Lönestatistik för en iva-sköterska 2023

Vad tjänar en iva-sköterska i månaden? Medellönen är 44600 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 44700 kronor i yrket medan männen har en lön på 44600 kronor. Se även akutsjuksköterska , allergisjuksköterska och ambulanssjuksköterska .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 47800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som iva-sköterska.

Medellön, snittlön eller medianlön för en iva-sköterska?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 44600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln iva-sköterska in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Vårdar patienter med svåra sjukdomstillstånd på intensivvårdsavdelning och postoperativa avdelningar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en iva-sköterska i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för iva-sköterska skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 47300 kronor

 • Regionanställd 44200 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 47800 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som iva-sköterska? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 44700 kronor som iva-sköterska medan männens lön är 44600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 35100 kronor35300 kronor
2015 36600 kronor36600 kronor
2016 38100 kronor38000 kronor
2017 39500 kronor39500 kronor
2018 41300 kronor40400 kronor
2019 42000 kronor41900 kronor
2020 43900 kronor43500 kronor
2021 44700 kronor44600 kronor

Lönestatistik för iva-sköterska i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige43800
Stockholm47800
Östra Mellansverige43200
Småland med öarna42300
Sydsverige41500
Västsverige43500
Norra Mellansverige43500
Mellersta Norrland..
Övre Norrland43300

Hur många jobbar som iva-sköterska i Sverige?

Det är totalt 3400 personer som idag är anställda som iva-sköterska enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3400
Stockholm och Stockholms län660
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län650
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län250
Blekinge och Skåne län500
Hallands och Västra Götalands län710
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län240
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län310

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en iva-sköterska i lön i månaden?

Medellönen för en iva-sköterska är 44600 kronor.

Hur många jobbar som iva-sköterska i Sverige?

Det finns 3400 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som iva-sköterska eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till iva-sköterska

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Akutsjuksköterska Lön för en Allergisjuksköterska Lön för en Ambulanssjuksköterska Lön för en Anestesisjuksköterska Lön för en Astmasjuksköterska Lön för en Astmasköterska Lön för en Barnmorska Lön för en Blodtryckssköterska Lön för en Diabetessjuksköterska Lön för en Diabetessköterska Lön för en Dialyssjuksköterska Lön för en Distriktsbarnmorska Lön för en Distriktssjuksköterska Lön för en Distriktssköterska Lön för en Distriktssköterskebarnmorska Lön för en Förlossningsbarnmorska Lön för en Geriatriksjuksköterska Lön för en Hygiensjuksköterska Lön för en Hygiensköterska Lön för en Hypertonisjuksköterska Lön för en Infektionssjuksköterska Lön för en Infektionssköterska Lön för en Intensivvårdssjuksköterska Lön för en IVA-sköterska Lön för en Kirurgsjuksköterska Lön för en Kommunsjuksköterska Lön för en Mottagningssjuksköterska Lön för en Mottagningssköterska Lön för en Narkossjuksköterska Lön för en Operationskoordinator Lön för en Ortopedsjuksköterska Lön för en Psykiatrisjuksköterska Lön för en Sjuksköterska, akutmottagning Lön för en Sjuksköterska, allergi Lön för en Sjuksköterska, anestesi Lön för en Sjuksköterska, astma Lön för en Sjuksköterska, diabetes Lön för en Sjuksköterska, dialys Lön för en Sjuksköterska, distrikts- Lön för en Sjuksköterska, geriatrik Lön för en Sjuksköterska, hemsjukvård Lön för en Sjuksköterska, hypertoni Lön för en Sjuksköterska, infektion Lön för en Sjuksköterska, IVA Lön för en Sjuksköterska, kirurgi Lön för en Sjuksköterska, medicin Lön för en Sjuksköterska, narkos Lön för en Sjuksköterska, ortopedi Lön för en Sjuksköterska, ospec Lön för en Sjuksköterska, ospec, primärvård Lön för en Sjuksköterska, ospec, vårdcentral Lön för en Sjuksköterska, psykiatrisk vård Lön för en Sjuksköterska, äldresjukvård Lön för en Smärtsjuksköterska Lön för en Stomisjuksköterska Lön för en Stomiterapeut Lön för en Uroterapeut
Gävle
Intensivvårdssjuksköterska till IVA i Gävle v.7-17!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Vårdbron Sverige AB i Gävle
Gällivare
NurseHouse AB söker sjuksköterska till IVA i Norrbotten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Nursehouse AB i Gällivare
Gävle
Specialistsjuksköterska till Gävle
Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Gävle
Halmstad
Specialistsjuksköterska till Halmstad
Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Halmstad
Gävle
Specialistsjuksköterska till Gävle
Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Gävle
Södertälje
Intensivvårdssjuksköterska, Södertälje Sjukhus
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på REGION STOCKHOLM i Södertälje
Östersund
Bemanningsuppdrag för IVA-Sjuksköterskor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Palmelind Konsult AB i Östersund
Lycksele
IVA-sjuksköterskor till IVA i Lycksele
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Sens Care / MixMedicare AB i Lycksele
Gällivare
Medfind AB söker sjuksköterska till IVA i Norrbotten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Medfind AB i Gällivare
Linköping
Specialistsjuksköterska till Linköping
Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Linköping
Kalmar
Specialistsjuksköterska till Kalmar
Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Kalmar
Gällivare
Intensivvårdssjuksköterska sökes till bemanningsuppdrag i Gällivare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Viva Bemanning AB i Gällivare
Göteborg
Intensivvårdssjuksköterska sökes till NIVA på Sahlgrenska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Göteborg
Trelleborg
Specialistsjuksköterska till Trelleborg
Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Trelleborg
Malmö
Specialistsjuksköterska till Malmö
Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Malmö
Helsingborg
Specialistsjuksköterska till Helsingborg
Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Helsingborg
Stockholm
Sjukvårdsmäklarna AB söker sjuksköterska till IVA i Stockholm
Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på SjukvårdsMäklarna Sverige AB i Stockholm
Alingsås
Intensivvårdssjuksköterska till Alingsås lasarett
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Alingsås
Stockholm
Medfind AB söker sjuksköterska till IVA i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Medfind AB i Stockholm
Luleå
Specialistsjuksköterska till Luleå
Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Luleå
Kalmar
Specialistsjuksköterska till Kalmar
Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Kalmar
Västerås
Specialistsjuksköterska till Västerås
Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Västerås
Västervik
Specialistsjuksköterska till Västervik
Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Västervik
Helsingborg
Specialistsjuksköterska till Helsingborg
Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Helsingborg
Helsingborg
Specialistsjuksköterska till Helsingborg
Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Sjuksyrra SWE AB i Helsingborg
Stockholm
Klara söker intensivvårdssjuksköterska till uppdrag i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Klara D AB i Stockholm
Danderyd
Sjuksköterska Stocksundsgårdens vård- och omsorgsboende, Danderyds kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Danderyds kommun i Danderyd
Stockholm
Intensivvårdssjuksköterska till Ersta sjukhus
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers i Stockholm
Östersund
Intensivvårdssjuksköterskor välkomnas till oss på IVA!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN i Östersund
Göteborg
Medfind AB söker sjuksköterska till IVA i Västra Götaland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Medfind AB i Göteborg