Lönestatistik för en arbetspsykolog 2023

Vad tjänar en arbetspsykolog i månaden? Medellönen är 42800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 42800 kronor i yrket medan männen har en lön på 42800 kronor. Se även arbetspsykolog , barnpsykolog och barnterapeut .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 45700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som arbetspsykolog.

Medellön, snittlön eller medianlön för en arbetspsykolog?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 42800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln arbetspsykolog in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Undersöker, utreder, diagnostiserar och behand­lar människors psykiska funktioner, besvär och sjukdomar. Ger råd och vägledning i konfliktlösning. Ger stöd vid organisationsförändringar, ledarskapsutveckling och personalförsörjning m.m. Utvecklar teorier, modeller och metoder inom psykologi och psykoanalys.”

Hur ser lönestatistiken ut för en arbetspsykolog i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för arbetspsykolog skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 45200 kronor

 • Kommunalanställd: 45700 kronor

 • Regionanställd 41400 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 43700 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som arbetspsykolog? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 42800 kronor som arbetspsykolog medan männens lön är 42800 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 35400 kronor37400 kronor
2015 37100 kronor36300 kronor
2016 37700 kronor38200 kronor
2017 37900 kronor38100 kronor
2018 40100 kronor40200 kronor
2019 41100 kronor41100 kronor
2020 42700 kronor40900 kronor
2021 42800 kronor42800 kronor

Lönestatistik för arbetspsykolog i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige42200
Stockholm43500
Östra Mellansverige41700
Småland med öarna41800
Sydsverige41800
Västsverige41100
Norra Mellansverige42700
Mellersta Norrland43500
Övre Norrland41700

Hur många jobbar som arbetspsykolog i Sverige?

Det är totalt 9000 personer som idag är anställda som arbetspsykolog enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige9000
Stockholm och Stockholms län2600
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1300
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län440
Blekinge och Skåne län1200
Hallands och Västra Götalands län2200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands330
Västerbottens och Norrbottens län360

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en arbetspsykolog i lön i månaden?

Medellönen för en arbetspsykolog är 42800 kronor.

Hur många jobbar som arbetspsykolog i Sverige?

Det finns 9000 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som arbetspsykolog eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Eskilstuna
Legitimerad psykolog till primärvården
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på REGION SÖRMLAND i Eskilstuna
Borås
Leg Psykolog till Falck i Borås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på Falck Sverige AB i Borås
Psykologer som vill jobba digitalt sökes
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på Din Psykolog Vård Sverige AB i
Göteborg
Processledare, Integrerad Beteendehälsa
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Göteborg
Motala
Legitimerad Psykolog alt Samtalsbehandlare till Motala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på REGION ÖSTERGÖTLAND i Motala
Hallsberg
Leg psykolog eller PTP-psykolog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolpsykolog på Hallsbergs kommun i Hallsberg
Oslo nært oppdrag for psykolog - oppstart 1. mars
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på Dedicare AB (publ) i
Göteborg
Psykolog till Skolfam
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Stockholm
Psykolog till PRIMA Vuxenpsykiatri Liljeholmen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB i Stockholm
Vänersborg
Psykologer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på Statens Institutionsstyrelse i Vänersborg
Halmstad
Psykolog sökes till Vårdcentralen Vallås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på REGION HALLAND i Halmstad
Umeå
Leg psykolog, Neuropsykiatriska mottagningen, Psykiatriska kliniken, Umeå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på REGION VÄSTERBOTTEN i Umeå
Lund
Psykolog till Habiliteringsmottagning barn och unga Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på REGION SKÅNE i Lund
Falun
Familjemottagningen söker Psykolog till Falun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på Familjemottagningen Sverige AB i Falun
Ängelholm
Psykolog till barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Ängelholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på REGION SKÅNE i Ängelholm
Uddevalla
Psykolog, Smärtmottagning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Uddevalla
Arvika
Psykologer till psykiatrisk mottagning, Arvika
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på REGION VÄRMLAND i Arvika
Ängelholm
Psykolog till Habiliteringsmottagning barn och unga i Ängelholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på REGION SKÅNE i Ängelholm
Ängelholm
Psykolog till Habiliteringsmottagning barn och unga i Ängelholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ptp-psykolog på REGION SKÅNE i Ängelholm
Stockholm
Psykiatri Nordväst söker psykolog till Borderlineenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Göteborg
Skolpsykolog till Bergsjöskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolpsykolog på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Kungsbacka
Vårdcentralen Kungsbacka söker psykolog/psykoterapeut/kurator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på REGION HALLAND i Kungsbacka
Örebro
Psykolog till vuxenhabiliteringens autismteam
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på REGION ÖREBRO LÄN i Örebro
Katrineholm
Alkohol- och drogterapeut/KBT-terapeut, sommarvikariat
Ledigt jobb som gruppterapeut på Katrineberg Omsorg AB i Katrineholm
Skellefteå
Psykolog Anderstorp HC, Skellefteå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på REGION VÄSTERBOTTEN i Skellefteå
Haninge
Föreståndare/psykologiskt ledningsansvarig till WeMinds nya HVB-hem
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på Wemind AB i Haninge
Mark
Psykolog till psykiatrimottagning Mark
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Mark
Västerås
Psykologer till Vuxenpsykiatriska mottagningen Väster
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som psykolog på REGION VÄSTMANLAND i Västerås
Järfälla
Leg. Psykolog med familjeterapeutisk inriktning sökes till HVB
Ledigt jobb som klinisk psykolog på Viksjö Gård Behandlingshem & Psykoterapeutiskt C i Järfälla
Solna
PTP-psykolog till ANOVA
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ptp-psykolog på REGION STOCKHOLM i Solna