Förstelärare, grundskola lön - Vad tjänar man som förstelärare, grundskola i medellön och lönestatistik 2021

Vad tjänar en förstelärare, grundskola i lön 2021?

Hur ser lönestatistiken ut för en förstelärare, grundskola 2021? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Alla lönebelopp på sajten är redovisade som bruttolön, det vill säga lönen före skatt. Pension, bonus eller andra vinstdelningssystem ingår inte i beräkning av lönen. Lönen är uppräknad till heltid för alla yrken.


Lön förstelärare, grundskola – Vad tjänar en förstelärare, grundskola i medellön?

Medellönen för en förstelärare, grundskola är

36 200 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Vad tjänar en förstelärare, grundskola i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för förstelärare, grundskola skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd
Kommunalanställd 36 100 kronor
Landstingsanställning
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 36 600 kronor

Skriv ett testamente

Mall för framtidsfullmakt

Vem ärver dig och din egendom? Säkra att du får igenom din vilja genom att skriva ett testamente för dina efterlevande. För bara 99 kronor får du fem mallar som hanterar olika förhållanden. Förutom en standardmall får du även mallar för att hantera samboskap och särkullsbarn.

Mallarna är enkla att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp ett testamente nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som förstelärare, grundskola? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 29 300 kronor 28 800 kronor
2015 30 200 kronor 29 600 kronor
2016 32 000 kronor 31 000 kronor
2017 33 200 kronor 32 000 kronor
2018 34 200 kronor 33 100 kronor
2019 35 600 kronor 34 500 kronor
2020 36 500 kronor 35 400 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för förstelärare, grundskola.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som förstelärare, grundskola.

Region Antal anställda i yrket
Hela Sverige106700
Stockholm och Stockholms län23200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län18400
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län9500
Blekinge och Skåne län16500
Hallands och Västra Götalands län21200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län8900
Västernorrlands och Jämtlands4000
Västerbottens och Norrbottens län5000

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som förstelärare, grundskola eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för förstelärare, grundskola i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 39400 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige36200
Stockholm39400
Östra Mellansverige35000
Småland med öarna35100
Sydsverige36000
Västsverige36200
Norra Mellansverige33600
Mellersta Norrland34200
Övre Norrland34400

Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Klickan på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till förstelärare, grundskola

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Adjunkt, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för adjunkt, grundskola

Bildlärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för bildlärare, grundskola

Freinetlärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för freinetlärare

Fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog

Fritidspedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fritidspedagog

Föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog

Föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård

Förskolepedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förskolepedagog

Förskollärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förskollärare

Förstelärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förstelärare, grundskola

Grundskollärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för grundskollärare

Gymnastiklärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för gymnastiklärare, grundskola

Hemkunskapslärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemkunskapslärare, grundskola

Hemspråkslärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemspråkslärare, grundskola

Hushållslärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hushållslärare, grundskola

Högstadielärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för högstadielärare

Idrottslärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för idrottslärare, grundskola

Klasslärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för klasslärare, grundskola

Komvuxlärare, grundskollärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för komvuxlärare, grundskollärare

Lekotekarie

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lekotekarie

Lekterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lekterapeut

Lågstadielärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lågstadielärare

Lärare, 1-3

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, 1-3

Lärare, 1-7

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, 1-7

Lärare, 4-9

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, 4-9

Lärare, bildämnen, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, bildämnen, grundskola

Lärare, dans, teater, drama, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, dans, teater, drama, grundskola

Lärare, datakunskap (grundskola)

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, datakunskap (grundskola)

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola

Lärare, förskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, förskola

Lärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, grundskola

Lärare, hemkunskap, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, hemkunskap, grundskola

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola

Lärare, musik, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, musik, grundskola

Lärare, språk (grundskola)

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, språk (grundskola)

Lärare, textilkunskap, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, textilkunskap, grundskola

Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, trä- och metallslöjd, grundskola

Mellanstadielärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för mellanstadielärare

Modersmålslärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för modersmålslärare, grundskola

Montessorilärare, förskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för montessorilärare, förskola

Montessorilärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för montessorilärare, grundskola

Musiklärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för musiklärare, grundskola

Musikpedagog, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för musikpedagog, grundskola

Resurslärare, fritidspedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för resurslärare, fritidspedagog

Resurslärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för resurslärare, grundskola

Resurspedagog, förskola m.m.

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för resurspedagog, förskola m.m.

Slöjdlärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för slöjdlärare, grundskola

Textillärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för textillärare, grundskola

Textilslöjdslärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för textilslöjdslärare, grundskola

Waldorflärare, fritidshem

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för waldorflärare, fritidshem

Waldorflärare, förskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för waldorflärare, förskola

Waldorflärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för waldorflärare, grundskola

Ämneslärare, grundskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ämneslärare, grundskola

Lediga jobb för förstelärare, grundskola

Nykvarn
Lärare för mindre grupp åk 7-9

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Nykvarns kommun i Nykvarn

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Kristinehamn
Lärare Trä- och metallslöjd åk 3-6 till Stenstalidskolan och Ölmeskolan

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Kristinehamns kommun i Kristinehamn

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Emmaboda
Lärare MA/NO årskurs 4-6

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Emmaboda kommun i Emmaboda

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Stockholm
JENSEN grundskola Långholmen söker lärare i spanska & franska

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Jensen Education AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Malmö
Lärare i Musik åk 7-9 till Oxievångsskolan

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Malmö kommun i Malmö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Skurup
Östergårdsskolan söker lärare till åk 5

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Skurups kommun i Skurup

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Motala
Lärare i matematik och biologi åk 7-9

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Motala kommun i Motala

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Oskarshamn
Lärare i Svenska som andraspråk, SvA, åk 7-9 till Rödsleskolan

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Oskarshamns kommun i Oskarshamn

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Malmö
Grundskollärare åk 7-9 i eng och sv till Fågelbacksskolan

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Malmö kommun i Malmö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Oskarshamn
Lärare i franska åk 7-9 till Rödsleskolan

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Oskarshamns kommun i Oskarshamn

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Oskarshamn
Lärare i tyska åk 7-9 till Rödsleskolan

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Oskarshamns kommun i Oskarshamn

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Oskarshamn
Lärare i matematik åk 7-9 till Rödsleskolan

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Oskarshamns kommun i Oskarshamn

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Linköping
Lärare årskurs 1-3, Blästadsskolan

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på Linköpings kommun i Linköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Kalix
Vikariat lärare år 1-6 ref. nr. 149/21

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på Kalix kommun i Kalix

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Linköping
Lärare i idrott åk 1-6, Blästadsskolan

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Linköpings kommun i Linköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Strömstad
Bemanningscentralen söker Timvikarier

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Strömstads kommun i Strömstad

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Malmö
Grundskollärare åk. 4-6 till Rönnens resursskola

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Malmö kommun i Malmö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Stockholm
Vikarielärare på IES Årsta

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Internationella Engelska Skolan i Sverige AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Landskrona
Engelsklärare till Kunskapsskolan Landskrona

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Kunskapsskolan i Sverige AB i Landskrona

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Solna
Teacher, English, French, Spanish, Ages 12 - 16

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Internationella Engelska Skolan i Sverige AB i Solna

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Hudiksvall
Lärare åk 4-6 till Malsta skola

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Hudiksvalls kommun i Hudiksvall

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Stockholm
Klasslärare åk 4

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Stiftelsen Kristofferskolan i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Varberg
Lärare grundskolans tidigare år, Vidhögeskolan

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Varbergs kommun i Varberg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Kiruna
Lärare till Soppero skola

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 1-3 på Kiruna kommun i Kiruna

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Kungsbacka
Lärare i Ma och No till Åsaskolan

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Kungsbacka kommun i Kungsbacka

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Ale
Lärare musik till Surteskolan

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Ale kommun i Ale

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Stockholm
Rödabergsskolan söker mentor högstadiet och undervisning bild

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Stockholms kommun i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Bjurholm
Bjurholms kommun söker vikarierande lärare i Ma, No och Tk

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Bjurholms kommun i Bjurholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Varberg
Lärare grundskolans senare år, Hagaskolan

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 7-9 på Varbergs kommun i Varberg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Ängelholm
Lärare till årskurs 4, Södra Utmarkens skola

Ledigt jobb som lärare i grundskolan, årskurs 4-6 på Ängelholms kommun i Ängelholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i grundskolan, årskurs 4-6