Lönestatistik för en inventerare, rovdjur 2023

Vad tjänar en inventerare, rovdjur i månaden? Medellönen är 39400 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 38600 kronor i yrket medan männen har en lön på 39700 kronor. Se även agronom , avverkningsledare och avverkningsplanerare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 40300 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som inventerare, rovdjur.

Medellön, snittlön eller medianlön för en inventerare, rovdjur?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 39400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln inventerare, rovdjur in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Bedriver försök och ger råd och upplysningar om skogsbruk, jakt och naturvård. Deltar i produktutveckling, marknadsföring och försäljning. Inventerar viltbestånd och värderar skog samt utarbetar skogsbruksplaner, avverkningsplaner m.m. Bedriver yrkesmässig jakt på vilda djur och skadedjur.”

Hur ser lönestatistiken ut för en inventerare, rovdjur i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för inventerare, rovdjur skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 36900 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 40300 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som inventerare, rovdjur? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 38600 kronor som inventerare, rovdjur medan männens lön är 39700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 31700 kronor33900 kronor
2015 31700 kronor34000 kronor
2016 32600 kronor34200 kronor
2017 33400 kronor35200 kronor
2018 34300 kronor36800 kronor
2019 36000 kronor38100 kronor
2020 36900 kronor39300 kronor
2021 38600 kronor39700 kronor

Lönestatistik för inventerare, rovdjur i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige38800
Stockholm..
Östra Mellansverige40900
Småland med öarna38500
Sydsverige..
Västsverige..
Norra Mellansverige38500
Mellersta Norrland37400
Övre Norrland38400

Hur många jobbar som inventerare, rovdjur i Sverige?

Det är totalt 1900 personer som idag är anställda som inventerare, rovdjur enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1900
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län340
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län180
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands310
Västerbottens och Norrbottens län310

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en inventerare, rovdjur i lön i månaden?

Medellönen för en inventerare, rovdjur är 39400 kronor.

Hur många jobbar som inventerare, rovdjur i Sverige?

Det finns 1900 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som inventerare, rovdjur eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till inventerare, rovdjur

