Lönestatistik för en ekonomiansvarig, civilekonom 2023

Vad tjänar en ekonomiansvarig, civilekonom i månaden? Medellönen är 46700 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 45700 kronor i yrket medan männen har en lön på 48500 kronor. Se även accounting controller , aktieanalytiker och aktieförvaltare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 48100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som ekonomiansvarig, civilekonom.

Medellön, snittlön eller medianlön för en ekonomiansvarig, civilekonom?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 46700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln ekonomiansvarig, civilekonom in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utreder, granskar och bedömer företags, organisationers och myndigheters redovisning och förvaltning. Ger råd i boksluts-, redovisnings-, skatte-, finansierings- och försäkringsfrågor. Leder företags eller grupp av företags ekonomistyrning. Ansvarar för uppläggning och uppföljning av budget samt analyserar resultat. Bedömer om ledningens intentioner följs och om företagets resurser utnyttjas effektivt. Granskar och utvärderar företagets rutiner och interna kontroll.”

Hur ser lönestatistiken ut för en ekonomiansvarig, civilekonom i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för ekonomiansvarig, civilekonom skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 42900 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 48100 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som ekonomiansvarig, civilekonom? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 45700 kronor som ekonomiansvarig, civilekonom medan männens lön är 48500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 37700 kronor40800 kronor
2015 40000 kronor44900 kronor
2016 40500 kronor45600 kronor
2017 40200 kronor46600 kronor
2018 41800 kronor46600 kronor
2019 42300 kronor46700 kronor
2020 43000 kronor45200 kronor
2021 45700 kronor48500 kronor

Lönestatistik för ekonomiansvarig, civilekonom i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige43900
Stockholm47800
Östra Mellansverige40900
Småland med öarna43000
Sydsverige39400
Västsverige45900
Norra Mellansverige40000
Mellersta Norrland39300
Övre Norrland38800

Hur många jobbar som ekonomiansvarig, civilekonom i Sverige?

Det är totalt 14300 personer som idag är anställda som ekonomiansvarig, civilekonom enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige14300
Stockholm och Stockholms län5500
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län1800
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län420

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en ekonomiansvarig, civilekonom i lön i månaden?

Medellönen för en ekonomiansvarig, civilekonom är 46700 kronor.

Hur många jobbar som ekonomiansvarig, civilekonom i Sverige?

Det finns 14300 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som ekonomiansvarig, civilekonom eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till ekonomiansvarig, civilekonom

