Lön speciallärare, grundsärskola 2024

- Lönestatistik för en speciallärare, grundsärskolaVad tjänar en speciallärare, grundsärskola i månaden? Medellönen för 2024 är:

41 900 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 42000 kronor i yrket medan männen har en lön på 40700 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 42500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som speciallärare, grundsärskola.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en speciallärare, grundsärskola i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 41900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en speciallärare, grundsärskola

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 251 kronor.

Dagslön för en speciallärare, grundsärskola

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1995 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en speciallärare, grundsärskola kvar i lön efter skatt? En speciallärare, grundsärskola får ut 28 478 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 41 900 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 7 205 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 906 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 26 kronor
Lönen efter skatt 28 478 kronor


Sök lediga jobb som speciallärare, grundsärskola

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som speciallärare, grundsärskola eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Upplands Väsby på Netjobs Group AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Upplands Väsby
Speciallärare till Grimstaskolan i Upplands Väsby kommun

Ledigt jobb som speciallärare på Netjobs Group AB i Upplands Väsby

Läs om jobbet
Stockholm
Speciallärare till Snösätraskolan

Ledigt jobb som speciallärare på Netjobs Group AB i Stockholm

Läs om jobbet
Stockholm
Förstelärare tillika specialpedagog/speciallärare inriktning...

Ledigt jobb som speciallärare på Netjobs Group AB i Stockholm

Läs om jobbet

Vad gör en speciallärare, grundsärskola?

Vi har inga detaljer kring vad en speciallärare, grundsärskola jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Undervisar elever med behov av särskilt stöd i förskola och förskoleklass samt grund- och gymnasieskola. Anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och använder speciella hjälpmedel och arbetsmetoder. Ger specialpedagogiskt stöd till lärare och utvecklar undervisningsmetodik. Utvärderar och inspekterar tillämpningen av skollag, läroplaner och förord­ningar.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en speciallärare, grundsärskola i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för speciallärare, grundsärskola skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 42400 kronor

 • Kommunalanställd: 42500 kronor

 • Regionanställd 37700 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 39400 kronorÄr det lätt att få jobb som speciallärare, grundsärskola?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som speciallärare, grundsärskola.

Ungefär 14200 jobbar som speciallärare och specialpedagoger i landet, av dessa är cirka 89 procent kvinnor och 11 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för speciallärare och specialpedagoger det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för speciallärare och specialpedagoger kommer vara stora. Yrket kräver legitimation.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som speciallärare, grundsärskola? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 42000 kronor som speciallärare, grundsärskola medan männens lön är 40700 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som speciallärare, grundsärskola.

Lönestatistik för speciallärare, grundsärskola i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige41 000 kronor
Stockholm43 300 kronor
Östra Mellansverige40 500 kronor
Småland med öarna39 900 kronor
Sydsverige40 800 kronor
Västsverige40 900 kronor
Norra Mellansverige39 800 kronor
Mellersta Norrland39 800 kronor
Övre Norrland39 400 kronor


Hur många jobbar som speciallärare, grundsärskola i Sverige?

Det är totalt 13300 personer som idag är anställda som speciallärare, grundsärskola enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige13 300
Stockholm och Stockholms län2 400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2 200
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1 200
Blekinge och Skåne län2 400
Hallands och Västra Götalands län2 800
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län980
Västernorrlands och Jämtlands490
Västerbottens och Norrbottens län780

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en speciallärare, grundsärskola i lön i månaden?

Medellönen för en speciallärare, grundsärskola är 41900 kronor.

Hur många jobbar som speciallärare, grundsärskola i Sverige?

Det finns 13300 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en speciallärare, grundsärskola?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 42000 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 40700 kronor.

Hur mycket betalar en speciallärare, grundsärskola i skatt?

En speciallärare, grundsärskola betalar i snitt 12138 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln speciallärare, grundsärskola in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som speciallärare, grundsärskola eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till speciallärare, grundsärskola

