Lön museiman - Lönestatistik för en museiman 2023

Vad tjänar en museiman i månaden? Medellönen är 35400 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 35000 kronor i yrket medan männen har en lön på 36300 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 38400 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som museiman.


TopplistorVad tjänar en museiman i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 35400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln museiman in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en museiman?

Vi har inga detaljer kring vad en museiman jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Planerar och organiserar verksamhet på museer och konstgallerier samt ordnar utställningar och visar samlingar. Samlar in, undersöker, bedömer, klassificerar och dokumenterar miljöer eller föremål av kulturhistoriskt värde. Vårdar, förmedlar kunskap och ger råd om föremål.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en museiman i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för museiman skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38400 kronor

 • Kommunalanställd: 32300 kronor

 • Regionanställd 33400 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 38300 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som museiman? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 35000 kronor som museiman medan männens lön är 36300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 28600 kronor34400 kronor
2015 29800 kronor30100 kronor
2016 33100 kronor33400 kronor
2017 33200 kronor32900 kronor
2018 34200 kronor34800 kronor
2019 34700 kronor35600 kronor
2020 34200 kronor36000 kronor
2021 35000 kronor36300 kronor

Lönestatistik för museiman i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige34600
Stockholm38700
Östra Mellansverige33200
Småland med öarna..
Sydsverige31400
Västsverige32700
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..


Hur många jobbar som museiman i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som museiman enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län960
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län190
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län310
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en museiman i lön i månaden?

Medellönen för en museiman är 35400 kronor.

Hur många jobbar som museiman i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som museiman eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till museiman

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Amanuens, museum Lön för en Antikvarie Lön för en Antropolog Lön för en Arkeolog Lön för en Arkivamanuens Lön för en Arkivarie Lön för en Arkivföreståndare Lön för en Arkivråd Lön för en Bandarkivarie Lön för en Barnbibliotekarie Lön för en Bebyggelseantikvarie Lön för en Bibliotekarie Lön för en Bibliotekskonsulent Lön för en Bildarkivarie Lön för en Bokbussbibliotekarie Lön för en Byggnadsantikvarie Lön för en Chefsintendent, auktionsverk Lön för en Chefsintendent, galleri Lön för en Chefsintendent, museum Lön för en Curator Lön för en Daktylog Lön för en Dokumentalist Lön för en Etnolog Lön för en Filmarkivarie Lön för en Filosof, forskare Lön för en Folkbibliotekarie Lön för en Forskare, etnologi Lön för en Forskare, filmvetenskap Lön för en Forskare, filosofi Lön för en Forskare, framtids- Lön för en Forskare, freds- Lön för en Forskare, historia Lön för en Forskare, kriminalvård Lön för en Forskare, kulturgeografi Lön för en Forskare, rättsvetenskap Lön för en Forskare, samhällsvetenskap Lön för en Forskare, sociologi Lön för en Forskare, statskunskap Lön för en Forskare, teologi Lön för en Forskningsbibliotekarie Lön för en Framtidsforskare Lön för en Fredsforskare Lön för en Föreståndare, arkiv Lön för en Föreståndare, galleri Lön för en Företagsbibliotekarie Lön för en Galleriföreståndare Lön för en Gallerist Lön för en Genealog Lön för en Genusvetare Lön för en Geograf Lön för en Historiker, forskare Lön för en Humanist, forskare Lön för en Idéhistoriker Lön för en Informatiker Lön för en Informationsmäklare Lön för en Intendent, konst- Lön för en Intendent, museum Lön för en Intendent, utställningar Lön för en Konstintendent Lön för en Konstkonsult Lön för en Konstkurator Lön för en Krigsarkivarie Lön för en Kriminolog Lön för en Kulturgeograf Lön för en Kulturvetare Lön för en Litteraturingenjör Lön för en Lånechef, bibliotek Lön för en Länsantikvarie Lön för en Marinarkeolog Lön för en Museiamanuens Lön för en Museiintendent Lön för en Museiman Lön för en Naturgeograf Lön för en Politolog Lön för en Redaktionsarkivarie Lön för en Rättssociolog Lön för en Rättsvetare Lön för en Samhällsgeograf Lön för en Sjukhusbibliotekarie Lön för en Skolbibliotekarie Lön för en Socialantropolog Lön för en Sociolog, forskare Lön för en Stadsantikvarie Lön för en Stadsbibliotekarie Lön för en Statsvetare Lön för en Teologisk forskare Lön för en Utställningsproducent, museum
Uppsala
Stadsantikvarie till Uppsala kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bebyggelseantikvarie på Uppsala kommun i Uppsala
Botkyrka
Konservator med inriktning mot äldre böcker
Ledigt jobb som antikvarie på Statens Historiska Museer i Botkyrka
Uppsala
Byggnadsantikvarie byggnadsminnen, visstidsanställning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bebyggelseantikvarie på Länsstyrelsen i Uppsala län i Uppsala
Östersund
Byggnadsantikvarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bebyggelseantikvarie på Länsstyrelsen i Jämtlands län i Östersund
Stockholm
Vik. Antikvarie
Ledigt jobb som antikvarie på Statens Museer För Världskultur i Stockholm
Stockholm
Stiftsantikvarie i Stockholms stift
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bebyggelseantikvarie på Stockholms Stift i Stockholm
Norrtälje
Museivärdar till Roslagsmuseet sommaren 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som museiintendent på Norrtälje kommun i Norrtälje
Lidköping
Konstintendent, vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som konstintendent på Lidköpings kommun i Lidköping
Karlsborg
Besöksmålsvärd till Forsviks Bruk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som museiintendent på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Karlsborg
Uppsala
Konsttekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som konstintendent på REGION UPPSALA i Uppsala
Karlstad
Stadsbyggnadsantikvarie vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bebyggelseantikvarie på Karlstads kommun i Karlstad
Halmstad
Kulturmiljö Halland söker arkeologer inför grävsäsongen 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som antikvarie på Stift. Hallands Länsmuseer Halmstad O Varberg i Halmstad
Håbo
Skoklosters slott söker säsongsanställda till den publika verksamheten
Ledigt jobb som museiintendent på Statens Historiska Museer i Håbo