Lönestatistik för en akademisekreterare 2023

Vad tjänar en akademisekreterare i månaden? Medellönen är 42400 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41200 kronor i yrket medan männen har en lön på 44700 kronor. Se även administrativ konsult , administrativ rationaliserare och administrativ utvecklare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 45200 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som akademisekreterare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en akademisekreterare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 42400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln akademisekreterare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Planerar, utreder och handlägger ärenden inom offentlig sektor, företag och organisationer. Utarbetar rapporter, utredningar m.m. Utformar direktiv och förordningar samt utövar tillsyn.”

Hur ser lönestatistiken ut för en akademisekreterare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för akademisekreterare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 42800 kronor

 • Kommunalanställd: 38200 kronor

 • Regionanställd 44400 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 45200 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som akademisekreterare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41200 kronor som akademisekreterare medan männens lön är 44700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 35400 kronor38900 kronor
2015 35900 kronor39300 kronor
2016 36500 kronor39700 kronor
2017 37100 kronor40200 kronor
2018 38600 kronor41400 kronor
2019 39100 kronor42000 kronor
2020 40000 kronor43300 kronor
2021 41200 kronor44700 kronor

Lönestatistik för akademisekreterare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige41100
Stockholm45200
Östra Mellansverige38800
Småland med öarna37200
Sydsverige39000
Västsverige39800
Norra Mellansverige37700
Mellersta Norrland37400
Övre Norrland37000

Hur många jobbar som akademisekreterare i Sverige?

Det är totalt 56900 personer som idag är anställda som akademisekreterare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige56900
Stockholm och Stockholms län22200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län9000
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län3000
Blekinge och Skåne län5800
Hallands och Västra Götalands län7500
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län4100
Västernorrlands och Jämtlands2400
Västerbottens och Norrbottens län2700

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en akademisekreterare i lön i månaden?

Medellönen för en akademisekreterare är 42400 kronor.

Hur många jobbar som akademisekreterare i Sverige?

