Lön lärare, gymnasieskola, allm. ämne 2024

- Lönestatistik för en lärare, gymnasieskola, allm. ämneVad tjänar en lärare, gymnasieskola, allm. ämne i månaden? Medellönen för 2024 är:

39 500 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 39500 kronor i yrket medan männen har en lön på 39400 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 40000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som lärare, gymnasieskola, allm. ämne.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en lärare, gymnasieskola, allm. ämne i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 39500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en lärare, gymnasieskola, allm. ämne

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 237 kronor.

Dagslön för en lärare, gymnasieskola, allm. ämne

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1881 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en lärare, gymnasieskola, allm. ämne kvar i lön efter skatt? En lärare, gymnasieskola, allm. ämne får ut 26 796 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 39 500 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 6 780 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 617 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 25 kronor
Lönen efter skatt 26 796 kronor


Sök lediga jobb som lärare, gymnasieskola, allm. ämne

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som lärare, gymnasieskola, allm. ämne eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Stockholm på Stockholms kommun. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Stockholm
Timanställd musiklärare Kulturskolan Stockholm sång med jazzinriktning

Ledigt jobb som lärare i musik- och kulturskolan på Stockholms kommun i Stockholm

Läs om jobbet
Stockholm
Timanställd musiklärare Kulturskolan Stockholm stråk (fiol och cello)

Ledigt jobb som lärare i musik- och kulturskolan på Stockholms kommun i Stockholm

Läs om jobbet
Stockholm
Timanställd musiklärare Kulturskolan Stockholm tvärflöjt/blockflöjt

Ledigt jobb som lärare i musik- och kulturskolan på Stockholms kommun i Stockholm

Läs om jobbet

Vad gör en lärare, gymnasieskola, allm. ämne?

Vi har inga detaljer kring vad en lärare, gymnasieskola, allm. ämne jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Undervisar på gymnasial nivå i teoretiska och praktisk-estetiska ämnen. Planerar, genomför och utvärderar undervisningen i enlighet med läro- och ämnesplaner. Utför bedömning och betygsättning.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en lärare, gymnasieskola, allm. ämne i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för lärare, gymnasieskola, allm. ämne skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 40000 kronor

 • Regionanställd 36800 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 38000 kronorÄr det lätt att få jobb som lärare, gymnasieskola, allm. ämne?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som lärare, gymnasieskola, allm. ämne.

Ungefär 31500 jobbar som gymnasielärare i landet, av dessa är cirka 58 procent kvinnor och 42 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för gymnasielärare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för gymnasielärare kommer vara stora. Yrket kräver legitimation.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som lärare, gymnasieskola, allm. ämne? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 39500 kronor som lärare, gymnasieskola, allm. ämne medan männens lön är 39400 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som lärare, gymnasieskola, allm. ämne.

Lönestatistik för lärare, gymnasieskola, allm. ämne i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige38 500 kronor
Stockholm40 100 kronor
Östra Mellansverige38 200 kronor
Småland med öarna37 700 kronor
Sydsverige38 700 kronor
Västsverige38 700 kronor
Norra Mellansverige36 800 kronor
Mellersta Norrland37 700 kronor
Övre Norrland37 300 kronor


Hur många jobbar som lärare, gymnasieskola, allm. ämne i Sverige?

Det är totalt 26000 personer som idag är anställda som lärare, gymnasieskola, allm. ämne enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige26 000
Stockholm och Stockholms län5 600
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län4 000
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län2 400
Blekinge och Skåne län3 300
Hallands och Västra Götalands län5 600
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län2 700
Västernorrlands och Jämtlands950
Västerbottens och Norrbottens län1 400

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en lärare, gymnasieskola, allm. ämne i lön i månaden?

Medellönen för en lärare, gymnasieskola, allm. ämne är 39500 kronor.

Hur många jobbar som lärare, gymnasieskola, allm. ämne i Sverige?

Det finns 26000 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en lärare, gymnasieskola, allm. ämne?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 39500 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 39400 kronor.

Hur mycket betalar en lärare, gymnasieskola, allm. ämne i skatt?

En lärare, gymnasieskola, allm. ämne betalar i snitt 11421 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln lärare, gymnasieskola, allm. ämne in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som lärare, gymnasieskola, allm. ämne eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till lärare, gymnasieskola, allm. ämne

