Lönestatistik för en familjepedagog 2023

Vad tjänar en familjepedagog i månaden? Medellönen är 36600 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36600 kronor i yrket medan männen har en lön på 36500 kronor. Se även arbetscoach, ips modellen , behovsbedömare och biståndsbedömare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 38900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som familjepedagog.

Medellön, snittlön eller medianlön för en familjepedagog?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln familjepedagog in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Ger information om samhällets olika möjligheter att ge hjälp och stöd till människor i behov av råd, stöd och hjälp. Undersöker olika lösningar för att förbättra hjälpsökandes livssituation.”

Hur ser lönestatistiken ut för en familjepedagog i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för familjepedagog skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38900 kronor

 • Kommunalanställd: 37100 kronor

 • Regionanställd 36000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 36600 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som familjepedagog? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36600 kronor som familjepedagog medan männens lön är 36500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 30700 kronor32000 kronor
2015 31500 kronor31900 kronor
2016 32300 kronor32300 kronor
2017 33100 kronor33400 kronor
2018 34200 kronor34300 kronor
2019 34900 kronor35100 kronor
2020 35600 kronor35500 kronor
2021 36600 kronor36500 kronor

Lönestatistik för familjepedagog i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige35600
Stockholm37200
Östra Mellansverige34700
Småland med öarna35500
Sydsverige35400
Västsverige36100
Norra Mellansverige34900
Mellersta Norrland34600
Övre Norrland33900

Hur många jobbar som familjepedagog i Sverige?

Det är totalt 9800 personer som idag är anställda som familjepedagog enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige9800
Stockholm och Stockholms län1900
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2000
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län840
Blekinge och Skåne län1500
Hallands och Västra Götalands län1900
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län860
Västernorrlands och Jämtlands380
Västerbottens och Norrbottens län460

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en familjepedagog i lön i månaden?

Medellönen för en familjepedagog är 36600 kronor.

Hur många jobbar som familjepedagog i Sverige?

Det finns 9800 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som familjepedagog eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till familjepedagog

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetscoach, IPS modellen Lön för en Behovsbedömare Lön för en Biståndsbedömare Lön för en Biståndshandläggare, kommun Lön för en Chefskurator Lön för en Familjehemsrekryterare Lön för en Familjehemssekreterare Lön för en Familjepedagog Lön för en Familjerådgivare Lön för en Familjerättssekreterare Lön för en Familjeterapeut Lön för en Familjevårdsinspektör Lön för en Flyktinghandläggare Lön för en Flyktingkonsulent Lön för en Flyktingsamordnare Lön för en Flyktingsekreterare Lön för en Fosterbarnsinspektör Lön för en Frivårdschef Lön för en Frivårdshandläggare Lön för en Frivårdsinspektör Lön för en Fältassistent Lön för en Fältkurator Lön för en Fältsekreterare Lön för en Gruppledare inom socialtjänst Lön för en Handläggare, flyktingar Lön för en Inspektör, frivård Lön för en Integrationshandläggare Lön för en Invandrarkonsulent Lön för en Invandrarsekreterare Lön för en Kurator Lön för en LSS-handläggare Lön för en Metodhandledare (vård och stödsamordning) Lön för en Omsorgskurator Lön för en Primärvårdskurator Lön för en Rehabiliteringskonsulent Lön för en Rehabiliteringskonsult, övrig Lön för en Samtalsterapeut Lön för en Sjukhuskurator Lön för en Skolkurator Lön för en Skyddsassistent Lön för en Skyddskonsulent Lön för en Socialinspektör Lön för en Socialkonsulent, Länsstyrelsen Lön för en Socialkurator Lön för en Socialrådgivare Lön för en Socialsekreterare Lön för en Socionom, ospec Lön för en Ungdomssekreterare, socialtjänst Lön för en Vårdnadsutredare
Motala
Kurator till MiniMaria i Motala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION ÖSTERGÖTLAND i Motala
Stockholm
Kurator sökes till Metadonsektionen på Beroendecentrum i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Östersund
Socionom/kurator till Torvalla Hälsocentral
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN i Östersund
Sigtuna
Erfaren kurator/studie – och yrkesvägledare på 50 %, vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på Fören Sigtuna Folkhögskola i Sigtuna
Karlskoga
Kurator Mottagning psykisk ohälsa barn och unga, Karlskoga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION ÖREBRO LÄN i Karlskoga
Hallsberg
Kurator Mottagning psykisk ohälsa barn och unga, Hallsberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION ÖREBRO LÄN i Hallsberg
Krokom
Kurator med grundläggande psykoterapiutbildning till Krokoms hälsocentral
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN i Krokom
Kungälv
Kurator - Välkommen till vår Rehabenhet!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Kungälv
Göteborg
Skolkurator till Backaskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Landskrona
Skolkurator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Landskrona kommun i Landskrona
Stockholm
Skolkurator till Spånga grundskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Stockholms kommun i Stockholm
Uppsala
Kurator till rättspsykiatriska enheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION UPPSALA i Uppsala
Uppsala
Kurator på psykiatrimottagning för unga vuxna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION UPPSALA i Uppsala
Stockholm
Sjukhuskurator Stora Sköndals Neurorehabklinik (vikariat)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på Stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm
Lund
Kurator till Humana LARO
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på Humana AB i Lund
Sala
Kurator till ungdomsmottagningen Västmanland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION VÄSTMANLAND i Sala
Mjölby
Kurator till Psykiatriska mottagningen i Mjölby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION ÖSTERGÖTLAND i Mjölby
Uppsala
Kurator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION UPPSALA i Uppsala
Örebro
Kurator till Behandlingsgruppen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på Örebro kommun i Örebro
Arboga
Skolkurator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Arboga kommun i Arboga
Karlstad
Kurator till vårdcentralen Torsby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION VÄRMLAND i Karlstad
Göteborg
Kurator till Burgårdens gymnasium
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Tidaholm
Kurator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Tidaholm
Göteborg
Kurator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Göteborg
Östersund
Barn- och ungdomspsykiatrin välkomnar en socionom till BUP:s mott
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN i Östersund
Hultsfred
Kurator, Psykisk hälsa Mörlunda
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION KALMAR LÄN i Hultsfred
Stockholm
Kurator sommarvikariat
Ledigt jobb som kurator på Stift Stockholms Sjukhem i Stockholm
Skövde
Kurator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Skövde
Järfälla
PRIMA Järva barn- och ungdomspsykiatri söker kurator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB i Järfälla
Växjö
Socionom till Rättspsykiatriska regionkliniken
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION KRONOBERG i Växjö