Det finns 56900 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som akademisekreterare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till akademisekreterare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Administrativ konsult Lön för en Administrativ rationaliserare Lön för en Administrativ utvecklare Lön för en Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation Lön för en Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning Lön för en Administratör, personalvetare Lön för en Affärsutvecklare Lön för en Akademisekreterare Lön för en Ambassadsekreterare Lön för en Antagningshandläggare Lön för en Antagningssekreterare, utbildning Lön för en Arbetsmarknadshandläggare Lön för en Arbetsmarknadssamordnare Lön för en Arbetsmarknadssekreterare Lön för en Arkivutredare, fastighetsrättslig Lön för en Asylhandläggare Lön för en Attaché Lön för en AU-chef Lön för en AU-utredare Lön för en Bankinspektör Lön för en Biståndshandläggare, SIDA Lön för en Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd Lön för en Byggnadsråd Lön för en Byrådirektör, ospec Lön för en Byråingenjör Lön för en Byråinspektör Lön för en Controller, personal Lön för en Departementssekreterare Lön för en Dövblindkonsulent Lön för en Dövkonsulent Lön för en EU-kontrollant, övrig Lön för en EU-samordnare Lön för en Fackombudsman Lön för en Filmcensor Lön för en FM-konsult Lön för en Folkhälsoutvecklare Lön för en Fritidsintendent Lön för en Fögderisekreterare Lön för en Förbundssekreterare Lön för en Föreningskonsulent Lön för en Företagskonsulent Lön för en Företagskonsult Lön för en Förhandlingsombudsman Lön för en Handikappkonsulent Lön för en Handläggare, utredare, offentlig förvaltning Lön för en Headhunter Lön för en HR-expert Lön för en HR-konsult Lön för en HR-specialist Lön för en Hälso- och sjukvårdsstrateg Lön för en Hälsoplanerare Lön för en Inspektör, Socialstyrelsen Lön för en Jämställdhetsstrateg Lön för en Kanslisekreterare, övrig Lön för en Klimatstrateg Lön för en Kommittésekreterare Lön för en Kommunhandläggare Lön för en Kommunsekreterare Lön för en Kompetensmäklare Lön för en Kompetensutvecklare Lön för en Konsulent, hörselskadade Lön för en Konsulent, rörelsehindrade Lön för en Konsulent, synskadade Lön för en Konsult, administrativ Lön för en Konsult, företags- Lön för en Konsult, HR Lön för en Konsult, management- Lön för en Konsult, organisations- Lön för en Konsult, outplacement- Lön för en Konsult, PA Lön för en Konsult, rekryterings- Lön för en Konsult, relocation service Lön för en Konsult, verksamhets- Lön för en Konsumentvägledare Lön för en Kontorsrationaliserare Lön för en Kulturassistent, handläggare/utredare, offentlig förvaltning Lön för en Kulturassistent, utredare, handläggare, intresseorg. Lön för en Kulturintendent, offentlig förvaltning Lön för en Kultursekreterare Lön för en Kvalitetskoordinator, forskning Lön för en Kvalitetskoordinator, organisationsutveckling Lön för en Kvalitetsrevisor Lön för en Kvalitetssamordnare, forskning Lön för en Kvalitetssamordnare, organisationsutveckling Lön för en Landsbygdsutvecklare Lön för en Landstingssekreterare Lön för en Lantbruksråd Lön för en Lobbyist, organisation Lön för en Länsbildningskonsulent Lön för en Länshälsovårdskonsulent Lön för en Löneingenjör Lön för en Lönespecialist Lön för en Managementkonsult Lön för en Miljöhandläggare (natur), offentlig förvaltning Lön för en Miljöstrateg Lön för en Naturvårdare, administratör Lön för en Näringslivskonsulent Lön för en Näringslivskonsult Lön för en Näringslivssekreterare Lön för en Ombudsman Lön för en Omvårdnadsutvecklare Lön för en Organisationskonsult Lön för en Organisationssekreterare, intresseorganisation Lön för en Organisationssekreterare, offentlig förvaltning Lön för en Organisationsutvecklare Lön för en Outplacementkonsult Lön för en PA-konsult Lön för en Partiombudsman Lön för en Personaladministratör, personalhandläggare Lön för en Personalassistent, personalhandläggare Lön för en Personalcontroller Lön för en Personalhandläggare Lön för en Personalkonsulent Lön för en Personalkonsult Lön för en Personalman Lön för en Personalplanerare, personalhandläggare Lön för en Personalrekryterare Lön för en Personalsamordnare Lön för en Personalsekreterare, personalhandläggare Lön för en Personalstrateg Lön för en Personalutvecklare Lön för en Personalvetare Lön för en Personalvårdskonsulent Lön för en Planerare, offentlig förvaltning Lön för en Planeringssekreterare, kommun, landsting Lön för en Politisk sekreterare Lön för en Projektledare, affärsutveckling Lön för en Regulatorisk handläggare Lön för en Rekryterare Lön för en Rekryteringsansvarig Lön för en Rekryteringskonsult Lön för en Rekryteringsledare Lön för en Researcher, rekrytering Lön för en Retail Management Lön för en Samhällsplanerare Lön för en Sekreterare, politisk Lön för en Skattehandläggare, specialistkompetens Lön för en Skolsekreterare, handläggare Lön för en Stabskonsulent Lön för en Statsinspektör Lön för en Styrelseledamot, organisation Lön för en Styrelseledamot, staten Lön för en Synkonsulent Lön för en Taxeringsintendent Lön för en Trafikplanerare, offentlig förvaltning Lön för en Turistintendent Lön för en Turistsekreterare Lön för en Utbildningsmäklare Lön för en Utredare, företag Lön för en Utredare, handläggare, kommun Lön för en Utredare, handläggare, landsting Lön för en Utredare, handläggare, staten Lön för en Utredare, intresseorganisation Lön för en Utredare, offentlig förvaltning Lön för en Utredningssekreterare, intresseorganisation Lön för en Utredningssekreterare, offentlig förvaltning Lön för en Verksamhetsanalytiker, organisationsutveckling Lön för en Verksamhetscontroller Lön för en Verksamhetskonsult Lön för en Vårdutvecklare Lön för en Äldre- och handikappsekreterare Lön för en Överförmyndare
