Lönestatistik för en konstruktör (telekommunikation), civilingenjör 2023

Vad tjänar en konstruktör (telekommunikation), civilingenjör i månaden? Medellönen är 50600 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 49200 kronor i yrket medan männen har en lön på 50900 kronor. Se även akustiker , akustisk designer och anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 50600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som konstruktör (telekommunikation), civilingenjör.

Medellön, snittlön eller medianlön för en konstruktör (telekommunikation), civilingenjör?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 50600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln konstruktör (telekommunikation), civilingenjör in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utvecklar teorier, modeller och metoder inom elektroteknik. Leder projekterings- och konstruktionsarbete som avser elektrotekniska produkter och anläggningar. Svarar för produktion och teknisk utveckling samt för provning och kontroller av elektrotekniska produkter och anläggningar. Undersöker och ger råd om elektrotekniska material, produkter eller processers tekniska aspekter.”

Hur ser lönestatistiken ut för en konstruktör (telekommunikation), civilingenjör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för konstruktör (telekommunikation), civilingenjör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 50500 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 50600 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som konstruktör (telekommunikation), civilingenjör? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 49200 kronor som konstruktör (telekommunikation), civilingenjör medan männens lön är 50900 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 41100 kronor43600 kronor
2015 42200 kronor44300 kronor
2016 42100 kronor44800 kronor
2017 43200 kronor45400 kronor
2018 45100 kronor46200 kronor
2019 45900 kronor47600 kronor
2020 47000 kronor48800 kronor
2021 49200 kronor50900 kronor

Lönestatistik för konstruktör (telekommunikation), civilingenjör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige48500
Stockholm55300
Östra Mellansverige45100
Småland med öarna42900
Sydsverige46500
Västsverige45900
Norra Mellansverige44600
Mellersta Norrland45400
Övre Norrland43800

Hur många jobbar som konstruktör (telekommunikation), civilingenjör i Sverige?

Det är totalt 31800 personer som idag är anställda som konstruktör (telekommunikation), civilingenjör enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige31800
Stockholm och Stockholms län9800
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län5100
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län950
Blekinge och Skåne län3800
Hallands och Västra Götalands län9500
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1500
Västernorrlands och Jämtlands540
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en konstruktör (telekommunikation), civilingenjör i lön i månaden?

Medellönen för en konstruktör (telekommunikation), civilingenjör är 50600 kronor.

Hur många jobbar som konstruktör (telekommunikation), civilingenjör i Sverige?

Det finns 31800 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som konstruktör (telekommunikation), civilingenjör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till konstruktör (telekommunikation), civilingenjör

