Lön skattejurist 2024

- Lönestatistik för en skattejuristVad tjänar en skattejurist i månaden? Medellönen för 2024 är:

63 400 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 59400 kronor i yrket medan männen har en lön på 68000 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 63400 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som skattejurist.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en skattejurist i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 63400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en skattejurist

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 380 kronor.

Dagslön för en skattejurist

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 3019 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en skattejurist kvar i lön efter skatt? En skattejurist får ut 41 105 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 63 400 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 11 019 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 7 504 kronor
Statlig skatt 2 448 kronor
Begravningsskatt 40 kronor
Lönen efter skatt 41 105 kronor


Sök lediga jobb som skattejurist

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som skattejurist eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Södertälje på Scania CV AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Höganäs
Välinge Innovation söker bolagsjurister med IP-inriktning

Ledigt jobb som bolagsjurist på Jurek Recruitment & Consulting AB i Höganäs

Läs om jobbet
Göteborg
Data Privacy Counsel

Ledigt jobb som affärsjurist på Zeekr Technology Europe AB i Göteborg

Läs om jobbet
Uppsala
Rättskyddsjurist

Ledigt jobb som affärsjurist på Länsförsäkringar Uppsala i Uppsala

Läs om jobbet

Vad gör en skattejurist?

Vi har inga detaljer kring vad en skattejurist jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Tolkar lagar samt formulerar och granskar avtal och andra juridiska handlingar. Ser till att avtal och kontrakt är juridiskt bindande och följer de lagar och bestämmelser som finns på området. Företräder klienter i juridiska frågor och vid förhandlingar. Förbereder processer och företräder klient inför domstol. Utformar försäkringsvillkor.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en skattejurist i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för skattejurist skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 63400 kronorÄr det lätt att få jobb som skattejurist?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som skattejurist.

Prognosen för jurister är en total prognos för övriga jurister, åklagare, förvaltnings- och organisationsjurister, domare, affärs- och företagsjurister, advokater. Ungefär 23100 jobbar som jurister i landet, av dessa är cirka 58 procent kvinnor och 42 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för jurister det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för jurister kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som skattejurist? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 59400 kronor som skattejurist medan männens lön är 68000 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som skattejurist.

Lönestatistik för skattejurist i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige59 500 kronor
Stockholm61 200 kronor
Östra Mellansverige53 300 kronor
Småland med öarna58 100 kronor
Sydsverige59 600 kronor
Västsverige55 900 kronor
Norra Mellansverige¤¤¤ kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som skattejurist i Sverige?

Det är totalt 7500 personer som idag är anställda som skattejurist enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige7 500
Stockholm och Stockholms län5 200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län340
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län110
Blekinge och Skåne län670
Hallands och Västra Götalands län850
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en skattejurist i lön i månaden?

Medellönen för en skattejurist är 63400 kronor.

Hur många jobbar som skattejurist i Sverige?

Det finns 7500 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en skattejurist?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 59400 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 68000 kronor.

Hur mycket betalar en skattejurist i skatt?

En skattejurist betalar i snitt 21012 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln skattejurist in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som skattejurist eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till skattejurist

