; Alla yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. i Sverige och deras medellöner

Yrken inom yrkeskategorin yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m.

Se lönestatistik, antalet personer som jobbar, skillnader mellan könen och annan statistik för jobb inom kategorin yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m..

Montörer

Montörer

A

Ackumulatorarbetare

Airbagmontör

Avsynare, elkrafttekn. produkter

Avsynare, el-tele

B

Batteriarbetare

Bilarbetare, montering

Bilbyggare

Bilmonterare

Bilmontör, tillverkning

Bilmotormontör

Borstbinderiarbetare, maskin

Bussmontör

C

Chassimontör

Cykelmontör

D

Dieselmontör

Däckbytare

Däckdubbare

Däckmontör

Däckreparatör

Däckserviceman

E

Elektronikmontör, tillverkning

Ellindare, tillverkning

Elmontör, tillverkning

Elprovare

F

Fibertekniker, tillverkning

Flygmotormontör

Flygplansbyggare

Flygplansmontör

Fläktmontör, tillverkning

Fordonsinredare

Fordonsmontör

Fönsterbyggare

Fönstermontör, tillverkning

Fönstertillverkare

G

Glödlampsfabriksarbetare

H

Hopsättare, elkraft

Hopsättare, el-tele

Hopsättare, metall

Hopsättare, plast

Hopsättare, snickeri

Hopsättare, trä

Husvagnsmontör

I

Inredningsmontör

J

Justerare, motorer

K

Kabelfabriksarbetare

Kabelmaskinoperatör

Kabeloperatör, tillverkning

Kabelsyare

Kablagemontör

Karossbyggare

Kretskortsmontör

Kretskortsprovare

L

Lastbilsbyggare

Lastbilsmontör

Lastvagnsmontör

Lödare, kretskort

M

Markismontör, tillverkning

Maskinlindare, reparation

Maskinmontör, tillverkning

Maskinoperatör, datachip

Montör, fordon

Montör, gummiprodukter

Montör, metallprodukter

Montör, motorsågar

Montör, papprodukter

Montör, permobilar

Montör, plastprodukter

Montör, scooter (hopsättning, ej tillverkn.)

