Lönestatistik för en ergonom 2023

Vad tjänar en ergonom i månaden? Medellönen är 48600 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 48000 kronor i yrket medan männen har en lön på 49200 kronor. Se även arbetshygieniker , arbetsmiljöhandläggare och arbetsmiljöingenjör .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 49600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som ergonom.

Medellön, snittlön eller medianlön för en ergonom?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 48600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln ergonom in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Inspekterar arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter följs. Kartlägger och analyserar arbetsmiljö för att garantera och stärka hälsosamma arbetsförhållanden. Mäter hälsorisker och utreder arbetsskador. Informerar om risker samt föreslår och genomför lösningar för att förebygga sjukdom eller skada.”

Hur ser lönestatistiken ut för en ergonom i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för ergonom skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 44800 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 49600 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som ergonom? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 48000 kronor som ergonom medan männens lön är 49200 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 38400 kronor39500 kronor
2015 39400 kronor39700 kronor
2016 40900 kronor41000 kronor
2017 42600 kronor43300 kronor
2018 44300 kronor44200 kronor
2019 46100 kronor43600 kronor
2020 46100 kronor48200 kronor
2021 48000 kronor49200 kronor

Lönestatistik för ergonom i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige47200
Stockholm50600
Östra Mellansverige44100
Småland med öarna..
Sydsverige47900
Västsverige46800
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som ergonom i Sverige?

Det är totalt 1400 personer som idag är anställda som ergonom enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1400
Stockholm och Stockholms län420
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län230
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län200
Hallands och Västra Götalands län230
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en ergonom i lön i månaden?

Medellönen för en ergonom är 48600 kronor.

Hur många jobbar som ergonom i Sverige?

Det finns 1400 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som ergonom eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till ergonom

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetshygieniker Lön för en Arbetsmiljöhandläggare Lön för en Arbetsmiljöingenjör Lön för en Arbetsmiljöinspektör Lön för en Arbetsmiljökonsulent Lön för en Byggpilot Lön för en Civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling Lön för en Civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer Lön för en Civilingenjör, miljöteknik Lön för en Distriktsinspektör, yrkesinspektionen Lön för en Djurskyddsinspektör Lön för en Djurskyddskonsulent Lön för en Ekolog Lön för en Ergonom Lön för en Forskare, miljö Lön för en Företagsgymnast Lön för en HSEQ-ansvarig Lön för en Hälsoskyddsinspektör Lön för en Hälsovårdsinspektör Lön för en Kemikalieinspektör Lön för en KMA-ingenjör Lön för en Kommunekolog Lön för en Limnolog Lön för en Livsmedelsinspektör Lön för en Livsmedelskonsulent Lön för en Livsmedelskontrollant Lön för en Miljö- och hälsoskyddshandläggare Lön för en Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lön för en Miljöcontroller Lön för en Miljöhandläggare (natur), övrig Lön för en Miljöhandläggare, hälsa Lön för en Miljöhandläggare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS) Lön för en Miljöingenjör Lön för en Miljöinspektör Lön för en Miljökonsult Lön för en Miljörevisor Lön för en Miljösamordnare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS) Lön för en Miljösamordnare, offentlig förvaltning Lön för en Miljöskyddschef Lön för en Miljöskyddshandläggare Lön för en Miljöskyddsinspektör Lön för en Miljövårdsingenjör Lön för en Naturvårdsingenjör Lön för en Sanitetstekniker, yrkeshygien Lön för en Skyddsingenjör Lön för en Strålskyddsingenjör Lön för en Vindkraftsprojektör Lön för en Yrkeshygieniker Lön för en Yrkesinspektör
Luleå
SSAB - Chef Arbetsmiljö och verksamhetsutveckling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på SSAB Emea AB i Luleå
Luleå
SSAB - Arbetsmiljötekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på SSAB Emea AB i Luleå
Göteborg
Arbetsmiljösamordnare till stort byggprojekt i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Svensk Bygglogistik AB i Göteborg
Sandviken
Arbetsmiljösamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Sandvikens kommun i Sandviken
Healt & Safety and environmental advisor
Ledigt jobb som arbetsmiljöingenjör på BTR Personnel services AB i
Landskrona
Operativ arbetsmiljösamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Landskrona kommun i Landskrona
Olofström
Arbetsmiljöingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Feelgood Svenska AB i Olofström
Oskarshamn
Arbetsmiljöingenjör / HSE-resurs / Arbetsmiljökonsulent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Proper Group Rekrytering & Bemanning Sverige AB i Oskarshamn
Borlänge
SSAB - Semestervikariat som Arbetsmiljöingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på SSAB Emea AB i Borlänge
Sandviken
Arbetsmiljösamordnare till Sandviken Energi AB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Experis AB i Sandviken
Malmö
Arbetsmiljöspecialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Malmö kommun i Malmö
Luleå
HSEQ-specialist till statligt bolag i Luleå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Poolia Sverige AB i Luleå
Jönköping
Health and Safety Manager till Sesol!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Sesol AB i Jönköping
Trollhättan
Arbetsmiljöspecialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Vattenfall AB i Trollhättan
Solna
Arbetsmiljöspecialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Vattenfall AB i Solna
Luleå
Arbetsmiljöspecialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Vattenfall AB i Luleå
Södertälje
Miljöingenjör till Scanias Transmissionsbearbetning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Scania CV AB i Södertälje
Skövde
Teknisk ingenjör - försvarsteknik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skyddsingenjör på AFRY AB i Skövde
Enköping
Teknisk ingenjör - försvarsteknik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skyddsingenjör på AFRY AB i Enköping
Solna
KM-samordnare Bostad Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på NCC AB i Solna
Göteborg
Work Environment Specialist - Volvo Bil
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöinspektör på Volvo Personvagnar AB i Göteborg
Göteborg
Specialist HSSE
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Vattenfall AB i Göteborg
Solna
Specialist HSSE
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Vattenfall AB i Solna
Stockholm
Arbetsmiljöingenjör till Falck i Kista
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på AB Previa i Stockholm
Sundsvall
Arbetsmiljökoordinator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Kubikenborg Aluminium AB i Sundsvall
Malmö
Byggarbetsmiljöspecialist
Ledigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Trafikverket i Malmö
Karlstad
Kvalificerad HSE konsult inom arbetsmiljö & säkerhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Wermkon AB i Karlstad
Luleå
Byggarbetsmiljösamordnare till internationellt bolag i Luleå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöinspektör på Academic Work Sweden AB i Luleå
Kristianstad
Arbetsmiljöingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Feelgood Svenska AB i Kristianstad
Piteå
Säkerhet- och arbetsmiljösamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsmiljöingenjör på Wibax Group AB i Piteå