Lön iva-sköterska 2024

- Lönestatistik för en iva-sköterskaVad tjänar en iva-sköterska i månaden? Medellönen för 2024 är:

44 600 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 44700 kronor i yrket medan männen har en lön på 44600 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 47800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som iva-sköterska.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en iva-sköterska i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 44600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en iva-sköterska

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 267 kronor.

Dagslön för en iva-sköterska

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2124 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en iva-sköterska kvar i lön efter skatt? En iva-sköterska får ut 30 371 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 44 600 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 7 684 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 5 233 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 28 kronor
Lönen efter skatt 30 371 kronor


Sök lediga jobb som iva-sköterska

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som iva-sköterska eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Hudiksvall på Annsam AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Gävle
Vi söker Magnifiqa Intensivvårdssjuksköterskor!

Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Palmelind Konsult AB i Gävle

Läs om jobbet
Göteborg
Vi söker Magnifiqa Intensivvårdssjuksköterskor!

Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Palmelind Konsult AB i Göteborg

Läs om jobbet
Växjö
Vi söker Magnifiqa Intensivvårdssjuksköterskor!

Ledigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Palmelind Konsult AB i Växjö

Läs om jobbet

Vad gör en iva-sköterska?

Vi har inga detaljer kring vad en iva-sköterska jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Vårdar patienter med svåra sjukdomstillstånd på intensivvårdsavdelning och postoperativa avdelningar.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en iva-sköterska i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för iva-sköterska skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 47300 kronor

 • Regionanställd 44200 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 47800 kronorÄr det lätt att få jobb som iva-sköterska?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som iva-sköterska.

Prognosen för sjuksköterskor inom akutsjukvård är en total prognos för anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, ambulanssjuksköterskor m.fl.. Ungefär 10100 jobbar som sjuksköterskor inom akutsjukvård i landet, av dessa är cirka 70 procent kvinnor och 30 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en mycket liten konkurrens om anställningarna för sjuksköterskor inom akutsjukvård det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha mycket stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för sjuksköterskor inom akutsjukvård kommer vara mycket stora. Yrket kräver legitimation.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som iva-sköterska? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 44700 kronor som iva-sköterska medan männens lön är 44600 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som iva-sköterska.

Lönestatistik för iva-sköterska i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige43 800 kronor
Stockholm47 800 kronor
Östra Mellansverige43 200 kronor
Småland med öarna42 300 kronor
Sydsverige41 500 kronor
Västsverige43 500 kronor
Norra Mellansverige43 500 kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland43 300 kronor


Hur många jobbar som iva-sköterska i Sverige?

Det är totalt 3400 personer som idag är anställda som iva-sköterska enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3 400
Stockholm och Stockholms län660
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län650
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län250
Blekinge och Skåne län500
Hallands och Västra Götalands län710
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län240
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län310

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en iva-sköterska i lön i månaden?

Medellönen för en iva-sköterska är 44600 kronor.

Hur många jobbar som iva-sköterska i Sverige?

Det finns 3400 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en iva-sköterska?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 44700 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 44600 kronor.

Hur mycket betalar en iva-sköterska i skatt?

En iva-sköterska betalar i snitt 12945 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln iva-sköterska in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som iva-sköterska eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till iva-sköterska

