Lön flyktingkonsulent 2024

- Lönestatistik för en flyktingkonsulentVad tjänar en flyktingkonsulent i månaden? Medellönen för 2023 är:

36 800 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36900 kronor i yrket medan männen har en lön på 36300 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 43100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som flyktingkonsulent.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en flyktingkonsulent i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en flyktingkonsulent

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 220 kronor.

Dagslön för en flyktingkonsulent

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1752 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en flyktingkonsulent kvar i lön efter skatt? En flyktingkonsulent får ut 24 903 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 36 800 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 6 301 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 290 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 23 kronor
Lönen efter skatt 24 903 kronor


Sök lediga jobb som flyktingkonsulent

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som flyktingkonsulent eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Göteborg på GÖTEBORGS KOMMUN. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Södertälje
Socialsekreterare till Myndighet Ungdom

Ledigt jobb som socialsekreterare på Södertälje kommun i Södertälje

Läs om jobbet
Tomelilla
Socialsekreterare till mottag - barn och familj

Ledigt jobb som socialsekreterare på Tomelilla kommun i Tomelilla

Läs om jobbet
Ystad
Familjerättssekreterare

Ledigt jobb som familjerättssekreterare på Ystad kommun i Ystad

Läs om jobbet

Vad gör en flyktingkonsulent?

Vi har inga detaljer kring vad en flyktingkonsulent jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Utreder individers, familjers och gruppers sociala och ekonomiska problem eller samlevnadsproblem. Kartlägger hjälpbehov och insatser, ger råd och stöd samt utövar tillsyn. Gör utredningar om umgängesrätt vid vårdnadstvist.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en flyktingkonsulent i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för flyktingkonsulent skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 34300 kronor

 • Kommunalanställd: 36700 kronor

 • Regionanställd 41200 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 40500 kronorÄr det lätt att få jobb som flyktingkonsulent?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som flyktingkonsulent.

Prognosen för socialsekreterare och biståndsbedömare är en total prognos för socialsekreterare, biståndsbedömare m.fl., övriga yrken inom socialt arbete. Ungefär 36400 jobbar som socialsekreterare och biståndsbedömare i landet, av dessa är cirka 83 procent kvinnor och 17 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för socialsekreterare och biståndsbedömare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för socialsekreterare och biståndsbedömare kommer vara små till medelstora. Yrket kräver att du har en specifik utbildning.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som flyktingkonsulent? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36900 kronor som flyktingkonsulent medan männens lön är 36300 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som flyktingkonsulent.

Lönestatistik för flyktingkonsulent i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige36 100 kronor
Stockholm38 300 kronor
Östra Mellansverige34 700 kronor
Småland med öarna35 800 kronor
Sydsverige34 900 kronor
Västsverige36 800 kronor
Norra Mellansverige34 700 kronor
Mellersta Norrland34 100 kronor
Övre Norrland34 900 kronor


Hur många jobbar som flyktingkonsulent i Sverige?

Det är totalt 21900 personer som idag är anställda som flyktingkonsulent enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige21 900
Stockholm och Stockholms län5 000
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län3 600
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1 700
Blekinge och Skåne län3 400
Hallands och Västra Götalands län4 700
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1 800
Västernorrlands och Jämtlands770
Västerbottens och Norrbottens län910

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en flyktingkonsulent i lön i månaden?

Medellönen för en flyktingkonsulent är 36800 kronor.

Hur många jobbar som flyktingkonsulent i Sverige?

Det finns 21900 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en flyktingkonsulent?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 36900 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 36300 kronor.

Hur mycket betalar en flyktingkonsulent i skatt?

En flyktingkonsulent betalar i snitt 10614 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln flyktingkonsulent in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som flyktingkonsulent eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till flyktingkonsulent

