Lönestatistik för en lärare, flygteknik 2023

Vad tjänar en lärare, flygteknik i månaden? Medellönen är 38500 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 38300 kronor i yrket medan männen har en lön på 38600 kronor. Se även barnavårdslärare, yrkesundervisning , gymnasielärare, yrkesämnen och handelslärare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 38900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som lärare, flygteknik.

Medellön, snittlön eller medianlön för en lärare, flygteknik?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 38500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln lärare, flygteknik in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Undervisar på gymnasial och eftergymnasial nivå i yrkesämnen. Planerar, genomför och utvärderar undervisningen i enlighet med läro- och ämnesplaner. Utför bedömning och betygsättning.”

Hur ser lönestatistiken ut för en lärare, flygteknik i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för lärare, flygteknik skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 38900 kronor

 • Regionanställd 37900 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 37500 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som lärare, flygteknik? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 38300 kronor som lärare, flygteknik medan männens lön är 38600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 31000 kronor32300 kronor
2015 32300 kronor33100 kronor
2016 34100 kronor34300 kronor
2017 34400 kronor35100 kronor
2018 35300 kronor35700 kronor
2019 36700 kronor37100 kronor
2020 37100 kronor37700 kronor
2021 38300 kronor38600 kronor

Lönestatistik för lärare, flygteknik i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige37400
Stockholm38300
Östra Mellansverige37400
Småland med öarna37000
Sydsverige36600
Västsverige38400
Norra Mellansverige36600
Mellersta Norrland36300
Övre Norrland36700

Hur många jobbar som lärare, flygteknik i Sverige?

Det är totalt 10300 personer som idag är anställda som lärare, flygteknik enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige10300
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1000
Blekinge och Skåne län1400
Hallands och Västra Götalands län2000
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1000
Västernorrlands och Jämtlands440
Västerbottens och Norrbottens län720

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en lärare, flygteknik i lön i månaden?

Medellönen för en lärare, flygteknik är 38500 kronor.

Hur många jobbar som lärare, flygteknik i Sverige?

Det finns 10300 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som lärare, flygteknik eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till lärare, flygteknik

