Lönestatistik för en kvalitetssamordnare, bygg och anläggning 2023

Vad tjänar en kvalitetssamordnare, bygg och anläggning i månaden? Medellönen är 48400 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 44900 kronor i yrket medan männen har en lön på 49600 kronor. Se även akustiker , akustisk designer och anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 51100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som kvalitetssamordnare, bygg och anläggning.

Medellön, snittlön eller medianlön för en kvalitetssamordnare, bygg och anläggning?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 48400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln kvalitetssamordnare, bygg och anläggning in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utvecklar konstruktionsmetoder, produkter, tjänster och material inom byggnadsteknik samt väg- och vattenbyggnadsteknik. Leder och planerar projekterings- och konstruktionsarbete samt genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. Ansvarar för besiktning och kontroller av byggande, material m.m. Utarbetar riktlinjer och metoder för kvalitetssäkring.”

Hur ser lönestatistiken ut för en kvalitetssamordnare, bygg och anläggning i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för kvalitetssamordnare, bygg och anläggning skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 51100 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 48300 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som kvalitetssamordnare, bygg och anläggning? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 44900 kronor som kvalitetssamordnare, bygg och anläggning medan männens lön är 49600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 39700 kronor42800 kronor
2015 40600 kronor43700 kronor
2016 42700 kronor44200 kronor
2017 44100 kronor45200 kronor
2018 44300 kronor46400 kronor
2019 45600 kronor47800 kronor
2020 44100 kronor48700 kronor
2021 44900 kronor49600 kronor

Lönestatistik för kvalitetssamordnare, bygg och anläggning i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige47700
Stockholm49900
Östra Mellansverige46400
Småland med öarna44000
Sydsverige46900
Västsverige46800
Norra Mellansverige43200
Mellersta Norrland44400
Övre Norrland45200

Hur många jobbar som kvalitetssamordnare, bygg och anläggning i Sverige?

Det är totalt 16100 personer som idag är anställda som kvalitetssamordnare, bygg och anläggning enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige16100
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län2000
Hallands och Västra Götalands län2400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län650
Västernorrlands och Jämtlands340
Västerbottens och Norrbottens län730

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en kvalitetssamordnare, bygg och anläggning i lön i månaden?

Medellönen för en kvalitetssamordnare, bygg och anläggning är 48400 kronor.

Hur många jobbar som kvalitetssamordnare, bygg och anläggning i Sverige?

Det finns 16100 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som kvalitetssamordnare, bygg och anläggning eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till kvalitetssamordnare, bygg och anläggning

