Lönestatistik för en lärare i musik- och kulturskolan 2023

Vad tjänar en lärare i musik- och kulturskolan i månaden? Medellönen är 33100 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 33000 kronor i yrket medan männen har en lön på 33200 kronor. Se även anpassningslärare , arkivpedagog och ateljerista .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 38700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som lärare i musik- och kulturskolan.

Medellön, snittlön eller medianlön för en lärare i musik- och kulturskolan?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 33100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln lärare i musik- och kulturskolan in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför annat pedagogiskt arbete än inom 2320–2352. Exempel på arbetsuppgifter: Undervisar på musikskolor eller inom konst, musik, teater och dans. Planerar, genomför och utvärderar undervisning i svenska för invandrare.”

Hur ser lönestatistiken ut för en lärare i musik- och kulturskolan i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för lärare i musik- och kulturskolan skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38700 kronor

 • Kommunalanställd: 31800 kronor

 • Regionanställd 36600 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 35900 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som lärare i musik- och kulturskolan? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 33000 kronor som lärare i musik- och kulturskolan medan männens lön är 33200 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 28300 kronor29300 kronor
2015 28700 kronor28900 kronor
2016 28800 kronor28700 kronor
2017 29900 kronor29600 kronor
2018 30300 kronor30300 kronor
2019 31600 kronor31700 kronor
2020 32200 kronor32500 kronor
2021 33000 kronor33200 kronor

Lönestatistik för lärare i musik- och kulturskolan i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige32300
Stockholm37100
Östra Mellansverige30900
Småland med öarna30000
Sydsverige32400
Västsverige31600
Norra Mellansverige30100
Mellersta Norrland32400
Övre Norrland32200

Hur många jobbar som lärare i musik- och kulturskolan i Sverige?

Det är totalt 18600 personer som idag är anställda som lärare i musik- och kulturskolan enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige18600
Stockholm och Stockholms län3100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län3200
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1900
Blekinge och Skåne län2900
Hallands och Västra Götalands län3500
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län2100
Västernorrlands och Jämtlands820
Västerbottens och Norrbottens län1000

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en lärare i musik- och kulturskolan i lön i månaden?

Medellönen för en lärare i musik- och kulturskolan är 33100 kronor.

Hur många jobbar som lärare i musik- och kulturskolan i Sverige?

Det finns 18600 personer anställda i Sverige.


Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som lärare i musik- och kulturskolan eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till lärare i musik- och kulturskolan