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Barnavårdslärare, yrkesundervisning Lön för en Gymnasielärare, yrkesämnen Lön för en Handelslärare Lön för en Komvuxlärare, gymnasielärare, yrkesämnen Lön för en Lantbrukslärare Lön för en Lärare, automation Lön för en Lärare, bageri och konditori Lön för en Lärare, barn- o. fritidsprogrammet Lön för en Lärare, beklädnadsyrken Lön för en Lärare, bygg och anläggning Lön för en Lärare, drift- och energiteknik Lön för en Lärare, DU, fartygsteknik Lön för en Lärare, elektronik Lön för en Lärare, elprogrammet Lön för en Lärare, el-teleteknik Lön för en Lärare, energiprogrammet Lön för en Lärare, fiskeriyrken Lön för en Lärare, flygteknik Lön för en Lärare, fordonsprogrammet Lön för en Lärare, fordonsteknik Lön för en Lärare, frisör och skönhetsvård Lön för en Lärare, handel och administration Lön för en Lärare, hantverksprogrammet Lön för en Lärare, hotell och restaurang Lön för en Lärare, industriprogrammet Lön för en Lärare, installation Lön för en Lärare, kött och charkuteri Lön för en Lärare, lantbruk, skogsbruk, trädgård Lön för en Lärare, livsmedelsprogrammet Lön för en Lärare, media, grafisk produktion Lön för en Lärare, miljövård Lön för en Lärare, måleriteknik Lön för en Lärare, naturbruk Lön för en Lärare, omvårdnad, social omsorg Lön för en Lärare, omvårdnad, tandvård Lön för en Lärare, processteknik Lön för en Lärare, sjömansyrken Lön för en Lärare, storhushåll Lön för en Lärare, textil-beklädnadsteknik Lön för en Lärare, transport Lön för en Lärare, träteknik Lön för en Lärare, verkstads- och industriteknik Lön för en Lärare, VVS-teknik Lön för en Lärare, vårdyrken Lön för en Lärare, yrkesämne Lön för en Naturbrukslärare Lön för en Sjukvårdslärare Lön för en Skogsbruksinstruktör Lön för en Skogsbrukslärare Lön för en Sömnadslärare, yrkesinriktad utb. Lön för en Trädgårdslärare Lön för en Vårdlärare, gymnasieskola Lön för en Yrkeslärare, gymnasial eller eftergymnasial nivå
Hudiksvall
Svetslärare
Ledigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på YrkesAkademin AB i Hudiksvall
Malmö
Yrkeslärare till VVS- och fastighetsprogrammet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Malmö kommun i Malmö
Stockholm
lärare till Spånga gymnasium
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Stockholms kommun i Stockholm
Örebro
Trädgårdslärare i Örebro
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Hvilan Utbildning AB i Örebro
Stockholm
Trädgårdslärare i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Hvilan Utbildning AB i Stockholm
Sundsvall
Lärare inom hotell- och turismprogrammet till Realgymnasiet Sundsvall
Ledigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Lärande i Sverige AB i Sundsvall
Värnamo
Yrkeslärare i Vård och omsorg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på AU Utbildning AB i Värnamo
Lund
Lärare på Nätverksprogrammet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Movant AB i Lund
Lund
Yrkeslärare på el- och energiprogrammet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Movant AB i Lund
Gotland
Vård- och omsorgslärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på REGION GOTLAND i Gotland
Uppsala
Yrkeslärare på el- och energiprogrammet till Uppsala yrkesgymnasium Jälla
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Uppsala kommun i Uppsala
Lidköping
Yrkeslärare inom restaurang till De la Gardiegymnasiet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Lidköpings kommun i Lidköping
Vänersborg
Yrkeslärare medicinsk sekreterare - Yrkeshögskolan
Ledigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Kunskapsförbundet Väst i Vänersborg
Leksand
Gymnasielärare Barn- och fritidsprogrammet, gymnasial lärlingsutbildning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Leksands kommun i Leksand
Arvidsjaur
Lärare flygtekniska gymnasiet Arvidsjaur
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Arvidsjaurs kommun i Arvidsjaur
Stockholm
Lärare i nätverksteknik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
Skellefteå
Medlearn växer och vi söker nu yrkeslärare inom Barn och fritid i Skellefte
Ledigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Medlearn AB i Skellefteå
Västerås
Legitimerad vårdlärare av stjärnkvalitet till Astar Västerås
Ledigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Astar AB i Västerås
Linköping
Vårdlärare - KomVux -
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Agila Inst VUX Sverige AB i Linköping
Stockholm
Yrkeslärare Vård och omsorg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Stockholms kommun i Stockholm
Norrtälje
Yrkeslärare svets Lärcentrum Norrtälje
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Kriminalvården i Norrtälje
Danderyd
Supply Teacher - Lärarvikarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Stift Borgen 2 - British International Scho i Danderyd
Örnsköldsvik
Praktiska Gymnasiet i Örnsköldsvik söker Bygglärare
Ledigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Praktiska Sverige AB i Örnsköldsvik
Gävle
Praktiska gymnasiet i Gävle söker yrkeslärare i fordon och transport
Ledigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Praktiska Sverige AB i Gävle
Gällivare
Lärare till fordonsprogrammet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Lapplands Kommunalförbund i Gällivare
Uppsala
Fordonslärare - Personbilsmekaniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Uppsala
Trollhättan
Yrkeslärare inom vård och omsorg
Ledigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Kunskapsförbundet Väst i Trollhättan
Eskilstuna
CNC-lärare till Rinmangymnasiet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Eskilstuna kommun i Eskilstuna
Österåker
Komvux Österåker söker behörig yrkeslärare inom vård och omsorg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Österåkers kommun i Österåker
Mölndal
Yrkeshögskolan Campus Mölndal söker lärare inom Cloudutveckling och Javautv
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i gymnasiet - yrkesämnen på Mölndals kommun i Mölndal