Sundsvall
Utredare bedrägeri till regionalt bedrägericenter i Sundsvall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handläggare/utredare, offentlig förvaltning på Polismyndigheten i Sundsvall
Stockholm
Utredare till Grova brott lokalpolisområde Järva
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handläggare/utredare, offentlig förvaltning på Polismyndigheten i Stockholm
Jönköping
Bostadsanpassningshandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handläggare/utredare, offentlig förvaltning på Jönköpings kommun i Jönköping
Falun
Dataspecialist med inriktning mot analys
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handläggare/utredare, offentlig förvaltning på REGION DALARNA i Falun
Stockholm
Planeringshandläggare med funktionsansvar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handläggare/utredare, offentlig förvaltning på Försvarsmakten i Stockholm
Göteborg
Biträdande forskare till Förvaltningshögskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handläggare/utredare, offentlig förvaltning på Göteborgs Universitet i Göteborg
Malmö
Analytiker till kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handläggare/utredare, offentlig förvaltning på Malmö kommun i Malmö
Sunne
Utvecklingsledare till Socialtjänsten i Sunne
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handläggare/utredare, offentlig förvaltning på Sunne kommun i Sunne
Kristianstad
Snickare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som byggnadsråd på Veterankraft AB i Kristianstad
Uppsala
Statsinspektör, dricksvatten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handläggare/utredare, offentlig förvaltning på Livsmedelsverket i Uppsala
Borlänge
Handläggare ärendemottagning
Ledigt jobb som handläggare/utredare, offentlig förvaltning på Trafikverket i Borlänge
Solna
Utredare inom beredskapsläkemedel med fokus antibiotika
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handläggare/utredare, offentlig förvaltning på Folkhälsomyndigheten i Solna
Örebro
Planerare med inriktning lokalsamordning till Förvaltningskansliet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som samhällsplanerare på Örebro kommun i Örebro
Stockholm
Vikarierande ombudsman
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ombudsman på Officersförbundet i Stockholm
Östersund
AFRY Future Energy Programme - Samhällsbyggnad / Energi & Miljö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som samhällsplanerare på AFRY AB i Östersund
Stockholm
Ombudsman region Öst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ombudsman på SVERIGES LÄRARE i Stockholm
Stockholm
Ombudsman med arbetsrätt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ombudsman på Officersförbundet i Stockholm
Gotland
AFRY Future Energy Programme - Samhällsbyggnad / Energi & Miljö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som samhällsplanerare på AFRY AB i Gotland
Halmstad
AFRY Future Energy Programme - Samhällsbyggnad / Energi & Miljö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som samhällsplanerare på AFRY AB i Halmstad
Bollnäs
AFRY Future Energy Programme - Samhällsbyggnad / Energi & Miljö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som samhällsplanerare på AFRY AB i Bollnäs
Värnamo
AFRY Future Energy Programme - Samhällsbyggnad / Energi & Miljö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som samhällsplanerare på AFRY AB i Värnamo
Trollhättan
AFRY Future Energy Programme - Samhällsbyggnad / Energi & Miljö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som samhällsplanerare på AFRY AB i Trollhättan
Karlstad
Handläggare operativ samordning till Karlstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handläggare/utredare, offentlig förvaltning på Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Karlstad
Stockholm
Handläggare operativ samordning till Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handläggare/utredare, offentlig förvaltning på Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Stockholm
Skellefteå
Kvalitetsledare, forskning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handläggare/utredare, offentlig förvaltning på Skellefteå kommun i Skellefteå
Helsingborg
Vill du bli vår nya handläggare av bostadsanpassningsbidrag?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handläggare/utredare, offentlig förvaltning på Helsingborgs kommun i Helsingborg
Stockholm
Jurist - arbeta med förvaltningsärenden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som departementssekreterare på Regeringskansliet i Stockholm
Eskilstuna
Medarbetare med intresse för grossistmarknaden för el och gas
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handläggare/utredare, offentlig förvaltning på Energimarknadsinspektionen i Eskilstuna
Jönköping
Koordinator biosfärområde Östra Vätterbranterna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationssekreterare, intresseorganisation på Jönköpings kommun i Jönköping
Malmö
Projektsekreterare Ung i sommar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handläggare/utredare, offentlig förvaltning på Malmö kommun i Malmö