Lönestatistik för en kontraktsprost 2023

Vad tjänar en kontraktsprost i månaden? Medellönen är 45500 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 45300 kronor i yrket medan männen har en lön på 45900 kronor. Se även adjunkt, evangelisk-luthersk , adjunkt, svenska kyrkan och buddhistpräst .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 45500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som kontraktsprost.

Medellön, snittlön eller medianlön för en kontraktsprost?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 45500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln kontraktsprost in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Leder och planerar församlingsarbete i Svenska kyrkan eller annat trossamfund utom frikyrkoförsamlingar. Leder gudstjänst eller mässa samt predikar och förrättar altartjänst. Förrättar dop, vigslar och begravningar. Uttolkar heliga skrifter samt ansvarar för kyrkans lära och undervisar i trosfrågor. Mottar bikt och utövar själavård.”

Hur ser lönestatistiken ut för en kontraktsprost i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för kontraktsprost skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 45500 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som kontraktsprost? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 45300 kronor som kontraktsprost medan männens lön är 45900 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 36300 kronor36100 kronor
2015 37600 kronor37500 kronor
2016 38700 kronor39300 kronor
2017 39900 kronor38200 kronor
2018 41800 kronor42200 kronor
2019 43700 kronor42200 kronor
2020 43400 kronor41400 kronor
2021 45300 kronor45900 kronor

Lönestatistik för kontraktsprost i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige42400
Stockholm39800
Östra Mellansverige43700
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige42200
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som kontraktsprost i Sverige?

Det är totalt 2500 personer som idag är anställda som kontraktsprost enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige2500
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en kontraktsprost i lön i månaden?

Medellönen för en kontraktsprost är 45500 kronor.

Hur många jobbar som kontraktsprost i Sverige?

Det finns 2500 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som kontraktsprost eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Kungsbacka
Komminister 100%
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Löftadalens Pastorat i Kungsbacka
Jönköping
Präst till Huskvarna pastorat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Huskvarna Pastorat i Jönköping
Nykvarn
Komminister ”barn och familj” till Turinge-Taxinge församling, 100%
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Turinge-Taxinge församling i Nykvarn
Jönköping
Präst till Verksamhetsområde Öster, Kristine Kyrka
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som församlingspräst med specialuppgifter på Jönköpings församling i Jönköping
Jönköping
Präst till Verksamhetsområde Öster, Ekhagskyrkan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som församlingspräst med specialuppgifter på Jönköpings församling i Jönköping
Präst i Lysekils norra församling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Lysekils Pastorat i
Köping
Präst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Köpings Pastorat i Köping
Göteborg
Präst med särskilt ansvar för gudstjänstutveckling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Nylöse Pastorat i Göteborg
Göteborg
Präst i Bergum med fokus på församlingsutveckling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Nylöse Pastorat i Göteborg
Göteborg
Arbetsledande komminister tillika församlingsherde till Vasa församling
Ledigt jobb som komminister på Domkyrkopastoratet i Göteborg
Kiruna
Komminister 100 %
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som församlingspräst med specialuppgifter på Kiruna Pastorat i Kiruna
Södertälje
Komminister 100%
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Södertälje Pastorat i Södertälje
Örebro
Komminister i Almby församling med placering i Sörbykyrkan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Örebro Pastorat i Örebro
Falkenberg
Präst till Vessige församling - Falkenbergs pastorat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som församlingspräst med specialuppgifter på Falkenbergs Pastorat i Falkenberg
Falkenberg
Präst till Ullareds församling - Falkenbergs pastorat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Falkenbergs Pastorat i Falkenberg
Örnsköldsvik
Församlingsherde
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som församlingspräst med specialuppgifter på ÖRNSKÖLDSVIKS SÖDRA PASTORAT i Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Komminister
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på ÖRNSKÖLDSVIKS SÖDRA PASTORAT i Örnsköldsvik
Sundsvall
Vi söker en arbetsledande komminister
Ledigt jobb som komminister på Sundsvalls församling i Sundsvall
Sundsvall
Vi söker en Komminister
Ledigt jobb som komminister på Sundsvalls församling i Sundsvall
Västerås
Komminister med inriktning vuxen/pilgrim
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Västerås Pastorat i Västerås
Sollefteå
Församlingspräst bland ådalar och fjäll
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Sollefteå Pastorat i Sollefteå
Sollefteå
Arbetsledande komminister
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Sollefteå Pastorat i Sollefteå
Sollefteå
Församlingspräst mellan stad och land
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Sollefteå Pastorat i Sollefteå
Sollefteå
Bli Sollefteås sjukhuspräst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjukhuspräst på Sollefteå Pastorat i Sollefteå
Arvidsjaur
Komminister 100 %
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Arjeplog-Arvidsjaurs Pastorat i Arvidsjaur
Östersund
Vi söker 2 präster (förlängd ansökningstid)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på SYDÖSTRA JÄMTLANDS PASTORAT i Östersund
Haninge
Komminister till Haninge pastorat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Haninge Pastorat i Haninge
Haninge
Finskspråkig komminister till Haninge pastorat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som komminister på Haninge Pastorat i Haninge