Lönestatistik för en akademiombudsman 2023

Vad tjänar en akademiombudsman i månaden? Medellönen är 54400 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 52500 kronor i yrket medan männen har en lön på 58400 kronor. Se även advokat , advokatfiskal och affärsjurist .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 64700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som akademiombudsman.

Medellön, snittlön eller medianlön för en akademiombudsman?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 54400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln akademiombudsman in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Tolkar lagar och avtal som företrädare för t.ex. myndigheter, kommuner och organisationer. Bevakar ny lagstiftning. Ser till att den lagstift­ning som finns på området följs. Skriver föreskrifter och allmänna råd utifrån de lagtexter som finns. Svarar på remisser.”

Hur ser lönestatistiken ut för en akademiombudsman i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för akademiombudsman skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 50300 kronor

 • Kommunalanställd: 49700 kronor

 • Regionanställd 53400 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 62100 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som akademiombudsman? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 52500 kronor som akademiombudsman medan männens lön är 58400 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 44000 kronor53100 kronor
2015 47500 kronor54300 kronor
2016 47800 kronor55100 kronor
2017 48700 kronor52600 kronor
2018 49600 kronor55300 kronor
2019 50900 kronor56900 kronor
2020 51100 kronor57500 kronor
2021 52500 kronor58400 kronor

Lönestatistik för akademiombudsman i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige53200
Stockholm58000
Östra Mellansverige45800
Småland med öarna43400
Sydsverige47000
Västsverige46900
Norra Mellansverige47200
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som akademiombudsman i Sverige?

Det är totalt 3400 personer som idag är anställda som akademiombudsman enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3400
Stockholm och Stockholms län2000
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län340
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län120
Blekinge och Skåne län240
Hallands och Västra Götalands län300
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län190
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en akademiombudsman i lön i månaden?

Medellönen för en akademiombudsman är 54400 kronor.

Hur många jobbar som akademiombudsman i Sverige?

Det finns 3400 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som akademiombudsman eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till akademiombudsman

