Lönestatistik för en högskolelektor 2023

Vad tjänar en högskolelektor i månaden? Medellönen är 50300 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 49700 kronor i yrket medan männen har en lön på 50800 kronor. Se även adjunkt, högskola/universitet , amanuens, högskola/universitet och doktorand, högskola/universitet .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 51400 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som högskolelektor.

Medellön, snittlön eller medianlön för en högskolelektor?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 50300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln högskolelektor in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Undervisar samt deltar i utvecklingen av grund- och forskarutbildning. Handleder och examinerar studerande inom grundutbildning. Handleder doktorander. Deltar i internt ledningsarbete. Planerar och genomför forskningsverksamhet.”

Hur ser lönestatistiken ut för en högskolelektor i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för högskolelektor skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 50300 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 50300 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som högskolelektor? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 49700 kronor som högskolelektor medan männens lön är 50800 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 43800 kronor45300 kronor
2015 45000 kronor46200 kronor
2016 45500 kronor47000 kronor
2017 45900 kronor47400 kronor
2018 46900 kronor48500 kronor
2019 47700 kronor49200 kronor
2020 48800 kronor50200 kronor
2021 49700 kronor50800 kronor

Lönestatistik för högskolelektor i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige49500
Stockholm49400
Östra Mellansverige50400
Småland med öarna48200
Sydsverige50800
Västsverige49100
Norra Mellansverige48300
Mellersta Norrland49600
Övre Norrland49700

Hur många jobbar som högskolelektor i Sverige?

Det är totalt 11600 personer som idag är anställda som högskolelektor enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige11600
Stockholm och Stockholms län2200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2200
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län1700
Hallands och Västra Götalands län2000
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län660
Västernorrlands och Jämtlands230
Västerbottens och Norrbottens län1100

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en högskolelektor i lön i månaden?

Medellönen för en högskolelektor är 50300 kronor.

Hur många jobbar som högskolelektor i Sverige?

Det finns 11600 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som högskolelektor eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Jönköping
Assistant professor in production systems
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Tekniska Högskolan i Jönköping AB i Jönköping
Stockholm
Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning redovisning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Stockholms Universitet i Stockholm
Göteborg
Universitetslektor i scenisk gestaltning, undersökande teori och praktik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Göteborgs Universitet i Göteborg
Borås
Universitetslektor i byggteknik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Högskolan i Borås i Borås
Borås
Universitetslektor i byggteknik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Högskolan i Borås i Borås
Västerås
2023/0282 Universitetslektor i statsvetenskap
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på MÄLARDALENS UNIVERSITET i Västerås
Lund
Professor i historisk arkeologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Lunds Universitet i Lund
Göteborg
Universitetslektor i zoofysiologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Göteborgs Universitet i Göteborg
Skövde
Lektor i socialpsykologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Högskolan i Skövde i Skövde
Skövde
Adjunkt i biomedicin
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Högskolan i Skövde i Skövde
Malmö
Universitetslektor i farmaci
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Malmö Universitet i Malmö
Göteborg
Associate Professor in Computer and Network Systems
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Chalmers Tekniska Högskola AB i Göteborg
Sundsvall
Universitetslektor i design
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Mittuniversitetet i Sundsvall
Linköping
Universitetslektor i psykologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Linköpings Universitet i Linköping
Lund
Vikarierande universitetslektor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Lunds Universitet i Lund
Växjö
Universitetslektor i skogsskötsel med inriktning skogsföryngring
Ledigt jobb som universitets- och högskolelektor på Linnéuniversitetet i Växjö
Borås
Postdoktor i textilteknologi inriktning inkjettryck och funktionalisering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Högskolan i Borås i Borås
Luleå
Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Luleå Tekniska Universitet i Luleå
Borås
Universitetslektor i företagsekonomi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Högskolan i Borås i Borås
Linköping
Universitetslektor i tema Teknik och social förändring (1-2 st), vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Linköpings Universitet i Linköping
Umeå
Universitetslektor i etnologi
Ledigt jobb som universitets- och högskolelektor på Umeå Universitet i Umeå
Kristianstad
Universitetslektor i sociologi inriktning kriminologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Högskolan i Kristianstad i Kristianstad
Umeå
Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap
Ledigt jobb som universitets- och högskolelektor på Umeå Universitet i Umeå
Uppsala
Universitetslektor i fysik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Uppsala Universitet i Uppsala
Uppsala
Universitetslektor i fysik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Uppsala Universitet i Uppsala
Kalmar
Lektor i naturvetenskapernas didaktik, inr biologi- eller kemididaktik
Ledigt jobb som universitets- och högskolelektor på Linnéuniversitetet i Kalmar
Uppsala
Biträdande universitetslektor i fasta tillståndets elektronik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Uppsala Universitet i Uppsala
Huddinge
Lektor i pedagogik, tidsbegränsad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Södertörns Högskola i Huddinge
Skövde
Lektor produktionsteknik inriktning virtuell simulering och systemdynamik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Högskolan i Skövde i Skövde
Skövde
Lektor i produktionsteknik med inriktning mot industriell automation
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som universitets- och högskolelektor på Högskolan i Skövde i Skövde