Lön syokonsulent 2024

- Lönestatistik för en syokonsulentVad tjänar en syokonsulent i månaden? Medellönen för 2024 är:

36 800 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36900 kronor i yrket medan männen har en lön på 36300 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 38200 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som syokonsulent.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en syokonsulent i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en syokonsulent

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 220 kronor.

Dagslön för en syokonsulent

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1752 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en syokonsulent kvar i lön efter skatt? En syokonsulent får ut 24 903 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 36 800 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 6 301 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 290 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 23 kronor
Lönen efter skatt 24 903 kronor


Sök lediga jobb som syokonsulent

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som syokonsulent eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Uppsala på Thorengruppen AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Malmö
Studie- och karriärvägledare

Ledigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Malmö Universitet i Malmö

Läs om jobbet
Lund
Studie- och yrkesvägledare

Ledigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Statens Institutionsstyrelse i Lund

Läs om jobbet
Sundsvall
Studievägledare till Universitetsbibliotek och Studentstöd

Ledigt jobb som studievägledare på Mittuniversitetet i Sundsvall

Läs om jobbet

Vad gör en syokonsulent?

Vi har inga detaljer kring vad en syokonsulent jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Informerar och ger råd till studerande om studieval, yrken och yrkesval. Organiserar elevers arbetsplatspraktik.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en syokonsulent i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för syokonsulent skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38200 kronor

 • Kommunalanställd: 36300 kronor

 • Regionanställd 37800 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 36800 kronorÄr det lätt att få jobb som syokonsulent?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som syokonsulent.

Ungefär 4700 jobbar som studie- och yrkesvägledare i landet, av dessa är cirka 81 procent kvinnor och 19 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för studie- och yrkesvägledare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för studie- och yrkesvägledare kommer vara stora. Yrket kräver legitimation.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som syokonsulent? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36900 kronor som syokonsulent medan männens lön är 36300 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som syokonsulent.

Lönestatistik för syokonsulent i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige35 800 kronor
Stockholm37 600 kronor
Östra Mellansverige36 000 kronor
Småland med öarna34 900 kronor
Sydsverige35 400 kronor
Västsverige35 900 kronor
Norra Mellansverige34 100 kronor
Mellersta Norrland35 000 kronor
Övre Norrland34 000 kronor


Hur många jobbar som syokonsulent i Sverige?

Det är totalt 4200 personer som idag är anställda som syokonsulent enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige4 200
Stockholm och Stockholms län910
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län700
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län330
Blekinge och Skåne län700
Hallands och Västra Götalands län750
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län370
Västernorrlands och Jämtlands140
Västerbottens och Norrbottens län250

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en syokonsulent i lön i månaden?

Medellönen för en syokonsulent är 36800 kronor.

Hur många jobbar som syokonsulent i Sverige?

Det finns 4200 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en syokonsulent?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 36900 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 36300 kronor.

Hur mycket betalar en syokonsulent i skatt?

En syokonsulent betalar i snitt 10614 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln syokonsulent in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som syokonsulent eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till syokonsulent

