Lön hälsoskyddsinspektör 2024

- Lönestatistik för en hälsoskyddsinspektörVad tjänar en hälsoskyddsinspektör i månaden? Medellönen för 2024 är:

37 300 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36900 kronor i yrket medan männen har en lön på 38300 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 42900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som hälsoskyddsinspektör.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en hälsoskyddsinspektör i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 37300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en hälsoskyddsinspektör

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 223 kronor.

Dagslön för en hälsoskyddsinspektör

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1776 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en hälsoskyddsinspektör kvar i lön efter skatt? En hälsoskyddsinspektör får ut 25 253 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 37 300 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 6 389 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 351 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 23 kronor
Lönen efter skatt 25 253 kronor


Sök lediga jobb som hälsoskyddsinspektör

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som hälsoskyddsinspektör eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Växjö på VÄXJÖ KOMMUN. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Järfälla
Miljöinspektör med inriktning miljöskydd (förorenade områden)

Ledigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Järfälla kommun i Järfälla

Läs om jobbet
Älmhult
Miljöinspektör

Ledigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Älmhults kommun i Älmhult

Läs om jobbet
Nyköping
Djurskyddshandläggare

Ledigt jobb som djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen i Södermanlands län i Nyköping

Läs om jobbet

Vad gör en hälsoskyddsinspektör?

Vi har inga detaljer kring vad en hälsoskyddsinspektör jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Kontrollerar att lagar och föreskrifter om miljö-, hälso- och djurskydd samt för livsmedel efterlevs. Gör utredningar, undersökningar, inspektioner och mätningar. Granskar olika verksamheter och arbetsrutiner ur miljösynpunkt samt utarbetar förbättringsförslag.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en hälsoskyddsinspektör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för hälsoskyddsinspektör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 37500 kronor

 • Kommunalanställd: 36500 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 42200 kronorÄr det lätt att få jobb som hälsoskyddsinspektör?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som hälsoskyddsinspektör.

Ungefär 4000 jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektörer i landet, av dessa är cirka 71 procent kvinnor och 29 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en mycket liten konkurrens om anställningarna för miljö- och hälsoskyddsinspektörer det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha mycket stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för miljö- och hälsoskyddsinspektörer kommer vara mycket stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som hälsoskyddsinspektör? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36900 kronor som hälsoskyddsinspektör medan männens lön är 38300 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som hälsoskyddsinspektör.

Lönestatistik för hälsoskyddsinspektör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige36 500 kronor
Stockholm39 200 kronor
Östra Mellansverige36 100 kronor
Småland med öarna35 600 kronor
Sydsverige36 000 kronor
Västsverige36 600 kronor
Norra Mellansverige35 000 kronor
Mellersta Norrland35 800 kronor
Övre Norrland34 700 kronor


Hur många jobbar som hälsoskyddsinspektör i Sverige?

Det är totalt 3700 personer som idag är anställda som hälsoskyddsinspektör enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3 700
Stockholm och Stockholms län630
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län700
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län440
Blekinge och Skåne län490
Hallands och Västra Götalands län710
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län320
Västernorrlands och Jämtlands180
Västerbottens och Norrbottens län220

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en hälsoskyddsinspektör i lön i månaden?

Medellönen för en hälsoskyddsinspektör är 37300 kronor.

Hur många jobbar som hälsoskyddsinspektör i Sverige?

Det finns 3700 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en hälsoskyddsinspektör?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 36900 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 38300 kronor.

Hur mycket betalar en hälsoskyddsinspektör i skatt?

En hälsoskyddsinspektör betalar i snitt 10764 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln hälsoskyddsinspektör in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som hälsoskyddsinspektör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till hälsoskyddsinspektör