Montör, textilprodukter

Montör, tillverkning el-teleprodukter

Montör, tryckerimaskiner, tillverkning

Montör, träprodukter

Motorbyggare

Motorinstallatör

Motorjusterare

Motormontör

Motorprovare

Möbelmontör, tillverkning

Mönsterkortsoperatör

P

Penselmakare, maskin

Persiennmontör

Persienntillverkare

Plastmontör

Pumpmontör, tillverkning

R

Robotmontör, tillverkning

S

Seriehopsättare, metall

Spollindare, svagström

T

Turbinmontör, tillverkning

V

Vagnmontör

Verkstadsmontör, tillverkning

Vitvarumontör, tillverkning

Växellådsmontör

Process- och maskinoperatörer

Andra process- och maskinoperatörer

B

Balpressare

Brännare, glas, keramik, tegel

Buntare

Buteljsköljare

C

Centrifugoperatör, glas

E

Emballageoperatör

Emballerare, maskin

F

Falsare, emballage

Förpackningsarbetare

Förpackningsoperatör

Förslutare

G

Gaspåfyllare

Glasarbetare, tillverkning, maskin

Glasfiberarbetare, tillverkning

Glashärdare

Glasmaskinskötare

Glaspressare

Glassmältare

Glastryckare

Glasyrberedare

Glasögonslipare

I

Isoleringsmaterialarbetare

K

Kapselklistrare

Kapsylarbetare

Knippare

Knippare, emballering

Kontaktlinstillverkare

Kuverteringsmaskinskötare

L

Linsslipare

M

Malmvägare

Maskinoperatör, fiberväv

Maskinoperatör, glasfiber

Maskinoperatör, glasull

Maskinoperatör, mineralull

Maskinoperatör, postsortering

Maskinoperatör, sanitetsgods

Maskinpaketerare

Maskinskötare, glas

Maskinskötare, tegelbruk

Maskinställare, glastillverkning

Massaberedare, keramik, tegel

Mineralullsarbetare, tillverkning

Mängberedare

P

Packare, maskin

Packoperatör

Packsalsoperatör

Paketerare, maskin

Postare, försändelser

Processoperatör, glas, keramiska produkter

S

Slipmaterialarbetare

Slipskiveformare

Slipverktygsarbetare

Slipverktygsoperatör

Slipverktygstillverkare

Smältare, glas

Smärgelduksarbetare

Sorterare, glas, keramik

Sågoperatör, istillverkning

Säckfyllare

T

Tegelbruksarbetare

Tegelbrännare, ugnsskötare

Tegelformare

Tegelpressare

Tegeltekniker

Tegeltorkskötare

Tegelvaruarbetare

Tillslutningsmaskinförare

Tillslutningsmaskinskötare

Tubfyllare

U

Ugnsskötare, glas, keramik

Ugnsuppsättare, keramik

Ugnsuppsättare, tegelbruk

V

Vågklarerare

Vågoperatör

Vågskötare

Värmare, glas

Vävare, glasfibertillverkning

Drifttekniker och processövervakare

A

Autoklavskötare, kemisk produktion

Automationstekniker, installation o. service industrirobotar

B

Blyverksarbetare

Blåsare, kaldoverk

Blåsare, stålverk

Bottenbytare, metallugn

C

Centrifugskötare, kemisk industri

Chargerare, kemisk industri

D

Destillatör

Driftledare, avfallshantering

Driftledare, reningsverk m.m.

Driftledare, värmeverk m.m.

Driftmaskinist, kärnkraftverk

Driftmaskinist, reningsverk

Driftmaskinist, solenergianläggning

Driftmaskinist, vattenverk

Driftmaskinist, värmeverk

Driftpersonal, vattenrening

Drifttekniker, energi

Drifttekniker, förbränningsstation

Drifttekniker, vattenverk

Drifttekniker, värmeverk

Drifttekniker, ångpanna

E

Eldare, fartyg

Eldare, kraft- och värmeanläggn

Elektrodskötare

F

Filtrerare

Frysmaskinist, anläggning

Färgblandare

Färgbrytare

Färgkokare

Färgrivare

Färgtappare

G

Gjutlådeskötare, stålverk

H

Hyttarbetare, järnbruk

Hyttmästare, stål- och järnverk

Hyttskötare, järnbruk

I

Indunstare

Indunstningsoperatör

Industrirobotoperatör

Infraktare, stålverk

K

Kaldoblåsare

Kammarugnsskötare, gas

Kokare, kemisk industri

Kokillputsare

Kokillresare

Kokillskötare

Kokmästare, kemiteknik

Kontrollrumsman, masugn

Kraftstationsmaskinist

Kraftverksmaskinist

Kraftverksoperatör

Kvarnskötare, kemisk produktion

Kylmaskinist, kyl- och frysanläggning

L

LD-operatör

M

Maskinist, drift-; kraftverk, vattenverk, värmeverk

Maskinist, kyl- och frysanläggning

Maskinist, ång-

Maskinoperatör, konstgödsel

Maskintekniker, vattenverk

Masugnsarbetare

Metallkrossare

Metallraffinerare

Miljötekniker, avfallshantering

N

Nyanserare

O

Oljedestillatör

Oljeraffinerare

P

Processoperatör, blykaldo- och raffineringsverk

Processoperatör, elektrolysverk

Processoperatör, kemisk industri

Processoperatör, koksverk

Processoperatör, konverter/anod

Processoperatör, kopparsmältverk

Processoperatör, läkemedel

Processoperatör, petroleum

Processoperatör, radioaktivt avfall

Processoperatör, stålverk

Processoperatör, svavelverk

Processoperatör, zinkfumingverk

Processoperatör, ädelmetallverk

Processtekniker, reningsverk m.m.

Processtekniker, värmeverk, m.m.

Processövervakare, kemisk industri

Processövervakare, oljerigg

Processövervakare, raffinaderi

Provtagare, kemisk industri

R

Reglerare, järnmetallverk

Reglerare, masugn

Reglerare, stålverk

Reningsverksmaskinist

Robotoperatör

Rostare, metallverk

S

Separatorskötare, kemisk produktion

Sinterblandare

Sinterbrännare

Sintrare

Skrotfraktare, stålverk

Skrotkrossare, stålverk

Skrotvägare, stålverk

Skänkskötare

Smältare, elektrostålugn

Smältare, kaldoverk

Smältare, processoperatör

Smältare, stålverk

Smältraffinerare

Spritdestillatör, kemi

Stationsmontör, övrig

Stationstekniker, elkraft

Strippare, stålverk

Stripperkranförare

Stränggjutare, stålverk

T

Tappare, metallugn

Terpentindestillatör

U

Ugnskarl, stålverk

Ugnskolare

Ugnsskötare, aluminium

Ugnsskötare, järnsvampverk

Ugnsskötare, kemisk industri

Ugnsskötare, legering

Ugnsskötare, metallverk

Ugnsskötare, stålverk

Underhållstekniker, vattenrening

Uppsättare, masugn

Uranoperatör

V

VA-maskinist

Vattenverksmaskinist

Ventilationsmaskinist

Värmeverksmaskinist

A

Ångmaskinist

Ångpanneeldare

Ångpannetekniker

Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl.

