Lön historiepedagog 2024

- Lönestatistik för en historiepedagogVad tjänar en historiepedagog i månaden? Medellönen för 2024 är:

33 100 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 33000 kronor i yrket medan männen har en lön på 33200 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 38700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som historiepedagog.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en historiepedagog i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 33100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en historiepedagog

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 198 kronor.

Dagslön för en historiepedagog

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1576 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en historiepedagog kvar i lön efter skatt? En historiepedagog får ut 22 308 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 33 100 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 5 644 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 3 843 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 21 kronor
Lönen efter skatt 22 308 kronor


Sök lediga jobb som historiepedagog

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som historiepedagog eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Helsingborg på Helsingborgs kommun. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Åsele
Lärare i svenska för invandrare, SFI

Ledigt jobb som sfi-lärare på Åsele kommun i Åsele

Läs om jobbet
Härnösand
Musiklärare på Kastellskolan

Ledigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Kastellskolan i Härnösand

Läs om jobbet
Karlskoga
Musiklärare i brassinstrument

Ledigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Karlskoga kommun i Karlskoga

Läs om jobbet

Vad gör en historiepedagog?

Vi har inga detaljer kring vad en historiepedagog jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Utför annat pedagogiskt arbete än inom 2320–2352. Exempel på arbetsuppgifter: Undervisar på musikskolor eller inom konst, musik, teater och dans. Planerar, genomför och utvärderar undervisning i svenska för invandrare.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en historiepedagog i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för historiepedagog skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38700 kronor

 • Kommunalanställd: 31800 kronor

 • Regionanställd 36600 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 35900 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som historiepedagog? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 33000 kronor som historiepedagog medan männens lön är 33200 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som historiepedagog.

Lönestatistik för historiepedagog i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige32 300 kronor
Stockholm37 100 kronor
Östra Mellansverige30 900 kronor
Småland med öarna30 000 kronor
Sydsverige32 400 kronor
Västsverige31 600 kronor
Norra Mellansverige30 100 kronor
Mellersta Norrland32 400 kronor
Övre Norrland32 200 kronor


Hur många jobbar som historiepedagog i Sverige?

Det är totalt 18600 personer som idag är anställda som historiepedagog enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige18 600
Stockholm och Stockholms län3 100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län3 200
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1 900
Blekinge och Skåne län2 900
Hallands och Västra Götalands län3 500
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län2 100
Västernorrlands och Jämtlands820
Västerbottens och Norrbottens län1 000

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en historiepedagog i lön i månaden?

Medellönen för en historiepedagog är 33100 kronor.

Hur många jobbar som historiepedagog i Sverige?

Det finns 18600 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en historiepedagog?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 33000 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 33200 kronor.

Hur mycket betalar en historiepedagog i skatt?

En historiepedagog betalar i snitt 9508 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln historiepedagog in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som historiepedagog eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till historiepedagog