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anpassningslärare Lön för en Arkivpedagog Lön för en Ateljerista Lön för en Bildningskonsulent Lön för en Bildpedagog Lön för en Cirkuspedagog Lön för en Danslärare, övrig Lön för en Danspedagog Lön för en Dockteaterpedagog Lön för en Dramapedagog Lön för en Dövlärare Lön för en Elevkonsulent Lön för en Eurytmist Lön för en Forskare, pedagogik Lön för en Fortbildningskonsulent Lön för en Fortbildningsledare Lön för en Förskolekonsulent Lön för en Förstadielärare Lön för en Gymnastikkonsulent Lön för en Historiepedagog Lön för en Hjälpundervisningskonsulent Lön för en Hörselpedagog Lön för en Hörselvårdskonsulent Lön för en Invandrarlärare Lön för en Karriärvägledare Lön för en Klasslärare, speciallärare Lön för en Konstpedagog Lön för en Konsulent, skola Lön för en Kursutvecklare, utbildningsväsendet Lön för en Läkepedagog Lön för en Lärare i musik- och kulturskolan Lön för en Lärare, SFI Lön för en Lärare, special- Lön för en Lärare, särskola Lön för en Läromedelsintendent Lön för en Mimpedagog Lön för en Museilektor Lön för en Museilärare Lön för en Museipedagog Lön för en Musikkonsulent Lön för en Musiklärare, musikskola Lön för en Musikpedagog, musikskola Lön för en Planeringschef, skola Lön för en Reselärare Lön för en Röstpedagog Lön för en SFI-lärare Lön för en Skolinspektör Lön för en Skolkonsulent Lön för en Speciallärare, döva Lön för en Speciallärare, grundskola Lön för en Speciallärare, grundsärskola Lön för en Speciallärare, gymnasieskola Lön för en Speciallärare, gymnasiesärskola Lön för en Speciallärare, hörsel Lön för en Speciallärare, synskadade Lön för en Speciallärare, träningsskola Lön för en Specialpedagog, hörsel Lön för en Specialpedagog, lekotek Lön för en Specialpedagog, lekterapi Lön för en Specialpedagog, skola Lön för en Specialpedagog, synskadade Lön för en Specialpedagog, tal och språk Lön för en SSA-sekreterare Lön för en Studie- och yrkesvägledare Lön för en Studieinstruktör Lön för en Studievägledare Lön för en Synpedagog Lön för en Syofunktionär Lön för en Syokonsulent Lön för en Sångpedagog Lön för en Särskollärare Lön för en Tal- och språkpedagog Lön för en Talpedagog Lön för en Teaterpedagog Lön för en Teckenspråkslärare Lön för en Undervisningsråd Lön för en Utbildningsinspektör Lön för en Utbildningskonsulent, övrig Lön för en Yrkesutbildningskonsulent Lön för en Yrkesvalslärare Lön för en Yrkesvägledare
Falkenberg
Sommarvikarier till Vuxenutbildningen Falkenberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Falkenbergs kommun i Falkenberg
Göteborg
Extrajobb som språkcoach i svenska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på SweTeach AB i Göteborg
Örkelljunga
Vi söker en legitimerad musiklärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Örkelljunga kommun i Örkelljunga
Göteborg
Museiutvecklare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som museipedagog/museilärare på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Göteborg
Värnamo
SVA-lärare till Vuxenutbildningen i Värnamo
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Värnamo kommun i Värnamo
Borlänge
Musiklärare 40% Ornäs och Domnarvet
Ledigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Borlänge kommun i Borlänge
Gnesta
Vi söker SFI-lärare till Vuxenutbildningen
Ledigt jobb som sfi-lärare på Gnesta kommun i Gnesta
Hallsberg
Violinpedagog till Kulturskolan och El sistema
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Hallsbergs kommun i Hallsberg
Norrköping
Sommarvikarier till SFI Komvux
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Norrköpings kommun i Norrköping
Sundsvall
SFI lärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Sundsvall
Örnsköldsvik
Lärare i Svenska som andraspråk och SFI till Arena Utbildning Örnsköldsvik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på AU Utbildning AB i Örnsköldsvik
Norrköping
SFI Lärare
Ledigt jobb som sfi-lärare på YrkesAkademin AB i Norrköping
Uppsala
Vi söker engagerade Museilärare till Gamla Uppsala museum
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som museipedagog/museilärare på Stiftelsen Upplandsmuseet i Uppsala
Malmö
Sfi-lärare, distans
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Malmö
Sundsvall
Trumpetlärare till Sundsvalls Kulturskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Sundsvalls kommun i Sundsvall
Solna
SFI lärare 50 % till Arena Utbildning i Upplands Väsby och Solna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på AU Utbildning AB i Solna
Ekerö
Trumlärare vikariat
Ledigt jobb som lärare i musik- och kulturskolan på Ekerö kommun i Ekerö
Eskilstuna
Cellolärare till Eskilstuna kulturskola, heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Eskilstuna kommun i Eskilstuna
Borås
Lärare musik 1 dag/v på Svedjeskolan F-6
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i musik- och kulturskolan på Borås kommun i Borås
Vara
SFI-lärare, kvällsundervisning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på AU Utbildning AB i Vara
Umeå
Museipedagog vid Bildmuseet
Ledigt jobb som museipedagog/museilärare på Umeå Universitet i Umeå
Laholm
Cellolärare till Kulturskolan i Laholms kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Laholms kommun i Laholm
Vetlanda
Dansinstruktör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som danspedagog på Vetlanda kommun i Vetlanda
Vetlanda
Samordnande dansinstruktör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som danspedagog på Vetlanda kommun i Vetlanda
Nacka
En legitimerad lärare till ALL XLNTS NG AB i Nacka.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på All Jobb NG AB i Nacka
Söderhamn
Lärare i svenska som andraspråk – Folkuniversitetet Gävleborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Söderhamn
Kalmar
SFI-lärare kvällstid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Kalmar
Uppsala
UPPLANDSMUSEET SÖKER MUSEIPEDAGOG FÖR EN LÄNGRE SÄSONGSANSTÄLLNING
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som museipedagog/museilärare på Stiftelsen Upplandsmuseet i Uppsala
Växjö
Sfi-lärare till våra lärverkstäder i Växjö
Ledigt jobb som sfi-lärare på Merit Utbildning Malmö AB i Växjö
Stockholm
Lärare SFI och SVA på SIFA
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Stockholms kommun i Stockholm