Lön karriärvägledare 2024

- Lönestatistik för en karriärvägledareVad tjänar en karriärvägledare i månaden? Medellönen för 2024 är:

36 800 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36900 kronor i yrket medan männen har en lön på 36300 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 38200 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som karriärvägledare.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en karriärvägledare i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en karriärvägledare

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 220 kronor.

Dagslön för en karriärvägledare

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1752 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en karriärvägledare kvar i lön efter skatt? En karriärvägledare får ut 24 903 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 36 800 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 6 301 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 290 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 23 kronor
Lönen efter skatt 24 903 kronor


Sök lediga jobb som karriärvägledare

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som karriärvägledare eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Mora på Mora kommun. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Sigtuna
Study & Careers Advisor

Ledigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Internationella Engelska Skolan i Sverige AB i Sigtuna

Läs om jobbet
Göteborg
Utbildningshandläggare

Ledigt jobb som studievägledare på Göteborgs Universitet i Göteborg

Läs om jobbet
Kalmar
Studie- och yrkesvägledare till Lindsdals- och Södermörskolorna

Ledigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Kalmar kommun i Kalmar

Läs om jobbet

Vad gör en karriärvägledare?

Vi har inga detaljer kring vad en karriärvägledare jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Informerar och ger råd till studerande om studieval, yrken och yrkesval. Organiserar elevers arbetsplatspraktik.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en karriärvägledare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för karriärvägledare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38200 kronor

 • Kommunalanställd: 36300 kronor

 • Regionanställd 37800 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 36800 kronorÄr det lätt att få jobb som karriärvägledare?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som karriärvägledare.

Ungefär 4700 jobbar som studie- och yrkesvägledare i landet, av dessa är cirka 81 procent kvinnor och 19 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för studie- och yrkesvägledare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för studie- och yrkesvägledare kommer vara stora. Yrket kräver legitimation.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som karriärvägledare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36900 kronor som karriärvägledare medan männens lön är 36300 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som karriärvägledare.

Lönestatistik för karriärvägledare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige35 800 kronor
Stockholm37 600 kronor
Östra Mellansverige36 000 kronor
Småland med öarna34 900 kronor
Sydsverige35 400 kronor
Västsverige35 900 kronor
Norra Mellansverige34 100 kronor
Mellersta Norrland35 000 kronor
Övre Norrland34 000 kronor


Hur många jobbar som karriärvägledare i Sverige?

Det är totalt 4200 personer som idag är anställda som karriärvägledare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige4 200
Stockholm och Stockholms län910
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län700
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län330
Blekinge och Skåne län700
Hallands och Västra Götalands län750
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län370
Västernorrlands och Jämtlands140
Västerbottens och Norrbottens län250

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en karriärvägledare i lön i månaden?

Medellönen för en karriärvägledare är 36800 kronor.

Hur många jobbar som karriärvägledare i Sverige?

Det finns 4200 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en karriärvägledare?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 36900 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 36300 kronor.

Hur mycket betalar en karriärvägledare i skatt?

