Lönestatistik för en frivårdsinspektör 2023

Vad tjänar en frivårdsinspektör i månaden? Medellönen är 34000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 34300 kronor i yrket medan männen har en lön på 33200 kronor. Se även arbetscoach, ips modellen , behovsbedömare och biståndsbedömare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 38200 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som frivårdsinspektör.

Medellön, snittlön eller medianlön för en frivårdsinspektör?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 34000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln frivårdsinspektör in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför annat socialt arbete än inom 2661–2663. Exempel på arbetsuppgifter: Handlägger mottagande och introduktion av nyanlända i kommun. Gör personutredningar och deltar i utslussningen vid intagnas återanpassning till samhället.”

Hur ser lönestatistiken ut för en frivårdsinspektör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för frivårdsinspektör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38200 kronor

 • Kommunalanställd: 33200 kronor

 • Regionanställd 28800 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 36900 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som frivårdsinspektör? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 34300 kronor som frivårdsinspektör medan männens lön är 33200 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 29400 kronor29400 kronor
2015 30500 kronor29800 kronor
2016 31400 kronor31500 kronor
2017 32200 kronor29500 kronor
2018 31800 kronor30500 kronor
2019 33000 kronor32000 kronor
2020 33500 kronor32300 kronor
2021 34300 kronor33200 kronor

Lönestatistik för frivårdsinspektör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige33100
Stockholm36100
Östra Mellansverige33200
Småland med öarna32700
Sydsverige31400
Västsverige33800
Norra Mellansverige32300
Mellersta Norrland32000
Övre Norrland32200

Hur många jobbar som frivårdsinspektör i Sverige?

Det är totalt 6600 personer som idag är anställda som frivårdsinspektör enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige6600
Stockholm och Stockholms län950
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1100
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län560
Blekinge och Skåne län1100
Hallands och Västra Götalands län1300
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län310

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en frivårdsinspektör i lön i månaden?

Medellönen för en frivårdsinspektör är 34000 kronor.

Hur många jobbar som frivårdsinspektör i Sverige?

Det finns 6600 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som frivårdsinspektör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till frivårdsinspektör

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetscoach, IPS modellen Lön för en Behovsbedömare Lön för en Biståndsbedömare Lön för en Biståndshandläggare, kommun Lön för en Chefskurator Lön för en Familjehemsrekryterare Lön för en Familjehemssekreterare Lön för en Familjepedagog Lön för en Familjerådgivare Lön för en Familjerättssekreterare Lön för en Familjeterapeut Lön för en Familjevårdsinspektör Lön för en Flyktinghandläggare Lön för en Flyktingkonsulent Lön för en Flyktingsamordnare Lön för en Flyktingsekreterare Lön för en Fosterbarnsinspektör Lön för en Frivårdschef Lön för en Frivårdshandläggare Lön för en Frivårdsinspektör Lön för en Fältassistent Lön för en Fältkurator Lön för en Fältsekreterare Lön för en Gruppledare inom socialtjänst Lön för en Handläggare, flyktingar Lön för en Inspektör, frivård Lön för en Integrationshandläggare Lön för en Invandrarkonsulent Lön för en Invandrarsekreterare Lön för en Kurator Lön för en LSS-handläggare Lön för en Metodhandledare (vård och stödsamordning) Lön för en Omsorgskurator Lön för en Primärvårdskurator Lön för en Rehabiliteringskonsulent Lön för en Rehabiliteringskonsult, övrig Lön för en Samtalsterapeut Lön för en Sjukhuskurator Lön för en Skolkurator Lön för en Skyddsassistent Lön för en Skyddskonsulent Lön för en Socialinspektör Lön för en Socialkonsulent, Länsstyrelsen Lön för en Socialkurator Lön för en Socialrådgivare Lön för en Socialsekreterare Lön för en Socionom, ospec Lön för en Ungdomssekreterare, socialtjänst Lön för en Vårdnadsutredare
Sundsvall
Frivårdsinspektörer till frivården Sundsvall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som frivårdsinspektör på Kriminalvården i Sundsvall
Gällivare
Frivårdsinspektör till frivårdens kontor i Gällivare
Ledigt jobb som frivårdsinspektör på Kriminalvården i Gällivare
Tomelilla
Integrationssamordnare med utökat bostadsansvar sökes till Tomelilla kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som integrationshandläggare på Tomelilla kommun i Tomelilla
Uppsala
Frivårdsinspektörer till Frivården Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som frivårdsinspektör på Kriminalvården i Uppsala
Stockholm
Frivårdsinspektör till Frivården Stockholms län- semestervikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som frivårdsinspektör på Kriminalvården i Stockholm
Stockholm
Frivårdsinspektör till Frivården Stockholm stad- semestervikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som frivårdsinspektör på Kriminalvården i Stockholm
Stockholm
Beslutsstöd till frivården Stockholms län
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som frivårdshandläggare på Kriminalvården i Stockholm
Nyköping
Frivårdsinspektör, semestervikariat till Frivården Nyköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som frivårdsinspektör på Kriminalvården i Nyköping
Göteborg
Frivårdsinspektör till Frivården Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som frivårdsinspektör på Kriminalvården i Göteborg
Eskilstuna
Frivårdsinspektör, semestervikariat till Frivården Eskilstuna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som frivårdsinspektör på Kriminalvården i Eskilstuna
Lund
Integrationshandledare till boende för nyanlända
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som integrationshandläggare på Lunds kommun i Lund
Lund
Vikarierande Samordnare till boende för mottagande av nyanlända
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som integrationshandläggare på Lunds kommun i Lund
Västervik
Frivårdsinspektör till Frivården Västervik (vik)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som frivårdsinspektör på Kriminalvården i Västervik
Västerås
Frivårdsinspektör, semestervikariat till Frivården Västerås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som frivårdsinspektör på Kriminalvården i Västerås
Gotland
Frivårdsinspektörer till frivården Visby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som frivårdsinspektör på Kriminalvården i Gotland
Linköping
Frivårdsinspektör till Frivården Norrköping (vikariat)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som frivårdsinspektör på Kriminalvården i Linköping
Linköping
Frivårdsinspektör till Frivården Norrköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som frivårdsinspektör på Kriminalvården i Linköping
Linköping
Frivårdsinspektör till Frivården Linköping (vikariat)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som frivårdsinspektör på Kriminalvården i Linköping
Falun
Frivårdsinspektörer till frivården Falun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som frivårdsinspektör på Kriminalvården i Falun
Stockholm
Customer Success Manager
Ledigt jobb som integrationshandläggare på Platform 24 Healthcare AB i Stockholm