; Alla chefsyrken i Sverige och deras medellöner

Yrken inom yrkeskategorin chefsyrken

Se lönestatistik, antalet personer som jobbar, skillnader mellan könen och annan statistik för jobb inom kategorin chefsyrken.

Chefer inom bank, finans och försäkring

Chefer inom bank, finans och försäkring

A

Avdelningschef, bank, funktions- eller mellanchef

Avdelningschef, bank, verksamhetsnära chef

B

Bankchef, funktions- eller mellanchef

Bankchef, verksamhetsnära chef

F

Fondchef, funktions- eller mellanchef

Fondchef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki

K

Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef

L

Lånechef, bank, funktions- eller mellanchef

Lånechef, bank, verksamhetsnära chef

R

Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef

Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef

V

VD, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki

Chefer inom utbildning

Övriga chefer inom utbildning

F

Företagsledare, inom utbildning, utan chefshierarki

K

Kontorschef, utbildningsföretag, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, utbildningsföretag, verksamhetsnära chef

T

Trafikskolechef, funktions- eller mellanchef

Trafikskolechef, verksamhetsnära chef

V

VD, inom utbildning, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom utbildning, utan chefshierarki

Chefer inom förskoleverksamhet

B

Barnhemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Biträdande rektor, förskola, verksamhetsnära chef

D

Daghemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

E

Enhetschef, förskola, funktions- eller mellanchef

F

Fritidshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, barnhem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, barnhem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, daghem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, daghem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, fritidshem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, förskola, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, förskola, verksamhetsnära chef

Förskolechef, föreståndare förskola, funktions- eller mellanchef

Förskolechef, förvaltning, funktions- eller mellanchef

Förskolechef, verksamhetsnära chef

Förskolerektor, verksamhetsnära chef

O

Områdeschef, barnomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef

R

Rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning

A

Antagningschef, utbildning, funktions- eller mellanchef

B

Biträdande rektor, grund- och gymnasieskola

E

Enhetschef, grundskola, funktions- eller mellanchef

G

Gymnasiechef, funktions- eller mellanchef

K

Kulturskolechef, funktions- eller mellanchef

P

Prorektor, verksamhetsnära chef

R

Rektor, grund- och gymnasieskola

S

Skolchef, funktions- eller mellanchef

Skoldirektör, funktions- eller mellanchef

Skolföreståndare, funktions- eller mellanchef

Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Skolledare, funktions- eller mellanchef

Skolledare, verksamhetsnära chef

Studierektor, verksamhetsnära chef

U

Utbildningschef, skola, funktions- eller mellanchef

Utbildningschef, skola, verksamhetsnära chef

Utbildningsintendent, funktions- eller mellanchef

Utbildningsintendent, verksamhetsnära chef

V

Vuxenutbildningschef, funktions- eller mellanchef

Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning samt annan administration m.m.

Ekonomi- och finanschefer

B

Budgetchef, funktions- eller mellanchef

Budgetchef, verksamhetsnära chef

E

Ekonomichef, funktions- eller mellanchef

Ekonomichef, verksamhetsnära chef

Ekonomidirektör, funktions- eller mellanchef

Ekonomidirektör, verksamhetsnära chef

Ekonomiledare, funktions- eller mellanchef

Ekonomiledare, verksamhetsnära chef

F

Finanschef, funktions- eller mellanchef

Finanschef, verksamhetsnära chef

Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Finansdirektör, verksamhetsnära chef

K

Kreditchef, funktions- eller mellanchef

Kreditchef, verksamhetsnära chef

R

Redovisningschef, funktions- eller mellanchef

Redovisningschef, verksamhetsnära chef

Revisionschef, funktions- eller mellanchef

Revisionschef, verksamhetsnära chef

V

VD, inom ekonomi, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom ekonomi, utan chefshierarki

Personal- och HR-chefer

H

HR-chef, funktions- eller mellanchef

HR-chef, verksamhetsnära chef

HR-director, funktions- eller mellanchef

HR-director, verksamhetsnära chef

HR-direktör, funktions- eller mellanchef

HR-direktör, verksamhetsnära chef

HR-manager, funktions- eller mellanchef

HR-manager, verksamhetsnära chef

Human resources director, funktions- eller mellanchef

Human resources director, verksamhetsnära chef

Human resources manager, funktions- eller mellanchef

Human resources manager, verksamhetsnära chef

P

Personalchef, funktions- eller mellanchef

Personalchef, verksamhetsnära chef

Personaldirektör, funktions- eller mellanchef

Personaldirektör, verksamhetsnära chef

Personalintendent, funktions- eller mellanchef

Personalintendent, verksamhetsnära chef

Personalkamrer, funktions- eller mellanchef

Personalkamrer, verksamhetsnära chef

V

VD, inom human resours, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom human resours, utan chefshierarki

