Lön finansiell rådgivare 2024

- Lönestatistik för en finansiell rådgivareVad tjänar en finansiell rådgivare i månaden? Medellönen för 2024 är:

68 200 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 62400 kronor i yrket medan männen har en lön på 71900 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 68200 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som finansiell rådgivare.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en finansiell rådgivare i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 68200 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en finansiell rådgivare

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 408 kronor.

Dagslön för en finansiell rådgivare

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 3248 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en finansiell rådgivare kvar i lön efter skatt? En finansiell rådgivare får ut 43 510 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 68 200 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 11 871 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 8 084 kronor
Statlig skatt 3 408 kronor
Begravningsskatt 43 kronor
Lönen efter skatt 43 510 kronor


Sök lediga jobb som finansiell rådgivare

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som finansiell rådgivare eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Stockholm på Pensionsmyndigheten. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Stockholm
Forskningsrådgivare med fokus på nationella forskningsfinansiärer

Ledigt jobb som företagsrådgivare på RISE Research Institutes of Sweden AB i Stockholm

Läs om jobbet
Stockholm
Finance Business Partner

Ledigt jobb som finansanalytiker på Carlsberg Sverige AB i Stockholm

Läs om jobbet
Stockholm
Junior modellexpert till avdelningen Finansiella risker

Ledigt jobb som finansekonom på Finansinspektionen i Stockholm

Läs om jobbet

Vad gör en finansiell rådgivare?

Vi har inga detaljer kring vad en finansiell rådgivare jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Analyserar bolagens ekonomi, ekonomiska förutsättningar och framtidsutsikter samt affärsmöjligheter. Utvecklar finans- och investeringsstrategier för kunder. Ger råd till enskilda personer, företag och organisationer inom sparande, investeringar och försäkring samt vid köp och försäljning av värdepapper. Analyserar och utvärderar placeringsalternativ, aktier eller obligationer samt arbetar med portföljförvaltning. Lämnar råd och handlägger skatteärenden, bolagsbildning, köp och försäljning av exempelvis fast egendom.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en finansiell rådgivare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för finansiell rådgivare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 48300 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 68200 kronorÄr det lätt att få jobb som finansiell rådgivare?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som finansiell rådgivare.

Prognosen för finansanalytiker och fondförvaltare är en total prognos för finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl., traders och fondförvaltare. Ungefär 7300 jobbar som finansanalytiker och fondförvaltare i landet, av dessa är cirka 31 procent kvinnor och 69 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en konkurrens om anställningarna för finansanalytiker och fondförvaltare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha små till medelstora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för finansanalytiker och fondförvaltare kommer vara små till medelstora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som finansiell rådgivare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 62400 kronor som finansiell rådgivare medan männens lön är 71900 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som finansiell rådgivare.

Lönestatistik för finansiell rådgivare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige61 200 kronor
Stockholm67 800 kronor
Östra Mellansverige53 100 kronor
Småland med öarna¤¤¤ kronor
Sydsverige45 900 kronor
Västsverige48 100 kronor
Norra Mellansverige¤¤¤ kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som finansiell rådgivare i Sverige?

Det är totalt 5400 personer som idag är anställda som finansiell rådgivare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige5 400
Stockholm och Stockholms län3 600
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en finansiell rådgivare i lön i månaden?

Medellönen för en finansiell rådgivare är 68200 kronor.

Hur många jobbar som finansiell rådgivare i Sverige?

Det finns 5400 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en finansiell rådgivare?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 62400 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 71900 kronor.

Hur mycket betalar en finansiell rådgivare i skatt?