A

Anrikningsarbetare, malm

Armerare, betongvaruindustri

Asfaltarbetare, asfaltframställning

Asfaltkokare

Asfaltmaskinist, asfaltframställning

Asfaltverksmaskinist, asfaltframställning

Asfaltverksskötare, asfaltframställning

Avsynare, betongvaror

Avsynare, stenprodukter

B

Bergarbetare

Bergförstärkare

Bergoperatör

Bergsprängare

Betongarbetare, tillverkning

Betongblandare

Betonggjutare

Betongmaskinist

Betongstationsskötare

Betongvaruarbetare

Blandarskötare, byggnadsmaterial

Borrare, bergvärme

Borrare, brunnar

Borrare, diamant-

Borrare, gruva

Borrkärnshanterare

Brottarbetare

Brunnsborrare

Brytare, gruva

Brytare, kolgruva

Brytare, lertag

Brytare, stenbrott

Brännare, cement

Byggnadsstenhuggare

C

Cementbrännare

D

Diamantborrare

F

Filterskötare, malmanrikning

Finkrossare, malm

Flotationsskötare

Formare, gipsplattor

Formsättare

G

Gasbetongarbetare

Gatstenhuggare

Gjutare, betongvaruindustri

Grafitarbetare

Gravstenshuggare

Gravstensmontör

Gravör, sten

Grustagsarbetare

Gruvarbetare

J

Jetbrännare, stenbrott

K

Kalkbrottsarbetare

Kalkbrännare

Kantstenhuggare

Kilare, stenbrott

Kolgruvearbetare

Konststensgjutare

Kontrollrumsoperatör, malmanrikning

Krosskötare, malmkross

Krossmaskinist

Krossverksmaskinist

Kulkvarnskötare, malmanrikning

Kvarnskötare, stenkross

Kärnborrare

L

Laddare, gruva

Lertagsarbetare

Lättbetongarbetare

M

Malmanrikare

Malmanrikningsarbetare

Malmarbetare

Malmförädlingsarbetare

Malmkrosskötare

Malmlastare, gruva

Malmskrädare

Maskinborrare

Maskinist, krossverk

Maskinoperatör, gipsplattor

Maskinoperatör, sten-, cement- o. betongvaror

Maskinoperatör, stenkulor

Monumentstenhuggare

Murbruksberedare

N

Najare, betongvaruindustri

O

Off-shorearbetare

Oljeborrare

Operatör, malmförädling, stenkross

Ornamentstenhuggare

Ortdrivare

P

Processoperatör, asfalt

Processoperatör, betongblandning

Processoperatör, cementtillverkning

Processoperatör, malmanrikning

Produktionsarbetare, oljeupptagning

Provborrare

Provtagare, asfalt

Pumpman, oljeborrning

R

Ramsågare, sten

S

Schaktsänkare

Separatorskötare, malmanrikning

Skifferarbetare

Skifferbrottarbetare

Skjutare, bergsprängning

Skjutare, gruva

Skrotare, gruva

Skrädare, malm

Skutborrare

Skyddsarbetare, gruva

Slaggblåsare

Slipare, sten

Sorteringsverksskötare

Sovringsarbetare, malmanrikning

Stenarbetare

Stenbildhuggare

Stenborrare, gruva

Stenborrare, stenbrott

Stenbrottsarbetare

Stenbrytare

Stengravör

Stenhuggare

Stenkilare

Stenkrosskötare

Stenkrossmaskinist

Stenkrossmatare

Stenmaskinskötare

Stenslipare

Stensvarvare

Stensågare

Stigortsdrivare

Strossbrytare, gruva

T

Tappare, gruva

Tunnelsprängare

Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri

A

Avsynare, gummiprodukter

Avsynare, pappersprodukter

Avsynare, plastprodukter

B

Blandningsoperatör, gummi

Blöjmaskinskötare

Båtbyggare, plast

C

CNC-operatör, plast

D

Däckbyggare

E

Epoxigjutare

F

Fogskärare, plast

Formbytare, gummi

Formgjutare, plast

Formmaskinskötare, plast

Formsprutare, gummi

Formsprutare, plast

Formsprutställare

Formspruttekniker

G

Gummiblandare

Gummilösningskörare

Gummioperatör

Gummipressare

Gummivalsare

Gummivaruarbetare

H

Härdare, plast

K

Kalanderförare, gummi

Kalanderoperatör, gummi

Kalanderoperatör, plast

Kalanderpressare, gummi

Kalanderskötare, gummi

Kalanderskötare, plast

Kartongarbetare

Kartongmaskinförare

Kartongmaskinskötare

Kuvertmaskinskötare

L

Laminatpressare, plast

Laminerare, plast

M

Maskinoperatör, grafisk industri, pappersvaror

Maskinoperatör, gummiindustri

Maskinoperatör, pappersvaruindustri

Maskinoperatör, plastindustri

P

Pappersspinnare

Pappersvaruarbetare

Plastarbetare

Plastbåtbyggare

Plastgjutare

Plasthärdare

Plastimpregnerare

Plastmaskinoperatör

Plastoperatör

Plastpressare

Plastreparatör

Plastskiveformare

Plastsprutare

Plastsvetsare

Plastvaruarbetare

Pressare, vulkanisering

Pressoperatör, gummi

Påsmaskinskötare

R

Regummerare

S

Skrovbyggare, plast

Skumgummiarbetare

Skumplastarbetare

Skärare, pappersvaruindustri

Spritsmaskinskötare, gummi

Sprutoperatör, gummi

Stansare, pappersvaruindustri

Strängsprutare, plast

Ställare, pappersvaruindustri

Ställare, plast

Stämpelarbetare, gummistämplar

Svetsare, plast-

Säckmaskinskötare

T

Tillskärare, gummi

Tryckare, plast, vaxduk

U

Uppläggare, plast

V

Vakuumarbetare, plast

Valsoperatör, gummi

Varmformare, plast

W

Wellpappmaskinförare

V

Vulkanisör

Vulkare

Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m.

