Lönestatistik för en fältassistent 2023

Vad tjänar en fältassistent i månaden? Medellönen är 36800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36900 kronor i yrket medan männen har en lön på 36300 kronor. Se även arbetscoach, ips modellen , behovsbedömare och biståndsbedömare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 43100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som fältassistent.

Medellön, snittlön eller medianlön för en fältassistent?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln fältassistent in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utreder individers, familjers och gruppers sociala och ekonomiska problem eller samlevnadsproblem. Kartlägger hjälpbehov och insatser, ger råd och stöd samt utövar tillsyn. Gör utredningar om umgängesrätt vid vårdnadstvist.”

Hur ser lönestatistiken ut för en fältassistent i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för fältassistent skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 34300 kronor

 • Kommunalanställd: 36700 kronor

 • Regionanställd 41200 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 40500 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som fältassistent? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36900 kronor som fältassistent medan männens lön är 36300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 29800 kronor29900 kronor
2015 30800 kronor30800 kronor
2016 32200 kronor32700 kronor
2017 33800 kronor33800 kronor
2018 34900 kronor35000 kronor
2019 35500 kronor34900 kronor
2020 36200 kronor35700 kronor
2021 36900 kronor36300 kronor

Lönestatistik för fältassistent i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige36100
Stockholm38300
Östra Mellansverige34700
Småland med öarna35800
Sydsverige34900
Västsverige36800
Norra Mellansverige34700
Mellersta Norrland34100
Övre Norrland34900

Hur många jobbar som fältassistent i Sverige?

Det är totalt 21900 personer som idag är anställda som fältassistent enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige21900
Stockholm och Stockholms län5000
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län3600
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1700
Blekinge och Skåne län3400
Hallands och Västra Götalands län4700
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1800
Västernorrlands och Jämtlands770
Västerbottens och Norrbottens län910

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en fältassistent i lön i månaden?

Medellönen för en fältassistent är 36800 kronor.

Hur många jobbar som fältassistent i Sverige?

Det finns 21900 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som fältassistent eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till fältassistent

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetscoach, IPS modellen Lön för en Behovsbedömare Lön för en Biståndsbedömare Lön för en Biståndshandläggare, kommun Lön för en Chefskurator Lön för en Familjehemsrekryterare Lön för en Familjehemssekreterare Lön för en Familjepedagog Lön för en Familjerådgivare Lön för en Familjerättssekreterare Lön för en Familjeterapeut Lön för en Familjevårdsinspektör Lön för en Flyktinghandläggare Lön för en Flyktingkonsulent Lön för en Flyktingsamordnare Lön för en Flyktingsekreterare Lön för en Fosterbarnsinspektör Lön för en Frivårdschef Lön för en Frivårdshandläggare Lön för en Frivårdsinspektör Lön för en Fältassistent Lön för en Fältkurator Lön för en Fältsekreterare Lön för en Gruppledare inom socialtjänst Lön för en Handläggare, flyktingar Lön för en Inspektör, frivård Lön för en Integrationshandläggare Lön för en Invandrarkonsulent Lön för en Invandrarsekreterare Lön för en Kurator Lön för en LSS-handläggare Lön för en Metodhandledare (vård och stödsamordning) Lön för en Omsorgskurator Lön för en Primärvårdskurator Lön för en Rehabiliteringskonsulent Lön för en Rehabiliteringskonsult, övrig Lön för en Samtalsterapeut Lön för en Sjukhuskurator Lön för en Skolkurator Lön för en Skyddsassistent Lön för en Skyddskonsulent Lön för en Socialinspektör Lön för en Socialkonsulent, Länsstyrelsen Lön för en Socialkurator Lön för en Socialrådgivare Lön för en Socialsekreterare Lön för en Socionom, ospec Lön för en Ungdomssekreterare, socialtjänst Lön för en Vårdnadsutredare
Malmö
Socionomer eller socionomstuderande för semestervikariat på Umgåsen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Malmö kommun i Malmö
Malmö
Semestervikarier och timanställda till Kriscentrums skyddade boenden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Malmö kommun i Malmö
Malmö
Semestervikarier till Avenbokens och Avenboken Rebos behandlingshem
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Malmö kommun i Malmö
Malmö
Semestervikarier till den strukturerade öppenvården i Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Malmö kommun i Malmö
Malmö
Semestervikarier behandling- och utredningsarbete Enebacken, dag/natt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Malmö kommun i Malmö
Stockholm
Vi söker Socionomstudenter som vill sommarjobba på Ekonomiskt Bistånd!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Stockholms kommun i Stockholm
Malmö
Semestervikarier till Strukturerad öppenvård LARO
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Malmö kommun i Malmö
Malmö
Sommarjobb på Ekonomiskt bistånd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Malmö kommun i Malmö
Habo
Socialsekreterare Barn och Unga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Habo kommun i Habo
Botkyrka
Familjebehandlare med inriktning kriminalitet till öppenvård barn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som familjebehandlare på Botkyrka kommun i Botkyrka
Upplands-Bro
Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd i Upplands-Bro kommun, vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Upplands-Bro kommun i Upplands-Bro
Bollnäs
Familjebehandlare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som familjebehandlare på Bollnäs kommun i Bollnäs
Linköping
Utbildare/ha stödsamtal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Novahuset i Linköping
Göteborg
1:e Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Gävle
Utredande socialsekreterare till Barnenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Prime Care & Professional AB i Gävle
Gävle
Utredande socialsekreterare till Ungdomsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Prime Care & Professional AB i Gävle
Österåker
Familjerättssekreterare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som familjerättssekreterare på Österåkers kommun i Österåker
Skövde
Samordnare för Mini-Maria
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Skövde kommun i Skövde
Falun
Socionom sökes till uppdrag på HVB-hem
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Prime Care & Professional AB i Falun
Mölndal
Socionom till familjecentralen Fyrklövern Lindome
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Mölndals kommun i Mölndal
Sandviken
Socialsekreterare BoU
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på CareOnDemand Sociala Tjänster AB i Sandviken
Fagersta
Vi söker en behandlingssekreterare till Sundbo
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på Statens Institutionsstyrelse i Fagersta
Åstorp
Familjehemssekreterare till ÅStorps kommun
Ledigt jobb som familjehemssekreterare på Åstorps kommun i Åstorp
Stockholm
Vi söker specialisthandläggare/förstärkare inom socialtjänst barn och unga!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Stockholms kommun i Stockholm
Luleå
Socialsekreterare Familjehemsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Luleå kommun i Luleå
Göteborg
Socialsekreterare konsultuppdrag Barn och unga i Västra Götalands län
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på Dedicare Sverige AB i Göteborg
Stockholm
Engagerad verksamhetschef hemtjänst Östermalm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som gruppledare inom socialtjänst på Saras Omsorg i Stockholm AB i Stockholm
Göteborg
Socialsekreterare till Mottagningsenheten BoF - Socialförvaltningen Sydväst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Jönköping
Socialsekreterare biståndshandläggare SoL
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialsekreterare på CareOnDemand Sociala Tjänster AB i Jönköping
Östra Göinge
Socialsekreterare BoU
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socionom på CareOnDemand Sociala Tjänster AB i Östra Göinge