Lönestatistik för en biokemist 2023

Vad tjänar en biokemist i månaden? Medellönen är 49000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 48700 kronor i yrket medan männen har en lön på 49400 kronor. Se även analytisk kemist , astronom och atomfysiker .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 51500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som biokemist.

Medellön, snittlön eller medianlön för en biokemist?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 49000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln biokemist in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utvecklar teorier, modeller och metoder samt utformar praktiska tillämpningar inom kemi. Leder experiment, analyserar och värderar data i laboratoriemiljö. Informerar, ger råd samt utfärdar anvisningar och tillstånd. Utvecklar och provar kemiska produkter och processer. Tar fram dokumentation och handlägger registreringsärenden. ”

Hur ser lönestatistiken ut för en biokemist i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för biokemist skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 41600 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd 43500 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 51500 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som biokemist? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 48700 kronor som biokemist medan männens lön är 49400 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 39200 kronor43700 kronor
2015 40100 kronor42800 kronor
2016 41300 kronor44500 kronor
2017 43000 kronor44900 kronor
2018 43800 kronor45900 kronor
2019 43200 kronor45900 kronor
2020 43200 kronor44700 kronor
2021 48700 kronor49400 kronor

Lönestatistik för biokemist i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige43900
Stockholm43900
Östra Mellansverige42100
Småland med öarna..
Sydsverige42900
Västsverige48400
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som biokemist i Sverige?

Det är totalt 2500 personer som idag är anställda som biokemist enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige2500
Stockholm och Stockholms län640
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län760
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län350
Hallands och Västra Götalands län470
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en biokemist i lön i månaden?

Medellönen för en biokemist är 49000 kronor.

Hur många jobbar som biokemist i Sverige?

Det finns 2500 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som biokemist eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Stockholm
Energy Storage R&D researcher
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på RISE Research Institutes of Sweden AB i Stockholm
Södertälje
CMC Regulatory Affairs Associate Director
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på Astrazeneca AB i Södertälje
Uppsala
Postdoktor inom Fysikalisk Kemi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på Uppsala Universitet i Uppsala
Göteborg
1:e Forskningsingenjör explorativ plattform ACTRIS Sweden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på Göteborgs Universitet i Göteborg
Piteå
Senior forskningsingenjör inom energiteknik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på RISE Research Institutes of Sweden AB i Piteå
Norrköping
Semestervikarie till vårt laboratorium
Ledigt jobb som kemist på Nodra AB i Norrköping
Karlskoga
Instrumentspecialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som analytisk kemist på Cambrex Karlskoga AB i Karlskoga
Stockholm
Postdoktor i termiskt isolerande skum baserade på textilavfall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som materialkemist på Stockholms Universitet i Stockholm
Stockholm
Formulation Chemist, Colour Technologies
Ledigt jobb som kemist på Oriflame Cosmetics AB i Stockholm
Stockholm
Formulation Manager, Colour Technologies
Ledigt jobb som kemist på Oriflame Cosmetics AB i Stockholm
Uppsala
Senior analytisk kemist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som analytisk kemist på Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala
Uppsala
Analytisk kemist / BMA
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som analytisk kemist på Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala
Göteborg
Biträdande forskare inom organisk kemi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisk kemist på Göteborgs Universitet i Göteborg
Malmö
Processkemist till läkemedelsjätten PolyPeptide
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på Academic Work Sweden AB i Malmö
Stockholm
Forskare i neurokemi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på Stockholms Universitet i Stockholm
Södertälje
Laboratorieingenjör inom QC mikrobiologi, AstraZeneca, Södertälje
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biokemist på Randstad AB i Södertälje
Stockholm
Sorteringsspecialist farligt avfall till Skellefteå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processkemist på Minnovation International AB i Stockholm
Nacka
Senior Specialist, Polyester Development
Ledigt jobb som organisk kemist på Stora Enso AB i Nacka
Stockholm
Researcher within corrosion of Infrastructure and Energy
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på RISE Research Institutes of Sweden AB i Stockholm
Linköping
Postdoc in the field of Materials chemistry
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som materialkemist på Linköpings Universitet i Linköping
Linköping
Postdoktor inom Materialkemi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som materialkemist på Linköpings Universitet i Linköping
Malmö
Analytisk kemist till APL i Malmö!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som analytisk kemist på Academic Work Sweden AB i Malmö
Stockholm
Senior Produktutvecklare inom Kosmetik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kemist på Randstad AB i Stockholm
Göteborg
Forskare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biokemist på Göteborgs Universitet i Göteborg
Malmö
QA specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biokemist på Randstad AB i Malmö
Malmö
QC Specialist - Validation
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som analytisk kemist på Polypeptide Laboratories (Sweden) AB i Malmö
Malmö
EHS Koordinator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljökemist på Polypeptide Laboratories (Sweden) AB i Malmö
Stockholm
Forskare inom biofysik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biokemist på Stockholms Universitet i Stockholm
Stockholm
Miljöspecialist till MTR Nordic
Ledigt jobb som miljökemist på MTR Tunnelbanan AB i Stockholm
Södertälje
Associate Scientist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som analytisk kemist på Ardena Södertälje AB i Södertälje