Lön auditör 2024

- Lönestatistik för en auditörVad tjänar en auditör i månaden? Medellönen för 2024 är:

43 900 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 43600 kronor i yrket medan männen har en lön på 44600 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 51600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som auditör.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en auditör i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 43900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en auditör

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 263 kronor.

Dagslön för en auditör

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2090 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en auditör kvar i lön efter skatt? En auditör får ut 29 881 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 43 900 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 7 560 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 5 148 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 28 kronor
Lönen efter skatt 29 881 kronor


Sök lediga jobb som auditör

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som auditör eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Malmö på Comcube AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Malmö
Processförare till avdelningen för gemensamma försäkringsfrågor

Ledigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Försäkringskassan i Malmö

Läs om jobbet
Göteborg
Processförare till avdelningen för gemensamma försäkringsfrågor

Ledigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Försäkringskassan i Göteborg

Läs om jobbet
Stockholm
Verksjurist med dataskydds- och digitaliseringsinriktning

Ledigt jobb som it-jurist på Post- och Telestyrelsen i Stockholm

Läs om jobbet

Vad gör en auditör?

Vi har inga detaljer kring vad en auditör jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Utför annat juridiskt specialistarbete än inom 2611–2615. Exempel på arbetsuppgifter: Ansvarar för indrivning av skatter, böter och andra allmänna medel samt verkställande av domar och beslut i enskilda mål. Handlägger juridiska ärenden inom försvaret eller kyrkan. Tar fram föreskrifter och ger råd i hur man ska tolka miljölagar och förordningar. Genomför förhandlingar och utför juridisk rådgivning.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en auditör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för auditör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 41800 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 48600 kronorÄr det lätt att få jobb som auditör?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som auditör.

Prognosen för jurister är en total prognos för övriga jurister, åklagare, förvaltnings- och organisationsjurister, domare, affärs- och företagsjurister, advokater. Ungefär 23100 jobbar som jurister i landet, av dessa är cirka 58 procent kvinnor och 42 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för jurister det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för jurister kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som auditör? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 43600 kronor som auditör medan männens lön är 44600 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som auditör.

Lönestatistik för auditör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige43 500 kronor
Stockholm48 000 kronor
Östra Mellansverige41 800 kronor
Småland med öarna36 500 kronor
Sydsverige42 800 kronor
Västsverige39 300 kronor
Norra Mellansverige39 200 kronor
Mellersta Norrland39 000 kronor
Övre Norrland38 000 kronor


Hur många jobbar som auditör i Sverige?

Det är totalt 5100 personer som idag är anställda som auditör enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige5 100
Stockholm och Stockholms län2 100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län450
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län240
Blekinge och Skåne län820
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län260
Västernorrlands och Jämtlands110
Västerbottens och Norrbottens län180

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en auditör i lön i månaden?

Medellönen för en auditör är 43900 kronor.

Hur många jobbar som auditör i Sverige?

Det finns 5100 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en auditör?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 43600 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 44600 kronor.

Hur mycket betalar en auditör i skatt?

En auditör betalar i snitt 12736 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln auditör in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som auditör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till auditör