A

Ammoniakkokare

Ammunitionsarbetare

Asepttekniker

Avsynare, kemiska produkter

B

Batteriskötare, elektrokemi

Blandarskötare, läkemedel

Blandarskötare, sprängämnesindustri

Blandningsuppvägare, sprängämnesindustri

D

Destruktionsmaskinist

Dragerare

Dragist, läkemedelsindustri

E

Elektrofilterskötare

F

Farmaceutisk operatör

Filmskarvare

Filmtekniker, framkallning, kopiering

Fotoframkallare

Fotokopist

Fotolaborant

Fotolaboratoriearbetare

Fotolaboratoriebiträde

Fotoretuschör

Fototekniker, framkallning o. kopiering

Framkallare

Fyrverkeriarbetare

G

Granulerare

H

Hartskokare

Hygienteknisk operatör

K

Kassettkopist

Koksbrännare

Kolare, övrig

Kopieringsbiträde

Kopieringskontorist

Kopieringsmaskinskötare

Kopist, foto-

Kopist, ritbiträde

Krutbruksarbetare

L

Laboratorieassistent, fotolaboratorium

Laboratoriebiträde, fotolaboratorium

Lackkokare

Ljusformare

Ljuskopist

Ljusstöpare

Läkemedelsarbetare

M

Maskinist, destruktion

Maskinoperatör, CD-tillverkning

Maskinoperatör, fonogramtillverkning

Maskinoperatör, fotografiska produkter

Maskinoperatör, läkemedelsindustri

Maskinoperatör, sprängämnen

Mesabrännare

Mikrofilmare

Mikrokopist

Mörkrumsarbetare

N

Negativklippare

P

Punktskriftskopist

Pyrotekniker, tillverkning

Pyroteknisk arbetare

R

Retuschör, foto

Ritbiträde

S

Sprayare, kemisk industri

Sprängämnesarbetare

T

Tablettekniker, läkemedelsindustri

Tablettoperatör, läkemedelsindustri

Tjärkokare

Tvålkokare

Tvålmaskinskötare

Tvålpilerare

Tvättmedelsarbetare

Maskinoperatörer, livsmedelsindustri

A

Aromblandare

Autoklavskötare, livsmedel

Avsynare, konfektyr

Avsynare, mejeriprodukter

Avsynare, tobaksvaror

B

Bageriarbetare

Bryggeriarbetare

Brygghusarbetare

Bränneriarbetare

Brännvinsbrännare

C

Charkarbetare, tillverkning

Charkuteriarbetare, tillverkning

Charkuterist, industriell tillverkning

Chokladarbetare

Cigarettarbetare

Cigarettekniker

Cigarrarbetare

D

Diffusionsskötare

Djurfoderberedare

Dragist, sötvaror

E

Extraherare, frukt- och grönsaksberedning

Extratörsoperatör, sockerindustri

F

Filéoperatör

Filéskärare

Fileterare

Fiskberedare

Fiskfabriksarbetare

Fiskmatberedare

Fiskrensare, konservering

Formare, choklad

Fruktpressare

Frörensare

Färdigmatlagare

G

Gelatinarbetare

Glassarbetare

Glassberedare

Glasstillverkare

I

Industribagare

Industrikock

Infrysare

J

Jäskällararbetare

Jästberedare

K

Kafferostare

Kakaorostare

Kampanjarbetare, sockerbruk

Karamellarbetare

Karamellformare

Karamellkokare

Kokare, sötvaror

Kolonnarbetare

Konfektyrarbetare

Konservarbetare, grönsaker

Konservarbetare, kött och fisk

Konservkokare

Kvarnarbetare

Kvarnmaskinskötare

Kvarnoperatör

L

Livsmedelsarbetare, bageri

Livsmedelsarbetare, kött o. fiskberedning

Livsmedelsarbetare, mejeriprodukter

Läskedrycksberedare

M

Margarinberedare

Marsipanberedare

Maskinförare, rosteri

Maskinoperatör, bageri

Maskinoperatör, bryggeri

Maskinoperatör, foder

Maskinoperatör, frukt- o. grönsaksberedning

Maskinoperatör, konservindustri