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Advokat Lön för en Advokatfiskal Lön för en Affärsjurist Lön för en Akademiombudsman Lön för en Allmän åklagare Lön för en Arbetsrättsjurist Lön för en Assessor Lön för en Assistentåklagare Lön för en Auditör Lön för en Avtalssekreterare, kommun Lön för en Bankjurist Lön för en Beredningsjurist Lön för en Bolagsjurist Lön för en Brottmålsadvokat Lön för en Chefsjurist Lön för en Chefsrådman Lön för en Chefsåklagare Lön för en Dispaschör Lön för en Distriktsåklagare Lön för en Domare (juridisk) Lön för en Domstolsjurist Lön för en Familjerättsjurist Lön för en Fastighetsjurist Lön för en Fastighetsnotarie Lön för en Fastighetsråd Lön för en Folkrättsjurist Lön för en Förbundsjurist Lön för en Föredragande jurist Lön för en Företagsjurist Lön för en Försäkringsdomare Lön för en Försäkringsjurist Lön för en Förvaltningsjurist Lön för en Hovrättsassessor Lön för en Hovrättsfiskal Lön för en Hovrättslagman Lön för en Hovrättsnotarie Lön för en Hovrättspresident Lön för en Hovrättsråd Lön för en Immaterialrättsjurist Lön för en IT-jurist Lön för en Juridisk ombudsman Lön för en Jurist, allmän domstol Lön för en Jurist, bank Lön för en Jurist, bolags- Lön för en Jurist, fastighets- Lön för en Jurist, företags- Lön för en Jurist, förvaltnings- Lön för en Jurist, förvaltningsdomstol Lön för en Jurist, myndighet Lön för en Jurist, organisation Lön för en Jurist, ospec Lön för en Jurist, specialdomstol Lön för en Justitieråd Lön för en Kammarrättsassessor Lön för en Kammarrättsfiskal Lön för en Kammarrättslagman Lön för en Kammarrättspresident Lön för en Kammarrättsråd Lön för en Kammaråklagare Lön för en Kanslijurist Lön för en Kanslinotarie Lön för en Kommunjurist Lön för en Kronofogde Lön för en Lagman Lön för en Landstingsjurist Lön för en Länsassessor Lön för en Länsjurist Lön för en Länsnotarie Lön för en Länsrättsassessor Lön för en Länsrättsfiskal Lön för en Länsrättsnotarie Lön för en Länsåklagare Lön för en Miljöjurist Lön för en Miljöråd Lön för en Notarie Lön för en Organisationsjurist Lön för en Patentjurist Lön för en Regeringsråd Lön för en Revisionssekreterare Lön för en Riksåklagare Lön för en Rådman Lön för en Rättsvårdsinspektör Lön för en Sjöfiskal Lön för en Skatteintendent Lön för en Skattejurist Lön för en Socialförsäkringsombud Lön för en Stadsadvokat Lön för en Stadsfiskal Lön för en Stadsjurist Lön för en Stadsnotarie Lön för en Stadsombudsman Lön för en Stadssekreterare Lön för en Statsåklagare Lön för en Stiftsjurist Lön för en Stiftsnotarie Lön för en Stiftssekreterare Lön för en Tingsfiskal Lön för en Tingsnotarie Lön för en Tvistemålsadvokat Lön för en Upphovsrättsjurist Lön för en Varumärkesjurist Lön för en Vattenrättsdomare Lön för en Verksjurist Lön för en Åklagarassistent Lön för en Åklagare Lön för en Åtalsbyråchef Lön för en Överrättsnotarie Lön för en Överåklagare
Stockholm
Enhetsjurist med kunskaper om socialtjänstlagen och LSS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Inspektionen För Vård och Omsorg i Stockholm
Stockholm
Jurist vid rättsavdelningen med placering i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsjurist på Kriminalvården i Stockholm
Örebro
Jurist till rättsavdelningen med placering i Örebro
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsjurist på Kriminalvården i Örebro
Jönköping
Inspektionsjurist – Jönköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Arbetsmiljöverket (Av) i Jönköping
Karlskoga
Är du en engagerad kommunjurist? Välkommen till kloka och innovativa Karlsk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kommunjurist på Karlskoga kommun i Karlskoga
Sundbyberg
Svenska kraftnät söker en verksjurist med inriktning förvaltningsrätt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Svenska Kraftnät i Sundbyberg
Jönköping
Stadsjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stadsjurist på Jönköpings kommun i Jönköping
Stockholm
Rättssakkunnig - arbeta med juridiska frågor på departement
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Regeringskansliet i Stockholm
Vaxholm
Skoljurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kommunjurist på Vaxholms kommun i Vaxholm
Norrtälje
Kommunjurist till kommunstyrelsekontoret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kommunjurist på Norrtälje kommun i Norrtälje
Stockholm
Junior jurist statliga stöd
Ledigt jobb som förvaltningsjurist på Tillväxtverket i Stockholm
Stockholm
Ombudsman till Sveriges Ingenjörer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsjurist på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Utredande jurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Myndigheten För Digital Förvaltning i Stockholm
Utredande jurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Myndigheten För Digital Förvaltning i
Sundsvall
Utredande jurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Myndigheten För Digital Förvaltning i Sundsvall
Eskilstuna
Jurist med intresse för energifrågor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Energimarknadsinspektionen i Eskilstuna
Malmö
Jurist till rättsenheten
Ledigt jobb som förvaltningsjurist på Länsstyrelsen i Skåne län i Malmö
Stockholm
Avdelningsjurist till IVO
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Inspektionen För Vård och Omsorg i Stockholm
Strängnäs
Kommunjurist till Strängnäs kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kommunjurist på Strängnäs kommun i Strängnäs
Solna
Verksjurister till juridiska sekretariatet på SSM
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verksjurist på Strålsäkerhetsmyndigheten i Solna
Stockholm
IMY rekryterar jurister till vägledande verksamhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationsjurist på Integritetsskyddsmyndigheten i Stockholm
Luleå
Förvaltningsrätten i Luleå söker föredragande
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Sveriges Domstolar i Luleå
Borlänge
Utvecklande och strategisk kommunjurist
Ledigt jobb som kommunjurist på Borlänge kommun i Borlänge
Solna
ISP söker en junior jurist för arbete med utlämnande av allmänna handlingar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Inspektionen För Strategiska Produkter i Solna
Solna
Utrikes- och säkerhetspolitisk myndighet söker jurister
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Inspektionen För Strategiska Produkter i Solna
Stockholm
Jurist till området penningtvätt, vikariat 1.5 år
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Länsstyrelsen i Stockholms län i Stockholm
Härnösand
En eller flera föredragande jurister, tillsvidareanställning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Sveriges Domstolar i Härnösand
Stockholm
Jurist med fokus på tillståndshandläggning till Finansinspektionen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Finansinspektionen i Stockholm
Göteborg
Jurister till Förvaltningsrätten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Sveriges Domstolar i Göteborg
Göteborg
Specialistföredragande jurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsjurist på Sveriges Domstolar i Göteborg