Lönestatistik för en kvalitetskoordinator, vård och omsorg 2023

Vad tjänar en kvalitetskoordinator, vård och omsorg i månaden? Medellönen är 40900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 40700 kronor i yrket medan männen har en lön på 42100 kronor. Se även barnsjuksköterska , forskare, omvårdnad och forskningssjuksköterska .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 45800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som kvalitetskoordinator, vård och omsorg.

Medellön, snittlön eller medianlön för en kvalitetskoordinator, vård och omsorg?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 40900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln kvalitetskoordinator, vård och omsorg in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför annat specialistarbete för sjuksköterskor än inom 2221–2235. Till exempel inom ögonvård, onkologi m.m. Planerar och samordnar det praktiska vårdarbetet på kliniknivå och mellan olika huvudmän.”

Hur ser lönestatistiken ut för en kvalitetskoordinator, vård och omsorg i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för kvalitetskoordinator, vård och omsorg skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 39600 kronor

 • Kommunalanställd: 45800 kronor

 • Regionanställd 40000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 43000 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som kvalitetskoordinator, vård och omsorg? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 40700 kronor som kvalitetskoordinator, vård och omsorg medan männens lön är 42100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 33000 kronor33700 kronor
2015 34200 kronor35300 kronor
2016 34900 kronor36200 kronor
2017 36100 kronor36600 kronor
2018 37100 kronor39000 kronor
2019 38000 kronor38900 kronor
2020 39500 kronor39600 kronor
2021 40700 kronor42100 kronor

Lönestatistik för kvalitetskoordinator, vård och omsorg i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige39500
Stockholm43000
Östra Mellansverige39900
Småland med öarna39000
Sydsverige39500
Västsverige38800
Norra Mellansverige39500
Mellersta Norrland37000
Övre Norrland37800

Hur många jobbar som kvalitetskoordinator, vård och omsorg i Sverige?

Det är totalt 8500 personer som idag är anställda som kvalitetskoordinator, vård och omsorg enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige8500
Stockholm och Stockholms län1100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1600
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län700
Blekinge och Skåne län1400
Hallands och Västra Götalands län2100
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län490
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län550

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en kvalitetskoordinator, vård och omsorg i lön i månaden?

Medellönen för en kvalitetskoordinator, vård och omsorg är 40900 kronor.

Hur många jobbar som kvalitetskoordinator, vård och omsorg i Sverige?

Det finns 8500 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som kvalitetskoordinator, vård och omsorg eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till kvalitetskoordinator, vård och omsorg

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Luleå
Ögonsjuksköterska - VO Ögon/ÖNH/Käk
Ledigt jobb som ögonsjuksköterska/oftamologassistent på Ofelia Vård AB i Luleå
Täby
Ortoptist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ortoptist på Aleris Sjukvård AB i Täby
Stockholm
MAS/Kvalitetsutvecklare till Norlandia Äldreomsorg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mas, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Norlandia Care AB i Stockholm
Surahammar
Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS/MAR
Ledigt jobb som mas, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Surahammars kommun i Surahammar
Stockholm
Specialistsjuksköterska till strålbehandlingen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som onkologisjuksköterska på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Jönköping
Sjuksköterska/ögonsjuksköterska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ögonsjuksköterska/oftamologassistent på REGION JÖNKÖPINGS LÄN i Jönköping
Kiruna
Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) till Kiruna kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mas, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Kiruna kommun i Kiruna
Stockholm
Ögon- eller operationssjuksköterska till Memira
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ögonsjuksköterska/oftamologassistent på Memira AB i Stockholm
Borås
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mas, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Borås kommun i Borås
Stockholm
Ögonsjuksköterska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ögonsjuksköterska/oftamologassistent på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Luleå
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mas, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Luleå kommun i Luleå
Helsingborg
Ögonsjuksköterskor till ögonmottagningen
Ledigt jobb som ögonsjuksköterska/oftamologassistent på Ofelia Vård AB i Helsingborg
Kristianstad
Ögonsjuksköterskor till ögonmottagning
Ledigt jobb som ögonsjuksköterska/oftamologassistent på Ofelia Vård AB i Kristianstad
Solna
Sjuksköterska till bäckenonkologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som onkologisjuksköterska på Sens Care / MixMedicare AB i Solna
Solna
Sjuksköterska inom onkologi, främst nattpass
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som onkologisjuksköterska på Sens Care / MixMedicare AB i Solna
Solna
Sjuksköterska till Solna inom kirurgisk/onkologisk behandling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som onkologisjuksköterska på Sens Care / MixMedicare AB i Solna
Halmstad
AnnSam söker Ögonsjuksköterska/OpSsk! Uppdrag v4-8 Katarak-op. i Halmstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ögonsjuksköterska/oftamologassistent på Annsam AB i Halmstad
Solna
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Omvårdnadsförvaltningen Solna stad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mas, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Solna kommun i Solna
Landskrona
Ortoptist till Ögonmottagning i Landskrona
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ortoptist på REGION SKÅNE i Landskrona
Uppsala
Capio Ögon söker Ögonsjuksköterska eller Operationssjuksköterska
Ledigt jobb som ögonsjuksköterska/oftamologassistent på Capio Sverige AB i Uppsala