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Akustiker Lön för en Akustisk designer Lön för en Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Anläggningsplanerare Lön för en Applikationsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Applikationsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Bergsingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Bilkonstruktör Lön för en Byggnadsingenjör, civilingenjör Lön för en Byggnadskonsult, civilingenjör Lön för en Civilingenjör, anläggning Lön för en Civilingenjör, bygg Lön för en Civilingenjör, bygg o anläggning Lön för en Civilingenjör, byggnadskonstruktion Lön för en Civilingenjör, datateknik, hårdvara Lön för en Civilingenjör, elektronik Lön för en Civilingenjör, elektroteknik Lön för en Civilingenjör, elkraft Lön för en Civilingenjör, energi Lön för en Civilingenjör, fordonsteknik Lön för en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning Lön för en Civilingenjör, gruvteknik Lön för en Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara Lön för en Civilingenjör, kemi Lön för en Civilingenjör, kemiteknik Lön för en Civilingenjör, livsmedelsteknik Lön för en Civilingenjör, logistik Lön för en Civilingenjör, maskinteknik Lön för en Civilingenjör, metallurgi Lön för en Civilingenjör, rymdteknik Lön för en Civilingenjör, telekommunikation Lön för en Civilingenjör, textil, trä m.m. Lön för en Civilingenjör, VVS Lön för en Civilingenjör, väg och vattenbyggnad Lön för en Dataingenjör, (elektronik), civilingenjör Lön för en Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Elektronikingenjör, civilingenjör Lön för en Elektronikkonstruktör, civilingenjör Lön för en Elkraftingenjör, civilingenjör Lön för en Energiingenjör, civilingenjör Lön för en Energistrateg Lön för en Experimentingenjör, elektronik Lön för en Experimentingenjör, kemiteknik Lön för en Experimentingenjör, telekommunikation Lön för en Fartygskonstruktör Lön för en Flygingenjör, flygvapnet Lön för en Flygingenjör, industri Lön för en Flygplanskonstruktör Lön för en Forskare, mikroelektronik Lön för en Forskare, trafiksäkerhet Lön för en Forskningsingenjör, bygg Lön för en Forskningsingenjör, elektronik Lön för en Forskningsingenjör, elkraft Lön för en Forskningsingenjör, fysik Lön för en Forskningsingenjör, kemi Lön för en Forskningsingenjör, maskin Lön för en Forskningsingenjör, metallurgi Lön för en Forskningsingenjör, telekommunikation Lön för en Geotekniker Lön för en Gjuteriingenjör, civilingenjör Lön för en Granskningsingenjör, bygg Lön för en Granskningsingenjör, elektronik Lön för en Granskningsingenjör, telekommunikation Lön för en Gruvingenjör, civilingenjör Lön för en Hårdvarukonstruktör Lön för en Ingenjörsgeolog Lön för en Kemiingenjör, civilingenjör Lön för en Konstruktör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Konstruktör (elektronik), civilingenjör Lön för en Konstruktör, kemiteknik Lön för en Konstruktör, maskin, civilingenjör Lön för en Konsult, byggnads-, civilingenjör Lön för en Konsult, patent Lön för en Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning Lön för en Kvalitetskoordinator, elektronik Lön för en Kvalitetskoordinator, elkraft Lön för en Kvalitetskoordinator, gruvteknik Lön för en Kvalitetskoordinator, kemiteknisk produktion Lön för en Kvalitetskoordinator, maskin- och fordonstillverkning Lön för en Kvalitetskoordinator, produktion av textil, trä m.m. Lön för en Kvalitetskoordinator, telekommunikation Lön för en Kvalitetskoordinator, väg och vatten Lön för en Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning Lön för en Kvalitetssamordnare, elektronik Lön för en Kvalitetssamordnare, elkraft Lön för en Kvalitetssamordnare, gruvteknik Lön för en Kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion Lön för en Kvalitetssamordnare, maskin- och fordonstillverkning Lön för en Kvalitetssamordnare, produktion av textil, trä m.m. Lön för en Kvalitetssamordnare, telekommunikation Lön för en Kvalitetssamordnare, väg och vatten Lön för en Logistiker Lön för en Logistikingenjör Lön för en Logistikkonsult Lön för en Logistikutvecklare Lön för en Mariningenjör Lön för en Maskiningenjör, civilingenjör Lön för en Maskinkonstruktör, civilingenjör Lön för en Materialingenjör, metallurgi Lön för en Materialplanerare, civilingenjör Lön för en Materialstyrare Lön för en Materialstyrningsingenjör, maskin Lön för en Mekatronikingenjör Lön för en Metallograf Lön för en Metallurg Lön för en Monteringsingenjör, elektronik Lön för en Monteringsingenjör, telekommunikation Lön för en Patentingenjör Lön för en Patentkonsult Lön för en Patentombud Lön för en Planeringsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Planeringsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Planeringsingenjör, gruva/metallurgi Lön för en Processingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Processingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Processingenjör (elkraft), civilingenjör Lön för en Processingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör Lön för en Processingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Processingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Processingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Processutvecklare, kemiteknik Lön för en Produktionsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Produktionsutvecklare, elektronik Lön för en Produktionsutvecklare, telekommunikation Lön för en Produktutvecklare, bygg Lön för en Produktutvecklare, elektronik Lön för en Produktutvecklare, elkraft Lön för en Produktutvecklare, livsmedel Lön för en Produktutvecklare, maskin Lön för en Produktutvecklare, papper, textil, trä