Försäljnings- och marknadschefer

A

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, försäljningschef, funktions- eller mellanchef

E

Exportchef, funktions- eller mellanchef

Exportchef, verksamhetsnära chef

Exportmanager, funktions- eller mellanchef

Exportmanager, verksamhetsnära chef

F

Försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Försäljningschef, verksamhetsnära chef

Försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef

Försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef

M

Marknads- o. försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Marknadschef, funktions- eller mellanchef

Marknadschef, verksamhetsnära chef

Marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Marknadsdirektör, verksamhetsnära chef

Marknadsplaneringschef, funktions- eller mellanchef

Marknadsplaneringschef, verksamhetsnära chef

R

Regionchef, ansvarig försäljning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef

V

VD, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki

Förvaltnings- och planeringschefer

A

Ambassadråd

Arbetsmarknadsråd

Avdelningschef, landstingsförvaltning

D

Diplomat

E

Expeditionschef, departement

F

Förhandlingschef, företag

Förhandlingschef, staten

Förhandlingssekreterare, staten

Förvaltningschef, kommun

Förvaltningschef, landsting

K

Kanslichef, kommun

Kanslichef, staten

L

Lantbruksdirektör

Länsbostadsdirektör

Länsjägmästare

M

Medicinalråd

Miljövårdsdirektör

N

Naturvårdsdirektör

Näringslivschef

O

Omsorgschef

Organisationschef, kommun

P

Planeringschef

R

Regionchef, Skogsstyrelsen

Regionchef, Trafikverket

Regionskattechef

S

Socialchef

Socialdirektör

Stabschef, statlig förvaltning

U

Utredningschef

Informations-, kommunikations- och PR-chefer

B

Byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef

Byråchef, mediabyrå, verksamhetsnära chef

I

Informationschef, funktions- eller mellanchef

Informationschef, verksamhetsnära chef

Informationsdirektör, funktions- eller mellanchef

Informationsdirektör, verksamhetsnära chef

K

Kommunikationschef, funktions- eller mellanchef

Kommunikationschef, verksamhetsnära chef

Kommunikationsdirektör, funktions- eller mellanchef

Kommunikationsdirektör, verksamhetsnära chef

M

Mediachef, funktions- eller mellanchef

Mediachef, verksamhetsnära chef

P

PR-chef, funktions- eller mellanchef

PR-chef, verksamhetsnära chef

Presschef, funktions- eller mellanchef

Presschef, verksamhetsnära chef

R

Reklamchef, funktions- eller mellanchef

Reklamchef, verksamhetsnära chef

V

VD, inom information och PR, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom information och PR, utan chefshierarki

Övriga administrations- och servicechefer

A

Administrativ chef, funktions- eller mellanchef

Administrativ chef, verksamhetsnära chef

Affärschef, funktions- eller mellanchef

Affärschef, verksamhetsnära chef

Affärsutvecklingschef, funktions- eller mellanchef

Affärsutvecklingschef, verksamhetsnära chef

K

Kontorsservicechef, funktions- eller mellanchef

Kontorsservicechef, verksamhetsnära chef

Kvalitetschef, funktions- eller mellanchef

Kvalitetschef, verksamhetsnära chef

M

Miljöchef, funktions- eller mellanchef

Miljöchef, verksamhetsnära chef

S

Städchef, funktions- eller mellanchef

Städchef, verksamhetsnära chef

Säkerhetschef, funktions- eller mellanchef

Säkerhetschef, verksamhetsnära chef

T

Tvättchef, funktions- eller mellanchef

Tvättchef, verksamhetsnära chef

V

VD, inom administration och serviceverksamhet, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom administration och serviceverksamhet, utan chefshierarki

Politiker, verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl.