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Adjunkt, gymnasieskola Lön för en Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning Lön för en Bildlärare, gymnasieskola Lön för en Folkhögskolelärare Lön för en Fotolärare Lön för en Förstelärare, gymnasieskola Lön för en Gymnasielärare, allmänna ämnen Lön för en Gymnasielärare, estetiska o. praktiska ämnen Lön för en Gymnastikdirektör Lön för en Gymnastiklärare, gymnasieskola Lön för en Handarbetslärare Lön för en Hemspråkslärare, gymnasieskola Lön för en Hushållslärare, gymnasieskola Lön för en Idrottslärare, gymnasieskola Lön för en Komvuxlärare, gymnasielärare, allmänna ämnen Lön för en Lektor, gymnasieskola Lön för en Lärare, barn- o. ungdomskunskap Lön för en Lärare, bildämnen, gymnasieskola Lön för en Lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola Lön för en Lärare, datakunskap (gymnasieskola) Lön för en Lärare, ekonomiska ämnen Lön för en Lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola Lön för en Lärare, folkhögskola Lön för en Lärare, gymnasieskola, allm. ämne Lön för en Lärare, hemkunskap, gymnasieskola Lön för en Lärare, historia, filosofi Lön för en Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola Lön för en Lärare, ljud och musik Lön för en Lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola Lön för en Lärare, musik, gymnasieskola Lön för en Lärare, religionskunskap Lön för en Lärare, samhälls- och beteendevetenskap Lön för en Lärare, språk (gymnasieskola) Lön för en Lärare, textilkunskap, gymnasieskola Lön för en Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola Lön för en Modersmålslärare, gymnasieskola Lön för en Musikdirektör, undervisning Lön för en Musikledare Lön för en Musiklärare, gymnasieskola Lön för en Musikpedagog, gymnasieskola Lön för en Rytmiklärare Lön för en Slöjdlärare, gymnasieskola Lön för en Sömnadslärare, grund- o. gymnasieskola Lön för en Teckningslärare Lön för en Textillärare, gymnasieskola Lön för en Textilslöjdslärare, gymnasieskola Lön för en Vävlärare Lön för en Ämneslärare, ekonomiska ämnen Lön för en Ämneslärare, gymnasieskola
Stockholm
Timanställd danspedagog Kulturskolan Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i musik- och kulturskolan på Stockholms kommun i Stockholm
Stockholm
Timanställd musiklärare Kulturskolan Stockholm sång med jazzinriktning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i musik- och kulturskolan på Stockholms kommun i Stockholm
Stockholm
Timanställd musiklärare Kulturskolan Stockholm stråk (fiol och cello)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i musik- och kulturskolan på Stockholms kommun i Stockholm
Stockholm
Timanställd musiklärare Kulturskolan Stockholm tvärflöjt/blockflöjt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i musik- och kulturskolan på Stockholms kommun i Stockholm
Stockholm
Timanställd musiklärare Kulturskolan Stockholm trummor/slagverk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i musik- och kulturskolan på Stockholms kommun i Stockholm
Stockholm
Timanställd musiklärare Kulturskolan Stockholm med jazzinriktning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i musik- och kulturskolan på Stockholms kommun i Stockholm
Ystad
Lärare till teknikprogrammet på Ystad Gymnasium
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasieskolan på Ystad kommun i Ystad
Uppsala
Lärare i engelska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasieskolan på Hermods AB i Uppsala
Alvesta
Lärare i sfi/sva till komvux Alvesta
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasieskolan på Alvesta kommun i Alvesta
Malmö
Lärare i svenska eller svenska som andraspråk till Komvux E2C - vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasieskolan på Malmö kommun i Malmö
Nyköping
Lärare till Lärcentrum Anstalten Nyköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasieskolan på Kriminalvården i Nyköping
Stockholm
KuF Danslärare Resurscenter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i musik- och kulturskolan på Stockholms kommun i Stockholm
Kiruna
Gymnasielärare i psykologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasieskolan på Lapplands Kommunalförbund i Kiruna
Nacka
Gymnasielärare i tyska ca 20%
Ledigt jobb som lärare i gymnasieskolan på Nacka Enskilda Gymnasium AB i Nacka
Värmdö
Hästlärare och stallchef till mindre gymnasieskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasieskolan på Mälardalens Ridgymnasium AB i Värmdö
Örebro
JENSEN gymnasium Örebro söker lärare i matematik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasieskolan på Jensen Education AB i Örebro
Södertälje
Lärare i programmering till NTI Gymnasiet
Ledigt jobb som lärare i gymnasieskolan på NTI Gymnasiet Macro AB i Södertälje
Falun
Vi söker lärare till matematik och naturkunskap
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasieskolan på AU Utbildning AB i Falun
Helsingborg
Gymnasielärare i spanska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasieskolan på Thorengruppen AB i Helsingborg
Stockholm
Anna Whitlocks gymnasium söker lärare i historia eller webbutveckling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasieskolan på Stockholms kommun i Stockholm
Östersund
Bildlärare åk 4-9 till Kastalskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i praktiska och estetiska ämnen på Östersunds kommun i Östersund
Vänersborg
Gymnasielärare i Matematik och Teknik
Ledigt jobb som lärare i gymnasieskolan på Kunskapsförbundet Väst i Vänersborg
Kalix
Lärare barn och Fritidsprogrammet ref.nr. 78/24
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasieskolan på Kalix kommun i Kalix
Filipstad
Vikarierande lärare bild Spångbergsgymnasiet
Ledigt jobb som lärare i praktiska och estetiska ämnen på Filipstads kommun i Filipstad
Solna
Lärare i webbutveckling och nätverksteknik LBS - Kreativa Gymnasiet Stockho
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasieskolan på AcadeMedia Support AB i Solna
Gävle
Lärare/pedagog för teorikurser i Gävle
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasieskolan på Trafiko AB i Gävle
Kalix
Bildlärare ref. nr. 72/24
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasieskolan på Kalix kommun i Kalix
Malmö
Lärare i psykologi och ett annat ämne till Pauliskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasieskolan på Malmö kommun i Malmö
Stockholm
Lärare slöjd Musikskolan Lilla Akademien
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i praktiska och estetiska ämnen på Musikskolan Lilla Akademien AB i Stockholm
Malmö
Gymnasielärare i franska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasieskolan på Thorengruppen AB i Malmö