

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola

Lärare, ljud och musik

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, ljud och musik

Lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola

Lärare, musik, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, musik, gymnasieskola

Lärare, religionskunskap

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, religionskunskap

Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Lärare, språk (gymnasieskola)

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, språk (gymnasieskola)

Lärare, textilkunskap, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, textilkunskap, gymnasieskola

Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Modersmålslärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för modersmålslärare, gymnasieskola

Musikdirektör, undervisning

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för musikdirektör, undervisning

Musikledare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för musikledare

Musiklärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för musiklärare, gymnasieskola

Musikpedagog, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för musikpedagog, gymnasieskola

Rytmiklärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för rytmiklärare

Slöjdlärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för slöjdlärare, gymnasieskola

Sömnadslärare, grund- o. gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sömnadslärare, grund- o. gymnasieskola

Teckningslärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för teckningslärare

Textillärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för textillärare, gymnasieskola

Textilslöjdslärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för textilslöjdslärare, gymnasieskola

Vävlärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vävlärare

Ämneslärare, ekonomiska ämnen

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ämneslärare, ekonomiska ämnen

Ämneslärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ämneslärare, gymnasieskola

Lediga jobb för lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Göteborg
Lärare i Sv/Sva och Eng sökes till Bräckegymnasiet Introduktionsprogrammen

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Göteborgs kommun i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Borås
Gymnasielärare i matematik

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Borås kommun i Borås

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Karlstad
Lärare i Idrott och Psykologi

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Fria Läroverken i Sverige AB i Karlstad

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Älvkarleby
Legitimerad ämneslärare/speciallärare med ämnesbehörighet svenska/Sva till

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Älvkarleby kommun i Älvkarleby

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Karlstad
Lärare i teknik

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Karlstads kommun i Karlstad

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Burlöv
Vikarierande lärare/pedagog i Matematik på HVILAN - Folkhögskolan Hvilan

Ledigt jobb som folkhögskolelärare på Garantiföreningen För Folkhögskolan Hvilan i Burlöv

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som folkhögskolelärare
Katrineholm
Lärare i matematik/NO till Introduktionsprogrammen på Duveholmsgymnasiet

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Katrineholms kommun i Katrineholm

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Gislaved
Lärare i Svenska/Svenska som andraspråk och Engelska

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Gislaveds kommun i Gislaved

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Halmstad
Timvikarie till Lärcentrum Halmstad

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Kriminalvården i Halmstad

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Tidaholm
Timvikarie till Lärcentrum Tidaholm

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Kriminalvården i Tidaholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Västervik
Teknikassistent/ pedagog till GTV

Ledigt jobb som folkhögskolelärare på REGION KALMAR LÄN i Västervik

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som folkhögskolelärare
Halmstad
Naturkunskapslärare till Sannarpsgymnasiet

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Halmstads kommun i Halmstad

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Helsingborg
Framtidens heltidsmentor på gymnasiet

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Thorengruppen AB i Helsingborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Gävle
Vi söker lärare i svenska till Drottning Blankas Gymnasieskola i Gävle

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på DBGY Kronan AB i Gävle

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Solna
Legitimerad lärare inom Handel & Administration

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Astar AB i Solna

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Stockholm
Studentsamordnare/projektkoordinator till Lärarnas Riksförbund!

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Academic Work Sweden AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Borlänge
SVA-lärare Vuxenutbildningen

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Borlänge kommun i Borlänge

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Uppsala
Folkhögskollärare

Ledigt jobb som folkhögskolelärare på REGION UPPSALA i Uppsala

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som folkhögskolelärare
Värmdö
Lärare i engelska och/eller filosofi

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Värmdö kommun i Värmdö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Halmstad
Sturegymnasiet söker timanställd gymnasielärare i bild

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Halmstads kommun i Halmstad

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Stockholm
Vikarierande lärare i psykologi, samhällskunskap, ungdomskulturer mm

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Stockholms kommun i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Uppsala
Lärare i svenska som andraspråk, 37,5%, till Grillska Gymnasiet Uppsala

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Stadsmissionens Skolstift i Uppsala

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Eskilstuna
Lärare till flera tjänster

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Watma Education AB i Eskilstuna

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Göteborg
Lärare i matematik sökes till Bräckegymnasiet

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Göteborgs kommun i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Åtvidaberg
Gymnasielärare matematik

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Åtvidabergs kommun i Åtvidaberg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Kalmar
Lärare i handelsämnen

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Kalmarsunds Gymnasieförbund i Kalmar

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Kalmar
Lärare i pedagogik

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Kalmarsunds Gymnasieförbund i Kalmar

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Strömstad
Lärare i svenska som andraspråk till Strömstads vuxenutbildning

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Strömstads kommun i Strömstad

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Borås
Lärare åk 3-6 trä- och metallslöjd på Myråsskolan

Ledigt jobb som lärare i praktiska och estetiska ämnen på Borås kommun i Borås

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i praktiska och estetiska ämnen
Uppsala
Lärare på Handelsprogrammet till Celsiusskolan

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Uppsala kommun i Uppsala

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet