Lönestatistik för en arkivamanuens 2023

Vad tjänar en arkivamanuens i månaden? Medellönen är 34400 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 34400 kronor i yrket medan männen har en lön på 34600 kronor. Se även amanuens, museum , antikvarie och antropolog .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 39300 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som arkivamanuens.

Medellön, snittlön eller medianlön för en arkivamanuens?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 34400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln arkivamanuens in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Planerar och organiserar biblioteksverksamhet. Bedömer, köper in och klassificerar böcker, tidskrifter och andra typer av publicerat material. Erbjuder fördjupad litteratur- och informationsförmedling samt vägleder bibliotekets användare i informationssökning. Söker, bearbetar och presenterar information. Samlar in, undersöker, bedömer och ordnar handlingar. Värderar och bedömer vilken information som ska sparas för framtiden.”

Hur ser lönestatistiken ut för en arkivamanuens i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för arkivamanuens skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 36700 kronor

 • Kommunalanställd: 33300 kronor

 • Regionanställd 34000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 35400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som arkivamanuens? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 34400 kronor som arkivamanuens medan männens lön är 34600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 29300 kronor30700 kronor
2015 30000 kronor31600 kronor
2016 30900 kronor31400 kronor
2017 31700 kronor32100 kronor
2018 32100 kronor33300 kronor
2019 33300 kronor34200 kronor
2020 33600 kronor34400 kronor
2021 34400 kronor34600 kronor

Lönestatistik för arkivamanuens i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige33800
Stockholm35600
Östra Mellansverige33100
Småland med öarna33600
Sydsverige33300
Västsverige33200
Norra Mellansverige33100
Mellersta Norrland32700
Övre Norrland32700

Hur många jobbar som arkivamanuens i Sverige?

Det är totalt 7300 personer som idag är anställda som arkivamanuens enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige7300
Stockholm och Stockholms län2000
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1100
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län540
Blekinge och Skåne län1100
Hallands och Västra Götalands län1400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län460
Västernorrlands och Jämtlands260
Västerbottens och Norrbottens län420

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en arkivamanuens i lön i månaden?

Medellönen för en arkivamanuens är 34400 kronor.

Hur många jobbar som arkivamanuens i Sverige?

Det finns 7300 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som arkivamanuens eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till arkivamanuens

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Amanuens, museum Lön för en Antikvarie Lön för en Antropolog Lön för en Arkeolog Lön för en Arkivamanuens Lön för en Arkivarie Lön för en Arkivföreståndare Lön för en Arkivråd Lön för en Bandarkivarie Lön för en Barnbibliotekarie Lön för en Bebyggelseantikvarie Lön för en Bibliotekarie Lön för en Bibliotekskonsulent Lön för en Bildarkivarie Lön för en Bokbussbibliotekarie Lön för en Byggnadsantikvarie Lön för en Chefsintendent, auktionsverk Lön för en Chefsintendent, galleri Lön för en Chefsintendent, museum Lön för en Curator Lön för en Daktylog Lön för en Dokumentalist Lön för en Etnolog Lön för en Filmarkivarie Lön för en Filosof, forskare Lön för en Folkbibliotekarie Lön för en Forskare, etnologi Lön för en Forskare, filmvetenskap Lön för en Forskare, filosofi Lön för en Forskare, framtids- Lön för en Forskare, freds- Lön för en Forskare, historia Lön för en Forskare, kriminalvård Lön för en Forskare, kulturgeografi Lön för en Forskare, rättsvetenskap Lön för en Forskare, samhällsvetenskap Lön för en Forskare, sociologi Lön för en Forskare, statskunskap Lön för en Forskare, teologi Lön för en Forskningsbibliotekarie Lön för en Framtidsforskare Lön för en Fredsforskare Lön för en Föreståndare, arkiv Lön för en Föreståndare, galleri Lön för en Företagsbibliotekarie Lön för en Galleriföreståndare Lön för en Gallerist Lön för en Genealog Lön för en Genusvetare Lön för en Geograf Lön för en Historiker, forskare Lön för en Humanist, forskare Lön för en Idéhistoriker Lön för en Informatiker Lön för en Informationsmäklare Lön för en Intendent, konst- Lön för en Intendent, museum Lön för en Intendent, utställningar Lön för en Konstintendent Lön för en Konstkonsult Lön för en Konstkurator Lön för en Krigsarkivarie Lön för en Kriminolog Lön för en Kulturgeograf Lön för en Kulturvetare Lön för en Litteraturingenjör Lön för en Lånechef, bibliotek Lön för en Länsantikvarie Lön för en Marinarkeolog Lön för en Museiamanuens Lön för en Museiintendent Lön för en Museiman Lön för en Naturgeograf Lön för en Politolog Lön för en Redaktionsarkivarie Lön för en Rättssociolog Lön för en Rättsvetare Lön för en Samhällsgeograf Lön för en Sjukhusbibliotekarie Lön för en Skolbibliotekarie Lön för en Socialantropolog Lön för en Sociolog, forskare Lön för en Stadsantikvarie Lön för en Stadsbibliotekarie Lön för en Statsvetare Lön för en Teologisk forskare Lön för en Utställningsproducent, museum
Stockholm
ARKIVSAMORDNARE
Ledigt jobb som arkivarie på Jobbusters AB i Stockholm
Göteborg
Biblioteksassistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Göteborgs Universitet i Göteborg
Trelleborg
Kommunikatör biblioteksverksamhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Trelleborgs kommun i Trelleborg
Stockholm
Arkivsamordnare mot offentlig myndighet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arkivarie på Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
Lund
Bibliotekarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Lunds Universitet i Lund
Stockholm
Arkivarie med inriktning GDPR till Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arkivarie på Stockholms kommun i Stockholm
Östersund
Kommunarkivarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arkivarie på Östersunds kommun i Östersund
Ydre
Ydre kommunbibliotek söker ny medarbetare!
Ledigt jobb som bibliotekarie på Ydre kommun i Ydre
Sollentuna
Biblioteken i Sollentuna söker en bibliotekarie inriktning barn och unga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Sollentuna kommun i Sollentuna
Eskilstuna
Hej Informationsarkitekt!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som informationsarkitekt på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB i Eskilstuna
Stockholm
Studentmedarbetare till Rättsavdelningen på Kammarkollegiet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arkivarie på Kammarkollegiet i Stockholm
Göteborg
Undervisande Universitetsbibliotekarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Göteborgs Universitet i Göteborg
Gagnef
Barnbibliotekarie - vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Gagnefs kommun i Gagnef
Jönköping
Bibliotekarie med en kreativ ådra till Norrahammars bibliotek
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Jönköpings kommun i Jönköping
Vänersborg
Bibliotekarie till Kunskapsförbundet (vikariat)
Ledigt jobb som bibliotekarie på Kunskapsförbundet Väst i Vänersborg
Malmö
Bibliotekarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Malmö Universitet i Malmö
Malmö
Bibliotekarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Malmö Universitet i Malmö
Solna
Biblioteksvärd, Solna stad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Solna kommun i Solna
Stockholm
Bibliotekarie till Campus Södermalm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på AcadeMedia Support AB i Stockholm
Ånge
Bibliotekarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Ånge kommun i Ånge
Täby
Riksarkivet söker arkivarie till Arninge-Krigsarkivet (vikariat)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arkivarie på Riksarkivet i Täby
Täby
Riksarkivet söker arkivarie till Arninge-Krigsarkivet (vikariat)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arkivarie på Riksarkivet i Täby
Lomma
Skolbibliotekarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolbibliotekarie på Lomma kommun i Lomma
Härnösand
Riksarkivet söker arkivarie till Härnösand och nationell leveransfunktion
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arkivarie på Riksarkivet i Härnösand
Ronneby
Skolbibliotekarie Parkdalaskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolbibliotekarie på Ronneby kommun i Ronneby
Ronneby
Arkivarie i Bräkne-Hoby
Ledigt jobb som arkivarie på Kommunalförbundet Sydarkivera i Ronneby
Huddinge
Bibliotekarie till Skogås bibliotek.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bibliotekarie på Huddinge kommun i Huddinge
Tingsryd
Skolbibliotekarie 50%
Ledigt jobb som skolbibliotekarie på Tingsryds kommun i Tingsryd
Stockholm
Skolbibliotekarie till CyberGymnasiet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolbibliotekarie på Cybergymnasiet Stockholm AB i Stockholm
Project Information Manager till Emtunga för uppdrag i Norge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som informationsspecialist på Vega Hr AB i