Lön makroanalytiker 2024

- Lönestatistik för en makroanalytikerVad tjänar en makroanalytiker i månaden? Medellönen för 2024 är:

47 500 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 43700 kronor i yrket medan männen har en lön på 51600 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 57100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som makroanalytiker.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en makroanalytiker i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 47500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en makroanalytiker

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 284 kronor.

Dagslön för en makroanalytiker

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2262 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en makroanalytiker kvar i lön efter skatt? En makroanalytiker får ut 32 405 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 47 500 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 8 199 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 5 583 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 30 kronor
Lönen efter skatt 32 405 kronor


Sök lediga jobb som makroanalytiker

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 11 jobbannonser för lediga tjänster som makroanalytiker eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Solna på AFRY AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Solna
Junior miljökonsult

Ledigt jobb som miljöekonom på AFRY AB i Solna

Läs om jobbet
Stockholm
Senior ekonom med erfarenhet av internationellt arbete

Ledigt jobb som nationalekonom på Sveriges Riksbank i Stockholm

Läs om jobbet
Ludvika
Miljö- och hållbarhetskonsult med inriktning förorenade områden

Ledigt jobb som miljöekonom på AFRY AB i Ludvika

Läs om jobbet

Vad gör en makroanalytiker?

Vi har inga detaljer kring vad en makroanalytiker jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Studerar, analyserar, utvecklar och förklarar ekonomiska drivkrafter utifrån nationalekonomiska teorier och modeller. Jämför samhällsekonomiska teorier och modeller för att analysera och prognostisera beteenden och fenomen på individ-, företags- och samhällsnivå, exempelvis arbetslöshet, inflation, investeringar och ekonomisk tillväxt. Analyserar stora världshändelser och länders förhållanden. Föreslår och värderar utfallet av politiska reformer och åtgärder. Utvecklar nya ekonomiska modeller.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en makroanalytiker i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för makroanalytiker skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 43600 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 57100 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som makroanalytiker? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 43700 kronor som makroanalytiker medan männens lön är 51600 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som makroanalytiker.

Lönestatistik för makroanalytiker i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige50 500 kronor
Stockholm53 100 kronor
Östra Mellansverige46 700 kronor
Småland med öarna¤¤¤ kronor
Sydsverige¤¤¤ kronor
Västsverige¤¤¤ kronor
Norra Mellansverige¤¤¤ kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som makroanalytiker i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som makroanalytiker enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige¤¤¤
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län120
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en makroanalytiker i lön i månaden?

Medellönen för en makroanalytiker är 47500 kronor.

Hur många jobbar som makroanalytiker i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en makroanalytiker?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 43700 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 51600 kronor.

Hur mycket betalar en makroanalytiker i skatt?

En makroanalytiker betalar i snitt 13812 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln makroanalytiker in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som makroanalytiker eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till makroanalytiker

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Accounting controller Lön för en Aktieanalytiker Lön för en Aktieförvaltare Lön för en Auktoriserad fastighetsvärderare Lön för en Auktoriserad revisor Lön för en Bankkamrer Lön för en Budgetkamrer Lön för en Budgetplanerare Lön för en Budgetrådgivare Lön för en Budgetsekreterare Lön för en Business analyst Lön för en Business controller Lön för en Börsanalytiker Lön för en Chefsekonom Lön för en Controller Lön för en Controller, accounting Lön för en Controller, business Lön för en Controller, financial Lön för en Drätselkamrer Lön för en Ekonometriker Lön för en Ekonomiansvarig, civilekonom Lön för en Ekonomiintendent Lön för en Ekonomikonsult Lön för en Fastighetsanalytiker Lön för en Fastighetsekonom, värdering och analys Lön för en Fastighetsrådgivare Lön för en Fastighetsvärderare, auktoriserad Lön för en Financial controller Lön för en Finansanalytiker Lön för en Finansekonom Lön för en Finansiell rådgivare Lön för en Finanskonsult Lön för en Fondförvaltare Lön för en Fondkommissionär Lön för en Förbundskassör Lön för en Företagsekonomisk rådgivare Lön för en Företagsrådgivare Lön för en Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning Lön för en Godkänd revisor Lön för en Hamnkamrer Lön för en Hälsoekonom Lön för en Internrevisor Lön för en Investment manager Lön för en IT-revisor Lön för en Kamrer, bank Lön för en Kamrer, ospec Lön för en Kapitalförvaltare Lön för en Kommunkamrer Lön för en Kommunrevisor Lön för en Koncerncontroller Lön för en Konsult, ekonomi Lön för en Konsult, finans- Lön för en Kontroller Lön för en Landstingsrevisor Lön för en Lotskamrer Lön för en Länsrevisor Lön för en Makroanalytiker Lön för en Miljöekonom Lön för en Nationalekonom Lön för en Omvärldsanalytiker Lön för en Placeringsrådgivare Lön för en Portföljförvaltare Lön för en Projektledare, fastighetsekonom Lön för en Redovisningsansvarig, civilekonom Lön för en Revisor, auktoriserad Lön för en Revisor, godkänd Lön för en Revisor, ospec Lön för en Riskanalytiker Lön för en Riskmanager Lön för en Ränteanalytiker Lön för en Samhällsekonom Lön för en Skatterevisor Lön för en Skolkamrer Lön för en Socialkamrer Lön för en Stadskamrerare Lön för en Stadsrevisor Lön för en Styrelseledamot, företag Lön för en Styrelseordförande, företag, utan chefshierarki Lön för en Taxeringsrevisor Lön för en Trader
Solna
Erfaren miljökonsult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöekonom på AFRY AB i Solna
Solna
Junior miljökonsult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöekonom på AFRY AB i Solna
Stockholm
Senior ekonom med erfarenhet av internationellt arbete
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som nationalekonom på Sveriges Riksbank i Stockholm
Ludvika
Miljö- och hållbarhetskonsult med inriktning förorenade områden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöekonom på AFRY AB i Ludvika
Ludvika
Miljö- och hållbarhetskonsult med inriktning MKB/tillstånd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöekonom på AFRY AB i Ludvika
Göteborg
Erfaren miljökonsult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöekonom på AFRY AB i Göteborg
Halmstad
Erfaren miljökonsult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöekonom på AFRY AB i Halmstad
Göteborg
Miljökonsult tillstånd, MKB, vind- och solkraft
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöekonom på AFRY AB i Göteborg
Halmstad
Miljökonsult tillstånd, MKB, vind- och solkraft
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöekonom på AFRY AB i Halmstad
Stockholm
Analys och prognosenheten på ESV söker nationalekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som nationalekonom på Ekonomistyrningsverket i Stockholm
Falun
Miljö- och hållbarhetskonsult MKB och tillstånd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljöekonom på AFRY AB i Falun