Lönestatistik för en arbetscoach, ips modellen 2023

Vad tjänar en arbetscoach, ips modellen i månaden? Medellönen är 36800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36900 kronor i yrket medan männen har en lön på 36300 kronor. Se även arbetscoach, ips modellen , behovsbedömare och biståndsbedömare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 43100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som arbetscoach, ips modellen.

Medellön, snittlön eller medianlön för en arbetscoach, ips modellen?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln arbetscoach, ips modellen in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utreder individers, familjers och gruppers sociala och ekonomiska problem eller samlevnadsproblem. Kartlägger hjälpbehov och insatser, ger råd och stöd samt utövar tillsyn. Gör utredningar om umgängesrätt vid vårdnadstvist.”

Hur ser lönestatistiken ut för en arbetscoach, ips modellen i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för arbetscoach, ips modellen skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 34300 kronor

 • Kommunalanställd: 36700 kronor

 • Regionanställd 41200 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 40500 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som arbetscoach, ips modellen? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36900 kronor som arbetscoach, ips modellen medan männens lön är 36300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 29800 kronor29900 kronor
2015 30800 kronor30800 kronor
2016 32200 kronor32700 kronor
2017 33800 kronor33800 kronor
2018 34900 kronor35000 kronor
2019 35500 kronor34900 kronor
2020 36200 kronor35700 kronor
2021 36900 kronor36300 kronor

Lönestatistik för arbetscoach, ips modellen i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige36100
Stockholm38300
Östra Mellansverige34700
Småland med öarna35800
Sydsverige34900
Västsverige36800
Norra Mellansverige34700
Mellersta Norrland34100
Övre Norrland34900

Hur många jobbar som arbetscoach, ips modellen i Sverige?

Det är totalt 21900 personer som idag är anställda som arbetscoach, ips modellen enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige21900
Stockholm och Stockholms län5000
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län3600
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1700
Blekinge och Skåne län3400
Hallands och Västra Götalands län4700
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1800
Västernorrlands och Jämtlands770
Västerbottens och Norrbottens län910

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en arbetscoach, ips modellen i lön i månaden?

Medellönen för en arbetscoach, ips modellen är 36800 kronor.

Hur många jobbar som arbetscoach, ips modellen i Sverige?

Det finns 21900 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som arbetscoach, ips modellen eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till arbetscoach, ips modellen

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetscoach, IPS modellen Lön för en Behovsbedömare Lön för en Biståndsbedömare Lön för en Biståndshandläggare, kommun Lön för en Chefskurator Lön för en Familjehemsrekryterare Lön för en Familjehemssekreterare Lön för en Familjepedagog Lön för en Familjerådgivare Lön för en Familjerättssekreterare Lön för en Familjeterapeut Lön för en Familjevårdsinspektör Lön för en Flyktinghandläggare Lön för en Flyktingkonsulent Lön för en Flyktingsamordnare Lön för en Flyktingsekreterare Lön för en Fosterbarnsinspektör Lön för en Frivårdschef Lön för en Frivårdshandläggare Lön för en Frivårdsinspektör Lön för en Fältassistent Lön för en Fältkurator Lön för en Fältsekreterare Lön för en Gruppledare inom socialtjänst Lön för en Handläggare, flyktingar Lön för en Inspektör, frivård Lön för en Integrationshandläggare Lön för en Invandrarkonsulent Lön för en Invandrarsekreterare Lön för en Kurator Lön för en LSS-handläggare Lön för en Metodhandledare (vård och stödsamordning) Lön för en Omsorgskurator Lön för en Primärvårdskurator Lön för en Rehabiliteringskonsulent Lön för en Rehabiliteringskonsult, övrig Lön för en Samtalsterapeut Lön för en Sjukhuskurator Lön för en Skolkurator Lön för en Skyddsassistent Lön för en Skyddskonsulent Lön för en Socialinspektör Lön för en Socialkonsulent, Länsstyrelsen Lön för en Socialkurator Lön för en Socialrådgivare Lön för en Socialsekreterare Lön för en Socionom, ospec Lön för en Ungdomssekreterare, socialtjänst Lön för en Vårdnadsutredare
Göteborg
Socialsekreterare till Försörjningsstöd Centrum Mottagningsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Kungälv
Socialadministratör till Verkställighet och placeringsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Kungälvs kommun i Kungälv
Stockholm
Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd i Rinkeby-Kista
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Stockholms kommun i Stockholm
Alingsås
SOCIALT ARBETE PÅ RIKTIGT! Barn & unga socialsekreterare mottag respektive
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Alingsås kommun i Alingsås
Alingsås
Familjehemssekreterare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som familjehemssekreterare på Alingsås kommun i Alingsås
Lidköping
SiS Margretelund söker Behandlingssamordnare, 1266-2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Statens Institutionsstyrelse i Lidköping
Skellefteå
Socialsekreterare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Skellefteå kommun i Skellefteå
Umeå
Familjerådgivare till Individ- och familjeomsorgen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som familjerådgivare/familjeterapeut på Umeå kommun i Umeå
Skellefteå
Familjebehandlare, vikariat på Klara öppenvård
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som familjebehandlare på Skellefteå kommun i Skellefteå
Stockholm
Socialsekreterare till Familjehemsvården vid Östermalms sdf
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Stockholms kommun i Stockholm
Habo
Socialsekreterare Barn och Unga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Habo kommun i Habo
Gävle
Familjehemssekreterare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som familjehemssekreterare på Gävle kommun i Gävle
Järfälla
Socialsekreterare med fokus på ungdomskriminalitet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Järfälla kommun i Järfälla
Göteborg
Familjehemssekreterare till Socialförvaltningen Centrum
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Stockholm
Socialsekreterare till vuxenenheten i Skärholmen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Stockholms kommun i Stockholm
Göteborg
Socialsekreterare till Försörjningsstöd i Socialförvaltningen Nordost
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Laholm
Barnets särskilt utsedda socialsekreterare, Barnsekreterare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Laholms kommun i Laholm
Sigtuna
Socialsekreterare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Sigtuna kommun i Sigtuna
Malmö
Fryshuset i Malmö söker projektledare till Elektra
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på STIFTELSEN FRYSHUSET i Malmö
Eslöv
Utredare till socialtjänsten i Eslövs kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Eslövs kommun i Eslöv
Kalix
Behandlare till Individ- och familjeomsorgens öppenvårdsteam ref.nr. 12/23
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som familjebehandlare på Kalix kommun i Kalix
Alingsås
Socialsekreterare till Enhet stöd och försörjning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Alingsås kommun i Alingsås
Stockholm
Enhetschef till Daglig Verksamhet i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Nytida AB i Stockholm
Finspång
Individ och familjeomsorgen i Finspång stärker upp för utveckling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Finspångs kommun i Finspång
Stockholm
Familjebehandlare och KIBB-behandlare till Föreningen Framtidståget
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som familjebehandlare på Ideella Fören Framtidståget Med Firma Framtidstå i Stockholm
Stockholm
Skolsamordnare för placerade barn och unga - vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Stockholms kommun i Stockholm
Stockholm
Rehabsamordnare till Falck Gullmarsplan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rehabhandläggare på Falck Sverige AB i Stockholm
Stockholm
SAMsteget söker en Behandlingssamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Samsteget AB i Stockholm
Forshaga
Socialsekreterare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Forshaga kommun i Forshaga
Kungälv
Socialsekreterare som gillar omväxling till Mottagningsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Kungälvs kommun i Kungälv