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Advokat Lön för en Advokatfiskal Lön för en Affärsjurist Lön för en Akademiombudsman Lön för en Allmän åklagare Lön för en Arbetsrättsjurist Lön för en Assessor Lön för en Assistentåklagare Lön för en Auditör Lön för en Avtalssekreterare, kommun Lön för en Bankjurist Lön för en Beredningsjurist Lön för en Bolagsjurist Lön för en Brottmålsadvokat Lön för en Chefsjurist Lön för en Chefsrådman Lön för en Chefsåklagare Lön för en Dispaschör Lön för en Distriktsåklagare Lön för en Domare (juridisk) Lön för en Domstolsjurist Lön för en Familjerättsjurist Lön för en Fastighetsjurist Lön för en Fastighetsnotarie Lön för en Fastighetsråd Lön för en Folkrättsjurist Lön för en Förbundsjurist Lön för en Föredragande jurist Lön för en Företagsjurist Lön för en Försäkringsdomare Lön för en Försäkringsjurist Lön för en Förvaltningsjurist Lön för en Hovrättsassessor Lön för en Hovrättsfiskal Lön för en Hovrättslagman Lön för en Hovrättsnotarie Lön för en Hovrättspresident Lön för en Hovrättsråd Lön för en Immaterialrättsjurist Lön för en IT-jurist Lön för en Juridisk ombudsman Lön för en Jurist, allmän domstol Lön för en Jurist, bank Lön för en Jurist, bolags- Lön för en Jurist, fastighets- Lön för en Jurist, företags- Lön för en Jurist, förvaltnings- Lön för en Jurist, förvaltningsdomstol Lön för en Jurist, myndighet Lön för en Jurist, organisation Lön för en Jurist, ospec Lön för en Jurist, specialdomstol Lön för en Justitieråd Lön för en Kammarrättsassessor Lön för en Kammarrättsfiskal Lön för en Kammarrättslagman Lön för en Kammarrättspresident Lön för en Kammarrättsråd Lön för en Kammaråklagare Lön för en Kanslijurist Lön för en Kanslinotarie Lön för en Kommunjurist Lön för en Kronofogde Lön för en Lagman Lön för en Landstingsjurist Lön för en Länsassessor Lön för en Länsjurist Lön för en Länsnotarie Lön för en Länsrättsassessor Lön för en Länsrättsfiskal Lön för en Länsrättsnotarie Lön för en Länsåklagare Lön för en Miljöjurist Lön för en Miljöråd Lön för en Notarie Lön för en Organisationsjurist Lön för en Patentjurist Lön för en Regeringsråd Lön för en Revisionssekreterare Lön för en Riksåklagare Lön för en Rådman Lön för en Rättsvårdsinspektör Lön för en Sjöfiskal Lön för en Skatteintendent Lön för en Skattejurist Lön för en Socialförsäkringsombud Lön för en Stadsadvokat Lön för en Stadsfiskal Lön för en Stadsjurist Lön för en Stadsnotarie Lön för en Stadsombudsman Lön för en Stadssekreterare Lön för en Statsåklagare Lön för en Stiftsjurist Lön för en Stiftsnotarie Lön för en Stiftssekreterare Lön för en Tingsfiskal Lön för en Tingsnotarie Lön för en Tvistemålsadvokat Lön för en Upphovsrättsjurist Lön för en Varumärkesjurist Lön för en Vattenrättsdomare Lön för en Verksjurist Lön för en Åklagarassistent Lön för en Åklagare Lön för en Åtalsbyråchef Lön för en Överrättsnotarie Lön för en Överåklagare
Södertälje
Indirect Tax Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skattejurist på Scania CV AB i Södertälje
Höganäs
Välinge Innovation söker bolagsjurister med IP-inriktning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bolagsjurist på Jurek Recruitment & Consulting AB i Höganäs
Göteborg
Data Privacy Counsel
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på Zeekr Technology Europe AB i Göteborg
Uppsala
Rättskyddsjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på Länsförsäkringar Uppsala i Uppsala
Stockholm
Skattejurist till AMF
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsjurist på Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
Stockholm
Juriststudent till Swedbank Group Legal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på Swedbank AB i Stockholm
Stockholm
Legal Counsel to Rud Pedersen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bolagsjurist på Unsquare AB i Stockholm
Stockholm
Arbetsrättsjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsrättsjurist på SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER i Stockholm
Bolagsjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på Aureum Life investments AB i
Stockholm
Söderberg & Partners söker jurist med intresse för försäkringsbranschen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på Po Söderberg & Partner AB i Stockholm
Stockholm
Contract Manager
Ledigt jobb som affärsjurist på Position Green AB i Stockholm
Familjejurist hos Lavendla
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som familjerättsjurist på Lavendla AB i
Stockholm
Juristbolaget söker familjerättsjurist till huvudkontoret i Gamla stan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som familjerättsjurist på Juristbolaget i Sverige AB i Stockholm
Stockholm
Bolagsjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bolagsjurist på Mälardalstrafik Mälab AB i Stockholm
Stockholm
Bolagsjurist
Ledigt jobb som bolagsjurist på Netjobs Group AB i Stockholm
Uppsala
Contract Manager
Ledigt jobb som affärsjurist på Olink Proteomics AB i Uppsala
Växjö
Nordbro söker jurister till Malmö- och Växjökontoret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på Nordbro AB i Växjö
Göteborg
Legal Counsel - ESG & Capital Markets, AB Volvo
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på Volvo Business Services AB i Göteborg
Malmö
Nordbro söker jurister till Malmö- och Växjökontoret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på Nordbro AB i Malmö
Göteborg
Affärsjurister till EY Law
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på Ernst & Young AB i Göteborg
Göteborg
Uppsatspraktik hösttermin 2024 - EY Law
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på Ernst & Young AB i Göteborg
Simrishamn
Kanslichef och Kommunjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsjurist på Randstad AB i Simrishamn
Mjölby
Product Norm Specialist, Digital Policy
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsjurist på Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB i Mjölby
Malmö
Group Commercial Counsel
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på Verisure Sverige AB i Malmö
Linköping
Contract Responsible Support Solution Gripen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på SAAB AB i Linköping
Stockholm
Familjens Jurist söker jurist till vårt kontor i Stockholm City
Ledigt jobb som familjerättsjurist på Familjens Jurist i Sverige AB i Stockholm
Stockholm
Uppsatspraktik hösttermin 2024 - EY Law
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på Ernst & Young AB i Stockholm
Stockholm
Affärsjurister till EY Law
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som affärsjurist på Ernst & Young AB i Stockholm
Gävle
Compliance officer till internationellt företag!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsjurist på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Gävle
Uppsala
Compliance officer till internationellt företag!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som företagsjurist på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Uppsala