Sveriges alla yrken

Här hittar du över 8000 av Sveriges vanligaste yrken.

Andra bevaknings- och säkerhetsyrken

A

Ambassadväktare

Ambulansförare, brandman

Arbetsinstruktör, kriminalvård

Arrestvakt

B

Badbevakare

Badbiträde

Badmästare

Badvakt

Badvärd

Bassängvakt

Besiktningsbrandmästare

Bevakningsföreståndare

Bevakningsman, järnväg

Bevakningsman, väktare

Brandbefäl

Brandförman

Brandman

Brandman, ambulansförare

Brandmästare

Brandvakt

Butikskontrollant

Båtväktare

C

Cykelvakt

D

Detektiv

Dörrvakt

E

Entrévakt

Entrévärd

Expeditionsvakt

F

Fjällräddare

Flaggvakt

Flygplatsbrandman

Flygplatskontrollant

Flygplatsvakt

Fångtransportör

G

Garagevakt

Gränskontrollant

H

Hamnskyddskontrollant

Hamnvakt

Hundförare, väktare

I

Industrivakt

Insatsledare

J

Jakttillsynsman

K

Kriminalvårdare

Kriminalvårdsassistent

Kustradioassistent

L

Larmoperatör

Livvakt, övrig

M

Museivakt

N

Nattvakt

O

On Scene Coordinator

Ordningsvakt

OSC

P

Parkeringsvakt

Parkeringsvärd

Passkontrollant

Personskyddsväktare, övrig

Pistör

Planeringsbrandmästare

Portvakt, industri etc.

Privatdetektiv

R

Receptionsväktare

Räddningsdykare

Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral

Räddningsledare, kommunal räddningstjänst

Rökdykare

S

Signalvakt

Simhallsvakt

Sjöbevakningsassistent

Sjöfartskontrollant

Sjöräddningsledare

Skidpatrullör

Skyddsvakt

Slottsvakt

Slottsväbel

SOS-operatör

Spelhallsvakt

Spårvakt

Stationär väktare

Strandvakt

Säkerhetskontrollant, flygplats

Säkerhetsvakt, flygplats

T

Telegrafist

Tillsynsman, kriminalvård

Trafiklots

Trafiknykterhetskontrollant

Trafikvakt, parkeringsvakt

Trafikvakt, signalvakt

Trafikövervakare

Transportförare, persontransport

Tunnelbanevakt

V

Vaktman

Varuhuskontrollant

Varuhusvakt

Vattendykare

Vårdare, kriminalvård

Vägvakt

Väktare

Värd, entré

Värdetransportör

Försäljningsyrken inom detaljhandeln m.m.

A

Affärsbiträde, dagligvaror

Affärsbiträde, fackhandel

Affärsbiträde, videobutik

Affärsföreståndare, (fackhandel och dagligvaror), säljande

Affärsidkare

Affärsinnehavare, (fackhandel och dagligvaror), säljande

Antikvariatsbiträde

Antikvitetshandlare

Apoteksassistent

Apoteksbiträde

Apotekstekniker

Arbetsledare, butik (dagligvaror)

Arbetsledare, butik (fackhandel)

Avdelningschef, försäljning dagligvaror

Avdelningschef, försäljning fackhandel

Avdelningschef, partihandel

Avdelningschef, varuhus, försäljningsavdelning

B

Bensinmacksbiträde

Bensinmacksföreståndare

Bensinstationsarbetare

Bensinstationsbiträde

Bensinstationsföreståndare

Bilförsäljare

Biluthyrare

Blomsterbindare

Blomsterdekoratör

Blomsterhandlare

Bokhandelsbiträde

Bokhandelsmedhjälpare

Bokhandlare

Butiksbiträde, dagligvaror

Butiksbiträde, fackhandel

Butikschef (dagligvaror), säljande

Butikschef (fackhandel), säljande

Butiksföreståndare (dagligvaror), säljande

Butiksföreståndare (fackhandel), säljande

Butiksinnehavare (dagligvaror), säljande

Butiksinnehavare (fackhandel), säljande

Butikssäljare, blommor m.m

Butikssäljare, böcker

Butikssäljare, dagligvaror

Butikssäljare, el, tele, elektronik

Butikssäljare, fackhandel

Butikssäljare, fotoartiklar

Butikssäljare, färghandel

Butikssäljare, kosmetika

Butikssäljare, livsmedelsaffär

Butikssäljare, musikaffär

Butikssäljare, pappersvaror

Butikssäljare, sport, leksaker

Butikssäljare, Systembolaget

Butikssäljare, textil, sko, läder

Butikssäljare, tobaksvaror m.m.

Butikssäljare, ur, optik, guldvaror

Butikssäljare, zoologisk affär

Båtförsäljare

Båtuthyrare

C

Caféföreståndare

Charkarbetare, försäljning livsmedel

Charkuteribiträde, försäljning livsmedel

Charkuterist, försäljning livsmedel

Cykeluthyrare

D

Delikatessbiträde

Detaljhandlare (fackhandel och dagligvaror)

E

Expedit, dagligvaror

Expedit, fackhandel

Expedit, varuhus

F

Filmuthyrare

Fiskförsäljare

Fiskmästare, fiskhandlare

Florist

Floristbiträde

Fordonsuthyrare

Fotobiträde, butik

Fotoförsäljare

Fotosäljare

Frimärkshandlare

Fruktansvarig

Färghandelsbiträde

Färskvaruchef

Föreståndare, bensinstation

Försäljare, bil

Försäljare, butiksbiträde, byggnadsvaror m.m.

Försäljare, båt

Försäljare, fackhandel

Försäljare, Hemglass

Försäljare, kläder

Försäljare, maskiner, byggnadsvaror

Försäljare, möbler, husgeråd

Försäljare, ospec detaljhandel

Försäljare, pressbyrå

Försäljare, proffsmarknad

Försäljare, yrkesbutik

H

Husvagnsförsäljare

Hyresförmedlare

J

Juvelerarbiträde

Järnhandelsbiträde

Järnhandlare

K

Kaféföreståndare

Kaféägare

Kanotuthyrare

Kassaledare

Kioskinnehavare

Kioskägare

Klädförsäljare

Kläduthyrare

Köpman

L

Lastbilssäljare

Leasingadministratör

Leasingchef

Livsmedelsbiträde

M

Mackbiträde

Maskinuthyrare

Mynthandlare

Möbelförsäljare

Möbelhandlare

O

Optikerassistent

Optikerbiträde

Optometriassistent

Optometritekniker