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anpassningslärare Lön för en Arkivpedagog Lön för en Ateljerista Lön för en Bildningskonsulent Lön för en Bildpedagog Lön för en Cirkuspedagog Lön för en Danslärare, övrig Lön för en Danspedagog Lön för en Dockteaterpedagog Lön för en Dramapedagog Lön för en Dövlärare Lön för en Elevkonsulent Lön för en Eurytmist Lön för en Forskare, pedagogik Lön för en Fortbildningskonsulent Lön för en Fortbildningsledare Lön för en Förskolekonsulent Lön för en Förstadielärare Lön för en Gymnastikkonsulent Lön för en Historiepedagog Lön för en Hjälpundervisningskonsulent Lön för en Hörselpedagog Lön för en Hörselvårdskonsulent Lön för en Invandrarlärare Lön för en Karriärvägledare Lön för en Klasslärare, speciallärare Lön för en Konstpedagog Lön för en Konsulent, skola Lön för en Kursutvecklare, utbildningsväsendet Lön för en Läkepedagog Lön för en Lärare i musik- och kulturskolan Lön för en Lärare, SFI Lön för en Lärare, special- Lön för en Lärare, särskola Lön för en Läromedelsintendent Lön för en Mimpedagog Lön för en Museilektor Lön för en Museilärare Lön för en Museipedagog Lön för en Musikkonsulent Lön för en Musiklärare, musikskola Lön för en Musikpedagog, musikskola Lön för en Planeringschef, skola Lön för en Reselärare Lön för en Röstpedagog Lön för en SFI-lärare Lön för en Skolinspektör Lön för en Skolkonsulent Lön för en Speciallärare, döva Lön för en Speciallärare, grundskola Lön för en Speciallärare, grundsärskola Lön för en Speciallärare, gymnasieskola Lön för en Speciallärare, gymnasiesärskola Lön för en Speciallärare, hörsel Lön för en Speciallärare, synskadade Lön för en Speciallärare, träningsskola Lön för en Specialpedagog, hörsel Lön för en Specialpedagog, lekotek Lön för en Specialpedagog, lekterapi Lön för en Specialpedagog, skola Lön för en Specialpedagog, synskadade Lön för en Specialpedagog, tal och språk Lön för en SSA-sekreterare Lön för en Studie- och yrkesvägledare Lön för en Studieinstruktör Lön för en Studievägledare Lön för en Synpedagog Lön för en Syofunktionär Lön för en Syokonsulent Lön för en Sångpedagog Lön för en Särskollärare Lön för en Tal- och språkpedagog Lön för en Talpedagog Lön för en Teaterpedagog Lön för en Teckenspråkslärare Lön för en Undervisningsråd Lön för en Utbildningsinspektör Lön för en Utbildningskonsulent, övrig Lön för en Yrkesutbildningskonsulent Lön för en Yrkesvalslärare Lön för en Yrkesvägledare
Helsingborg
Helsingborgs kulturskola söker konst- och keramikpedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som konstpedagog på Helsingborgs kommun i Helsingborg
Åsele
Lärare i svenska för invandrare, SFI
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Åsele kommun i Åsele
Härnösand
Musiklärare på Kastellskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Kastellskolan i Härnösand
Karlskoga
Musiklärare i brassinstrument
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Karlskoga kommun i Karlskoga
Helsingborg
Helsingborgs kulturskola söker Dramapedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som dramalärare/dramapedagog på Helsingborgs kommun i Helsingborg
Luleå
Lärare i musik till Porsöskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Luleå kommun i Luleå
Eskilstuna
Musiklärare till Ärla och Hällberga skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Eskilstuna kommun i Eskilstuna
Gislaved
Slagverkslärare, Musikskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Gislaveds kommun i Gislaved
Falkenberg
Sommarvikarier till Vuxenutbildningen Falkenberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Falkenbergs kommun i Falkenberg
Värmdö
Lärare SFI
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Värmdö kommun i Värmdö
Ekerö
Museilärare för säsongen 2024
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som museipedagog/museilärare på Stift Drottningholms Slottsteater i Ekerö
Västervik
Lärare i musik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Västerviks kommun i Västervik
Uppsala
Lärare i Swedish Pop Music and Musical Theater sökes
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Stift Uppsala International Summer Session i Uppsala
Uppsala
SÄSONGSANSTÄLLDA MUSEIPEDAGOGER, FRILUFTSMUSEET DISAGÅRDEN, UPPLANDSMUSEET
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som museipedagog/museilärare på Stiftelsen Upplandsmuseet i Uppsala
Östersund
Engagerad SVA-lärare för kommande uppdrag i Östersund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Östersund
Norrköping
Behörig Lärare i SFI
Ledigt jobb som sfi-lärare på Astar AB i Norrköping
Västerås
SFI-lärare
Ledigt jobb som sfi-lärare på Astar AB i Västerås
Järfälla
Vikariat Musiklärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Järfälla kommun i Järfälla
Göteborg
Musikterapeut, Musikpedagog, musiker, daglig verksamhet LSS, Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Frösunda Omsorg AB i Göteborg
Umeå
Musiklärare till Umeå Montessoriskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Umeå montessoriskola ek. för. i Umeå
Stockholm
Lärare i saxofon, klarinett och tvärflöjt (blockflöjt)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Creative Enterprises Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Lärare i piano: barn, klassiskt- & brukspiano för vuxna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Creative Enterprises Sweden AB i Stockholm
Uppsala
Sfi-lärare Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Uppsala
Stockholm
Lärare i Bouzouki sökes
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Creative Enterprises Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Lärare i Harpa sökes
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Creative Enterprises Sweden AB i Stockholm
Helsingborg
Digital, passionerad, coachande SFI-lärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Abf Göteborg Vuxenutbildning AB i Helsingborg
Växjö
Undervisande pedagoger
Ledigt jobb som sfi-lärare på Merit Utbildning Malmö AB i Växjö
Kalmar
Undervisande pedagoger
Ledigt jobb som sfi-lärare på Merit Utbildning Malmö AB i Kalmar
Västervik
Undervisande pedagoger
Ledigt jobb som sfi-lärare på Merit Utbildning Malmö AB i Västervik
Västerås
SFI lärare till vuxenutbildningscentrum
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Västerås kommun i Västerås