Maskinoperatör, kvarnindustri

Maskinoperatör, kött- och fiskberedning

Maskinoperatör, livsmedelsindustri, bageri och konfektyr

Maskinoperatör, livsmedelsindustri, bryggeri

Maskinoperatör, livsmedelsindustri, frukt och grönsaker

Maskinoperatör, livsmedelsindustri, kvarn

Maskinoperatör, livsmedelsindustri, kött och fisk

Maskinoperatör, livsmedelsindustri, mejeri

Maskinoperatör, livsmedelsindustri, socker

Maskinoperatör, livsmedelsindustri, te, kaffe, kakao

Maskinoperatör, mejeri

Maskinoperatör, pastatillverkning

Maskinoperatör, sockerindustri

Maskinoperatör, te-, kaffe- o. kakaoberedning

Maskinoperatör, tobaksindustri

Maskinskötare, bageri

Maskinskötare, brödfabrik

Maskinskötare, glasstillverkning

Maskinskötare, margarintillverkning

Maskinskötare, mejeri

Maskinskötare, rosteri

Maskinskötare, tobaksindustri

Mejeriarbetare

Mjölnare

Musteriarbetare

Mältare

N

Nibsberedare

O

Oljepressare, oljeväxter

Ostarbetare

Osttillverkare

P

Potatismjölberedare

Processoperatör, bryggeri

Processoperatör, konfektyr

Processoperatör, kvarn

Processoperatör, margarintillverkning

Processoperatör, mejeriprodukter

Processoperatör, sockerindustri

Provtagare, mejeri

R

Raffinerare, sockerindustri

Rostare, kaffe

Rostare, mandel, nötter

Rosteriarbetare

RYO-tekniker

Råvaruberedare, konservindustri

Rökare, livsmedelsindustri

S

Saftberedare, sockerindustri

Saltare, konservtillverkning

Saturatör, sockerindustri

Senapsberedare

Siloarbetare

Silooperatör

Skärmaskinist, sockerindustri

Snusarbetare

Sockerberedare

Sockerbruksarbetare

Sockerkokare

Spannmålsarbetare

Spannmålstorkare

Spisbrödsarbetare

Spritberedare

Steriliserare, konservering

Såsberedare

T

Tappare, bryggeri

Tappmaskinskötare

Tobaksarbetare

Tobaksberedare

Torkskötare, kvarn

Torrmjölksarbetare

Trågare

U

Ugnsarbetare, bageri

V

Vinarbetare

Vinberedare

Vinmakare

Y

Ysteriarbetare

Ysterioperatör

A

Ärtsorterare

Ättiksberedare

Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.

A

Airbagtillverkare, operatör

Appreterare

Avsynare, lädervaror

Avsynare, skor

Avsynare, tyger

Avtagare, spinneri

B

Bandvävare

Blandmaskinskötare, garnberedning

Blandmaskinställare, garnberedning

Bottenläderstansare

Bottnare

Brodör, maskin

Brodös, maskin

D

Detaschör

Dressare

E

Etuimakare, läder

F

Fleurist

Färgblandare, textil

G

Gardinsömmerska, industri

Garnfärgare

Garntvättare

H

Hamparbetare

Handskblockare

Handskmakare

Handskstansare

Handsksömmare

Hasplare, textilindustri

Helstyckssömmerska

K

Kalkhusarbetare, garveri

Kammaskinskötare

Kapockarbetare

Kardmaskinskötare

Kemtvättare

Kettlare

Klackläderstansare

Konfektionssömmerska

Konstfiberberedare

L

Linhäcklare

Lumprivare

Lumpsorterare

Läderfärgare

Lädersömmare

Lädervaruarbetare

M

Manglare

Maskinoperatör, blekning, färgning o. tvättning

Maskinoperatör, garnberedning

Maskinoperatör, skoindustri

Maskinoperatör, textilindustri, blekning, färgning, tvättning

Maskinoperatör, textilindustri, garnberedning

Maskinoperatör, textilindustri, skor, väskor m.m.

