Lönestatistik för en arkeolog 2023

Vad tjänar en arkeolog i månaden? Medellönen är 42800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41900 kronor i yrket medan männen har en lön på 43600 kronor. Se även amanuens, museum , antikvarie och antropolog .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 42900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som arkeolog.

Medellön, snittlön eller medianlön för en arkeolog?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 42800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln arkeolog in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Studerar människors kultur och livsbetingelser med hjälp av fynd och föremål från forntida boplatser, gravar m.m. Leder och organiserar arkeologiska utgrävningar. Studerar och tolkar urkunder, sociala samt rumsliga fenomen. Utvecklar teorier, modeller och metoder, bl.a. för att tolka och beskriva händelser, kulturella och ekonomiska förhållanden. Genomför experiment, analyserar och värderar data. Undersöker sociala strukturer och beteenden hos olika grupper i samhället, föreslår och värderar utfallet av socialpolitiska åtgärder och utvecklar teorier och modeller för politiska system och institutioner.”

Hur ser lönestatistiken ut för en arkeolog i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för arkeolog skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 42900 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 42300 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som arkeolog? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41900 kronor som arkeolog medan männens lön är 43600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 36800 kronor38300 kronor
2015 37700 kronor39600 kronor
2016 39100 kronor40900 kronor
2017 38700 kronor41000 kronor
2018 37900 kronor39300 kronor
2019 37400 kronor40400 kronor
2020 39900 kronor39200 kronor
2021 41900 kronor43600 kronor

Lönestatistik för arkeolog i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige39500
Stockholm39500
Östra Mellansverige40200
Småland med öarna..
Sydsverige41900
Västsverige36600
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som arkeolog i Sverige?

Det är totalt 1400 personer som idag är anställda som arkeolog enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1400
Stockholm och Stockholms län560
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län250
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län200
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en arkeolog i lön i månaden?

Medellönen för en arkeolog är 42800 kronor.

Hur många jobbar som arkeolog i Sverige?

Det finns 1400 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som arkeolog eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till arkeolog