Politiker och högre ämbetsmän

A

Ambassadör

Avtalssekreterare, intresseorganisation

B

Barnombudsman, myndighet

Beskickningschef

Borgarråd

C

Civilförsvarschef

D

Departementschef

Departementsråd

Direktor, diakonistiftelse, religiöst samfund

Direktör, myndighet

Diskrimineringsombudsman

E

Envoyé

F

Finansråd

Förbundschef

Förbundsdirektör

Förbundsordförande

Förhandlingschef, organisation

Förvaltningsdirektör, staten

G

Generaldirektör, myndighet

Generalkonsul

Generalsekreterare

J

Justitiekansler

Justitieombudsman

K

Kabinettsekreterare

Kanslichef, organisation, stor/rikstäckande

Kassadirektör, försäkringskassa

Klubbdirektör, idrottsförening, stor/rikstäckande

Kommerseråd

Kommunaldirektör

Kommunalpolitiker (yrkespolitiker)

Kommunalråd

Kommunchef

Kommundelschef

Kommundirektör

Konsumentombudsman

Kriminalvårdschef

Kårordförande, studentkår

L

Landshövding

Landstingsdirektör

Landstingspolitiker (yrkespolitiker)

Landstingsråd

Länspolischef

Länsråd

Länsskattechef

Länsöverdirektör

M

Minister, statsråd

N

Näringsfrihetsombudsman

O

Organisationschef, organisation

P

Partiledare

Partisekreterare

Politiker, högre

R

Regionkronodirektör

Regionpolitiker

Riksantikvarie

Riksarkivarie

Riksbibliotekarie

Riksdagsledamot

Riksgäldsdirektör

Rikskronofogde

Rikspolischef

S

Sjukvårdsdirektör

Stadsdelsdirektör

Stadsdirektör

Statsheraldiker

Statsråd

Statssekreterare

Styrelseordförande, organisation

Styrelseordförande, staten

Sändebud, beskickningschef

U

Universitetskansler

Utrikesråd

O

Överdirektör

Överintendent, myndighetschef

Verkställande direktörer m.fl.

A

Affärsområdeschef, lednings- och utvecklingsansvar

B

Bankdirektör

Biträdande högskolerektor

Biträdande rektor, högskola/universitet

Biträdande universitetsrektor

Bokförläggare, med chefshierarki

C

CEO, med chefshierarki

Chefredaktör, med chefshierarki

Chief executive (officer), med chefshierarki

D

Disponent

F

Filmchef

Flygplatschef

Företagsledare, med chefshierarki

Förläggare, med chefshierarki

G

Generaldirektör, affärsverk

H

Hamnchef

Hamndirektör

Högskolerektor

K

Koncernchef

L

Landschef

M

Museichef, med chefshierarki

Musikförläggare, med chefshierarki

O

Operachef

P

Postdirektör

R

Redare, med chefshierarki

Rektor, folkhögskola

Rektor, högskola/universitet

S

Sjukhuschef

Sjukhusdirektör

Skeppsredare, med chefshierarki

Styrelseordförande, företag, med chefshierarki

T

Teaterchef, med chefshierarki

TV-chef, VD

U

Universitetsrektor

V

Varuhuschef, VD

VD, med chefshierarki

Verkställande direktör, med chefshierarki

Chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, bygg- och ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m.

Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva

A

Arbetschef, bygg och anläggning, funktions- eller mellanchef

Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

B

Byggmästare, funktions- eller mellanchef

Byggmästare, verksamhetsnära chef

Byggplatschef, funktions- eller mellanchef

Byggplatschef, verksamhetsnära chef

F

Företagsledare, inom bygg och anläggning, utan chefshierarki

G

Gruvchef, funktions- eller mellanchef

Gruvchef, verksamhetsnära chef

P

Platschef, bygg och anläggning, funktions- eller mellanchef

Platschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

Produktionschef, bygg, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, bygg, verksamhetsnära chef

V

VD, inom bygg och anläggning, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom bygg och anläggning, utan chefshierarki

Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl.

