Lönestatistik för en headhunter 2023

Vad tjänar en headhunter i månaden? Medellönen är 44900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 44300 kronor i yrket medan männen har en lön på 46700 kronor. Se även administrativ konsult , administrativ rationaliserare och administrativ utvecklare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 46400 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som headhunter.

Medellön, snittlön eller medianlön för en headhunter?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 44900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln headhunter in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Planerar och organiserar rekrytering, utveckling, omplacering och avveckling av personal. Upprättar personalbudget och utbildningsplaner. Deltar i förhandlingar om löner, anställningsvillkor samt tolkar och informerar om arbetsrättsliga lagar och avtal.”

Hur ser lönestatistiken ut för en headhunter i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för headhunter skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 43000 kronor

 • Kommunalanställd: 40500 kronor

 • Regionanställd 41800 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 46400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som headhunter? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 44300 kronor som headhunter medan männens lön är 46700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 37500 kronor41700 kronor
2015 38300 kronor41700 kronor
2016 39200 kronor43200 kronor
2017 39800 kronor44000 kronor
2018 41000 kronor42500 kronor
2019 42400 kronor46100 kronor
2020 43000 kronor44300 kronor
2021 44300 kronor46700 kronor

Lönestatistik för headhunter i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige43300
Stockholm46600
Östra Mellansverige42400
Småland med öarna40000
Sydsverige41100
Västsverige43200
Norra Mellansverige39600
Mellersta Norrland39800
Övre Norrland38900

Hur många jobbar som headhunter i Sverige?

Det är totalt 20900 personer som idag är anställda som headhunter enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige20900
Stockholm och Stockholms län7400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2300
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län3400
Hallands och Västra Götalands län3800
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1200
Västernorrlands och Jämtlands430
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en headhunter i lön i månaden?

Medellönen för en headhunter är 44900 kronor.

Hur många jobbar som headhunter i Sverige?

Det finns 20900 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som headhunter eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till headhunter