Maskinoperatör, textilindustri, sömnad

Maskinoperatör, textilindustri, vävning och stickning

Maskinoperatör, textilindustri, övrigt

Maskinoperatör, tvätteri

Maskinoperatör, vävning och stickning

Maskinskärare, textil

Maskinstickare

Maskinställare, textil

Maskintvättare

Maskinvirkare

Maskinvävare

Mattvättare

Modellsömmerska

Momentsömmerska

Möbeltvättare

Mönstersättare

N

Nystare

Nåtlare

Nåtlingsberedare

Nättillverkare

O

Ovanläderskärare

P

Pinnare

Plisserare

Plysare

Portföljmakare

Portföljsömmare

Provsömmerska

R

Rayonspinnare

Rensmaskinskötare

Repslagare

Ruggare

Rullare, textilindustri

Rundstickare

Råhudsarbetare

S

Selfaktorspinnare

Skinnfärgare

Skoarbetare

Skoavsynare

Skärare, skor

Snörmakare

Solvare

Spannramsförare

Spinnare

Spinnmaskinoperatör

Spinnmaskinskötare

Spinnmaskinställare

Splitsare, textil

Spolare, textilindustri

Stansare, skor

Stickare, textilindustri

Stickmaskinställare

Strumpformare

Strumpsorterare

Strumpsömmare

Sträckmaskinskötare

Styckrullare

Sulare

Sulberedare

Sulpressare

Sulskärflare

Syntetspinnare

Sömmerska, konfektion

Sömmerska, möbelstoppning

T

Textilblekare

Textilfärgare

Textilmaskinställare, garnberedning

Textilmaskinställare, vävning o. stickning

Textiltryckare, maskinoperatör

Textiltvättare

Tillskärare, lädervaror

Tillskärare, maskinoperatör, textil

Tillskärare, skor

Toffelspikare

Torkmaskinskötare, textil

Trikåstickare

Tryckare, textil

Tvinnare

Tvistare

Tvättare

Tvättbiträde

Tvätteriarbetare

Tvättmaskinist

Tvättmaskinskötare

Tvättvärd

Tygavsynare

Tyglagare

Tygpressare

U

Ullsorterare

V

Vadbindare

Vaddarbetare

Varpare

Virkare

Virkmaskinskötare

Våttvättare

Väskmakare

Väskmontör

Väsksömmare

Vävare, maskin

Vävavsynare, blekning, färgning

Vävlagare

Vävmaskinställare

Vävplysare

Y

Ytbehandlare, skor

Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk

A

Aducerare

Anlöpare

Anodiserare

Anodiseringsoperatör

Avfettare

Avgjutare

Avsynare, metalliserare

B

Bandvalsare

Betare

Blästrare, metall

E

Eloxerare

Extruderskötare, metall

F

Folievalsare, metall

Formare, gjuteri

Fosfaterare

Förgyllare, metall

Förkromare

Förnicklare

Försilvrare, metall

Förtennare

Förvalsare

G

Galvanisatör

Gjuterioperatör, stål- och metallverk

Glödgare

H

Handriktare

Handvalsare

Hasplare, metall

Härdare, metall

Härderiarbetare

Härvlare, metall

I

Inläggare, valsverk

K

Kadmierare

Kallvalsare

Kokillgjutare

Kromarbetare

Kärnmakare, maskin

L

Laminerare, metall

Linslagare

M

Maskinformare, gjuteri

Maskinkärnmakare

Maskinoperatör, metallytebehandling

Maskinriktare

Maskinvalsare

Materialman, valsverk

Metalliserare

Metallsprutare

O

Oxiderare

P

Plasmaoperatör

Plåtriktare

Pläterare

Pressgjutare

Pressriktare

Processoperatör, värmebehandling

Profilerare, valsverk

R

Rackare, ytbehandling

Reglerare, valsverk

Riktare, metall

Ringverksarbetare

Rörbockare

Rördragare

Rörriktare

Rörvalsare

S

Sandberedare, gjuteri

Sandblästrare, metall

Skivställare

Spikklippare

Spikmaskinskötare

Spikställare

Spolare, metall

Strängpressare, metall

Ställare, valsverk

Svalbäddsskötare

Sätthärdare

T

Tennsprutare

Tråddragare

Trådriktare

Trådspolare, metall

Trådvalsare

U

Uppläggare, värmebehandling

V

Valsare

Valsverksoperatör

Varmförblyare

Varmförtennare

Varmplåtledare

Värmare, valsverk

Värmebehandlare

Värmebehandlingsoperatör

Y

Ytbehandlare, metall

Ytbehandlare, metalliserare

