Lön ekonomikonsult 2024

- Lönestatistik för en ekonomikonsultVad tjänar en ekonomikonsult i månaden? Medellönen för 2024 är:

48 300 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 46700 kronor i yrket medan männen har en lön på 51000 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 48900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som ekonomikonsult.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en ekonomikonsult i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 48300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en ekonomikonsult

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 289 kronor.

Dagslön för en ekonomikonsult

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2300 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en ekonomikonsult kvar i lön efter skatt? En ekonomikonsult får ut 32 966 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 48 300 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 8 341 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 5 680 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 31 kronor
Lönen efter skatt 32 966 kronor


Sök lediga jobb som ekonomikonsult

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som ekonomikonsult eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Örebro på Poolia Sverige AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Göteborg
Marknads- och ekonomikoordinator till Cementor AB i Göteborg

Ledigt jobb som produktionsekonom på Vega Hr AB i Göteborg

Läs om jobbet
Solna
Fastighetsekonom

Ledigt jobb som fastighetsekonom på Statens Institutionsstyrelse i Solna

Läs om jobbet
Solna
Bolagsekonom, Solna stad

Ledigt jobb som förvaltningsekonom på Solna kommun i Solna

Läs om jobbet

Vad gör en ekonomikonsult?

Vi har inga detaljer kring vad en ekonomikonsult jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Utför annat ekonomiskt specialistarbete än inom 2411–2415. Exempel på arbetsuppgifter: Budget- och skuldrådgivning, fastighetsvärdering m.m.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en ekonomikonsult i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för ekonomikonsult skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 43600 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 48900 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som ekonomikonsult? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 46700 kronor som ekonomikonsult medan männens lön är 51000 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som ekonomikonsult.

Lönestatistik för ekonomikonsult i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige46 800 kronor
Stockholm51 500 kronor
Östra Mellansverige43 900 kronor
Småland med öarna¤¤¤ kronor
Sydsverige39 200 kronor
Västsverige44 700 kronor
Norra Mellansverige36 700 kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland38 200 kronor


Hur många jobbar som ekonomikonsult i Sverige?

Det är totalt 6900 personer som idag är anställda som ekonomikonsult enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige6 900
Stockholm och Stockholms län3 600
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län1 100
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län160

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en ekonomikonsult i lön i månaden?

Medellönen för en ekonomikonsult är 48300 kronor.

Hur många jobbar som ekonomikonsult i Sverige?

Det finns 6900 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en ekonomikonsult?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 46700 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 51000 kronor.

Hur mycket betalar en ekonomikonsult i skatt?

En ekonomikonsult betalar i snitt 14051 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln ekonomikonsult in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som ekonomikonsult eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till ekonomikonsult