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetshygieniker Lön för en Arbetsmiljöhandläggare Lön för en Arbetsmiljöingenjör Lön för en Arbetsmiljöinspektör Lön för en Arbetsmiljökonsulent Lön för en Byggpilot Lön för en Civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling Lön för en Civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer Lön för en Civilingenjör, miljöteknik Lön för en Distriktsinspektör, yrkesinspektionen Lön för en Djurskyddsinspektör Lön för en Djurskyddskonsulent Lön för en Ekolog Lön för en Ergonom Lön för en Forskare, miljö Lön för en Företagsgymnast Lön för en HSEQ-ansvarig Lön för en Hälsoskyddsinspektör Lön för en Hälsovårdsinspektör Lön för en Kemikalieinspektör Lön för en KMA-ingenjör Lön för en Kommunekolog Lön för en Limnolog Lön för en Livsmedelsinspektör Lön för en Livsmedelskonsulent Lön för en Livsmedelskontrollant Lön för en Miljö- och hälsoskyddshandläggare Lön för en Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lön för en Miljöcontroller Lön för en Miljöhandläggare (natur), övrig Lön för en Miljöhandläggare, hälsa Lön för en Miljöhandläggare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS) Lön för en Miljöingenjör Lön för en Miljöinspektör Lön för en Miljökonsult Lön för en Miljörevisor Lön för en Miljösamordnare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS) Lön för en Miljösamordnare, offentlig förvaltning Lön för en Miljöskyddschef Lön för en Miljöskyddshandläggare Lön för en Miljöskyddsinspektör Lön för en Miljövårdsingenjör Lön för en Naturvårdsingenjör Lön för en Sanitetstekniker, yrkeshygien Lön för en Skyddsingenjör Lön för en Strålskyddsingenjör Lön för en Vindkraftsprojektör Lön för en Yrkeshygieniker Lön för en Yrkesinspektör
Växjö
Nu söker vi 2 st Miljö- och hälsoskyddsinspektörer inom alkohol- och tobak
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på VÄXJÖ KOMMUN i Växjö
Järfälla
Miljöinspektör med inriktning miljöskydd (förorenade områden)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Järfälla kommun i Järfälla
Älmhult
Miljöinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Älmhults kommun i Älmhult
Nyköping
Djurskyddshandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen i Södermanlands län i Nyköping
Stockholm
Djurskyddshandläggare, vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen i Stockholms län i Stockholm
Skövde
Miljöinspektörer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Miljösamverkan Östra Skaraborg i Skövde
Östhammar
Kemikaliesamordnare - Forsmark Kraftgrupp
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemikalieinspektör på Vattenfall AB i Östhammar
Ludvika
Health, Safety and Environmental specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika
Ludvika
Health Safety and Environmental specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika
Klippan
Miljöinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Söderåsens Miljöförbund i Klippan
Jokkmokk
Miljöinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Jokkmokks kommun i Jokkmokk
Hässleholm
Miljöinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Hässleholms kommun i Hässleholm
Varberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör med tillfälligt uppdrag som biträdande förv
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Varbergs kommun i Varberg
Hudiksvall
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ledigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Hudiksvalls kommun i Hudiksvall
Gnesta
Miljöinspektör till Gnesta kommun
Ledigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Gnesta kommun i Gnesta
Sigtuna
Miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning livsmedelskontroll
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som livsmedelsinspektör på Sigtuna kommun i Sigtuna
Västervik
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Västerviks kommun i Västervik
Klippan
Miljöinspektör med inriktning små avlopp
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Söderåsens Miljöförbund i Klippan
Bollnäs
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Bollnäs kommun i Bollnäs
Hultsfred
Livsmedelsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som livsmedelsinspektör på Hultsfreds kommun i Hultsfred
Nykvarn
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Nykvarns kommun i Nykvarn
Landskrona
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Landskrona kommun i Landskrona
Arboga
Miljö- och hälsoskyddsinspektör (miljöskydd)
Ledigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Västra Mälardalens Myndighetsförbund i Arboga
Markaryd
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Markaryds kommun i Markaryd
Hylte
Miljö och hälsoskyddsinspektör till Hylte kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Hylte kommun i Hylte
Jönköping
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Jönköpings kommun i Jönköping
Ludvika
Quality, Health, Safety & Environmental Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika
Skövde
Miljösamverkan östra Skaraborg söker två miljöinspektörer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Miljösamverkan Östra Skaraborg i Skövde
Arvidsjaur
Miljöinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Arvidsjaurs kommun i Arvidsjaur
Lerum
Miljöinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Lerums kommun i Lerum