Lönestatistik för en kemikalieinspektör 2023

Vad tjänar en kemikalieinspektör i månaden? Medellönen är 37300 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36900 kronor i yrket medan männen har en lön på 38300 kronor. Se även arbetshygieniker , arbetsmiljöhandläggare och arbetsmiljöingenjör .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 42900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som kemikalieinspektör.

Medellön, snittlön eller medianlön för en kemikalieinspektör?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 37300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln kemikalieinspektör in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Kontrollerar att lagar och föreskrifter om miljö-, hälso- och djurskydd samt för livsmedel efterlevs. Gör utredningar, undersökningar, inspektioner och mätningar. Granskar olika verksamheter och arbetsrutiner ur miljösynpunkt samt utarbetar förbättringsförslag.”

Hur ser lönestatistiken ut för en kemikalieinspektör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för kemikalieinspektör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 37500 kronor

 • Kommunalanställd: 36500 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 42200 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som kemikalieinspektör? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36900 kronor som kemikalieinspektör medan männens lön är 38300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 30900 kronor33300 kronor
2015 31800 kronor35100 kronor
2016 32500 kronor34700 kronor
2017 33700 kronor34500 kronor
2018 34500 kronor36200 kronor
2019 35300 kronor37000 kronor
2020 36100 kronor37300 kronor
2021 36900 kronor38300 kronor

Lönestatistik för kemikalieinspektör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige36500
Stockholm39200
Östra Mellansverige36100
Småland med öarna35600
Sydsverige36000
Västsverige36600
Norra Mellansverige35000
Mellersta Norrland35800
Övre Norrland34700

Hur många jobbar som kemikalieinspektör i Sverige?

Det är totalt 3700 personer som idag är anställda som kemikalieinspektör enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3700
Stockholm och Stockholms län630
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län700
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län440
Blekinge och Skåne län490
Hallands och Västra Götalands län710
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län320
Västernorrlands och Jämtlands180
Västerbottens och Norrbottens län220

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en kemikalieinspektör i lön i månaden?

Medellönen för en kemikalieinspektör är 37300 kronor.

Hur många jobbar som kemikalieinspektör i Sverige?

Det finns 3700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som kemikalieinspektör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till kemikalieinspektör

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetshygieniker Lön för en Arbetsmiljöhandläggare Lön för en Arbetsmiljöingenjör Lön för en Arbetsmiljöinspektör Lön för en Arbetsmiljökonsulent Lön för en Byggpilot Lön för en Civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling Lön för en Civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer Lön för en Civilingenjör, miljöteknik Lön för en Distriktsinspektör, yrkesinspektionen Lön för en Djurskyddsinspektör Lön för en Djurskyddskonsulent Lön för en Ekolog Lön för en Ergonom Lön för en Forskare, miljö Lön för en Företagsgymnast Lön för en HSEQ-ansvarig Lön för en Hälsoskyddsinspektör Lön för en Hälsovårdsinspektör Lön för en Kemikalieinspektör Lön för en KMA-ingenjör Lön för en Kommunekolog Lön för en Limnolog Lön för en Livsmedelsinspektör Lön för en Livsmedelskonsulent Lön för en Livsmedelskontrollant Lön för en Miljö- och hälsoskyddshandläggare Lön för en Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lön för en Miljöcontroller Lön för en Miljöhandläggare (natur), övrig Lön för en Miljöhandläggare, hälsa Lön för en Miljöhandläggare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS) Lön för en Miljöingenjör Lön för en Miljöinspektör Lön för en Miljökonsult Lön för en Miljörevisor Lön för en Miljösamordnare, miljöledning o. -styrning (ISO, EMAS) Lön för en Miljösamordnare, offentlig förvaltning Lön för en Miljöskyddschef Lön för en Miljöskyddshandläggare Lön för en Miljöskyddsinspektör Lön för en Miljövårdsingenjör Lön för en Naturvårdsingenjör Lön för en Sanitetstekniker, yrkeshygien Lön för en Skyddsingenjör Lön för en Strålskyddsingenjör Lön för en Vindkraftsprojektör Lön för en Yrkeshygieniker Lön för en Yrkesinspektör
Gotland
Erfaren Miljöskyddshandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Länsstyrelsen i Gotlands län i Gotland
Flen
Miljö- och hälsoskyddsinspektör – ditt nya team väntar!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Flens kommun i Flen
Nybro
Nybro kommun söker en miljö- och hälsoskyddsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Nybro kommun i Nybro
Skara
Djurskyddskontrollant till Skara
Ledigt jobb som djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Skara
Norrköping
Matsäkerhetstekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som livsmedelsinspektör på Nomor AB i Norrköping
Linköping
Miljöstrateg
Ledigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Paragera AB i Linköping
Karlskrona
Ett vikariat som djurskyddshandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen i Blekinge län i Karlskrona
Kiruna
Livsmedelsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som livsmedelsinspektör på Kiruna kommun i Kiruna
Göteborg
Miljöspecialist till Flügger
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Academic Work Sweden AB i Göteborg
Skövde
Miljösamverkan östra Skaraborg söker två livsmedelsinspektörer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som livsmedelsinspektör på Miljösamverkan Östra Skaraborg i Skövde
Uppvidinge
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Uppvidinge kommun i Uppvidinge
Malmö
Miljöinspektör till enheten för förorenade områden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Malmö kommun i Malmö
Sigtuna
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Sigtuna kommun i Sigtuna
Gotland
Livsmedelsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som livsmedelsinspektör på REGION GOTLAND i Gotland
Upplands-Bro
Livsmedelsinspektör sökes till Upplands-Bro kommun, heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som livsmedelsinspektör på Upplands-Bro kommun i Upplands-Bro
Sotenäs
Livsmedelsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som livsmedelsinspektör på Sotenäs kommun i Sotenäs
Eksjö
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Eksjö kommun i Eksjö
Gävle
Livsmedelsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som livsmedelsinspektör på Gävle kommun i Gävle
Ragunda
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Ragunda kommun i Ragunda
Gotland
Miljöskyddsinspektör inom gröna näringar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på REGION GOTLAND i Gotland
Gotland
Miljöskyddsinspektör inom hälsoskydd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på REGION GOTLAND i Gotland
Stockholm
Livsmedelsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som livsmedelsinspektör på Försvarsmakten i Stockholm
Lindesberg
Miljöinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Lindesbergs kommun i Lindesberg
Upplands-Bro
Miljöinspektör inriktning miljöskydd sökes till miljöenheten, heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Upplands-Bro kommun i Upplands-Bro
Åre
Livsmedelsinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som livsmedelsinspektör på Åre kommun i Åre
Malmö
Miljöinspektör till enheten för avfall och vatten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Malmö kommun i Malmö
Järfälla
Miljöinspektör inom miljöskydd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Järfälla kommun i Järfälla
Health physics technician
Ledigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Institut Laue-Langevin (ILL) i
Arboga
Miljö- och hälsoskyddsinspektör (miljöskydd)
Ledigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Västra Mälardalens Myndighetsförbund i Arboga
Strömstad
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ledigt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Strömstads kommun i Strömstad