En karriärvägledare betalar i snitt 10614 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln karriärvägledare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som karriärvägledare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till karriärvägledare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anpassningslärare Lön för en Arkivpedagog Lön för en Ateljerista Lön för en Bildningskonsulent Lön för en Bildpedagog Lön för en Cirkuspedagog Lön för en Danslärare, övrig Lön för en Danspedagog Lön för en Dockteaterpedagog Lön för en Dramapedagog Lön för en Dövlärare Lön för en Elevkonsulent Lön för en Eurytmist Lön för en Forskare, pedagogik Lön för en Fortbildningskonsulent Lön för en Fortbildningsledare Lön för en Förskolekonsulent Lön för en Förstadielärare Lön för en Gymnastikkonsulent Lön för en Historiepedagog Lön för en Hjälpundervisningskonsulent Lön för en Hörselpedagog Lön för en Hörselvårdskonsulent Lön för en Invandrarlärare Lön för en Karriärvägledare Lön för en Klasslärare, speciallärare Lön för en Konstpedagog Lön för en Konsulent, skola Lön för en Kursutvecklare, utbildningsväsendet Lön för en Läkepedagog Lön för en Lärare i musik- och kulturskolan Lön för en Lärare, SFI Lön för en Lärare, special- Lön för en Lärare, särskola Lön för en Läromedelsintendent Lön för en Mimpedagog Lön för en Museilektor Lön för en Museilärare Lön för en Museipedagog Lön för en Musikkonsulent Lön för en Musiklärare, musikskola Lön för en Musikpedagog, musikskola Lön för en Planeringschef, skola Lön för en Reselärare Lön för en Röstpedagog Lön för en SFI-lärare Lön för en Skolinspektör Lön för en Skolkonsulent Lön för en Speciallärare, döva Lön för en Speciallärare, grundskola Lön för en Speciallärare, grundsärskola Lön för en Speciallärare, gymnasieskola Lön för en Speciallärare, gymnasiesärskola Lön för en Speciallärare, hörsel Lön för en Speciallärare, synskadade Lön för en Speciallärare, träningsskola Lön för en Specialpedagog, hörsel Lön för en Specialpedagog, lekotek Lön för en Specialpedagog, lekterapi Lön för en Specialpedagog, skola Lön för en Specialpedagog, synskadade Lön för en Specialpedagog, tal och språk Lön för en SSA-sekreterare Lön för en Studie- och yrkesvägledare Lön för en Studieinstruktör Lön för en Studievägledare Lön för en Synpedagog Lön för en Syofunktionär Lön för en Syokonsulent Lön för en Sångpedagog Lön för en Särskollärare Lön för en Tal- och språkpedagog Lön för en Talpedagog Lön för en Teaterpedagog Lön för en Teckenspråkslärare Lön för en Undervisningsråd Lön för en Utbildningsinspektör Lön för en Utbildningskonsulent, övrig Lön för en Yrkesutbildningskonsulent Lön för en Yrkesvalslärare Lön för en Yrkesvägledare
Mora
Studie- och yrkesvägledare, Mora gymnasium
Ledigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Mora kommun i Mora
Sigtuna
Study & Careers Advisor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Internationella Engelska Skolan i Sverige AB i Sigtuna
Göteborg
Utbildningshandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studievägledare på Göteborgs Universitet i Göteborg
Kalmar
Studie- och yrkesvägledare till Lindsdals- och Södermörskolorna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Kalmar kommun i Kalmar
Sollentuna
Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Akadeva AB i Sollentuna
Uppsala
Studie- och karriärvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Uppsala Universitet i Uppsala
Haparanda
Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Haparanda kommun i Haparanda
Umeå
Studiesamordnare vid Handelshögskolan
Ledigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Umeå Universitet i Umeå
Köping
Studie- och yrkesvägledare till Scheeleskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Köpings kommun i Köping
Helsingborg
SYV sökes för gravvik LÅ 24/25 60% (kan kombineras med annat)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Thorengruppen AB i Helsingborg
Borås
Studie- och yrkesvägledare på Daltorpskolan 7-9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studievägledare på Borås kommun i Borås
Borås
Studie-och yrkesvägledare till Bäckängsgymnasiet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studievägledare på Borås kommun i Borås
Falun
En snabb studie- och yrkesvägledare till Hagströmska gymnasiet Falun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studievägledare på Hagströmska Gymnasiet AB i Falun
Sundbyberg
Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Sundbybergs kommun i Sundbyberg
Lidingö
Studie och yrkesvägledare
Ledigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Utvecklingspedagogik Sverige AB i Lidingö
Orust
Studie och yrkesvägledare Orust grundskolor.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studievägledare på Orust kommun i Orust
Uppsala
Handledare till Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Arena Personal Sverige AB i Uppsala
Nynäshamn
Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Nynäshamns kommun i Nynäshamn
Överkalix
Överkalix kommun söker Studie och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Överkalix kommun i Överkalix
Upplands-Bro
SYV i Bro, heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Upplands-Bro kommun i Upplands-Bro
Linköping
Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Linköpings kommun i Linköping
Ängelholm
Studie- och yrkesvägledare till anpassad skola, 80 – 100 % TV
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Ängelholms kommun i Ängelholm
Studie- och yrkesvägledare till Väsby Nya Gymnasium i Upplands Väsby Kommun
Ledigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Netjobs Group AB i
Kumla
Studie- och yrkesvägledare till vuxenutbildningen i Kumla
Ledigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Kumla kommun i Kumla
Borås
Studie- och yrkesvägledare på Sandgärdskolan 7-9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Borås kommun i Borås
Hagfors
TVÅ STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE INOM GRUNDSKOLA ÅK 1-9
Ledigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Hagfors kommun i Hagfors
Trelleborg
Studie- och yrkesvägledare, vuxenutbildning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Trelleborgs kommun i Trelleborg
Upplands Väsby
Study & Careers Advisor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Internationella Engelska Skolan i Sverige AB i Upplands Väsby
Östersund
Studie- och yrkesvägledare till Jämtlands Gymnasium Wargentin
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Jämtlands Gymnasieförbund i Östersund
Oskarshamn
Studie- och yrkesvägledare till Kristinebergskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Oskarshamns kommun i Oskarshamn