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Administrativ konsult Lön för en Administrativ rationaliserare Lön för en Administrativ utvecklare Lön för en Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation Lön för en Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning Lön för en Administratör, personalvetare Lön för en Affärsutvecklare Lön för en Akademisekreterare Lön för en Ambassadsekreterare Lön för en Antagningshandläggare Lön för en Antagningssekreterare, utbildning Lön för en Arbetsmarknadshandläggare Lön för en Arbetsmarknadssamordnare Lön för en Arbetsmarknadssekreterare Lön för en Arkivutredare, fastighetsrättslig Lön för en Asylhandläggare Lön för en Attaché Lön för en AU-chef Lön för en AU-utredare Lön för en Bankinspektör Lön för en Biståndshandläggare, SIDA Lön för en Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd Lön för en Byggnadsråd Lön för en Byrådirektör, ospec Lön för en Byråingenjör Lön för en Byråinspektör Lön för en Controller, personal Lön för en Departementssekreterare Lön för en Dövblindkonsulent Lön för en Dövkonsulent Lön för en EU-kontrollant, övrig Lön för en EU-samordnare Lön för en Fackombudsman Lön för en Filmcensor Lön för en FM-konsult Lön för en Folkhälsoutvecklare Lön för en Fritidsintendent Lön för en Fögderisekreterare Lön för en Förbundssekreterare Lön för en Föreningskonsulent Lön för en Företagskonsulent Lön för en Företagskonsult Lön för en Förhandlingsombudsman Lön för en Handikappkonsulent Lön för en Handläggare, utredare, offentlig förvaltning Lön för en Headhunter Lön för en HR-expert Lön för en HR-konsult Lön för en HR-specialist Lön för en Hälso- och sjukvårdsstrateg Lön för en Hälsoplanerare Lön för en Inspektör, Socialstyrelsen Lön för en Jämställdhetsstrateg Lön för en Kanslisekreterare, övrig Lön för en Klimatstrateg Lön för en Kommittésekreterare Lön för en Kommunhandläggare Lön för en Kommunsekreterare Lön för en Kompetensmäklare Lön för en Kompetensutvecklare Lön för en Konsulent, hörselskadade Lön för en Konsulent, rörelsehindrade Lön för en Konsulent, synskadade Lön för en Konsult, administrativ Lön för en Konsult, företags- Lön för en Konsult, HR Lön för en Konsult, management- Lön för en Konsult, organisations- Lön för en Konsult, outplacement- Lön för en Konsult, PA Lön för en Konsult, rekryterings- Lön för en Konsult, relocation service Lön för en Konsult, verksamhets- Lön för en Konsumentvägledare Lön för en Kontorsrationaliserare Lön för en Kulturassistent, handläggare/utredare, offentlig förvaltning Lön för en Kulturassistent, utredare, handläggare, intresseorg. Lön för en Kulturintendent, offentlig förvaltning Lön för en Kultursekreterare Lön för en Kvalitetskoordinator, forskning Lön för en Kvalitetskoordinator, organisationsutveckling Lön för en Kvalitetsrevisor Lön för en Kvalitetssamordnare, forskning Lön för en Kvalitetssamordnare, organisationsutveckling Lön för en Landsbygdsutvecklare Lön för en Landstingssekreterare Lön för en Lantbruksråd Lön för en Lobbyist, organisation Lön för en Länsbildningskonsulent Lön för en Länshälsovårdskonsulent Lön för en Löneingenjör Lön för en Lönespecialist Lön för en Managementkonsult Lön för en Miljöhandläggare (natur), offentlig förvaltning Lön för en Miljöstrateg Lön för en Naturvårdare, administratör Lön för en Näringslivskonsulent Lön för en Näringslivskonsult Lön för en Näringslivssekreterare Lön för en Ombudsman Lön för en Omvårdnadsutvecklare Lön för en Organisationskonsult Lön för en Organisationssekreterare, intresseorganisation Lön för en Organisationssekreterare, offentlig förvaltning Lön för en Organisationsutvecklare Lön för en Outplacementkonsult Lön för en PA-konsult Lön för en Partiombudsman Lön för en Personaladministratör, personalhandläggare Lön för en Personalassistent, personalhandläggare Lön för en Personalcontroller Lön för en Personalhandläggare Lön för en Personalkonsulent Lön för en Personalkonsult Lön för en Personalman Lön för en Personalplanerare, personalhandläggare Lön för en Personalrekryterare Lön för en Personalsamordnare Lön för en Personalsekreterare, personalhandläggare Lön för en Personalstrateg Lön för en Personalutvecklare Lön för en Personalvetare Lön för en Personalvårdskonsulent Lön för en Planerare, offentlig förvaltning Lön för en Planeringssekreterare, kommun, landsting Lön för en Politisk sekreterare Lön för en Projektledare, affärsutveckling Lön för en Regulatorisk handläggare Lön för en Rekryterare Lön för en Rekryteringsansvarig Lön för en Rekryteringskonsult Lön för en Rekryteringsledare Lön för en Researcher, rekrytering Lön för en Retail Management Lön för en Samhällsplanerare Lön för en Sekreterare, politisk Lön för en Skattehandläggare, specialistkompetens Lön för en Skolsekreterare, handläggare Lön för en Stabskonsulent Lön för en Statsinspektör Lön för en Styrelseledamot, organisation Lön för en Styrelseledamot, staten Lön för en Synkonsulent Lön för en Taxeringsintendent Lön för en Trafikplanerare, offentlig förvaltning Lön för en Turistintendent Lön för en Turistsekreterare Lön för en Utbildningsmäklare Lön för en Utredare, företag Lön för en Utredare, handläggare, kommun Lön för en Utredare, handläggare, landsting Lön för en Utredare, handläggare, staten Lön för en Utredare, intresseorganisation Lön för en Utredare, offentlig förvaltning Lön för en Utredningssekreterare, intresseorganisation Lön för en Utredningssekreterare, offentlig förvaltning Lön för en Verksamhetsanalytiker, organisationsutveckling Lön för en Verksamhetscontroller Lön för en Verksamhetskonsult Lön för en Vårdutvecklare Lön för en Äldre- och handikappsekreterare Lön för en Överförmyndare
Stockholm
Senior konsultchef inom IT på tillväxttbolag med Stockholms bästa utsikt!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på PersonalExpressen AB i Stockholm
Göteborg
Retail Recruitment söker rekryterare
Ledigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Retail Recruitment Sverige AB i Göteborg
Västerås
Rekryteringsassistent - Deltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på SCG Nordic AB i Västerås
Stockholm
Studerande rekryteringsassistent till spännande elektronikbolag!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Utredare inom personalsäkerhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-konsult/pa-konsult på Recway AB i Stockholm
Solna
Nordic Senior HR Business Partner till Santander
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på Experis AB i Solna
Stockholm
HR-koordinator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-konsult/pa-konsult på Future People AB i Stockholm
Göteborg
Söker du praktikplats inom HR, rekrytering och bemanning?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
Göteborg
Kandidatspecialist internt till Manpower i Göteborg! | Student
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som researcher, rekrytering på Manpower AB i Göteborg
Solna
People & Culture Business Partner till Unilabs!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på Unilabs AB i Solna
Perstorp
HR-konsult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-konsult/pa-konsult på Perstorps kommun i Perstorp
Malmö
People & Culture Generalist @ FINQR
Ledigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på Finqr AB i Malmö
Göteborg
Erfaren HR Business Partner till vår kund i Göteborg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på Lernia Bemanning AB i Göteborg
Stockholm
IT Sourcer- student jobb!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som researcher, rekrytering på Envoi AB i Stockholm
Västerås
Senior HR-partner till Länsförsäkringar Bergslagen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på Norén & Lindholm AB i Västerås
Norrköping
Rekryterare till Luftfartsverket!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Experis AB i Norrköping
Stockholm
Hydroscand is looking for a driven Digital HR Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-konsult/pa-konsult på MultiMind Bemanning AB i Stockholm
Göteborg
HR-Specialist till kommande uppdrag i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på Bemannia Kontor AB i Göteborg
Örnsköldsvik
Samordnare för läkare till Region Västernorrland, Örnsköldsvik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-konsult/pa-konsult på REGION VÄSTERNORRLAND i Örnsköldsvik
Stockholm
HR-handläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
Göteborg
Vi söker två HR-konsulter i Göteborg, Stockholm eller Lund!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-konsult/pa-konsult på Sway Sourcing Sweden AB i Göteborg
Lund
HR-partner/Personalsamordnare vid LTH:s Kansli
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på Lunds Universitet i Lund
Stockholm
Rekryteringsansvarig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på We Quest AB i Stockholm
Stockholm
Rekryterare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på We Quest AB i Stockholm
Stockholm
HR Praktikant
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på We Quest AB i Stockholm
Stockholm
HR Praktikant
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på We Quest AB i Stockholm
Stockholm
HR-Chef sökes till IT bolag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på We Quest AB i Stockholm
Stockholm
HR-Chef sökes till IT bolag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på We Quest AB i Stockholm
Stockholm
Rekryterare för framtida uppdrag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rekryterare/rekryteringskonsult på Adecco Sweden AB i Stockholm
Gotland
HR- och löneadministratör till myndighet på Gotland!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hr-specialist/hr-adviser på Academic Work Sweden AB i Gotland