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Akutsjuksköterska Lön för en Allergisjuksköterska Lön för en Ambulanssjuksköterska Lön för en Anestesisjuksköterska Lön för en Astmasjuksköterska Lön för en Astmasköterska Lön för en Barnmorska Lön för en Blodtryckssköterska Lön för en Diabetessjuksköterska Lön för en Diabetessköterska Lön för en Dialyssjuksköterska Lön för en Distriktsbarnmorska Lön för en Distriktssjuksköterska Lön för en Distriktssköterska Lön för en Distriktssköterskebarnmorska Lön för en Förlossningsbarnmorska Lön för en Geriatriksjuksköterska Lön för en Hygiensjuksköterska Lön för en Hygiensköterska Lön för en Hypertonisjuksköterska Lön för en Infektionssjuksköterska Lön för en Infektionssköterska Lön för en Intensivvårdssjuksköterska Lön för en IVA-sköterska Lön för en Kirurgsjuksköterska Lön för en Kommunsjuksköterska Lön för en Mottagningssjuksköterska Lön för en Mottagningssköterska Lön för en Narkossjuksköterska Lön för en Operationskoordinator Lön för en Ortopedsjuksköterska Lön för en Psykiatrisjuksköterska Lön för en Sjuksköterska, akutmottagning Lön för en Sjuksköterska, allergi Lön för en Sjuksköterska, anestesi Lön för en Sjuksköterska, astma Lön för en Sjuksköterska, diabetes Lön för en Sjuksköterska, dialys Lön för en Sjuksköterska, distrikts- Lön för en Sjuksköterska, geriatrik Lön för en Sjuksköterska, hemsjukvård Lön för en Sjuksköterska, hypertoni Lön för en Sjuksköterska, infektion Lön för en Sjuksköterska, IVA Lön för en Sjuksköterska, kirurgi Lön för en Sjuksköterska, medicin Lön för en Sjuksköterska, narkos Lön för en Sjuksköterska, ortopedi Lön för en Sjuksköterska, ospec Lön för en Sjuksköterska, ospec, primärvård Lön för en Sjuksköterska, ospec, vårdcentral Lön för en Sjuksköterska, psykiatrisk vård Lön för en Sjuksköterska, äldresjukvård Lön för en Smärtsjuksköterska Lön för en Stomisjuksköterska Lön för en Stomiterapeut Lön för en Uroterapeut
Hudiksvall
AnnSam söker Intensivvårdssjuksköterska! ☀️ v30-35 i Hudiksvall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Annsam AB i Hudiksvall
Gävle
Vi söker Magnifiqa Intensivvårdssjuksköterskor!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Palmelind Konsult AB i Gävle
Göteborg
Vi söker Magnifiqa Intensivvårdssjuksköterskor!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Palmelind Konsult AB i Göteborg
Växjö
Vi söker Magnifiqa Intensivvårdssjuksköterskor!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Palmelind Konsult AB i Växjö
Sundsvall
Vi söker Magnifiqa Intensivvårdssjuksköterskor!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Palmelind Konsult AB i Sundsvall
Gällivare
Vi söker Magnifiqa Intensivvårdssjuksköterskor!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Palmelind Konsult AB i Gällivare
Sundsvall
AnnSam söker Intensivvårdssjuksköterska! Uppdrag v36-44 i Sundsvall!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Annsam AB i Sundsvall
Kalix
Almia söker intensivvårdssjuksköterska till IVA Kalix
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Almia AB i Kalix
Sundsvall
Almia söker intensivvårdssjuksköterska till IVA Sundsvall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Almia AB i Sundsvall
Kalix
AnnSam söker Intensivvårdssjuksköterska Uppdrag v35-39 i Kalix
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Annsam AB i Kalix
Kalix
IVA-Sjuksköterska sökes till slutenvård IVAK
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Health Connect 365 AB i Kalix
Växjö
Intensivvårdssjuksköterska, Post-op
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Health Connect 365 AB i Växjö
Gällivare
Almia söker intensivvårdssjuksköterska till avdelning Gällivare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Almia AB i Gällivare
Gävle
Almia söker intensivvårdssjuksköterska till IVA Gävle
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Almia AB i Gävle
Växjö
Intensivvårdssjuksköterska till Växjö v. 34-41!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Vårdbron Sverige AB i Växjö
Växjö
AnnSam söker Intensivvårdssjuksköterska! uppdrag v34-41 i Växjö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Annsam AB i Växjö
Uppsala
AnnSam söker Intensivvårdssjuksköterska! -v45 i Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Annsam AB i Uppsala
Östersund
Intensivvårdssjuksköterskor välkomnas till oss på IVA!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN i Östersund
Göteborg
Intensivvårdssjuksköterska till CIVA avdelning 96
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Göteborg
Intensivvårdssjuksköterska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Operationskonsulterna Stockholm AB i
Lycksele
IVA-sjuksköterska med placering inom helikopterverksamheten, Lycksele
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på REGION VÄSTERBOTTEN i Lycksele
Uppsala
Intensivvårdssjuksköterska med utbildningsansvar till brännskadecentrum
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på REGION UPPSALA i Uppsala
Lund
Intensivvårdssjuksköterska till Neonatalavdelning intensivvård i Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på REGION SKÅNE i Lund
Gävle
IVA-sjuksköterska sökes till Gävle
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Svea Work AB i Gävle
Gällivare
Vi söker Magnifiqa Intensivvårdssjuksköterskor!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på Palmelind Konsult AB i Gällivare
Intensivsykepleier til intensivavdeling i Troms fylke
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på WORKNORDIC GROUP AB i
Ljungby
Intensivvårdssjuksköterska, Anestesikliniken Ljungby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på REGION KRONOBERG i Ljungby
Lund
Intensivvårdssjuksköterskor till Neurokirurgiavdelning intensivvård i Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på REGION SKÅNE i Lund
Uppsala
Brännskadevård i toppklass! Intensivvårdssjuksköterska, se hit!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på REGION UPPSALA i Uppsala
Stockholm
Specialistsjuksköterska inom intensivvård
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som intensivvårdssjuksköterska på REGION STOCKHOLM i Stockholm