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anpassningslärare Lön för en Arkivpedagog Lön för en Ateljerista Lön för en Bildningskonsulent Lön för en Bildpedagog Lön för en Cirkuspedagog Lön för en Danslärare, övrig Lön för en Danspedagog Lön för en Dockteaterpedagog Lön för en Dramapedagog Lön för en Dövlärare Lön för en Elevkonsulent Lön för en Eurytmist Lön för en Forskare, pedagogik Lön för en Fortbildningskonsulent Lön för en Fortbildningsledare Lön för en Förskolekonsulent Lön för en Förstadielärare Lön för en Gymnastikkonsulent Lön för en Historiepedagog Lön för en Hjälpundervisningskonsulent Lön för en Hörselpedagog Lön för en Hörselvårdskonsulent Lön för en Invandrarlärare Lön för en Karriärvägledare Lön för en Klasslärare, speciallärare Lön för en Konstpedagog Lön för en Konsulent, skola Lön för en Kursutvecklare, utbildningsväsendet Lön för en Läkepedagog Lön för en Lärare i musik- och kulturskolan Lön för en Lärare, SFI Lön för en Lärare, special- Lön för en Lärare, särskola Lön för en Läromedelsintendent Lön för en Mimpedagog Lön för en Museilektor Lön för en Museilärare Lön för en Museipedagog Lön för en Musikkonsulent Lön för en Musiklärare, musikskola Lön för en Musikpedagog, musikskola Lön för en Planeringschef, skola Lön för en Reselärare Lön för en Röstpedagog Lön för en SFI-lärare Lön för en Skolinspektör Lön för en Skolkonsulent Lön för en Speciallärare, döva Lön för en Speciallärare, grundskola Lön för en Speciallärare, grundsärskola Lön för en Speciallärare, gymnasieskola Lön för en Speciallärare, gymnasiesärskola Lön för en Speciallärare, hörsel Lön för en Speciallärare, synskadade Lön för en Speciallärare, träningsskola Lön för en Specialpedagog, hörsel Lön för en Specialpedagog, lekotek Lön för en Specialpedagog, lekterapi Lön för en Specialpedagog, skola Lön för en Specialpedagog, synskadade Lön för en Specialpedagog, tal och språk Lön för en SSA-sekreterare Lön för en Studie- och yrkesvägledare Lön för en Studieinstruktör Lön för en Studievägledare Lön för en Synpedagog Lön för en Syofunktionär Lön för en Syokonsulent Lön för en Sångpedagog Lön för en Särskollärare Lön för en Tal- och språkpedagog Lön för en Talpedagog Lön för en Teaterpedagog Lön för en Teckenspråkslärare Lön för en Undervisningsråd Lön för en Utbildningsinspektör Lön för en Utbildningskonsulent, övrig Lön för en Yrkesutbildningskonsulent Lön för en Yrkesvalslärare Lön för en Yrkesvägledare
Uppsala
Studie och yrkesvägledare till Yrkesgymnasiet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Thorengruppen AB i Uppsala
Malmö
Studie- och karriärvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Malmö Universitet i Malmö
Lund
Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Statens Institutionsstyrelse i Lund
Sundsvall
Studievägledare till Universitetsbibliotek och Studentstöd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studievägledare på Mittuniversitetet i Sundsvall
Stockholm
Studie- och yrkesvägledare till Komvux Egen regi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Stockholms kommun i Stockholm
Karlstad
Praktiska gymnasiet i Karlstad söker en studie- och yrkesvägledare/administ
Ledigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Praktiska Sverige AB i Karlstad
Borlänge
Studie- yrkesvägledare
Ledigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Borlänge kommun i Borlänge
Säter
Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Säters kommun i Säter
Haparanda
Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Haparanda kommun i Haparanda
Stockholm
Studie- och karriärvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Stockholms Universitet i Stockholm
Nyköping
Studie- och karriärvägledare till Campus Nyköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studievägledare på Nyköpings kommun i Nyköping
Järfälla
Studie- och yrkesvägledare och Praosamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Järfälla kommun i Järfälla
Gullspång
Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Gullspångs kommun i Gullspång
Ängelholm
Studie- och yrkesvägledare och Praosamordnare i Ängelholms kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Ängelholms kommun i Ängelholm
Nynäshamn
Studie- och yrkesvägledare till projektet SATSA
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Nynäshamns kommun i Nynäshamn
Uppsala
Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studievägledare på Uppsala kommun i Uppsala
Alvesta
Ungdomskoordinator till ESF-projektet SKRUVAS, Alvesta kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Alvesta kommun i Alvesta
Lilla Edet
Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Lilla Edets kommun i Lilla Edet
Varberg
Studie- och karriärvägledare på Vuxenutbildningen i Varberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Varbergs kommun i Varberg
Falköping
Studie- och yrkesvägledare
Ledigt jobb som studie- och yrkesvägledare på FALKÖPINGS KOMMUN i Falköping
Leksand
Studie och yrkesvägledare Vuxenutbildningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Leksands kommun i Leksand
Bromölla
Studie- och yrkesvägledare till åk 7-9 och anpassad grundskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Bromölla kommun i Bromölla
Mora
Studie- och yrkesvägledare, Mora gymnasium
Ledigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Mora kommun i Mora
Helsingborg
Studie- och yrkesvägledare för vuxenstuderande på Rönnowska skolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Helsingborgs kommun i Helsingborg
Helsingborg
Studie- och yrkesvägledare till Rönnowska skolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Helsingborgs kommun i Helsingborg
Skurup
SYV-tjänst Vuxenutbildning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Skurups kommun i Skurup
Östra Göinge
Studie- och yrkesvägledare till Göinge Utbildningscenter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på ÖSTRA GÖINGE KOMMUN i Östra Göinge
Hallstahammar
Studie- och yrkesvägledare på Parkskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Hallstahammars kommun i Hallstahammar
Hylte
Yrkesintroduktionspedagog till Kompetenscentrum i Hylte kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Hylte kommun i Hylte
Helsingborg
Skola- arbetslivsutvecklare (SSA), vikariat 1 år
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studie- och yrkesvägledare på Helsingborgs kommun i Helsingborg