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Amanuens, museum Lön för en Antikvarie Lön för en Antropolog Lön för en Arkeolog Lön för en Arkivamanuens Lön för en Arkivarie Lön för en Arkivföreståndare Lön för en Arkivråd Lön för en Bandarkivarie Lön för en Barnbibliotekarie Lön för en Bebyggelseantikvarie Lön för en Bibliotekarie Lön för en Bibliotekskonsulent Lön för en Bildarkivarie Lön för en Bokbussbibliotekarie Lön för en Byggnadsantikvarie Lön för en Chefsintendent, auktionsverk Lön för en Chefsintendent, galleri Lön för en Chefsintendent, museum Lön för en Curator Lön för en Daktylog Lön för en Dokumentalist Lön för en Etnolog Lön för en Filmarkivarie Lön för en Filosof, forskare Lön för en Folkbibliotekarie Lön för en Forskare, etnologi Lön för en Forskare, filmvetenskap Lön för en Forskare, filosofi Lön för en Forskare, framtids- Lön för en Forskare, freds- Lön för en Forskare, historia Lön för en Forskare, kriminalvård Lön för en Forskare, kulturgeografi Lön för en Forskare, rättsvetenskap Lön för en Forskare, samhällsvetenskap Lön för en Forskare, sociologi Lön för en Forskare, statskunskap Lön för en Forskare, teologi Lön för en Forskningsbibliotekarie Lön för en Framtidsforskare Lön för en Fredsforskare Lön för en Föreståndare, arkiv Lön för en Föreståndare, galleri Lön för en Företagsbibliotekarie Lön för en Galleriföreståndare Lön för en Gallerist Lön för en Genealog Lön för en Genusvetare Lön för en Geograf Lön för en Historiker, forskare Lön för en Humanist, forskare Lön för en Idéhistoriker Lön för en Informatiker Lön för en Informationsmäklare Lön för en Intendent, konst- Lön för en Intendent, museum Lön för en Intendent, utställningar Lön för en Konstintendent Lön för en Konstkonsult Lön för en Konstkurator Lön för en Krigsarkivarie Lön för en Kriminolog Lön för en Kulturgeograf Lön för en Kulturvetare Lön för en Litteraturingenjör Lön för en Lånechef, bibliotek Lön för en Länsantikvarie Lön för en Marinarkeolog Lön för en Museiamanuens Lön för en Museiintendent Lön för en Museiman Lön för en Naturgeograf Lön för en Politolog Lön för en Redaktionsarkivarie Lön för en Rättssociolog Lön för en Rättsvetare Lön för en Samhällsgeograf Lön för en Sjukhusbibliotekarie Lön för en Skolbibliotekarie Lön för en Socialantropolog Lön för en Sociolog, forskare Lön för en Stadsantikvarie Lön för en Stadsbibliotekarie Lön för en Statsvetare Lön för en Teologisk forskare Lön för en Utställningsproducent, museum
Halmstad
Postdoktor inom hälsa och livsstil
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, samhällsvetenskap på Högskolan i Halmstad i Halmstad
Halmstad
Postdoctoral position Business Administration
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, samhällsvetenskap på Högskolan i Halmstad i Halmstad
Borlänge
Kulturmiljöspecialist
Ledigt jobb som kulturgeograf på Trafikverket i Borlänge
Umeå
Arkeolog
Ledigt jobb som arkeolog på Länsstyrelsen i Västerbottens län i Umeå
Luleå
Forskare i design
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som framtidsforskare på Luleå Tekniska Universitet i Luleå
Linköping
Skribenter till Barnafrid, timanställning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rättssociolog på Linköpings Universitet i Linköping
Göteborg
Forskare/senior rådgivare 5%
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som humanist, forskare på Göteborgs Universitet i Göteborg
Stockholm
Forskare beteendemodellering för hållbar konsumtion
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, samhällsvetenskap på RISE Research Institutes of Sweden AB i Stockholm
Solna
Research Assistant to Sahel-West Africa Programme
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fredsforskare på Stift Sipri i Solna
Stockholm
Senior Research Fellow or RF with marine blue Economy experience
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som filosof, forskare på Nordregio i Stockholm
Uppsala
Forskare
Ledigt jobb som teologisk forskare på Trossamfundet Svenska Kyrkan i Uppsala
Göteborg
Postdoktor i psykologi, inriktning hållbara transporter och miljöpsykologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, samhällsvetenskap på Göteborgs Universitet i Göteborg
Umeå
Västerbottens museum söker Arkeolog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arkeolog på Västerbottens Museum AB i Umeå
Uppsala
Postdoktor i Statskunskap
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, samhällsvetenskap på Uppsala Universitet i Uppsala
Lund
Postdoktor i Hållbarhetsvetenskap
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, samhällsvetenskap på Lunds Universitet i Lund
Stockholm
Junior säkerhetspolitisk analytiker med inriktning mot NATO
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, samhällsvetenskap på Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi i Stockholm
Göteborg
Utvecklingsledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sociolog på Willhem AB (Publ) i Göteborg
Arkeologer till fältsäsong 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arkeolog på Stift Kulturmiljövård i
Uppsala
Forskningskoordinator till Engelska institutionen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som humanist, forskare på Uppsala Universitet i Uppsala
Uppsala
Postdoktorer inom forskarskolan Transformering i planeringens gränssnitt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, samhällsvetenskap på Uppsala Universitet i Uppsala
Örebro
Forskare i statskunskap med inriktning mot komparativ politik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, samhällsvetenskap på Örebro Universitet i Örebro
Göteborg
Forskare (L'Internationale Online)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskare, samhällsvetenskap på Göteborgs Universitet i Göteborg
Skara
Vi söker en ARKEOLOG
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arkeolog på Stift Västergötlands Museum i Skara
Sundsvall
Kultur och fritidsförvaltningen söker en trygghetssamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sociolog på Sundsvalls kommun i Sundsvall
Härnösand
Västernorrlands museum söker Arkeolog
Ledigt jobb som arkeolog på Stift Länsmuseet Västernorrland i Härnösand
Örebro
Forskare i humanistiska studier
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som humanist, forskare på Örebro Universitet i Örebro
Uppsala
Post-Doc for the project Making Politics Safer focusing on Kenya
Ledigt jobb som forskare, samhällsvetenskap på Nordiska Afrikainst i Uppsala
Göteborg
Postdoktor i historia
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som historiker, forskare på Göteborgs Universitet i Göteborg
Västerås
Postdoktor i medicin- och hälsoteknik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som framtidsforskare på MÄLARDALENS UNIVERSITET i Västerås
Västerås
Postdoktor inom Hälso- och välfärdsteknik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som humanist, forskare på MÄLARDALENS UNIVERSITET i Västerås