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetscoach, IPS modellen Lön för en Behovsbedömare Lön för en Biståndsbedömare Lön för en Biståndshandläggare, kommun Lön för en Chefskurator Lön för en Familjehemsrekryterare Lön för en Familjehemssekreterare Lön för en Familjepedagog Lön för en Familjerådgivare Lön för en Familjerättssekreterare Lön för en Familjeterapeut Lön för en Familjevårdsinspektör Lön för en Flyktinghandläggare Lön för en Flyktingkonsulent Lön för en Flyktingsamordnare Lön för en Flyktingsekreterare Lön för en Fosterbarnsinspektör Lön för en Frivårdschef Lön för en Frivårdshandläggare Lön för en Frivårdsinspektör Lön för en Fältassistent Lön för en Fältkurator Lön för en Fältsekreterare Lön för en Gruppledare inom socialtjänst Lön för en Handläggare, flyktingar Lön för en Inspektör, frivård Lön för en Integrationshandläggare Lön för en Invandrarkonsulent Lön för en Invandrarsekreterare Lön för en Kurator Lön för en LSS-handläggare Lön för en Metodhandledare (vård och stödsamordning) Lön för en Omsorgskurator Lön för en Primärvårdskurator Lön för en Rehabiliteringskonsulent Lön för en Rehabiliteringskonsult, övrig Lön för en Samtalsterapeut Lön för en Sjukhuskurator Lön för en Skolkurator Lön för en Skyddsassistent Lön för en Skyddskonsulent Lön för en Socialinspektör Lön för en Socialkonsulent, Länsstyrelsen Lön för en Socialkurator Lön för en Socialrådgivare Lön för en Socialsekreterare Lön för en Socionom, ospec Lön för en Ungdomssekreterare, socialtjänst Lön för en Vårdnadsutredare
Göteborg
Vuxenenheten söker engagerad socialsekreterare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Södertälje
Socialsekreterare till Myndighet Ungdom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Södertälje kommun i Södertälje
Tomelilla
Socialsekreterare till mottag - barn och familj
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Tomelilla kommun i Tomelilla
Ystad
Familjerättssekreterare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som familjerättssekreterare på Ystad kommun i Ystad
Oskarshamn
Ungdomsbehandlare, Individ- och familjeomsorgen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Oskarshamns kommun i Oskarshamn
Oskarshamn
Familjebehandlare, Individ- och familjeomsorgen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som familjebehandlare/familjepedagog på Oskarshamns kommun i Oskarshamn
Vallentuna
Socialsekreterare Ungdomsgrupp 13-20 år
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Vallentuna kommun i Vallentuna
Göteborg
Behandlingssekreterare Vikariat till SiS ungdomshem i Bergsjön Glose
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ungdomssekreterare, socialtjänst på Statens Institutionsstyrelse i Göteborg
Huddinge
Socialsekreterare till Mottagningsenheten Vuxen i Huddinge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Huddinge kommun i Huddinge
Nybro
Socialsekreterare, Barn och familj
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Nybro kommun i Nybro
Göteborg
Socialsekreterare Barn och Unga 1 i Socialförvaltning Nordost
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Ystad
Socialsekreterare Barn och familjeenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Ystad kommun i Ystad
Båstad
Familjebehandlare till Båstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som familjebehandlare/familjepedagog på Båstads kommun i Båstad
Malmö
Socialsekreterare till Barn och familj
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Malmö kommun i Malmö
Täby
Socialsekreterare till Täby kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Täby kommun i Täby
Sollefteå
Socionom till uppdrag i Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Medcura AB i Sollefteå
Sollefteå
Socialsekreterare, BoF, sökes för konsultuppdrag i Västernorrlands län
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Socionomera Bemanning AB i Sollefteå
Sundsvall
Socialsekreterare, BoF, sökes för konsultuppdrag i Västernorrlands län
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Socionomera Bemanning AB i Sundsvall
Örnsköldsvik
Socialsekreterare, BoF, sökes för konsultuppdrag i Västernorrlands län
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Socionomera Bemanning AB i Örnsköldsvik
Danderyd
Mandometerkliniken i Danderyd söker socionom eller beteendevetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på AB Mando i Danderyd
Åmål
Åmåls kommun söker Socialsekreterare barn och familj
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Åmåls kommun i Åmål
Norrtälje
Socialt ansvarig samordnare (SAS) till Norrtälje
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Norrtälje kommun i Norrtälje
Sundsvall
Socionomer sökes till bemanningsuppdrag i Norra Sverige
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Viraliv AB i Sundsvall
Gävle
Socionomer sökes till bemanningsuppdrag i Norra Sverige
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Viraliv AB i Gävle
Uppsala
Socionomer sökes till bemanningsuppdrag i Norra Sverige
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Viraliv AB i Uppsala
Södertälje
Socionomer sökes till bemanningsuppdrag i Norra Sverige
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Viraliv AB i Södertälje
Luleå
Specialistsocionom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Luleå kommun i Luleå
Heby
Arbetsmarknadskonsulent vid Portalen till CLL
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Heby kommun i Heby
Värmdö
Biståndshandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Värmdö kommun i Värmdö
Mölndal
Socialsekreterare till Myndighet SoL
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Mölndals kommun i Mölndal