Lön civilingenjör, lantmäteri 2024

- Lönestatistik för en civilingenjör, lantmäteriVad tjänar en civilingenjör, lantmäteri i månaden? Medellönen för 2024 är:

43 900 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41900 kronor i yrket medan männen har en lön på 45300 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 49800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som civilingenjör, lantmäteri.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en civilingenjör, lantmäteri i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 43900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en civilingenjör, lantmäteri

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 263 kronor.

Dagslön för en civilingenjör, lantmäteri

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2090 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en civilingenjör, lantmäteri kvar i lön efter skatt? En civilingenjör, lantmäteri får ut 29 881 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 43 900 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 7 560 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 5 148 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 28 kronor
Lönen efter skatt 29 881 kronor


Sök lediga jobb som civilingenjör, lantmäteri

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 12 jobbannonser för lediga tjänster som civilingenjör, lantmäteri eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Örnsköldsvik på ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Strängnäs
Exploateringsingenjör till MEX-enheten, Samhällsbyggnadskontoret

Ledigt jobb som exploateringsingenjör på Strängnäs kommun i Strängnäs

Läs om jobbet
Nynäshamn
Projektledare/Exploateringsingenjör - Senior

Ledigt jobb som exploateringsingenjör på Nynäshamns kommun i Nynäshamn

Läs om jobbet
Nora
Projektledare Mark- och Exploatering

Ledigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Nora kommun i Nora

Läs om jobbet

Vad gör en civilingenjör, lantmäteri?

Vi har inga detaljer kring vad en civilingenjör, lantmäteri jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Handlägger tekniska, ekonomiska och juridiska frågor i samband med fastighetsbildning. Svarar för värdering och registrering av fastigheter. Ansvarar för mätnings- och kartläggningsarbete samt för framställning och uppdatering av kartor. Analyserar flyg- och satellitbilder. Ger råd bl.a. vid fastighetsbildning, mark- och fastighetsvärdering samt vid samverkan mellan fastigheter.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en civilingenjör, lantmäteri i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för civilingenjör, lantmäteri skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 39700 kronor

 • Kommunalanställd: 41200 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 48600 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som civilingenjör, lantmäteri? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41900 kronor som civilingenjör, lantmäteri medan männens lön är 45300 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som civilingenjör, lantmäteri.

Lönestatistik för civilingenjör, lantmäteri i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige44 600 kronor
Stockholm51 800 kronor
Östra Mellansverige45 400 kronor
Småland med öarna¤¤¤ kronor
Sydsverige42 900 kronor
Västsverige43 500 kronor
Norra Mellansverige39 400 kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som civilingenjör, lantmäteri i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som civilingenjör, lantmäteri enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige¤¤¤
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län190
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en civilingenjör, lantmäteri i lön i månaden?

Medellönen för en civilingenjör, lantmäteri är 43900 kronor.

Hur många jobbar som civilingenjör, lantmäteri i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en civilingenjör, lantmäteri?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 41900 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 45300 kronor.

Hur mycket betalar en civilingenjör, lantmäteri i skatt?

En civilingenjör, lantmäteri betalar i snitt 12736 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln civilingenjör, lantmäteri in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som civilingenjör, lantmäteri eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Örnsköldsvik
Förrättningslantmätare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN i Örnsköldsvik
Strängnäs
Exploateringsingenjör till MEX-enheten, Samhällsbyggnadskontoret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Strängnäs kommun i Strängnäs
Nynäshamn
Projektledare/Exploateringsingenjör - Senior
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Nynäshamns kommun i Nynäshamn
Nora
Projektledare Mark- och Exploatering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Nora kommun i Nora
Finspång
Samhällsplaneringsenheten söker mark- och exploateringsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Finspångs kommun i Finspång
Huddinge
Senior Projektledare - Exploateringsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Huddinge kommun i Huddinge
Köping
Exploateringsingenjör/projektsamordnare till Samhällsbyggnadsförvaltningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Köpings kommun i Köping
Göteborg
Utredningsledare inom markägar- och lantmäteriärenden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Åre
Mark- och exploateringsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Åre kommun i Åre
Luleå
Rådgivare med inriktning MEX/Lantmäteri till Svefa i Luleå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Svefa AB i Luleå
Gävle
Rådgivare inom lantmäteri till Svefa i Gävle
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Svefa AB i Gävle
Stockholm
Rådgivare inom fastighetsvärdering med fokus intrång och markåtkomst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Svefa AB i Stockholm