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Accounting controller Lön för en Aktieanalytiker Lön för en Aktieförvaltare Lön för en Auktoriserad fastighetsvärderare Lön för en Auktoriserad revisor Lön för en Bankkamrer Lön för en Budgetkamrer Lön för en Budgetplanerare Lön för en Budgetrådgivare Lön för en Budgetsekreterare Lön för en Business analyst Lön för en Business controller Lön för en Börsanalytiker Lön för en Chefsekonom Lön för en Controller Lön för en Controller, accounting Lön för en Controller, business Lön för en Controller, financial Lön för en Drätselkamrer Lön för en Ekonometriker Lön för en Ekonomiansvarig, civilekonom Lön för en Ekonomiintendent Lön för en Ekonomikonsult Lön för en Fastighetsanalytiker Lön för en Fastighetsekonom, värdering och analys Lön för en Fastighetsrådgivare Lön för en Fastighetsvärderare, auktoriserad Lön för en Financial controller Lön för en Finansanalytiker Lön för en Finansekonom Lön för en Finansiell rådgivare Lön för en Finanskonsult Lön för en Fondförvaltare Lön för en Fondkommissionär Lön för en Förbundskassör Lön för en Företagsekonomisk rådgivare Lön för en Företagsrådgivare Lön för en Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning Lön för en Godkänd revisor Lön för en Hamnkamrer Lön för en Hälsoekonom Lön för en Internrevisor Lön för en Investment manager Lön för en IT-revisor Lön för en Kamrer, bank Lön för en Kamrer, ospec Lön för en Kapitalförvaltare Lön för en Kommunkamrer Lön för en Kommunrevisor Lön för en Koncerncontroller Lön för en Konsult, ekonomi Lön för en Konsult, finans- Lön för en Kontroller Lön för en Landstingsrevisor Lön för en Lotskamrer Lön för en Länsrevisor Lön för en Makroanalytiker Lön för en Miljöekonom Lön för en Nationalekonom Lön för en Omvärldsanalytiker Lön för en Placeringsrådgivare Lön för en Portföljförvaltare Lön för en Projektledare, fastighetsekonom Lön för en Redovisningsansvarig, civilekonom Lön för en Revisor, auktoriserad Lön för en Revisor, godkänd Lön för en Revisor, ospec Lön för en Riskanalytiker Lön för en Riskmanager Lön för en Ränteanalytiker Lön för en Samhällsekonom Lön för en Skatterevisor Lön för en Skolkamrer Lön för en Socialkamrer Lön för en Stadskamrerare Lön för en Stadsrevisor Lön för en Styrelseledamot, företag Lön för en Styrelseordförande, företag, utan chefshierarki Lön för en Taxeringsrevisor Lön för en Trader
Göteborg
We are looking for an Accountant in Gothenburg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Sway Sourcing Sweden AB i Göteborg
Stockholm
Senior Consultant inom compliance till zeb
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som internrevisor på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Sundsvall
Revisorer med erfarenhet till PwC
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Sundsvall
Västerås
Revisorer med erfarenhet till PwC
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Västerås
Luleå
Erfaren revisor till KPMG i Luleå och Skellefteå
Ledigt jobb som revisor på KPMG AB i Luleå
Stockholm
Experienced Accountants
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Stockholm
Gävle
Revisor till PwC I Gävle I Sept 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Adecco Sweden AB i Gävle
Group Finance Accountant
Ledigt jobb som revisor på Play'n Go Sweden AB i
Jönköping
Revisorer med erfarenhet till PwC
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Jönköping
Stockholm
Tax Data Analyst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Nasdaq Stockholm AB i Stockholm
Revisionsledare medicinteknik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på RISE Research Institutes of Sweden AB i
Revisionsledare inom Informationssäkerhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på RISE Research Institutes of Sweden AB i
Örebro
Auktoriserad revisor
Ledigt jobb som revisor på Nygårdens Revision AB i Örebro
Örebro
Revisorsassistent
Ledigt jobb som revisor på Nygårdens Revision AB i Örebro
Stockholm
Revisorer med erfarenhet till PwC
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Revisorsassistent till Nexia Revision i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Pro Astri AB i Stockholm
Danderyd
Head of Compliance to AniCura
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som internrevisor på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Danderyd
Stockholm
Driven revisor till Conseil
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Accountant / Accounts Payable
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Bravura Sverige AB i Stockholm
Åklagarrevisorer till åklagarområde Väst-Bergslagen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Åklagarmyndigheten i
Stockholm
Nordic Accounting Controller till SATS
Ledigt jobb som revisor på Novare Interim & Recruitment AB i Stockholm
Stockholm
ACCOUNTANT
Ledigt jobb som revisor på Jobbusters AB i Stockholm
Karlshamn
Revisionskonsulter till EY Blekinge, augusti 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Ernst & Young AB i Karlshamn
Stockholm
Auditor Independent Reviewer to Intertek Medical Notified Body
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Intertek Semko AB i Stockholm
Östra Göinge
revisor/ekonomiassistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Skolfören Växthuset Ekonomisk Fören i Östra Göinge
Stockholm
Senior Compliance Officer, SEB LC&FI Compliance
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som internrevisor på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Norrköping
Ekonomistudenter för revisionsarbete, Norrköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Ernst & Young AB i Norrköping
Ludvika
Internal Auditor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som internrevisor på Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika
Stockholm
Revisorsassistenter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Rödl & Partner Nordic AB i Stockholm
Växjö
Revisor till PwC I Växjö I Löpande intag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisor på Adecco Sweden AB i Växjö