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Advokat Lön för en Advokatfiskal Lön för en Affärsjurist Lön för en Akademiombudsman Lön för en Allmän åklagare Lön för en Arbetsrättsjurist Lön för en Assessor Lön för en Assistentåklagare Lön för en Auditör Lön för en Avtalssekreterare, kommun Lön för en Bankjurist Lön för en Beredningsjurist Lön för en Bolagsjurist Lön för en Brottmålsadvokat Lön för en Chefsjurist Lön för en Chefsrådman Lön för en Chefsåklagare Lön för en Dispaschör Lön för en Distriktsåklagare Lön för en Domare (juridisk) Lön för en Domstolsjurist Lön för en Familjerättsjurist Lön för en Fastighetsjurist Lön för en Fastighetsnotarie Lön för en Fastighetsråd Lön för en Folkrättsjurist Lön för en Förbundsjurist Lön för en Föredragande jurist Lön för en Företagsjurist Lön för en Försäkringsdomare Lön för en Försäkringsjurist Lön för en Förvaltningsjurist Lön för en Hovrättsassessor Lön för en Hovrättsfiskal Lön för en Hovrättslagman Lön för en Hovrättsnotarie Lön för en Hovrättspresident Lön för en Hovrättsråd Lön för en Immaterialrättsjurist Lön för en IT-jurist Lön för en Juridisk ombudsman Lön för en Jurist, allmän domstol Lön för en Jurist, bank Lön för en Jurist, bolags- Lön för en Jurist, fastighets- Lön för en Jurist, företags- Lön för en Jurist, förvaltnings- Lön för en Jurist, förvaltningsdomstol Lön för en Jurist, myndighet Lön för en Jurist, organisation Lön för en Jurist, ospec Lön för en Jurist, specialdomstol Lön för en Justitieråd Lön för en Kammarrättsassessor Lön för en Kammarrättsfiskal Lön för en Kammarrättslagman Lön för en Kammarrättspresident Lön för en Kammarrättsråd Lön för en Kammaråklagare Lön för en Kanslijurist Lön för en Kanslinotarie Lön för en Kommunjurist Lön för en Kronofogde Lön för en Lagman Lön för en Landstingsjurist Lön för en Länsassessor Lön för en Länsjurist Lön för en Länsnotarie Lön för en Länsrättsassessor Lön för en Länsrättsfiskal Lön för en Länsrättsnotarie Lön för en Länsåklagare Lön för en Miljöjurist Lön för en Miljöråd Lön för en Notarie Lön för en Organisationsjurist Lön för en Patentjurist Lön för en Regeringsråd Lön för en Revisionssekreterare Lön för en Riksåklagare Lön för en Rådman Lön för en Rättsvårdsinspektör Lön för en Sjöfiskal Lön för en Skatteintendent Lön för en Skattejurist Lön för en Socialförsäkringsombud Lön för en Stadsadvokat Lön för en Stadsfiskal Lön för en Stadsjurist Lön för en Stadsnotarie Lön för en Stadsombudsman Lön för en Stadssekreterare Lön för en Statsåklagare Lön för en Stiftsjurist Lön för en Stiftsnotarie Lön för en Stiftssekreterare Lön för en Tingsfiskal Lön för en Tingsnotarie Lön för en Tvistemålsadvokat Lön för en Upphovsrättsjurist Lön för en Varumärkesjurist Lön för en Vattenrättsdomare Lön för en Verksjurist Lön för en Åklagarassistent Lön för en Åklagare Lön för en Åtalsbyråchef Lön för en Överrättsnotarie Lön för en Överåklagare
Malmö
BITRÄDANDE JURIST
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biträdande jurist på Comcube AB i Malmö
Malmö
Processförare till avdelningen för gemensamma försäkringsfrågor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Försäkringskassan i Malmö
Göteborg
Processförare till avdelningen för gemensamma försäkringsfrågor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Försäkringskassan i Göteborg
Stockholm
Verksjurist med dataskydds- och digitaliseringsinriktning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som it-jurist på Post- och Telestyrelsen i Stockholm
Stockholm
Professional Development Lawyer inom Miljörätt
Ledigt jobb som miljöjurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB i Stockholm
Karlstad
Förhandlare Karlstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som juridisk ombudsman på Hyresgästföreningen i Karlstad
Karlskrona
Beredningsjurister
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Åklagarmyndigheten i Karlskrona
Stockholm
Manager Quantity Surveying
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biträdande jurist på Northvolt AB i Stockholm
Stockholm
Jurist inom säkerhetsskydd på PTS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som it-jurist på Post- och Telestyrelsen i Stockholm
Stockholm
Credit Framework Expert
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som it-jurist på Swedbank AB i Stockholm
Vänersborg
Vänersborgs tingsrätt söker en eller flera beredningsjurister till allmänna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Sveriges Domstolar i Vänersborg
Stockholm
Kvalificerade jurister till UD
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Regeringskansliet i Stockholm
Stockholm
Ström växer och söker jurister
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biträdande jurist på Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
Lund
Miljöjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöjurist på Lunds kommun i Lund
Stockholm
Föredragande till trafikutskottet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Riksdagsförvaltningen i Stockholm
Härnösand
Föredragande jurist, en eller flera (visstidsanställning)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Sveriges Domstolar i Härnösand
Härnösand
Föredragande jurist, en eller flera (tillsvidareanställning)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Sveriges Domstolar i Härnösand
Malmö
Jurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biträdande jurist på Lexona AB i Malmö
Jönköping
Traineejurist - en utmaning, ett karriärsteg och ett spännande år!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Sveriges Domstolar i Jönköping
Stockholm
Junior jurist till Skolinspektionens Rättsenhet
Ledigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Statens Skolinspektion i Stockholm
Västerås
Senior Legal Counsel - Nuclear and Contract
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som juridisk ombudsman på Hitachi Energy Sweden AB i Västerås
Dataskyddsjurist/IT-jurist
Ledigt jobb som it-jurist på IntelLaw AB i
Jönköping
Kompetensutvecklare med ansvar för notarieutbildningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som föredragande/beredningsjurist på Sveriges Domstolar i Jönköping
Stockholm
Lindahl söker fastighetsjurist med transaktionsfokus
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biträdande jurist på Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
Stockholm
Advokat eller biträdande jurist
Ledigt jobb som biträdande jurist på Advokatbyrån Alkmene AB i Stockholm
Uppsala
Erfaren jurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöjurist på Länsstyrelsen i Uppsala län i Uppsala
Göteborg
Advokat eller biträdande jurist sökes
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biträdande jurist på Legra Advokater AB i Göteborg
Oskarshamn
Jurist till Oskarshamn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biträdande jurist på Verahill AB i Oskarshamn
Solna
Group Data Privacy Manager till NCC
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som it-jurist på NCC AB i Solna
Vänersborg
Jurist med inriktning förhandling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som juridisk ombudsman på Hyresgästföreningen i Vänersborg