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Akustiker Lön för en Akustisk designer Lön för en Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Anläggningsplanerare Lön för en Applikationsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Applikationsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Bergsingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Bilkonstruktör Lön för en Byggnadsingenjör, civilingenjör Lön för en Byggnadskonsult, civilingenjör Lön för en Civilingenjör, anläggning Lön för en Civilingenjör, bygg Lön för en Civilingenjör, bygg o anläggning Lön för en Civilingenjör, byggnadskonstruktion Lön för en Civilingenjör, datateknik, hårdvara Lön för en Civilingenjör, elektronik Lön för en Civilingenjör, elektroteknik Lön för en Civilingenjör, elkraft Lön för en Civilingenjör, energi Lön för en Civilingenjör, fordonsteknik Lön för en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning Lön för en Civilingenjör, gruvteknik Lön för en Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara Lön för en Civilingenjör, kemi Lön för en Civilingenjör, kemiteknik Lön för en Civilingenjör, livsmedelsteknik Lön för en Civilingenjör, logistik Lön för en Civilingenjör, maskinteknik Lön för en Civilingenjör, metallurgi Lön för en Civilingenjör, rymdteknik Lön för en Civilingenjör, telekommunikation Lön för en Civilingenjör, textil, trä m.m. Lön för en Civilingenjör, VVS Lön för en Civilingenjör, väg och vattenbyggnad Lön för en Dataingenjör, (elektronik), civilingenjör Lön för en Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Elektronikingenjör, civilingenjör Lön för en Elektronikkonstruktör, civilingenjör Lön för en Elkraftingenjör, civilingenjör Lön för en Energiingenjör, civilingenjör Lön för en Energistrateg Lön för en Experimentingenjör, elektronik Lön för en Experimentingenjör, kemiteknik Lön för en Experimentingenjör, telekommunikation Lön för en Fartygskonstruktör Lön för en Flygingenjör, flygvapnet Lön för en Flygingenjör, industri Lön för en Flygplanskonstruktör Lön för en Forskare, mikroelektronik Lön för en Forskare, trafiksäkerhet Lön för en Forskningsingenjör, bygg Lön för en Forskningsingenjör, elektronik Lön för en Forskningsingenjör, elkraft Lön för en Forskningsingenjör, fysik Lön för en Forskningsingenjör, kemi Lön för en Forskningsingenjör, maskin Lön för en Forskningsingenjör, metallurgi Lön för en Forskningsingenjör, telekommunikation Lön för en Geotekniker Lön för en Gjuteriingenjör, civilingenjör Lön för en Granskningsingenjör, bygg Lön för en Granskningsingenjör, elektronik Lön för en Granskningsingenjör, telekommunikation Lön för en Gruvingenjör, civilingenjör Lön för en Hårdvarukonstruktör Lön för en Ingenjörsgeolog Lön för en Kemiingenjör, civilingenjör Lön för en Konstruktör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Konstruktör (elektronik), civilingenjör Lön för en Konstruktör, kemiteknik Lön för en Konstruktör, maskin, civilingenjör Lön för en Konsult, byggnads-, civilingenjör Lön för en Konsult, patent Lön för en Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning Lön för en Kvalitetskoordinator, elektronik Lön för en Kvalitetskoordinator, elkraft Lön för en Kvalitetskoordinator, gruvteknik Lön för en Kvalitetskoordinator, kemiteknisk produktion Lön för en Kvalitetskoordinator, maskin- och fordonstillverkning Lön för en Kvalitetskoordinator, produktion av textil, trä m.m. Lön för en Kvalitetskoordinator, telekommunikation Lön för en Kvalitetskoordinator, väg och vatten Lön för en Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning Lön för en Kvalitetssamordnare, elektronik Lön för en Kvalitetssamordnare, elkraft Lön för en Kvalitetssamordnare, gruvteknik Lön för en Kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion Lön för en Kvalitetssamordnare, maskin- och fordonstillverkning Lön för en Kvalitetssamordnare, produktion av textil, trä m.m. Lön för en Kvalitetssamordnare, telekommunikation Lön för en Kvalitetssamordnare, väg och vatten Lön för en Logistiker Lön för en Logistikingenjör Lön för en Logistikkonsult Lön för en Logistikutvecklare Lön för en Mariningenjör Lön för en Maskiningenjör, civilingenjör Lön för en Maskinkonstruktör, civilingenjör Lön för en Materialingenjör, metallurgi Lön för en Materialplanerare, civilingenjör Lön för en Materialstyrare Lön för en Materialstyrningsingenjör, maskin Lön för en Mekatronikingenjör Lön för en Metallograf Lön för en Metallurg Lön för en Monteringsingenjör, elektronik Lön för en Monteringsingenjör, telekommunikation Lön för en Patentingenjör Lön för en Patentkonsult Lön för en Patentombud Lön för en Planeringsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Planeringsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Planeringsingenjör, gruva/metallurgi Lön för en Processingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Processingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Processingenjör (elkraft), civilingenjör Lön för en Processingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör Lön för en Processingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Processingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Processingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Processutvecklare, kemiteknik Lön för en Produktionsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Produktionsutvecklare, elektronik Lön för en Produktionsutvecklare, telekommunikation Lön för en Produktutvecklare, bygg Lön för en Produktutvecklare, elektronik Lön för en Produktutvecklare, elkraft Lön för en Produktutvecklare, livsmedel Lön för en