Lönestatistik för en trädgårdstekniker 2023

Vad tjänar en trädgårdstekniker i månaden? Medellönen är 39300 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 37200 kronor i yrket medan männen har en lön på 41200 kronor. Se även agronom , avverkningsledare och avverkningsplanerare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 39500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som trädgårdstekniker.

Medellön, snittlön eller medianlön för en trädgårdstekniker?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 39300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln trädgårdstekniker in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utvecklar teorier och metoder, samt bedriver försök och ger råd inom agronomi och trädgårdsvetenskap. Analyserar och värderar data. Utvecklar och utformar praktiska tillämpningar inom jordbruk, livsmedelskedjan och trädgårdsodling.”

Hur ser lönestatistiken ut för en trädgårdstekniker i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för trädgårdstekniker skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38900 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 39500 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som trädgårdstekniker? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 37200 kronor som trädgårdstekniker medan männens lön är 41200 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 32800 kronor34500 kronor
2015 33700 kronor34600 kronor
2016 33700 kronor0 kronor
2017 34900 kronor40300 kronor
2018 35200 kronor38300 kronor
2019 35800 kronor39000 kronor
2020 35100 kronor39500 kronor
2021 37200 kronor41200 kronor

Lönestatistik för trädgårdstekniker i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige37300
Stockholm..
Östra Mellansverige36200
Småland med öarna36900
Sydsverige39600
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som trädgårdstekniker i Sverige?

Det är totalt 1000 personer som idag är anställda som trädgårdstekniker enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1000
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län290
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en trädgårdstekniker i lön i månaden?

Medellönen för en trädgårdstekniker är 39300 kronor.

Hur många jobbar som trädgårdstekniker i Sverige?

Det finns 1000 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som trädgårdstekniker eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till trädgårdstekniker

