Lönestatistik för en inredningsarkitekt 2023

Vad tjänar en inredningsarkitekt i månaden? Medellönen är 43400 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 42300 kronor i yrket medan männen har en lön på 45000 kronor. Se även arkitekt , bygglovsarkitekt och civilingenjör, lantmäteri .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 45400 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som inredningsarkitekt.

Medellön, snittlön eller medianlön för en inredningsarkitekt?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 43400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln inredningsarkitekt in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utformar, projekterar och ritar nyproduktion av byggnader samt om- och tillbyggnad. Utformar planer och underlag till planer. Väger samman funktionella, tekniska, ekonomiska, miljötekniska och estetiska krav och önskemål till en funger­ande helhetslösning i dialog med uppdragsgivare. Utformar den inre miljön t.ex. privata hem, offentliga lokaler och kontor. Gör materialsamman­ställningar. Utarbetar förslag i form av modeller, texter och ritningar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en inredningsarkitekt i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för inredningsarkitekt skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 45400 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 43400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som inredningsarkitekt? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 42300 kronor som inredningsarkitekt medan männens lön är 45000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 38100 kronor37200 kronor
2015 37500 kronor37900 kronor
2016 38900 kronor39700 kronor
2017 39400 kronor40600 kronor
2018 38100 kronor39900 kronor
2019 40300 kronor40300 kronor
2020 43600 kronor43100 kronor
2021 42300 kronor45000 kronor

Lönestatistik för inredningsarkitekt i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige43400
Stockholm42700
Östra Mellansverige41900
Småland med öarna..
Sydsverige44100
Västsverige45000
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som inredningsarkitekt i Sverige?

Det är totalt 7500 personer som idag är anställda som inredningsarkitekt enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige7500
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län170
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en inredningsarkitekt i lön i månaden?

Medellönen för en inredningsarkitekt är 43400 kronor.

Hur många jobbar som inredningsarkitekt i Sverige?

Det finns 7500 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som inredningsarkitekt eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.