Produktutvecklare, maskin Lön för en Produktutvecklare, papper, textil, trä m.m. Lön för en Produktutvecklare, telekommunikation Lön för en Projekteringsingenjör, elkraft Lön för en Projektledare, maskinkonstruktör Lön för en Projektledare, utveckling nya fordon och motorer Lön för en Prospekteringsingenjör, civilingenjör Lön för en Radioingenjör Lön för en Rymdingenjör Lön för en Standardiseringsingenjör, elkraft Lön för en Standardiseringsingenjör, övrig Lön för en Supply chain manager Lön för en Svetsingenjör Lön för en Systemingenjör, styr/reglerteknik Lön för en Systemintegratör Lön för en Textilteknolog Lön för en Underhållsingenjör, elkraft Lön för en Utvecklingschef, elkraft Lön för en Utvecklingsingenjör, bygg Lön för en Utvecklingsingenjör, elektronik Lön för en Utvecklingsingenjör, elkraft Lön för en Utvecklingsingenjör, gruva/metallurgi Lön för en Utvecklingsingenjör, kemi Lön för en Utvecklingsingenjör, kemiteknik Lön för en Utvecklingsingenjör, maskin Lön för en Utvecklingsingenjör, telekommunikation Lön för en Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m. Lön för en Valsverksingenjör, civilingenjör Lön för en Varumärkeshandläggare Lön för en Varumärkeskonsult Lön för en Vägprojektör
Norrtälje
Senior VA-utredare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, väg- och vattenbyggnad på Randstad AB i Norrtälje
Norrtälje
Senior VA-ingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, väg- och vattenbyggnad på Randstad AB i Norrtälje
Skellefteå
UMS Engineer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, anläggning på Northvolt Ett AB i Skellefteå
Helsingborg
Projektledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projektledare, bygg och anläggning på Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Helsingborg
Stockholm
Fastighetsutvecklare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projektledare, bygg och anläggning på Specialfastigheter Sverige AB i Stockholm
Göteborg
Projektledare inom EL/PLC sökes
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projektledare, bygg och anläggning på Barona Teknik & Installation AB i Göteborg
Stockholm
Projekteringsledare till Trafikförvaltningen
Ledigt jobb som projektledare, bygg och anläggning på Centio Consulting Group AB i Stockholm
Hudiksvall
Projektledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projektledare, bygg och anläggning på Wikan Personal AB i Hudiksvall
Göteborg
Senior projektledare (bygg)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projektledare, bygg och anläggning på Sunroof Sverige AB i Göteborg
Projektchef Asfalt Entreprenad - Dalarna/Gävleborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projektledare, bygg och anläggning på Skanska Sverige AB i
Malmö
Senior byggprojektledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, väg- och vattenbyggnad på Malmö kommun i Malmö
Göteborg
Projektör Gata & Väg
Ledigt jobb som civilingenjör, väg på Tyréns Sverige AB i Göteborg
Göteborg
Projektledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projektledare, bygg och anläggning på Vattenfall AB i Göteborg
Gävle
Sweco söker projektör/ utredare!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projekteringsingenjör, bygg och anläggning på Academic Work Sweden AB i Gävle
Katrineholm
Gatuingenjör
Ledigt jobb som civilingenjör, väg på Katrineholms kommun i Katrineholm
Stockholm
Postdoktor inom Maskininlärning för framtidens hybridenergisystem
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
Malmö
Sommarjobb på Byggprojektenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, väg- och vattenbyggnad på Malmö kommun i Malmö
Växjö
Vi söker en vikarierande Projektledare Lägenheter i Växjö!
Ledigt jobb som projektledare, bygg och anläggning på Heimstaden AB i Växjö
Höganäs
Trafikplanerare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, trafik på Höganäs kommun i Höganäs
Göteborg
Byggprojektledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projektledare, bygg och anläggning på GÖAF Byggservice AB i Göteborg
Göteborg
Platschef
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projekteringsingenjör, bygg och anläggning på Jobway AB i Göteborg
Göteborg
Är du vår nya regionala planeringssamordnare?
Ledigt jobb som projekteringsingenjör, bygg och anläggning på Trafikverket i Göteborg
Göteborg
Platschef nyproduktion!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, bygg på Prowork Göteborg AB i Göteborg
Gävle
Projektledare på deltid till vår kund i Gävle
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projektledare, bygg och anläggning på Poolia Sverige AB i Gävle
Solna
TIBI Stockholm söker en senior projektledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projektledare, bygg och anläggning på Isaksson Rekrytering & Bemanning AB i Solna
Uppsala
Projektingenjör inom investering till Trafikverket i Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projekteringsingenjör, bygg och anläggning på Academic Work Sweden AB i Uppsala
Österåker
Strategisk Samhällsplanerare hos Roslagsvatten
Ledigt jobb som civilingenjör, anläggning på we:source AB i Österåker
Luleå
VA-ingenjör och Utredare Vatten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, väg- och vattenbyggnad på Vatten & Miljökonsulterna i Norr AB i Luleå
Eskilstuna
Junior projektledare, Havsbaserad vindkraft till Cloudberry
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projektledare, bygg och anläggning på Diversity Search AB i Eskilstuna
Stockholm
Project Manager - Operations
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, byggnadskonstruktion på Northvolt AB i Stockholm