m.m. Lön för en Produktutvecklare, telekommunikation Lön för en Projekteringsingenjör, elkraft Lön för en Projektledare, maskinkonstruktör Lön för en Projektledare, utveckling nya fordon och motorer Lön för en Prospekteringsingenjör, civilingenjör Lön för en Radioingenjör Lön för en Rymdingenjör Lön för en Standardiseringsingenjör, elkraft Lön för en Standardiseringsingenjör, övrig Lön för en Supply chain manager Lön för en Svetsingenjör Lön för en Systemingenjör, styr/reglerteknik Lön för en Systemintegratör Lön för en Textilteknolog Lön för en Underhållsingenjör, elkraft Lön för en Utvecklingschef, elkraft Lön för en Utvecklingsingenjör, bygg Lön för en Utvecklingsingenjör, elektronik Lön för en Utvecklingsingenjör, elkraft Lön för en Utvecklingsingenjör, gruva/metallurgi Lön för en Utvecklingsingenjör, kemi Lön för en Utvecklingsingenjör, kemiteknik Lön för en Utvecklingsingenjör, maskin Lön för en Utvecklingsingenjör, telekommunikation Lön för en Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m. Lön för en Valsverksingenjör, civilingenjör Lön för en Varumärkeshandläggare Lön för en Varumärkeskonsult Lön för en Vägprojektör
Göteborg
Systemingenjörer till vår flygburna radar och övervakningssys
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, kvalitet, elektronik på SAAB AB i Göteborg
Stockholm
Applikationsingenjör med säljfokus till Rototest!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som applikationsingenjör på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Göteborg
Senior Design Engineer Centre Console
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, konstruktion, elektronik på Volvo Personvagnar AB i Göteborg
Uddevalla
Test engineer
Ledigt jobb som civilingenjör, konstruktion, elektronik på Graniten Engineering AB i Uddevalla
Östhammar
Ingenjör Reaktorsäkerhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projekteringsingenjör, elkraft på Vattenfall AB i Östhammar
Stockholm
Nyexad ingenjör till Ellevio!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, drift och underhåll, elkraft på Clevry Sweden AB i Stockholm
Göteborg
El-konstruktör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, konstruktion, elektronik på Semcon Sweden AB i Göteborg
Oskarshamn
Teknisk projektledare sökes till Oskarshamn Energi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projekteringsingenjör, elkraft på Telin Rekrytering & Konsult Syd AB i Oskarshamn
Göteborg
3D Engineer to Laird Thermal System
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, konstruktion, elektronik på Academic Work Sweden AB i Göteborg
Sundbyberg
Svenska Kraftnät söker en Strategisk Kraftsystemanalytiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, konstruktion, elkraft på Svenska Kraftnät i Sundbyberg
Luleå
Customer Support Engineer
Ledigt jobb som applikationsingenjör på Epiroc Rock Drills AB i Luleå
Göteborg
Senior Functional Safety Consultant - Process and Product Compliance
Ledigt jobb som civilingenjör, kvalitet, elektronik på Knightec AB i Göteborg
Västerås
Lead Engineer within Battery technology
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, elkraft på Etteplan Sweden AB i Västerås
Stockholm
Lead Engineer within Battery technology
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, elkraft på Etteplan Sweden AB i Stockholm
Göteborg
Lead Engineer within Battery technology
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, elkraft på Etteplan Sweden AB i Göteborg
Ludvika
Project Engineer – Valve Cooling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projekteringsingenjör, elkraft på Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika
Stockholm
Projektingenjör till Nektab!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, elkraft på Friday Väst AB i Stockholm
Göteborg
Project Manager Solar (PV)
Ledigt jobb som civilingenjör, anläggning, elkraft på Eolus Vind AB (Publ). i Göteborg
Stockholm
Ingenjör produktionsteknik
Ledigt jobb som applikationsingenjör på Firefly AB i Stockholm
Stockholm
Junior Project Engineer till Firefly AB
Ledigt jobb som civilingenjör, produktion, elektronik på Firefly AB i Stockholm
Stockholm
Juniora QA/RA konsulter Life Science, Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, medicinsk teknik på Capgemini Engineering Sverige AB i Stockholm
Västervik
Produktionsberedare till Pentronic
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, produktion, elektronik på Skill Rekrytering & Bemanning AB i Västervik
Ludvika
Project Planning and Controls Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som projekteringsingenjör, elkraft på Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika
Göteborg
Elektronikingenjörer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, konstruktion, elektronik på Devport AB i Göteborg
Västerås
Electronics Developer
Ledigt jobb som hårdvarukonstruktör på Knightec AB i Västerås
Malmö
Elektronikutvecklare
Ledigt jobb som hårdvarukonstruktör på Knightec AB i Malmö
Göteborg
Lärare till blivande elektronikingenjörer sökes till Yrgo
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, konstruktion, elektronik på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Göteborg
Applikations- och Integrationsspecialist till AVISEQ
Ledigt jobb som applikationsingenjör på The We Select Company AB i Göteborg
Eskilstuna
Sommarvikarier - blivande civilingenjörer med intresse för elnätet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, elkraft på Energimarknadsinspektionen i Eskilstuna
Göteborg
Projektingenjör till NEKTAB!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, elkraft på Professionals Nord Rekrytering AB i Göteborg