Vad tjänar en teckningslärare i lön 2021?

Hur ser lönestatistiken ut för en teckningslärare 2021? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Medellön för en teckningslärare brutto innan skatt

Medellönen för en teckningslärare är

38 500 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Vad tjänar en teckningslärare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för teckningslärare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd
Kommunalanställd 39 100 kronor
Landstingsanställning 35 900 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 36 600 kronor

Vem tar hand om din ekonomi när du blir sjuk?

Mall för framtidsfullmakt

Vem tar hand om din ekonomi när du själv inte kan? Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som sköter dina pengar, till exempel ett barn, en vän eller nära släkting. Köp vår mall i webshopppen och ladda ner den direkt för endast 99 kronor.

Mallen är enkel att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp en framtidsfullmakt nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som teckningslärare? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 31 700 kronor 32 000 kronor
2015 32 800 kronor 32 900 kronor
2016 34 100 kronor 34 000 kronor
2017 35 400 kronor 35 000 kronor
2018 36 400 kronor 36 100 kronor
2019 37 800 kronor 37 600 kronor
2020 38 600 kronor 38 400 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för teckningslärare.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som teckningslärare.

Region Antal anställda som teckningslärare eller i samma yrkeskategori
Hela Sverige26000
Stockholm och Stockholms län5600
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län4000
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län2400
Blekinge och Skåne län3300
Hallands och Västra Götalands län5600
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län2700
Västernorrlands och Jämtlands950
Västerbottens och Norrbottens län1400

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som teckningslärare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för teckningslärare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 40100 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige38500
Stockholm40100
Östra Mellansverige38200
Småland med öarna37700
Sydsverige38700
Västsverige38700
Norra Mellansverige36800
Mellersta Norrland37700
Övre Norrland37300

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:

  • Lön före skatt
  • Utan eventuell pension
  • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
  • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
  • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner


Sök lönestatistik för andra yrken


Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Klickan på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till teckningslärare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Adjunkt, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för adjunkt, gymnasieskola

Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnavårdslärare, ej yrkesundervisning

Bildlärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för bildlärare, gymnasieskola

Folkhögskolelärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för folkhögskolelärare

Fotolärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fotolärare

Förstelärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förstelärare, gymnasieskola

Gymnasielärare, allmänna ämnen

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för gymnasielärare, allmänna ämnen

Gymnasielärare, estetiska o. praktiska ämnen

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för gymnasielärare, estetiska o. praktiska ämnen

Gymnastikdirektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för gymnastikdirektör

Gymnastiklärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för gymnastiklärare, gymnasieskola

Handarbetslärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för handarbetslärare

Hemspråkslärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemspråkslärare, gymnasieskola

Hushållslärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hushållslärare, gymnasieskola

Idrottslärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för idrottslärare, gymnasieskola

Komvuxlärare, gymnasielärare, allmänna ämnen

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för komvuxlärare, gymnasielärare, allmänna ämnen

Lektor, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lektor, gymnasieskola

Lärare, barn- o. ungdomskunskap

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, barn- o. ungdomskunskap

Lärare, bildämnen, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, bildämnen, gymnasieskola

Lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola

Lärare, datakunskap (gymnasieskola)

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, datakunskap (gymnasieskola)

Lärare, ekonomiska ämnen

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, ekonomiska ämnen

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola

Lärare, folkhögskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, folkhögskola

Lärare, gymnasieskola, allm. ämne

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, gymnasieskola, allm. ämne

Lärare, hemkunskap, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, hemkunskap, gymnasieskola

Lärare, historia, filosofi

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, historia, filosofi

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola

Lärare, ljud och musik

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, ljud och musik

Lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola

Lärare, musik, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, musik, gymnasieskola

Lärare, religionskunskap

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, religionskunskap

Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Lärare, språk (gymnasieskola)

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, språk (gymnasieskola)

Lärare, textilkunskap, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, textilkunskap, gymnasieskola

Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Modersmålslärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för modersmålslärare, gymnasieskola

Musikdirektör, undervisning

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för musikdirektör, undervisning

Musikledare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för musikledare

Musiklärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för musiklärare, gymnasieskola

Musikpedagog, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för musikpedagog, gymnasieskola

Rytmiklärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för rytmiklärare

Slöjdlärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för slöjdlärare, gymnasieskola

Sömnadslärare, grund- o. gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sömnadslärare, grund- o. gymnasieskola

Teckningslärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för teckningslärare

Textillärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för textillärare, gymnasieskola

Textilslöjdslärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för textilslöjdslärare, gymnasieskola

Vävlärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vävlärare

Ämneslärare, ekonomiska ämnen

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ämneslärare, ekonomiska ämnen

Ämneslärare, gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ämneslärare, gymnasieskola

Lediga jobb för teckningslärare

Vikarierande gymnasielärare i musik till Film & Musikgymnasiet

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Studiefrämjandet i

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Tyresö
Allakando läxhjälp Tyresö, privatlärare 1-2 lektioner/vecka

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Allakando AB i Tyresö

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Göteborg
Lärare i svenska som andraspråk och engelska till Ester Mosessons gymnasium

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Göteborgs kommun i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Stockholm
Matematik och Naturkunskaps lärare

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Hvilan Utbildning AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Nacka
Gymnasielärare, Ekonomiska ämnen, Ledarskap, Juridik

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Nacka Enskilda Gymnasium AB i Nacka

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Norrköping
Förste forskningsingenjör i visuellt lärande och kommunikation

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Linköpings Universitet i Norrköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Göteborg
Allakando läxhjälp Göteborg, privatlärare 1-2 lektioner/vecka

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Allakando AB i Göteborg

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Kungsbacka
Lärare i svenska till Elof Lindälvs gymnasium

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Kungsbacka kommun i Kungsbacka

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Huddinge
Slöjdlärare Glömstaskolan

Ledigt jobb som lärare i prakt./estet och annat ämne på Huddinge kommun i Huddinge

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i prakt./estet och annat ämne
Trollhättan
Lärare till Realgymnasiet Trollhättan

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Lärande i Sverige AB i Trollhättan

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Haparanda
Lärare tillika kursansvarig för Allmän kurs

Ledigt jobb som folkhögskolelärare på Sverigefinska Folkhögskolan i Haparanda

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som folkhögskolelärare
Täby
Tibble Gymnasium söker lärare i franska

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Tibble Fristående Gymnasium Tfg AB i Täby

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Karlskrona
Gymnasielärare i naturkunskap och matematik

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Aspero Friskolor AB i Karlskrona

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Uppsala
Gymnasielärare i svenska, engelska och SO-ämnen - introduktionsprogrammet

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Uppsala kommun i Uppsala

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Stockholm
Lärare till ekonomiprogrammet

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Eslöv
Lärare i textilslöjd på Stehagsskolan

Ledigt jobb som lärare i praktiska och estetiska ämnen på Eslövs kommun i Eslöv

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i praktiska och estetiska ämnen
Göteborg
Utbildare Trädgårdsmästare Yrkeshögskola

Ledigt jobb som lärare i prakt./estet och annat ämne på Hermods AB i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i prakt./estet och annat ämne
Kungsbacka
Lärare i bild och digitalt skapande, vikariat

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Kungsbacka kommun i Kungsbacka

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Lund
Utbildare inom logistik och produktion till Folkuniversitetet

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Academic Work Sweden AB i Lund

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Helsingborg
Johannes Hedberggymnasiet söker lärarvikarie i filosofi, sociologi och ...

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Helsingborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Trelleborg
Gymnasielärare i bild, foto och design

Ledigt jobb som lärare i prakt./estet och annat ämne på Trelleborgs kommun i Trelleborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i prakt./estet och annat ämne
Nyköping
Lärare i svenska och historia till Nyköpings gymnasium

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Nyköpings kommun i Nyköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Nyköping
Nyköping Strand Utbildningscentrum söker gymnasielärare i Matematik och Nk.

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Nyköping Strand Utbildningscentrum AB i Nyköping

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Botkyrka
Gymnasielärare i spanska

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Steg För Framtiden AB i Botkyrka

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Stockholm
Lärare i religion 50%

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Stockholms kommun i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Jokkmokk
Tysklärare gymnasiet

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Lapplands Kommunalförbund i Jokkmokk

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Nyköping
Lärare i svenska och engelska till Nyköpings gymnasium

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Nyköpings kommun i Nyköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Västerås
Handledare i Persiska/Dari

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Västerås Citygymnasium AB i Västerås

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Östersund
Lärare i spanska (+ev annat ämne)

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Östersunds Gymnasieskola AB i Östersund

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet
Mölndal
Allakando läxhjälp Mölndal, privatlärare 1-2 lektioner/vecka

Ledigt jobb som lärare i gymnasiet på Allakando AB i Mölndal

Läs om jobbet som lärare i gymnasiet