Processoperatörer, trä- och pappersindustri

A

Arkare

Arkmaskinförare

Arkskärare

Avsynare, sågverk

Avsynare, träfiberindustri

B

Bandsågare, sågverk

Bandsågare, träfiberskivor

Barkmaskinskötare, sågverk

Barkpressare

Bestrykningsmaskinförare

Brädgårdsarbetare

Brädgårdsfaktor

Buntverksskötare

C

Cirkelsågare

D

Defibratorskötare

E

Efterbearbetare, papper

F

Fackverksskötare, timmer

Faktor, sågverk

Fanerarbetare, fanertillverkning

Fanerfogare

Fanerpressare, fanertillverkning

Fanerskivarbetare

Fanersvarvare

Fiberskivehärdare

Fiberskivetorkare

Flisberedare

Fogare, faner

Formatsågare, fiberskivor

Formpressare, skiktträ

G

Glättare, papper

H

Hjälpare, pappersindustri

Hyvelmästare

Hyveloperatör

Hyvlare, sågverk

J

Justersågare

K

Kalanderförare, papper

Kantsågare

Kapare, trä

Kapsågare

Kaustiserare

Klampare

Klyvsågare

L

Laminerare, papper

Limberedare, träfiberindustri

Limmare, fiberskivtillverkning

M

Maskinbarkare, sågverk

Maskinförare, träfiberskivor

Maskinoperatör, betsare

Maskinoperatör, pellets

Maskinoperatör, polerare

Maskinoperatör, träytebehandling

Massablekare

Massakokare

Massamaskinförare

Massaskötare

Mäldberedare

P

Paketläggare, virkeshantering

Pappersarbetare

Pappersmaskinförare

Pappersrullare

Pappersräknare

Papperstorkare

Parkettarbetare

Plywoodarbetare

Postare, såg- och hyvelverk

Pressare, spånskivor

Pressare, träfiber

Processoperatör, papper

Processoperatör, pappersmassa

Processoperatör, träfiberindustri

Provtagare, massa

Provtagare, papper

Pulperskötare, pappersindustri

R

Ramsågare, sågverk

Rullare, papper

Rundvirkesintagare

S

Skiktträarbetare

Skärare, papper

Slipare, träsliperi

Sodabrännare

Sodahusoperatör

Sorterare, träfiberindustri

Stansare, skiktträ

Strömaskinskötare

Sågare, sågverk

Sågfaktor

Sågmästare, sågverk

Sågoperatör

Sågverksarbetare

Sågverksoperatör

T

Timmermottagare

Timmerräknare

TMP/CTMP-operatör

Torkare, papper

Torkare, pappersindustri

Torkhusoperatör

Torkmaskinförare, massaindustri

Torkoperatör

Torkskötare, fiberskivor

Torkskötare, trä

Torktekniker

Träarbetare, sågverk

Träfiberskivearbetare

Träindustriarbetare, träfiber

Tummare, sågverk

V

Virkesbuntare

Virkesimpregnerare

Virkesintagare

Virkesjusterare

Virkesmärkare

Virkessorterare

Virkestorkare

Virkesutlämnare, brädgård

Y

Ytbehandlare, trä, maskin

O

Överrullare, pappersbruk

Transport- och maskinföraryrken

Bil-, motorcykel och cykelförare

B

Bilförare

Biltestförare

Bröddistributör

Brödutkörare

Budbilschaufför

Budbilsförare

Budkörare

C

Cateringarbetare, distributör

Chaufför, budbil

Chaufför, persontransport

Chaufför, privat-

Chaufför, skåpbil

Chaufför, taxi

Cykelbud

D

Distributionsmontör

Distributör, källvatten

Droskförare

F

Färdbilsförare

Färdtjänstförare

Förare, minitåg

L

Leveransmontör

Limousinförare

M

Minibusschaufför

Mopedbud

Motorcykelbud

P

Paketbilschaufför

Paketbilsförare

Personbilschaufför, persontransport

Personbilsförare, persontransport

Privatchaufför

Provförare, motorfordon

S

Serviceman, catering

Skoterförare

Skåpbilschaufför

Stadsbud, bilförare

T

Taxichaufför

Taxiförare

Testförare, bil

Lastbils- och bussförare

B

Betongpumpförare

Bilbärgare

Billots

Bohags- och flyttbilsförare

Bokbussförare

Bulkbilsförare

Busschaufför

Bussförare

Bärgare

C

Chaufför, buss

Chaufför, lastbil

Chaufför, långtradare

D

Distributionschaufför

Djurtransportförare

Dragbilsförare

Dumperförare

F