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Accounting controller Lön för en Aktieanalytiker Lön för en Aktieförvaltare Lön för en Auktoriserad fastighetsvärderare Lön för en Auktoriserad revisor Lön för en Bankkamrer Lön för en Budgetkamrer Lön för en Budgetplanerare Lön för en Budgetrådgivare Lön för en Budgetsekreterare Lön för en Business analyst Lön för en Business controller Lön för en Börsanalytiker Lön för en Chefsekonom Lön för en Controller Lön för en Controller, accounting Lön för en Controller, business Lön för en Controller, financial Lön för en Drätselkamrer Lön för en Ekonometriker Lön för en Ekonomiansvarig, civilekonom Lön för en Ekonomiintendent Lön för en Ekonomikonsult Lön för en Fastighetsanalytiker Lön för en Fastighetsekonom, värdering och analys Lön för en Fastighetsrådgivare Lön för en Fastighetsvärderare, auktoriserad Lön för en Financial controller Lön för en Finansanalytiker Lön för en Finansekonom Lön för en Finansiell rådgivare Lön för en Finanskonsult Lön för en Fondförvaltare Lön för en Fondkommissionär Lön för en Förbundskassör Lön för en Företagsekonomisk rådgivare Lön för en Företagsrådgivare Lön för en Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning Lön för en Godkänd revisor Lön för en Hamnkamrer Lön för en Hälsoekonom Lön för en Internrevisor Lön för en Investment manager Lön för en IT-revisor Lön för en Kamrer, bank Lön för en Kamrer, ospec Lön för en Kapitalförvaltare Lön för en Kommunkamrer Lön för en Kommunrevisor Lön för en Koncerncontroller Lön för en Konsult, ekonomi Lön för en Konsult, finans- Lön för en Kontroller Lön för en Landstingsrevisor Lön för en Lotskamrer Lön för en Länsrevisor Lön för en Makroanalytiker Lön för en Miljöekonom Lön för en Nationalekonom Lön för en Omvärldsanalytiker Lön för en Placeringsrådgivare Lön för en Portföljförvaltare Lön för en Projektledare, fastighetsekonom Lön för en Redovisningsansvarig, civilekonom Lön för en Revisor, auktoriserad Lön för en Revisor, godkänd Lön för en Revisor, ospec Lön för en Riskanalytiker Lön för en Riskmanager Lön för en Ränteanalytiker Lön för en Samhällsekonom Lön för en Skatterevisor Lön för en Skolkamrer Lön för en Socialkamrer Lön för en Stadskamrerare Lön för en Stadsrevisor Lön för en Styrelseledamot, företag Lön för en Styrelseordförande, företag, utan chefshierarki Lön för en Taxeringsrevisor Lön för en Trader
Örebro
Ekonom till Görtz Fastigheter AB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsekonom på Poolia Sverige AB i Örebro
Göteborg
Marknads- och ekonomikoordinator till Cementor AB i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktionsekonom på Vega Hr AB i Göteborg
Solna
Fastighetsekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsekonom på Statens Institutionsstyrelse i Solna
Solna
Bolagsekonom, Solna stad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Solna kommun i Solna
Örebro
Ekonom till ekonomiavdelningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Örebro kommun i Örebro
Göteborg
Ekonomisamordnare vid institutionen för tillämpad informationsteknologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Göteborgs Universitet i Göteborg
Borås
Ekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Borås kommun i Borås
Upplands Väsby
Fastighetsekonom till fastighetsavdelningen i Upplands Väsby kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsekonom på Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
Malmö
Senior Redovisningskonsult - Fastighetsbranschen
Ledigt jobb som fastighetsekonom på Azets Insight AB i Malmö
Värnamo
Ekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Värnamo kommun i Värnamo
Solna
Redovisningsspecialist - Fastighetsinriktning
Ledigt jobb som fastighetsekonom på Azets Insight AB i Solna
Göteborg
Strategisk fastighetsekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsekonom på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Kungsbacka
Ekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Kungsbacka kommun i Kungsbacka
Stockholm
Budget och skuldrådgivare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som budget- och skuldrådgivare på Stockholms kommun i Stockholm
Örebro
Ekonom till Skolstödsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Specialpedagogiska Skolmyndigheten i Örebro
Stockholm
Ekonom till Skolstödsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Specialpedagogiska Skolmyndigheten i Stockholm
Östersund
Förvaltningsekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Östersunds kommun i Östersund
Trollhättan
Ekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Trollhättans kommun i Trollhättan
Göteborg
Ekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Uddevalla
Ekonomer till ekonomienheten socialtjänsten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Uddevalla kommun i Uddevalla
Lund
Ekonomichef
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Lunds Universitet i Lund
Stockholm
Finance Solution Expert
Ledigt jobb som produktionsekonom på H2GS AB i Stockholm
Stockholm
Projektekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Vetenskapsrådet i Stockholm
Södertälje
Exploateringsekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Södertälje kommun i Södertälje
Stockholm
Ekonomihandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Stockholms Universitet i Stockholm
Mullsjö
Ekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsekonom på Mullsjö kommun i Mullsjö
Karlskrona
Produktionssamordnare till vår marina prov- och testverksamhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktionsekonom på Försvarets Materielverk i Karlskrona
Ekerö
Investeringsledare projektavdelningen - Lovön
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsekonom på Fortifikationsverket i Ekerö
Ronneby
Investeringsledare - Karlskrona/Ronneby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsekonom på Fortifikationsverket i Ronneby
Karlskrona
Investeringsledare - Karlskrona/Ronneby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsekonom på Fortifikationsverket i Karlskrona