Lönestatistik för en karriärvägledare 2023

Vad tjänar en karriärvägledare i månaden? Medellönen är 36800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36900 kronor i yrket medan männen har en lön på 36300 kronor. Se även anpassningslärare , arkivpedagog och ateljerista .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 38200 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som karriärvägledare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en karriärvägledare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln karriärvägledare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Informerar och ger råd till studerande om studieval, yrken och yrkesval. Organiserar elevers arbetsplatspraktik.”

Hur ser lönestatistiken ut för en karriärvägledare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för karriärvägledare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38200 kronor

 • Kommunalanställd: 36300 kronor

 • Regionanställd 37800 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 36800 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som karriärvägledare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36900 kronor som karriärvägledare medan männens lön är 36300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 30800 kronor31600 kronor
2015 31500 kronor32500 kronor
2016 32400 kronor32300 kronor
2017 33200 kronor32900 kronor
2018 34200 kronor33900 kronor
2019 35200 kronor35000 kronor
2020 35900 kronor35600 kronor
2021 36900 kronor36300 kronor

Lönestatistik för karriärvägledare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige35800
Stockholm37600
Östra Mellansverige36000
Småland med öarna34900
Sydsverige35400
Västsverige35900
Norra Mellansverige34100
Mellersta Norrland35000
Övre Norrland34000

Hur många jobbar som karriärvägledare i Sverige?

Det är totalt 4200 personer som idag är anställda som karriärvägledare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige4200
Stockholm och Stockholms län910
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län700
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län330
Blekinge och Skåne län700
Hallands och Västra Götalands län750
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län370
Västernorrlands och Jämtlands140
Västerbottens och Norrbottens län250

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en karriärvägledare i lön i månaden?

Medellönen för en karriärvägledare är 36800 kronor.

Hur många jobbar som karriärvägledare i Sverige?