Fjärrbilsförare

Färdtjänstbussförare

K

Kranbilsförare

L

Lastbilschaufför

Lastbilsförare

Liftdumper- och lastväxlarförare

Lots, bil-

Långtradarchaufför

R

Renhållningsarbetare, lastbilsförare

Renhållningsarbetare, renhållningsförare

Renhållningsförare

S

Skogstransportförare

Skolbussförare

Slamsugare

Sopbilsförare

Sopåkare

Specialtransportförare

Spolbilsförare

Spårvagnsförare

Sug- och spolbilsförare

T

Tankbilschaufför

Tankbilsförare

Timmerbilschaufför

Timmerbilsförare

U

Utkörare, försäljning

Utlandsförare, lastbil

A

Åkare

O

Ölutkörare

Lokförare och bangårdspersonal

B

Bangårdsarbetare

Bangårdsoperatör

D

Depåförare, tunneltåg

I

Industrilokförare

Instruktionsförare

J

Järnvägsexpeditör, bangård

L

Lokbiträde

Lokförare

M

Motorvagnsförare

P

Pendeltågsförare

R

Radioloksoperatör

Rangerare

Rangerledare

Rälsbussförare

T

T-baneförare

Trafikförman, järnväg

Tunnelbaneförare

Tunneltågförare

Tågförare

V

Vagnupptagare

Växlare, järnväg

Växlingsledare

Växlingslokförare

Maskinförare

A

Anläggare, maskinförare

Anläggningsarbetare, maskinförare

Anläggningsmaskinförare

Asfaltarbetare, maskinförare

Asfaltmaskinförare

Asfaltmaskinist, maskinförare

Asfaltverksmaskinist, maskinförare

Asfaltverksskötare, maskinförare

Avisare

Avisningsmaskinförare

Avverkningsmaskinförare

B

Bandlastarförare

Bandschaktarförare

Bandtraktorförare

Barkmaskinskötare, skogsbruk

Beläggningsmaskinförare

Bergtruckförare

Brokranförare

Bromaskinist

Byggkranförare

Byggnadskranförare

E

Elevatorskötare

F

Flismaskinförare, skogsbruk

Färjvakt

G

Gaffeltruckförare

Gatumaskinförare

Godshissförare

Gruvtruckförare

Grävlastarförare, anläggning

Grävmaskinförare

Grävmaskinförare, skogsbruk

Grävmaskinist

H

Hamnarbetare, truckförare

Hissförare, godshiss

Hjullastarförare

I

Isarbetare, tillverkning

Ismaskinförare

K

Kranförare

L

Lantarbetare, maskinförare

Lastmaskinförare

Lastmaskinskötare, gruva, stenbrott

Liftbiträde

Liftmaskinist

Liftskötare

Liftvärd

Linbaneskötare

Lyftkranförare

M

Markberedningsförare, skogsbruk

Maskinbarkare, skogsbruk

Maskinförare, anläggning

Maskinförare, lantbruk

Maskinförare, renhållning

Maskinförare, skogsbruk

Maskinförare, täckdikning

Maskinist, bro, sluss

Maskinist, gräv-

Maskinist, lift-

Mobilkranförare

Mudderverksskötare

Muddringsmaskinförare

P

Parkpistare

Pistmaskinförare

Pontonkranförare

Portalkranförare

Processorförare, skogsbruk

Pålmaskinförare

R

Renhållningsmaskinförare

Rivningsarbetare, maskinförare

S

Schaktvagnförare

Skidliftskötare

Skogsarbetare, maskinförare

Skogsavverkare, maskinförare

Skogsentreprenör

Skogsmaskinförare

Skogstraktorförare

Skotarförare, skogsbruk

Skördarförare, skogsbruk

Slussmaskinist

Snöröjare, maskin

Snöröjningsledare, Fältmästare

Sopmaskinförare

Spelskötare

Stuveriarbetare, truckförare

T

Teleskoptruckförare, anläggning

Telferförare

Terminalarbetare, truckförare

Tornkranförare

Torvmaskinförare

Traktorförare, industri

Traktorförare, lantbruk

Traktorförare, skogsbruk

Traktorförare, snöröjning

Transportörskötare

Traversförare

Truckförare, berg- eller gruvtruck

Truckförare, lyfttruck

Truckoperatör

U

Utlastare

V

Vinschman

Väghyvelförare

Väghyvelmaskinförare

Vägmaskinförare

Vältförare

Matroser och jungmän m.fl.

B

Båtsman

D

Däcksman

J

Jungman

L

Lättmatros

M

Matros

P

Pumpman, sjöfart

S

Sjöman, ospec

Skansman, järnvägsfärja

Skeppstimmerman

T

Timmerman, fartyg