D

Distriktschef, skogsbruk

F

Förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Förvaltare, lantbruk blandad drift

Förvaltare, lantbruk blandade växtslag

Förvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Förvaltare, lantbruk husdjursuppfödare

Förvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Förvaltare, lantbruk träd och buskar

Förvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Förvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare

Förvaltare, skogsbruk

G

Godsförvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Godsförvaltare, lantbruk blandad drift

Godsförvaltare, lantbruk blandade växtslag

Godsförvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Godsförvaltare, lantbruk husdjursuppfödare

Godsförvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Godsförvaltare, lantbruk träd och buskar

Godsförvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsförvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare

Godsförvaltare, skogsbruk

Godsägare, skogsbruk

J

Jägmästare, skogsförvaltare

O

Områdeschef, skogsbruk

R

Regionchef, skogsbruksföretag

S

Skogschef

Skogsförvaltare

Skogsvårdschef

Stadsträdgårdsmästare

Stiftsjägmästare

V

VD, inom skogsbruk

Verkställande direktör, inom skogsbruk

Fastighets- och förvaltningschefer

F

Fastighetschef, funktions- eller mellanchef

Fastighetschef, verksamhetsnära chef

Fastighetsdirektör, funktions- eller mellanchef

Fastighetsdirektör, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom fastighet, utan chefshierarki

R

Renhållningschef, funktions- eller mellanchef

Renhållningschef, verksamhetsnära chef

V

VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshierarki

Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

E

Exploateringschef, kommun, funktions- eller mellanchef

Exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef

G

Gatuchef, funktions- eller mellanchef

Gatuchef, verksamhetsnära chef

L

Lantmäteridirektör, funktions- eller mellanchef

Lantmäteridirektör, verksamhetsnära chef

Lotsdirektör, funktions- eller mellanchef

Lotsdirektör, verksamhetsnära chef

Länsarkitekt, funktions- eller mellanchef

Länsarkitekt, verksamhetsnära chef

S

Stadsbyggnadschef, funktions- eller mellanchef

Stadsbyggnadschef, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Stadsbyggnadsdirektör, verksamhetsnära chef

T

Teknisk chef, kommun, funktions- eller mellanchef

Teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef

Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef

Teknisk direktör, kommun, verksamhetsnära chef

V

VD, inom arkitekt verksamhet, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom arkitekt verksamhet, utan chefshierarki

Vägdirektör, funktions- eller mellanchef

Vägdirektör, verksamhetsnära chef

IT-chefer

C

Chief information officer, funktions- eller mellanchef

Chief information officer, verksamhetsnära chef

CIO, information, funktions- eller mellanchef

CIO, information, verksamhetsnära chef

D

Datachef, funktions- eller mellanchef

Datachef, verksamhetsnära chef

Driftchef, IT, funktions- eller mellanchef

Driftchef, IT, verksamhetsnära chef

I

IT-chef, funktions- eller mellanchef

IT-chef, verksamhetsnära chef

V

VD, inom IT, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom IT, utan chefshierarki

Produktionschefer inom tillverkning

B

Bokförläggare, utan chefshierarki

D

Distributionschef, energi, funktions- eller mellanchef

Distributionschef, energi, verksamhetsnära chef

Divisionschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef

Driftchef, energi, funktions- eller mellanchef

Driftchef, energi, verksamhetsnära chef

Driftchef, VA, funktions- eller mellanchef

Driftchef, VA, verksamhetsnära chef

E

Elverkschef, funktions- eller mellanchef

Elverkschef, verksamhetsnära chef

F

Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki

Förläggare, utan chefshierarki

P

Platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Platschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Produktionschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

T

Teknisk chef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Teknisk chef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

V

Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef

Vattenverkschef, verksamhetsnära chef

VD, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki

Verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Verkstadschef, tillverkning, verksamhetsnära chef

Verkstadsägare, tillverkning, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki

Värmeverkschef, funktions- eller mellanchef

Värmeverkschef, verksamhetsnära chef

O

Överingenjör, funktions- eller mellanchef

Överingenjör, verksamhetsnära chef

Inköps-, logistik- och transportchefer

B

Banområdeschef, funktions- eller mellanchef

Banområdeschef, verksamhetsnära chef

D

Distributionschef, transporter, funktions- eller mellanchef

Distributionschef, transporter, verksamhetsnära chef

F

Flygexpeditionsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef

Flygfraktchef, funktions- eller mellanchef

Flygfraktchef, verksamhetsnära chef

Flygstationsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef

Fraktchef, funktions- eller mellanchef

Fraktchef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom transporter, utan chefshierarki