Det finns 4200 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som karriärvägledare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till karriärvägledare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anpassningslärare Lön för en Arkivpedagog Lön för en Ateljerista Lön för en Bildningskonsulent Lön för en Bildpedagog Lön för en Cirkuspedagog Lön för en Danslärare, övrig Lön för en Danspedagog Lön för en Dockteaterpedagog Lön för en Dramapedagog Lön för en Dövlärare Lön för en Elevkonsulent Lön för en Eurytmist Lön för en Forskare, pedagogik Lön för en Fortbildningskonsulent Lön för en Fortbildningsledare Lön för en Förskolekonsulent Lön för en Förstadielärare Lön för en Gymnastikkonsulent Lön för en Historiepedagog Lön för en Hjälpundervisningskonsulent Lön för en Hörselpedagog Lön för en Hörselvårdskonsulent Lön för en Invandrarlärare Lön för en Karriärvägledare Lön för en Klasslärare, speciallärare Lön för en Konstpedagog Lön för en Konsulent, skola Lön för en Kursutvecklare, utbildningsväsendet Lön för en Läkepedagog Lön för en Lärare i musik- och kulturskolan Lön för en Lärare, SFI Lön för en Lärare, special- Lön för en Lärare, särskola Lön för en Läromedelsintendent Lön för en Mimpedagog Lön för en Museilektor Lön för en Museilärare Lön för en Museipedagog Lön för en Musikkonsulent Lön för en Musiklärare, musikskola Lön för en Musikpedagog, musikskola Lön för en Planeringschef, skola Lön för en Reselärare Lön för en Röstpedagog Lön för en SFI-lärare Lön för en Skolinspektör Lön för en Skolkonsulent Lön för en Speciallärare, döva Lön för en Speciallärare, grundskola Lön för en Speciallärare, grundsärskola Lön för en Speciallärare, gymnasieskola Lön för en Speciallärare, gymnasiesärskola Lön för en Speciallärare, hörsel Lön för en Speciallärare, synskadade Lön för en Speciallärare, träningsskola Lön för en Specialpedagog, hörsel Lön för en Specialpedagog, lekotek Lön för en Specialpedagog, lekterapi Lön för en Specialpedagog, skola Lön för en Specialpedagog, synskadade Lön för en Specialpedagog, tal och språk Lön för en SSA-sekreterare Lön för en Studie- och yrkesvägledare Lön för en Studieinstruktör Lön för en Studievägledare Lön för en Synpedagog Lön för en Syofunktionär Lön för en Syokonsulent Lön för en Sångpedagog Lön för en Särskollärare Lön för en Tal- och språkpedagog Lön för en Talpedagog Lön för en Teaterpedagog Lön för en Teckenspråkslärare Lön för en Undervisningsråd Lön för en Utbildningsinspektör Lön för en Utbildningskonsulent, övrig Lön för en Yrkesutbildningskonsulent Lön för en Yrkesvalslärare Lön för en Yrkesvägledare
Gislaved
Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Gislaveds kommun i Gislaved
Lund
Studievägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studievägledare på Lunds Universitet i Lund
Ockelbo
Studie- och yrkesvägledare till Elevhälsan inom Ockelbo kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Ockelbo kommun i Ockelbo
Västerås
Studie- och yrkesvägledarstudent som vill arbeta extra under studietiden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Västerås
Stockholm
Studie- och yrkesvägledarstudent som vill arbeta extra under studietiden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
Lomma
Projektsamordnare till enheten för arbete och integration
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Lomma kommun i Lomma
Nyköping
Studie- och yrkesvägledare till Campus Nyköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Nyköpings kommun i Nyköping
Uppsala
Study & Careers Advisor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Internationella Engelska Skolan i Sverige AB i Uppsala
Stockholm
Studie- och yrkesvägledare som vill arbeta med karriärvägledning - se hit!
Ledigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Miljonbemanning AB i Stockholm
Borås
Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Borås kommun i Borås
Karlstad
Studie- och yrkesvägledare till Sundsta-Älvkullegymnasiet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Karlstads kommun i Karlstad
Hagfors
Studie- och yrkesvägledare
Ledigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Hagfors kommun i Hagfors
Sjöbo
Studie-och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Sjöbo kommun i Sjöbo
Falun
Studie- och karriärvägledare till Högskolan Dalarna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Högskolan Dalarna i Falun
Karlstad
Framtidsengagerade studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Karlstads kommun i Karlstad
Upplands-Bro
Studie- och yrkesvägledare sökes till Upplands-Bro kommun, vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Upplands-Bro kommun i Upplands-Bro
Stockholm
Studie- och yrkesvägledare till internationell växande grundskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Watma Education AB i Stockholm
Norrtälje
Studie- och yrkesvägledare till Svanberga skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Norrtälje kommun i Norrtälje
Göteborg
Studie- och karriärsvägledare till institutionen för socialt arbete
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studievägledare på Göteborgs Universitet i Göteborg
Mjölby
Studie-och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Academedia Eductus AB i Mjölby
Kalmar
Studie-och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Kalmarsunds Gymnasieförbund i Kalmar
Sigtuna
Studie- och yrkesvägledare för unga och unga vuxna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Sigtuna kommun i Sigtuna
Stockholm
Vikarierande studie- och yrkesvägledare till Stockholms stad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Stockholms kommun i Stockholm
Vilhelmina
Studie- och yrkesvägledare åk 7-9, Hembergsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Vilhelmina kommun i Vilhelmina
Ånge
Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Ånge kommun i Ånge
Södertälje
Blombackaskolan söker vikarierande Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Södertälje kommun i Södertälje
Bräcke
Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Bräcke kommun i Bräcke
Stockholm
Mentor till Realgymnasiet Stockholm
Ledigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Lärande i Sverige AB i Stockholm
Stockholm
Studievägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studievägledare på Stockholms Universitet i Stockholm
Vingåker
SYV till Vingåker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Klara E AB i Vingåker