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anpassningslärare Lön för en Arkivpedagog Lön för en Ateljerista Lön för en Bildningskonsulent Lön för en Bildpedagog Lön för en Cirkuspedagog Lön för en Danslärare, övrig Lön för en Danspedagog Lön för en Dockteaterpedagog Lön för en Dramapedagog Lön för en Dövlärare Lön för en Elevkonsulent Lön för en Eurytmist Lön för en Forskare, pedagogik Lön för en Fortbildningskonsulent Lön för en Fortbildningsledare Lön för en Förskolekonsulent Lön för en Förstadielärare Lön för en Gymnastikkonsulent Lön för en Historiepedagog Lön för en Hjälpundervisningskonsulent Lön för en Hörselpedagog Lön för en Hörselvårdskonsulent Lön för en Invandrarlärare Lön för en Karriärvägledare Lön för en Klasslärare, speciallärare Lön för en Konstpedagog Lön för en Konsulent, skola Lön för en Kursutvecklare, utbildningsväsendet Lön för en Läkepedagog Lön för en Lärare i musik- och kulturskolan Lön för en Lärare, SFI Lön för en Lärare, special- Lön för en Lärare, särskola Lön för en Läromedelsintendent Lön för en Mimpedagog Lön för en Museilektor Lön för en Museilärare Lön för en Museipedagog Lön för en Musikkonsulent Lön för en Musiklärare, musikskola Lön för en Musikpedagog, musikskola Lön för en Planeringschef, skola Lön för en Reselärare Lön för en Röstpedagog Lön för en SFI-lärare Lön för en Skolinspektör Lön för en Skolkonsulent Lön för en Speciallärare, döva Lön för en Speciallärare, grundskola Lön för en Speciallärare, grundsärskola Lön för en Speciallärare, gymnasieskola Lön för en Speciallärare, gymnasiesärskola Lön för en Speciallärare, hörsel Lön för en Speciallärare, synskadade Lön för en Speciallärare, träningsskola Lön för en Specialpedagog, hörsel Lön för en Specialpedagog, lekotek Lön för en Specialpedagog, lekterapi Lön för en Specialpedagog, skola Lön för en Specialpedagog, synskadade Lön för en Specialpedagog, tal och språk Lön för en SSA-sekreterare Lön för en Studie- och yrkesvägledare Lön för en Studieinstruktör Lön för en Studievägledare Lön för en Synpedagog Lön för en Syofunktionär Lön för en Syokonsulent Lön för en Sångpedagog Lön för en Särskollärare Lön för en Tal- och språkpedagog Lön för en Talpedagog Lön för en Teaterpedagog Lön för en Teckenspråkslärare Lön för en Undervisningsråd Lön för en Utbildningsinspektör Lön för en Utbildningskonsulent, övrig Lön för en Yrkesutbildningskonsulent Lön för en Yrkesvalslärare Lön för en Yrkesvägledare
Upplands Väsby
Speciallärare med inriktning IF till Grimstaskolan i Upplands...
Ledigt jobb som speciallärare på Netjobs Group AB i Upplands Väsby
Upplands Väsby
Speciallärare till Grimstaskolan i Upplands Väsby kommun
Ledigt jobb som speciallärare på Netjobs Group AB i Upplands Väsby
Stockholm
Speciallärare till Snösätraskolan
Ledigt jobb som speciallärare på Netjobs Group AB i Stockholm
Stockholm
Förstelärare tillika specialpedagog/speciallärare inriktning...
Ledigt jobb som speciallärare på Netjobs Group AB i Stockholm
Stockholm
Speciallärare/ pedagog till regional särskild undervisningsgrupp
Ledigt jobb som speciallärare på Netjobs Group AB i Stockholm
Stockholm
Två Speciallärare till anpassad grundskola
Ledigt jobb som speciallärare på Netjobs Group AB i Stockholm
Sollentuna
Speciallärare/specialpedagog
Ledigt jobb som speciallärare på Netjobs Group AB i Sollentuna
Karlstad
Special Pedagogue, Special Education
Ledigt jobb som speciallärare på Netjobs Group AB i Karlstad
Sundbyberg
Teacher, Special Education
Ledigt jobb som speciallärare på Netjobs Group AB i Sundbyberg
Södertälje
Special Pedagogue
Ledigt jobb som speciallärare på Netjobs Group AB i Södertälje
Uppsala
Teacher, Special Education, Swedish , Ages 10 - 12
Ledigt jobb som speciallärare på Netjobs Group AB i Uppsala
Stockholm
Speciallärare till anpassad grundskola på Kungsholmens grundskola
Ledigt jobb som speciallärare på Netjobs Group AB i Stockholm
Alvesta
Vislandaskolan söker specialpedagog
Ledigt jobb som specialpedagog på Netjobs Group AB i Alvesta
Örebro
Speciallärare/specialpedagog till Tullängsgymnasiet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Örebro kommun i Örebro
Malmö
Speciallärare med inriktning IF ämnesområde döv/blindhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Malmö kommun i Malmö
Landskrona
Speciallärare årskurs 7-9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Landskrona kommun i Landskrona
Östersund
Speciallärare F-6 till Vallaskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Östersunds kommun i Östersund
Sigtuna
Specialpedagog i kommungemensam särskild undervisningsgrupp inriktad mot au
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Sigtuna kommun i Sigtuna
Stockholm
Förstelärare till RSU - Järva
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Stockholms kommun i Stockholm
Håbo
Specialpedagog till Gröna Dalenskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Håbo kommun i Håbo
Lidköping
Specialpedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Lidköpings kommun i Lidköping
Sala
Speciallärare/specialpedagog till Ängshagenskolan
Ledigt jobb som speciallärare på Sala kommun i Sala
Sundsvall
Speciallärare till Skönsmons skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Sundsvalls kommun i Sundsvall
Örebro
Specialpedagog till Tegnérskolan och Brukets skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Örebro kommun i Örebro
Sigtuna
Speciallärare till akutenhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Sigtuna kommun i Sigtuna
Laholm
Ysby Skola söker en Speciallärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Föräldrakooperativet Möllan i Laholm
Sundsvall
Speciallärare med inriktning matematik till Kyrkmons skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Sundsvalls kommun i Sundsvall
Järfälla
Speciallärare åk F-6 (Svenska/SvA), Herrestaskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Järfälla kommun i Järfälla
Karlshamn
Speciallärare alternativt grundskollärare sv/eng åk 1-6
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Thorengruppen AB i Karlshamn
Hässleholm
Speciallärare/specialpedagog till Sösdala och Tormestorp
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Hässleholms kommun i Hässleholm