H

Hamnfogde, funktions- eller mellanchef

Hamnfogde, verksamhetsnära chef

Hamnkapten, funktions- eller mellanchef

Hamnkapten, verksamhetsnära chef

I

Importchef, funktions- eller mellanchef

Importchef, verksamhetsnära chef

Inköpschef, funktions- eller mellanchef

Inköpschef, verksamhetsnära chef

Inköpsdirektör, funktions- eller mellanchef

Inköpsdirektör, verksamhetsnära chef

L

Lagerchef, funktions- eller mellanchef

Lagerchef, verksamhetsnära chef

Leveranschef, funktions- eller mellanchef

Leveranschef, verksamhetsnära chef

Logistikchef, funktions- eller mellanchef

Logistikchef, verksamhetsnära chef

O

Områdeschef, Posten, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, Posten, verksamhetsnära chef

P

Postcenterchef, funktions- eller mellanchef

Postcenterchef, verksamhetsnära chef

Postområdeschef, funktions- eller mellanchef

Postområdeschef, verksamhetsnära chef

Produktionschef, Posten, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, Posten, verksamhetsnära chef

Produktområdeschef, järnväg, funktions- eller mellanchef

Produktområdeschef, järnväg, verksamhetsnära chef

R

Regionchef, Posten, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Posten, verksamhetsnära chef

S

Speditionschef, funktions- eller mellanchef

Speditionschef, verksamhetsnära chef

Stationschef, flyg, funktions- eller mellanchef

Stationschef, flyg, verksamhetsnära chef

Stationschef, tågtrafik, funktions- eller mellanchef

Stationschef, tågtrafik, verksamhetsnära chef

Stationsmästare, järnväg, funktions- eller mellanchef

Stationsmästare, järnväg, verksamhetsnära chef

T

Teleområdeschef, funktions- eller mellanchef

Teleområdeschef, verksamhetsnära chef

Trafikchef, funktions- eller mellanchef

Trafikchef, verksamhetsnära chef

Transportchef, funktions- eller mellanchef

Transportchef, verksamhetsnära chef

V

VD, inom transport, kommunikationer, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom transport, kommunikationer, utan chefshierarki

Forsknings- och utvecklingschefer

F

Forskningschef, funktions- eller mellanchef

Forskningschef, verksamhetsnära chef

FOU-chef, funktions- eller mellanchef

FOU-chef, verksamhetsnära chef

H

Hållbarhetschef, funktions- eller mellanchef

Hållbarhetschef, verksamhetsnära chef

L

Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

U

Utvecklingschef, företag, funktions- eller mellanchef

Utvecklingschef, företag, verksamhetsnära chef

V

VD, inom forskning, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom forskning, utan chefshierarki

Chefer inom hälso- och sjukvård samt annan samhällsservice

Chefer inom äldreomsorg

E

Enhetschef, dagcenter äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Enhetschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef

Enhetschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef

F

Föreståndare, ålderdomshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom äldreomsorg, utan chefshierarki

H

Hemtjänstchef, verksamhetsnära chef

O

Områdeschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef

Områdeschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef

P

Pensionärshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Pensionärshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

S

Servicehusföreståndare, funktions- eller mellanchef

Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef

V

VD, inom äldrevård, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshierarki

A

Ålderdomshemschef, funktions- eller mellanchef

Ålderdomshemschef, verksamhetsnära chef

Ålderdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Ålderdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Äldreomsorgschef, funktions- eller mellanchef

Äldreomsorgschef, verksamhetsnära chef

Övriga chefer inom samhällsservice

A

Arbetsförmedlingschef, funktions- eller mellanchef

Arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef

Arkivchef, funktions- eller mellanchef

Arkivchef, verksamhetsnära chef

B

Bibliotekschef, funktions- eller mellanchef

Bibliotekschef, verksamhetsnära chef

Biblioteksråd, funktions- eller mellanchef

Biblioteksråd, verksamhetsnära chef

Brandchef, funktions- eller mellanchef

Brandchef, verksamhetsnära chef

Byråchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

C

Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef

Chefskronofogde, verksamhetsnära chef

F

Funktionschef, offentlig verksamhet, verksamhetsnära chef

Fögderidirektör, funktions- eller mellanchef

Fögderidirektör, verksamhetsnära chef

Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Försäkringskassechef

K

Kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef

Kamrer, kyrko-, verksamhetsnära chef

Kontorschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsdirektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsinspektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef

Kronodirektör, funktions- eller mellanchef

Kronodirektör, verksamhetsnära chef

Kultur- och fritidschef, funktions- eller mellanchef

Kultur- och fritidschef, verksamhetsnära chef

Kulturchef, funktions- eller mellanchef

Kulturchef, verksamhetsnära chef

Kyrkokamrer, funktions- eller mellanchef

Kyrkokamrer, verksamhetsnära chef

L

Landsantikvarie, funktions- eller mellanchef

Landsantikvarie, verksamhetsnära chef

Landsarkivarie, funktions- eller mellanchef

Landsarkivarie, verksamhetsnära chef

Länsbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Länsbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Länsmuseichef, funktions- eller mellanchef

Länsmuseichef, verksamhetsnära chef

M

Museichef, offentlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

O

Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef

P

Parkchef, funktions- eller mellanchef

Parkchef, verksamhetsnära chef

Polischef, funktions- eller mellanchef

Polischef, verksamhetsnära chef

Polisintendent, funktions- eller mellanchef

Polisintendent, verksamhetsnära chef

Polismästare, funktions- eller mellanchef

Polismästare, verksamhetsnära chef

Polissekreterare, funktions- eller mellanchef

Polissekreterare, verksamhetsnära chef

R

Redaktionschef, funktions- eller mellanchef

Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Regionchef, Kriminalvården, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef

Regionchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Regionmuseichef, funktions- eller mellanchef

Regionmuseichef, verksamhetsnära chef

Räddningschef, funktions- eller mellanchef

Räddningschef, verksamhetsnära chef

S

Skattedirektör, funktions- eller mellanchef

Skattedirektör, verksamhetsnära chef

Stadsarkivarie, funktions- eller mellanchef

Stadsarkivarie, verksamhetsnära chef

T

Tulldirektör, funktions- eller mellanchef

Tulldirektör, verksamhetsnära chef

TV-chef, övrig, funktions- eller mellanchef

TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef

U

Uppbördsdirektör, funktions- eller mellanchef

Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef

O

Överbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Överbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Överintendent, övrig, funktions- eller mellanchef

Överintendent, övrig, verksamhetsnära chef

Chefer inom hälso- och sjukvård

A

Avdelningschef, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

C

Chefssjuksköterska, funktions- eller mellanchef

Chefsöverläkare, verksamhetsnära chef

D

Distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

E

Enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

F

Företagsledare, inom vård och omsorg, utan chefshierarki

K

Klinikchef, sjukhus, funktions- eller mellanchef

Klinikchef, tandvård, funktions- eller mellanchef

Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef

P

Primärvårdschef, funktions- eller mellanchef

Primärvårdschef, verksamhetsnära chef

S

Sjukhemschef, funktions- eller mellanchef

Sjukhemschef, verksamhetsnära chef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef

Sjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef

T

Tandvårdschef, funktions- eller mellanchef

Tandvårdschef, verksamhetsnära chef

V

VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshierarki

Vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralchef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdenhetschef, funktions- eller mellanchef

Vårdenhetschef, verksamhetsnära chef

Vårdföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Chefer inom socialt och kurativt arbete

B

Boendechef, kommun, funktions- eller mellanchef

Boendechef, kommun, verksamhetsnära chef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), funktions- eller mellanchef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), verksamhetsnära chef

D

Dagcenterföreståndare, funktions- eller mellanchef

Dagcenterföreståndare, verksamhetsnära chef

E

Enhetschef, dagcenter handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Enhetschef, habiliteringscenter, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef

Enhetschef, socialtjänst, verksamhetsnära chef

F

Föreståndare, hem för vård och boende, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef

Förläggningschef, funktions- eller mellanchef

Förläggningschef, verksamhetsnära chef

O

Områdeschef, handikappomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, handikappomsorg, verksamhetsnära chef

U

Ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

V

VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki

Chefer och ledare inom trossamfund

B

Biskop

D

Domprost

K

Kardinal

Kyrkoherde

Chefer inom övrig servicenäring

Chefer inom handel

A

Affärsföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef

Affärsinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Apotekschef, verksamhetsnära chef

Apotekschef, funktions- eller mellanchef

Apotekschef, läkemedelsansvarig, funktions- eller mellanchef

Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef

Apoteksdirektör, funktions- eller mellanchef

Apoteksdirektör, verksamhetsnära chef

Apoteksområdeschef, funktions- eller mellanchef

Apoteksområdeschef, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, varuhus, platschef, funktions- eller mellanchef