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Agronom Lön för en Avverkningsledare Lön för en Avverkningsplanerare Lön för en Bakteriolog, forskare Lön för en Biofysiker Lön för en Bioinformatiker Lön för en Biolog, cell och molekylär Lön för en Biolog, växt- och djur Lön för en Biomedicinare Lön för en Bisjukdomskonsulent Lön för en Botaniker Lön för en Chefsmikrobiolog Lön för en Civilingenjör, biofysik Lön för en Civilingenjör, bioteknik industri Lön för en Civilingenjör, bioteknik jordbruk Lön för en Civilingenjör, bioteknik läkemedelsutveckling Lön för en Dietetiker Lön för en Distriktsjägmästare Lön för en Domänintendent Lön för en Ekonomikonsulent, lantbruk Lön för en Ekotoxikolog Lön för en Embryolog Lön för en Enolog Lön för en Entomolog Lön för en Etolog Lön för en EU-kontrollant, lantbruksstöd Lön för en Farmakolog, forskare Lön för en Fiskeribiolog Lön för en Fiskeriingenjör Lön för en Fiskeriintendent Lön för en Fiskerikonsulent Lön för en Fiskevårdskonsulent Lön för en Fjäderfäkonsulent Lön för en Forskare, agronomi Lön för en Forskare, bakteriologi Lön för en Forskare, beräkningsbiologi Lön för en Forskare, bioteknik Lön för en Forskare, cell och molekylärbiologi Lön för en Forskare, farmakologi Lön för en Forskare, läkemedel Lön för en Forskare, medicin Lön för en Forskare, mikrobiologi Lön för en Forskare, trädgårdsvetenskap Lön för en Forskare, växt och djurbiologi Lön för en Forskare, zoologi Lön för en Fruktodlingskonsulent Lön för en Fysiolog, forskare Lön för en Fågelinventerare Lön för en Genetiker, forskare Lön för en Genetiker, klinisk Lön för en Hortonom Lön för en Husdjurskonsulent Lön för en Hydrobiolog Lön för en Immunolog, forskare Lön för en Insektsforskare Lön för en Inspektor, blandad drift Lön för en Inspektor, husdjursuppfödning Lön för en Inspektor, skogsbruk Lön för en Instruktör, lantbruksnämnd Lön för en Inventerare, rovdjur Lön för en Jaktkonsulent Lön för en Jaktvårdare Lön för en Jaktvårdskonsulent Lön för en Jaktvårdsrådgivare Lön för en Jordbruksforskare Lön för en Jordbruksinstruktör Lön för en Jordbrukskonsulent Lön för en Jordbruksrådgivare Lön för en Jägare Lön för en Jägmästare Lön för en Klinisk genetiker Lön för en Klinisk prövningsledare Lön för en Kommunbiolog Lön för en Konsulent, lantbruksnämnd Lön för en Landskapsingenjör, rådgivning Lön för en Lantbruksekonom Lön för en Lantbruksinspektor, blandad drift Lön för en Lantbruksinspektor, husdjursuppfödning Lön för en Lantbrukskonsulent Lön för en Lantbruksrådgivare Lön för en Lantmästare Lön för en Läkemedelsforskare Lön för en Läkemedelsinspektör Lön för en Länsjaktvårdare Lön för en Länsjaktvårdskonsulent Lön för en Marinbiolog Lön för en Maskinkonsulent, inom lantbruk Lön för en Mikrobiolog Lön för en Molekylärbiolog Lön för en Mykolog Lön för en Naturbevakare Lön för en Nutritionist Lön för en Näringsforskare Lön för en Näringsfysiolog Lön för en Oenolog Lön för en Ornitolog Lön för en Parkförvaltare Lön för en Prövningsledare, klinisk Lön för en Renskötselkonsulent Lön för en Rovdjursinventerare Lön för en Sjukhusgenetiker Lön för en Skogsbiolog Lön för en Skogsbruksforskare Lön för en Skogsbruksrådgivare Lön för en Skogsfaktor, förvaltning Lön för en Skogsinspektor Lön för en Skogsinspektör Lön för en Skogsinventerare Lön för en Skogskonsulent Lön för en Skogsmästare, rådgivning Lön för en Skogsplanläggare Lön för en Skogstekniker Lön för en Skogsvetare Lön för en Skogsvårdsassistent Lön för en Skogsvårdskonsulent Lön för en Skogvaktare, förvaltning Lön för en Spannmålskonsulent Lön för en Talassolog Lön för en Toxikolog Lön för en Trädgårdsforskare Lön för en Trädgårdsingenjör Lön för en Trädgårdskonsulent Lön för en Trädgårdsrådgivare Lön för en Trädgårdstekniker Lön för en Viltforskare Lön för en Viltkonsulent Lön för en Viltvårdare Lön för en Virkesinköpare Lön för en Virolog, forskare Lön för en Växtförädlare Lön för en Växtinspektör Lön för en Växtodlingskonsulent Lön för en Växtodlingsrådgivare Lön för en Växtskyddsspecialist Lön för en Yrkesjägare Lön för en Zoolog Lön för en Ärftlighetsforskare Lön för en Önolog
VERKSAMHETSLEDARE
Ledigt jobb som landsbygdsutvecklare på IDÉRIKET UMEÅREGIONEN 2030 i
Vårgårda
Kundansvarig till Biototal Västergötland
Ledigt jobb som lantbruksrådgivare/lantbrukskonsulent på Paragera AB i Vårgårda
Sollefteå
Växtodlingsrådgivare & Teamledare
Ledigt jobb som växtodlingsrådgivare/växtodlingskonsulent på Lantmännen ek för i Sollefteå
Kalmar
Landskapsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som landskapsingenjör på Kalmar kommun i Kalmar
Östersund
Fältkontrollanter jordbrukarstöd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmästare på Länsstyrelsen i Jämtlands län i Östersund
Flen
Marknadsansvarig Sverige - fröer för biologisk mångfald
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som jordbruksrådgivare/jordbrukskonsulent på Framställnings AB Edman7000 i Flen
Utbildningsskapare på distans till Lantbruksekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantbruksekonom på Academy Online International AB i
Nyköping
Säsongspersonal till ängs- och betesmarksinventering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som agronom på Länsstyrelsen i Södermanlands län i Nyköping
Nyköping
Säsongspersonal till markklasser/ajourhållning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som agronom på Länsstyrelsen i Södermanlands län i Nyköping
Säter
Parkarbetare till Säterdalen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkförvaltare på Säters kommun i Säter
Nyköping
Fältkontrollanter till jordbrukarstöd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som agronom på Länsstyrelsen i Södermanlands län i Nyköping
Stockholm
Utvecklingsledare med inriktning friluftsliv
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som landskapsingenjör på Länsstyrelsen i Stockholms län i Stockholm
Kalmar
Medarbetare med intresse för växtodling till fält- och labbverksamhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som växtskyddsspecialist på Statens Jordbruksverk i Kalmar
Nacka
Parkförvaltare till enheten offentlig utemiljö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkförvaltare på Nacka kommun i Nacka
Jönköping
Utredare med fokus på en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantbruksekonom på Statens Jordbruksverk i Jönköping
Uppsala
Postdoktor i modellering av vatten- och fosfortransport i jordbruksmark
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som jordbruksforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Kalmar
Vi söker en rådgivare till växtskyddscentralen i Kalmar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som växtodlingsrådgivare/växtodlingskonsulent på Statens Jordbruksverk i Kalmar
Uppsala
Hushållningssällskapet söker fältförsöksledare till Örebro
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som jordbruksforskare på Hs Konsult AB i Uppsala
Lomma
Forskare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Lomma
Göteborg
Planeringsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som landskapsingenjör på Göteborgs Begravningssamfällighet i Göteborg
Simrishamn
Landsbygdsutvecklare / åtgärdssamordnare sommaråtgärder
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som landsbygdsutvecklare på Simrishamns kommun i Simrishamn
Linköping
Fältkontrollanter av EU:s jordbrukarstöd
Ledigt jobb som jordbruksrådgivare/jordbrukskonsulent på Länsstyrelsen i Östergötlands län i Linköping
Uppsala
Postdoc in ecology: Agrobiodiversity and pest control resilience
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som jordbruksforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Uppsala
En postdoctjänst i ekologi: Biologisk mångfald och resilient växtskydd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som jordbruksforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Skara
Vi söker utsädeskontrollant till Mellansverige med placering i Skara
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantbruksinspektor på Statens Jordbruksverk i Skara
Huddinge
Parkingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsingenjör/trädgårdstekniker på Huddinge kommun i Huddinge
Göteborg
Teknisk förvaltare – mark
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkförvaltare på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Kalmar
Avelsrådgivare med intresse för sälj till Kalmar/Öland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som agronom på Växa Sverige Ekonomisk Fören i Kalmar
Vänersborg
Avelsrådgivare med intresse för sälj
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som agronom på Växa Sverige Ekonomisk Fören i Vänersborg
Agronom, Hortonom, Lantmästare eller Agrotekniker - Södra Sverige
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som agronom på Kiwa Sweden AB i