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Agronom Lön för en Avverkningsledare Lön för en Avverkningsplanerare Lön för en Bakteriolog, forskare Lön för en Biofysiker Lön för en Bioinformatiker Lön för en Biolog, cell och molekylär Lön för en Biolog, växt- och djur Lön för en Biomedicinare Lön för en Bisjukdomskonsulent Lön för en Botaniker Lön för en Chefsmikrobiolog Lön för en Civilingenjör, biofysik Lön för en Civilingenjör, bioteknik industri Lön för en Civilingenjör, bioteknik jordbruk Lön för en Civilingenjör, bioteknik läkemedelsutveckling Lön för en Dietetiker Lön för en Distriktsjägmästare Lön för en Domänintendent Lön för en Ekonomikonsulent, lantbruk Lön för en Ekotoxikolog Lön för en Embryolog Lön för en Enolog Lön för en Entomolog Lön för en Etolog Lön för en EU-kontrollant, lantbruksstöd Lön för en Farmakolog, forskare Lön för en Fiskeribiolog Lön för en Fiskeriingenjör Lön för en Fiskeriintendent Lön för en Fiskerikonsulent Lön för en Fiskevårdskonsulent Lön för en Fjäderfäkonsulent Lön för en Forskare, agronomi Lön för en Forskare, bakteriologi Lön för en Forskare, beräkningsbiologi Lön för en Forskare, bioteknik Lön för en Forskare, cell och molekylärbiologi Lön för en Forskare, farmakologi Lön för en Forskare, läkemedel Lön för en Forskare, medicin Lön för en Forskare, mikrobiologi Lön för en Forskare, trädgårdsvetenskap Lön för en Forskare, växt och djurbiologi Lön för en Forskare, zoologi Lön för en Fruktodlingskonsulent Lön för en Fysiolog, forskare Lön för en Fågelinventerare Lön för en Genetiker, forskare Lön för en Genetiker, klinisk Lön för en Hortonom Lön för en Husdjurskonsulent Lön för en Hydrobiolog Lön för en Immunolog, forskare Lön för en Insektsforskare Lön för en Inspektor, blandad drift Lön för en Inspektor, husdjursuppfödning Lön för en Inspektor, skogsbruk Lön för en Instruktör, lantbruksnämnd Lön för en Inventerare, rovdjur Lön för en Jaktkonsulent Lön för en Jaktvårdare Lön för en Jaktvårdskonsulent Lön för en Jaktvårdsrådgivare Lön för en Jordbruksforskare Lön för en Jordbruksinstruktör Lön för en Jordbrukskonsulent Lön för en Jordbruksrådgivare Lön för en Jägare Lön för en Jägmästare Lön för en Klinisk genetiker Lön för en Klinisk prövningsledare Lön för en Kommunbiolog Lön för en Konsulent, lantbruksnämnd Lön för en Landskapsingenjör, rådgivning Lön för en Lantbruksekonom Lön för en Lantbruksinspektor, blandad drift Lön för en Lantbruksinspektor, husdjursuppfödning Lön för en Lantbrukskonsulent Lön för en Lantbruksrådgivare Lön för en Lantmästare Lön för en Läkemedelsforskare Lön för en Läkemedelsinspektör Lön för en Länsjaktvårdare Lön för en Länsjaktvårdskonsulent Lön för en Marinbiolog Lön för en Maskinkonsulent, inom lantbruk Lön för en Mikrobiolog Lön för en Molekylärbiolog Lön för en Mykolog Lön för en Naturbevakare Lön för en Nutritionist Lön för en Näringsforskare Lön för en Näringsfysiolog Lön för en Oenolog Lön för en Ornitolog Lön för en Parkförvaltare Lön för en Prövningsledare, klinisk Lön för en Renskötselkonsulent Lön för en Rovdjursinventerare Lön för en Sjukhusgenetiker Lön för en Skogsbiolog Lön för en Skogsbruksforskare Lön för en Skogsbruksrådgivare Lön för en Skogsfaktor, förvaltning Lön för en Skogsinspektor Lön för en Skogsinspektör Lön för en Skogsinventerare Lön för en Skogskonsulent Lön för en Skogsmästare, rådgivning Lön för en Skogsplanläggare Lön för en Skogstekniker Lön för en Skogsvetare Lön för en Skogsvårdsassistent Lön för en Skogsvårdskonsulent Lön för en Skogvaktare, förvaltning Lön för en Spannmålskonsulent Lön för en Talassolog Lön för en Toxikolog Lön för en Trädgårdsforskare Lön för en Trädgårdsingenjör Lön för en Trädgårdskonsulent Lön för en Trädgårdsrådgivare Lön för en Trädgårdstekniker Lön för en Viltforskare Lön för en Viltkonsulent Lön för en Viltvårdare Lön för en Virkesinköpare Lön för en Virolog, forskare Lön för en Växtförädlare Lön för en Växtinspektör Lön för en Växtodlingskonsulent Lön för en Växtodlingsrådgivare Lön för en Växtskyddsspecialist Lön för en Yrkesjägare Lön för en Zoolog Lön för en Ärftlighetsforskare Lön för en Önolog
Lomma
Researcher Forest Pathology
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsbruksforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Lomma
Lomma
Forskare i skogspatologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsbruksforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Lomma
Kalix
Norra Skog söker skogsinspektor till Norra Norrbotten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som virkesköpare/virkesinköpare på Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening i Kalix
Jokkmokk
Skötselansvarig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsmästare på SCA Skog AB i Jokkmokk
Göteborg
Digital Buyer for future assignment
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som virkesköpare/virkesinköpare på Adecco Sweden AB i Göteborg
Östersund
Vi vill bli fler skogsinspektorer på virkesområde Västra Jämtland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsinspektor på Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening i Östersund
Växjö
Postdoktor med inriktning mot skoglig fjärranalys
Ledigt jobb som skogsbruksforskare på Linnéuniversitetet i Växjö
Växjö
Postdoktor med inriktning mot skoglig fjärranalys och planering
Ledigt jobb som skogsbruksforskare på Linnéuniversitetet i Växjö
Vetlanda
Skogsvårdsledare – med fötterna på marken
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogskonsulent/skogsvårdskonsulent på Södra Skogsägarna ekonomisk fören i Vetlanda
Ljungby
Skogsvårdsledare till Ljungby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsbruksrådgivare på Södra Skogsägarna ekonomisk fören i Ljungby
Göteborg
Technical Buyer for future assignments
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som virkesköpare/virkesinköpare på Adecco Sweden AB i Göteborg
Göteborg
Inköpare till framtida uppdrag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som virkesköpare/virkesinköpare på Adecco Sweden AB i Göteborg
Göteborg
Sourcing Buyer / Procurement for future assignment
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som virkesköpare/virkesinköpare på Adecco Sweden AB i Göteborg
Göteborg
Buyer Indirect Purchasing for future assignment
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som virkesköpare/virkesinköpare på Adecco Sweden AB i Göteborg
Sala
Skogvaktare till Sala Kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsmästare på QRIOS Minds AB i Sala
Uppsala
Senior Produktionsledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som avverkningsledare, skogsbruk på Randstad AB i Uppsala
Gävle
Virkesvärdestekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som virkesköpare/virkesinköpare på Randstad AB i Gävle
Gävle
Produktionsledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som avverkningsledare, skogsbruk på Randstad AB i Gävle
Vansbro
Skogvaktare till Dalarna, Stora Enso Skog
Ledigt jobb som skogsinspektor på Stora Enso AB i Vansbro
Mora
Skogvaktare till Dalarna, Stora Enso Skog
Ledigt jobb som skogsinspektor på Stora Enso AB i Mora
Rättvik
Skogvaktare till Dalarna, Stora Enso Skog
Ledigt jobb som skogsinspektor på Stora Enso AB i Rättvik
Falun
Skogvaktare till Dalarna, Stora Enso Skog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsinspektor på Stora Enso AB i Falun
Umeå
Forskare i skogens betydelse för människors hälsa
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsbruksforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå
Växjö
Sommarjobb Södra Skog 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsinspektor på Södra Skogsägarna ekonomisk fören i Växjö
Luleå
Norra Skog söker vikarierande produktionsansvarig skogsvård till FO Nord
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogskonsulent/skogsvårdskonsulent på Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening i Luleå
Sala
Senior Planeringsspecialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsplanläggare på Randstad AB i Sala
Emmaboda
Skogsinspektor till Långasjö VO
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsinspektor på Södra Skogsägarna ekonomisk fören i Emmaboda
Uppsala
Postdoc in Bio-based Wood Adhesives
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsbruksforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Uppsala
Postdoc i biobaserade trälim
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsbruksforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Mark
Skogsinspektor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsinspektor på Södra Skogsägarna ekonomisk fören i Mark