Avdelningschef, varuhus, platschef, verksamhetsnära chef

B

Butikschef, administrativ, verksamhetsnära chef

Butiksföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef

Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

C

Centrumledare, funktions- eller mellanchef

D

Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef

Driftchef, partihandel, verksamhetsnära chef

F

Företagsledare, inom handel, utan chefshierarki

G

Grosshandlare, funktions- eller mellanchef

Grosshandlare, verksamhetsnära chef

Grossist, funktions- eller mellanchef

Grossist, verksamhetsnära chef

L

Läkemedelsansvarig, apotekschef, funktions- eller mellanchef

Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

P

Partihandlare, funktions- eller mellanchef

Partihandlare, verksamhetsnära chef

R

Regionchef, handel, funktions- eller mellanchef

Regionchef, handel, verksamhetsnära chef

Regionchef, produkter och tjänster, funktions- eller mellanchef

Regionchef, produkter och tjänster, verksamhetsnära chef

U

Uthyrningschef, funktions- eller mellanchef

Uthyrningschef, verksamhetsnära chef

V

Varuhuschef, övrig, funktions- eller mellanchef

Varuhuschef, övrig, verksamhetsnära chef

VD, inom handel, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom handel, utan chefshierarki

Chefer inom friskvård, sport och fritid

B

Badföreståndare, funktions- eller mellanchef

Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Biografföreståndare, funktions- eller mellanchef

Biografföreståndare, verksamhetsnära chef

D

Djurparkschef, funktions- eller mellanchef

Djurparkschef, verksamhetsnära chef

F

Fritidschef, funktions- eller mellanchef

Fritidschef, verksamhetsnära chef

Föreståndare, golfbana, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef

Föreståndare, idrottshall, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef

G

Golfbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Golfbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

H

Hallföreståndare, funktions- eller mellanchef

Hallföreståndare, verksamhetsnära chef

I

Idrottshallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Idrottshallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottsplatschef, funktions- eller mellanchef

Idrottsplatschef, verksamhetsnära chef

Intendent, golfklubb, funktions- eller mellanchef

Intendent, golfklubb, verksamhetsnära chef

R

Ridskolechef, funktions- eller mellanchef

Ridskolechef, verksamhetsnära chef

S

Simhallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Simhallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Sportanläggningschef, funktions- eller mellanchef

Sportanläggningschef, verksamhetsnära chef

Sporthallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sporthallsföreståndare, verksamhetsnära chef

T

Travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Travbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Turistchef, funktions- eller mellanchef

Turistchef, verksamhetsnära chef

V

VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom friskvård och sport, utan chefshierarki

Hotell- och konferenschefer

F

Företagsledare, inom hotell , utan chefshierarki

H

Hotellchef, funktions- eller mellanchef

Hotellchef, verksamhetsnära chef

K

Konferenschef, funktions- eller mellanchef

Konferenschef, verksamhetsnära chef

V

VD, inom hotell, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom hotell, utan chefshierarki

Restaurang- och kökschefer

F

Food & beverage manager, funktions- eller mellanchef

Food & beverage manager, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom restaurang, utan chefshierarki

K

Krögare, funktions- eller mellanchef

Krögare, verksamhetsnära chef

Källarmästare, funktions- eller mellanchef

Källarmästare, verksamhetsnära chef

Kökschef, funktions- eller mellanchef

Kökschef, verksamhetsnära chef

R

Restaurangchef, funktions- eller mellanchef

Restaurangchef, verksamhetsnära chef

V

VD, inom restaurang, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom restaurang, utan chefshierarki

Chefer inom övrig servicenäring

C

Campingchef, funktions- eller mellanchef

Campingchef, verksamhetsnära chef

D

Distriktschef, Bilprovningen, funktions- eller mellanchef

Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef

F

Föreståndare, Folkets Hus, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, Folkets Hus, verksamhetsnära chef

R

Redare, verksamhetsnära chef

Resebyråchef, funktions- eller mellanchef

Resebyråchef, verksamhetsnära chef

Resebyråföreståndare, funktions- eller mellanchef

Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef

S

Servicechef, reparation av hemutrustning

Skeppsredare, verksamhetsnära chef

Stationschef, bilbesiktning, funktions- eller mellanchef

Stationschef, bilbesiktning, verksamhetsnära chef

T

Turistbyråchef, funktions- eller mellanchef

Turistbyråchef, verksamhetsnära chef