Lönestatistik för en idrottslärare, grundskola 2023

Vad tjänar en idrottslärare, grundskola i månaden? Medellönen är 36600 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36900 kronor i yrket medan männen har en lön på 35800 kronor. Se även adjunkt, grundskola , bildlärare, grundskola och freinetlärare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 36900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som idrottslärare, grundskola.

Medellön, snittlön eller medianlön för en idrottslärare, grundskola?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln idrottslärare, grundskola in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Undervisar i grundskolan. Planerar, genomför och utvärderar undervisningen i grundskola i enlighet med läro- och kursplaner. Utför bedömning och betygsättning.”

Hur ser lönestatistiken ut för en idrottslärare, grundskola i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för idrottslärare, grundskola skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 36900 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 35400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som idrottslärare, grundskola? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36900 kronor som idrottslärare, grundskola medan männens lön är 35800 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 29300 kronor28800 kronor
2015 30200 kronor29600 kronor
2016 32000 kronor31000 kronor
2017 33200 kronor32000 kronor
2018 34200 kronor33100 kronor
2019 35600 kronor34500 kronor
2020 36500 kronor35400 kronor
2021 36900 kronor35800 kronor

Lönestatistik för idrottslärare, grundskola i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige36200
Stockholm39400
Östra Mellansverige35000
Småland med öarna35100
Sydsverige36000
Västsverige36200
Norra Mellansverige33600
Mellersta Norrland34200
Övre Norrland34400

Hur många jobbar som idrottslärare, grundskola i Sverige?

Det är totalt 106700 personer som idag är anställda som idrottslärare, grundskola enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige106700
Stockholm och Stockholms län23200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län18400
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län9500
Blekinge och Skåne län16500
Hallands och Västra Götalands län21200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län8900
Västernorrlands och Jämtlands4000
Västerbottens och Norrbottens län5000

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en idrottslärare, grundskola i lön i månaden?

Medellönen för en idrottslärare, grundskola är 36600 kronor.

Hur många jobbar som idrottslärare, grundskola i Sverige?

Det finns 106700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som idrottslärare, grundskola eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till idrottslärare, grundskola

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Adjunkt, grundskola Lön för en Bildlärare, grundskola Lön för en Freinetlärare Lön för en Fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog Lön för en Fritidspedagog Lön för en Föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog Lön för en Föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård Lön för en Förskolepedagog Lön för en Förskollärare Lön för en Förstelärare, grundskola Lön för en Grundskollärare Lön för en Gymnastiklärare, grundskola Lön för en Hemkunskapslärare, grundskola Lön för en Hemspråkslärare, grundskola Lön för en Hushållslärare, grundskola Lön för en Högstadielärare Lön för en Idrottslärare, grundskola Lön för en Klasslärare, grundskola Lön för en Komvuxlärare, grundskollärare Lön för en Lekotekarie Lön för en Lekterapeut Lön för en Lågstadielärare Lön för en Lärare, 1-3 Lön för en Lärare, 1-7 Lön för en Lärare, 4-9 Lön för en Lärare, bildämnen, grundskola Lön för en Lärare, dans, teater, drama, grundskola Lön för en Lärare, datakunskap (grundskola) Lön för en Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola Lön för en Lärare, förskola Lön för en Lärare, grundskola Lön för en Lärare, hemkunskap, grundskola Lön för en Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola Lön för en Lärare, musik, grundskola Lön för en Lärare, språk (grundskola) Lön för en Lärare, textilkunskap, grundskola Lön för en Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola Lön för en Mellanstadielärare Lön för en Modersmålslärare, grundskola Lön för en Montessorilärare, förskola Lön för en Montessorilärare, grundskola Lön för en Musiklärare, grundskola Lön för en Musikpedagog, grundskola Lön för en Resurslärare, fritidspedagog Lön för en Resurslärare, grundskola Lön för en Resurspedagog, förskola m.m. Lön för en Slöjdlärare, grundskola Lön för en Textillärare, grundskola Lön för en Textilslöjdslärare, grundskola Lön för en Waldorflärare, fritidshem Lön för en Waldorflärare, förskola Lön för en Waldorflärare, grundskola Lön för en Ämneslärare, grundskola
Mark
grundskolelärare F-3
Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på Marks kommun i Mark
Stockholm
Sommarjobb Lärare / Kolloledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Utepedagogik Sverige AB i Stockholm
Motala
Grundskollärare i Trä- och metallslöjd, åk 3-6
Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Motala kommun i Motala
Stockholm
Lärare år 4-9 till Vanadisskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Individ och familjeinsatser (IOFI) AB i Stockholm
Landskrona
Matematiklärare skolår 7-9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på AcadeMedia Support AB i Landskrona
Täby
Idrottslärare i åk 6-9 samt ett annat ämne
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Täby kommun i Täby
Karlskrona
Grundskollärare åk 2 Rödebyskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på Karlskrona kommun i Karlskrona
Norrköping
Lärare till Kvarsebo skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Ideella fören Kvarsebo skola med firma Kvarsebo i Norrköping
Stockholm
Vällingbyskolan söker lärarvikarie i matematik för åk 7-9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Stockholms kommun i Stockholm
Haninge
Lärare i NO samt ytterligare ämne åk 7 - 9 i Vega skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Haninge kommun i Haninge
Norrköping
Ledarskapsprogram via Teach for Sweden - Lärare i matematik och NO åk 7-9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Norrköpings kommun i Norrköping
Solna
Lärare i Matematik och NO
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Raoul Wallenbergskolorna AB i Solna
Örebro
Lärare 4-6 till Sörbyängsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Örebro kommun i Örebro
Gotland
Lärare årskurs 4-6
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på REGION GOTLAND i Gotland
Heby
Lärarvikariat till Heby skola F-6
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Heby kommun i Heby
Kristianstad
Lärare åk 1-6 i svenska som andraspråk, Helgedalskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Kristianstads kommun i Kristianstad
Landskrona
Svenska/SO-lärare åk 4-6
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Landskrona kommun i Landskrona
Västerås
Lärare till Ekbergaskolans särskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Västerås kommun i Västerås
Södertälje
Lärare i Ma åk 7-9 till Hovsjöskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Södertälje kommun i Södertälje
Kramfors
Högstadielärare i Tyska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Kramfors kommun i Kramfors
Markaryd
Lärare Sv/Sva/so
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Markaryds kommun i Markaryd
Hultsfred
Lärare till lågstadiet, Lindblomskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på Hultsfreds kommun i Hultsfred
Landskrona
Musiklärare åk 4-9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Landskrona kommun i Landskrona
Bromölla
Förstelärare 7-9 i matematik, NO-ämnen och teknik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Bromölla kommun i Bromölla
Vaxholm
Studiehandledare i lettiska 10%
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som modersmålslärare i grundskolan på Vaxholms kommun i Vaxholm
Landskrona
Tyska/Engelsklärare åk 6-9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Landskrona kommun i Landskrona
Malmö
Lärare i engelska/franska åk.5-6 till Österportskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Malmö kommun i Malmö
Falun
Arbetsintegrerad lärarutbildning grundlärarprogrammet 4-6
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Falu kommun i Falun
Umeå
Modersmålslärare i nordsamiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som modersmålslärare i grundskolan på Umeå kommun i Umeå
Umeå
Modersmålslärare i sydsamiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som modersmålslärare i grundskolan på Umeå kommun i Umeå