En finansiell rådgivare betalar i snitt 23406 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln finansiell rådgivare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som finansiell rådgivare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till finansiell rådgivare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Accounting controller Lön för en Aktieanalytiker Lön för en Aktieförvaltare Lön för en Auktoriserad fastighetsvärderare Lön för en Auktoriserad revisor Lön för en Bankkamrer Lön för en Budgetkamrer Lön för en Budgetplanerare Lön för en Budgetrådgivare Lön för en Budgetsekreterare Lön för en Business analyst Lön för en Business controller Lön för en Börsanalytiker Lön för en Chefsekonom Lön för en Controller Lön för en Controller, accounting Lön för en Controller, business Lön för en Controller, financial Lön för en Drätselkamrer Lön för en Ekonometriker Lön för en Ekonomiansvarig, civilekonom Lön för en Ekonomiintendent Lön för en Ekonomikonsult Lön för en Fastighetsanalytiker Lön för en Fastighetsekonom, värdering och analys Lön för en Fastighetsrådgivare Lön för en Fastighetsvärderare, auktoriserad Lön för en Financial controller Lön för en Finansanalytiker Lön för en Finansekonom Lön för en Finansiell rådgivare Lön för en Finanskonsult Lön för en Fondförvaltare Lön för en Fondkommissionär Lön för en Förbundskassör Lön för en Företagsekonomisk rådgivare Lön för en Företagsrådgivare Lön för en Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning Lön för en Godkänd revisor Lön för en Hamnkamrer Lön för en Hälsoekonom Lön för en Internrevisor Lön för en Investment manager Lön för en IT-revisor Lön för en Kamrer, bank Lön för en Kamrer, ospec Lön för en Kapitalförvaltare Lön för en Kommunkamrer Lön för en Kommunrevisor Lön för en Koncerncontroller Lön för en Konsult, ekonomi Lön för en Konsult, finans- Lön för en Kontroller Lön för en Landstingsrevisor Lön för en Lotskamrer Lön för en Länsrevisor Lön för en Makroanalytiker Lön för en Miljöekonom Lön för en Nationalekonom Lön för en Omvärldsanalytiker Lön för en Placeringsrådgivare Lön för en Portföljförvaltare Lön för en Projektledare, fastighetsekonom Lön för en Redovisningsansvarig, civilekonom Lön för en Revisor, auktoriserad Lön för en Revisor, godkänd Lön för en Revisor, ospec Lön för en Riskanalytiker Lön för en Riskmanager Lön för en Ränteanalytiker Lön för en Samhällsekonom Lön för en Skatterevisor Lön för en Skolkamrer Lön för en Socialkamrer Lön för en Stadskamrerare Lön för en Stadsrevisor Lön för en Styrelseledamot, företag Lön för en Styrelseordförande, företag, utan chefshierarki Lön för en Taxeringsrevisor Lön för en Trader
Stockholm
Fondanalytiker till Fondtorgsnämndens Kansli
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Pensionsmyndigheten i Stockholm
Stockholm
Forskningsrådgivare med fokus på nationella forskningsfinansiärer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsrådgivare på RISE Research Institutes of Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Finance Business Partner
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Carlsberg Sverige AB i Stockholm
Stockholm
Junior modellexpert till avdelningen Finansiella risker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansekonom på Finansinspektionen i Stockholm
Uppsala
Analysspecialist -Leverans och Support
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Caspeco AB i Uppsala
Västerås
Kapitalrådgivare till Söderberg & Partners i Västerås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som placeringsrådgivare på Nercia Bemanning AB i Västerås
Linköping
Treasury analys
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på SAAB AB i Linköping
Stockholm
Financial Advisor, NCC Group Treasury
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
Stockholm
Kvalitetsansvarig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Meet a Group international AB i Stockholm
Jönköping
Seniora Managementkonsulter, Jönköping (hybrid)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsrådgivare på Sway Sourcing Sweden AB i Jönköping
Stockholm
Treasury Controller
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansekonom på Holmen AB i Stockholm
Sundbyberg
Regulatory Expert – Credit Risk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Swedbank AB i Sundbyberg
Stockholm
Workforce Manager med specialiseringsinriktning mot realtidsstyrning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Swedbank AB i Stockholm
Stockholm
Analytiker sökes till fastighetsbolaget Trappan!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Senior Associate, CFO Office 
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finanskonsult på Meet a Group international AB i Stockholm
Stockholm
Medarbetare Treasury Backoffice till stor koncern - konsultuppdrag 1 år
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansekonom på The Finance Family AB i Stockholm
Lindesberg
Servicetekniker Värme
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Randstad AB i Lindesberg
Stockholm
Finanskonsult inom Microsoft Dynamics 365 Business Central
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finanskonsult på Sopra Steria Sweden AB i Stockholm
Göteborg
Finanskonsult inom Microsoft Dynamics 365 Business Central
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finanskonsult på Sopra Steria Sweden AB i Göteborg
Malmö
Finanskonsult inom Microsoft Dynamics 365 Business Central
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finanskonsult på Sopra Steria Sweden AB i Malmö
Stockholm
Finanskonsult inom Microsoft Dynamics 365 Business Central
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finanskonsult på Sopra Steria Sweden AB i Stockholm
Senior Finance Manager (French Speaker)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansekonom på Jobs Europe AB i
Stockholm
Financial Crime Analyst till finansbolag i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
Stockholm
Riskexpert till enheten Infrastrukturtillsyn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansekonom på Finansinspektionen i Stockholm
Ludvika
Project Controller, Power Transformers
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finanskonsult på Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika
Stockholm
Financial Advisor for Accounting Software
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finanskonsult på Tech Wings AB i Stockholm
Stockholm
Investor Relations
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finanskonsult på IPO Invest Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Corporate Finance analyst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Swedbank AB i Stockholm
Göteborg
Kundansvarig Företag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsrådgivare på Swedbank AB i Göteborg
Stockholm
Financial Crime Risk Analyst - Risk & Intelligence, Group Anti-Financial...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som finansanalytiker på Swedbank AB i Stockholm