Lön samtalsterapeut 2024

- Lönestatistik för en samtalsterapeutVad tjänar en samtalsterapeut i månaden? Medellönen för 2024 är:

36 600 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36600 kronor i yrket medan männen har en lön på 36500 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 38900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som samtalsterapeut.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en samtalsterapeut i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en samtalsterapeut

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 219 kronor.

Dagslön för en samtalsterapeut

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1743 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en samtalsterapeut kvar i lön efter skatt? En samtalsterapeut får ut 24 762 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 36 600 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 6 265 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 266 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 23 kronor
Lönen efter skatt 24 762 kronor


Sök lediga jobb som samtalsterapeut

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som samtalsterapeut eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Lund på Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Karlstad
Kuratorer till Barn- och Ungdomspsykiatrin

Ledigt jobb som kurator på REGION VÄRMLAND i Karlstad

Läs om jobbet
Uppsala
Kurator till Kvinnofridslinjen

Ledigt jobb som kurator på REGION UPPSALA i Uppsala

Läs om jobbet
Karlskoga
Kurator Baggängens vårdcentral

Ledigt jobb som sjukhuskurator på REGION ÖREBRO LÄN i Karlskoga

Läs om jobbet

Vad gör en samtalsterapeut?

Vi har inga detaljer kring vad en samtalsterapeut jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Ger information om samhällets olika möjligheter att ge hjälp och stöd till människor i behov av råd, stöd och hjälp. Undersöker olika lösningar för att förbättra hjälpsökandes livssituation.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en samtalsterapeut i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för samtalsterapeut skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38900 kronor

 • Kommunalanställd: 37100 kronor

 • Regionanställd 36000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 36600 kronorÄr det lätt att få jobb som samtalsterapeut?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som samtalsterapeut.

Ungefär 10400 jobbar som kuratorer i landet, av dessa är cirka 87 procent kvinnor och 13 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för kuratorer det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för kuratorer kommer vara stora. Yrket kräver att du har en specifik utbildning.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som samtalsterapeut? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36600 kronor som samtalsterapeut medan männens lön är 36500 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som samtalsterapeut.

Lönestatistik för samtalsterapeut i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige35 600 kronor
Stockholm37 200 kronor
Östra Mellansverige34 700 kronor
Småland med öarna35 500 kronor
Sydsverige35 400 kronor
Västsverige36 100 kronor
Norra Mellansverige34 900 kronor
Mellersta Norrland34 600 kronor
Övre Norrland33 900 kronor


Hur många jobbar som samtalsterapeut i Sverige?

Det är totalt 9800 personer som idag är anställda som samtalsterapeut enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige9 800
Stockholm och Stockholms län1 900
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2 000
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län840
Blekinge och Skåne län1 500
Hallands och Västra Götalands län1 900
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län860
Västernorrlands och Jämtlands380
Västerbottens och Norrbottens län460

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en samtalsterapeut i lön i månaden?

Medellönen för en samtalsterapeut är 36600 kronor.

Hur många jobbar som samtalsterapeut i Sverige?

Det finns 9800 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en samtalsterapeut?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 36600 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 36500 kronor.

Hur mycket betalar en samtalsterapeut i skatt?

En samtalsterapeut betalar i snitt 10554 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln samtalsterapeut in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som samtalsterapeut eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till samtalsterapeut

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetscoach, IPS modellen Lön för en Behovsbedömare Lön för en Biståndsbedömare Lön för en Biståndshandläggare, kommun Lön för en Chefskurator Lön för en Familjehemsrekryterare Lön för en Familjehemssekreterare Lön för en Familjepedagog Lön för en Familjerådgivare Lön för en Familjerättssekreterare Lön för en Familjeterapeut Lön för en Familjevårdsinspektör Lön för en Flyktinghandläggare Lön för en Flyktingkonsulent Lön för en Flyktingsamordnare Lön för en Flyktingsekreterare Lön för en Fosterbarnsinspektör Lön för en Frivårdschef Lön för en Frivårdshandläggare Lön för en Frivårdsinspektör Lön för en Fältassistent Lön för en Fältkurator Lön för en Fältsekreterare Lön för en Gruppledare inom socialtjänst Lön för en Handläggare, flyktingar Lön för en Inspektör, frivård Lön för en Integrationshandläggare Lön för en Invandrarkonsulent Lön för en Invandrarsekreterare Lön för en Kurator Lön för en LSS-handläggare Lön för en Metodhandledare (vård och stödsamordning) Lön för en Omsorgskurator Lön för en Primärvårdskurator Lön för en Rehabiliteringskonsulent Lön för en Rehabiliteringskonsult, övrig Lön för en Samtalsterapeut Lön för en Sjukhuskurator Lön för en Skolkurator Lön för en Skyddsassistent Lön för en Skyddskonsulent Lön för en Socialinspektör Lön för en Socialkonsulent, Länsstyrelsen Lön för en Socialkurator Lön för en Socialrådgivare Lön för en Socialsekreterare Lön för en Socionom, ospec Lön för en Ungdomssekreterare, socialtjänst Lön för en Vårdnadsutredare
Lund
Kurator till Östervångsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på Specialpedagogiska Skolmyndigheten i Lund
Karlstad
Kuratorer till Barn- och Ungdomspsykiatrin
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION VÄRMLAND i Karlstad
Uppsala
Kurator till Kvinnofridslinjen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION UPPSALA i Uppsala
Karlskoga
Kurator Baggängens vårdcentral
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjukhuskurator på REGION ÖREBRO LÄN i Karlskoga
Torsås
Skolkurator/Socialpedagog i grundskolan (vikariat)
Ledigt jobb som skolkurator på Torsås kommun i Torsås
Malmö
Kurator till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION SKÅNE i Malmö
Landskrona
MARIA-skolan söker en kurator
Ledigt jobb som skolkurator på Multicultural And Recognition In Aspiration In L i Landskrona
Huddinge
Kurator till Rättspsykiatri i Huddinge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION STOCKHOLM i Huddinge
Stockholm
Kurator till Psykiatrisk avdelning Ytterö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Huddinge
Kurator
Ledigt jobb som kurator på Mybe AB i Huddinge
Hudiksvall
Kurator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som primärvårdskurator på Premicare AB i Hudiksvall
Danderyd
Skolkurator på Fribergaskolan, Danderyds kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Danderyds kommun i Danderyd
Eslöv
Vikarierande skolkurator till Eslövs kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Eslövs kommun i Eslöv
Gislaved
Skolkurator Anderstorp
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Gislaveds kommun i Gislaved
Stockholm
Kurator steg 1-utbildning eller leg. psykolog till Hörselrehabiliteringen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Tyresö
Kurator till Njupkärrsskola och Bergfotens
Ledigt jobb som kurator på Netjobs Group AB i Tyresö
Östersund
Kurator till ungdomsmottagningen
Ledigt jobb som kurator på Netjobs Group AB i Östersund
Stockholm
Kurator till ungdomsmottagning
Ledigt jobb som kurator på Netjobs Group AB i Stockholm
Solna
Kurator till särskild undervisningsgrupp Ulriksdalsskolan, Solna stad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Solna kommun i Solna
Partille
Skolkurator till Partille kommun - ett stenkast från Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Partille kommun i Partille
Partille
Skolkurator till SU-grupp och anpassad grundskola, Partille kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Partille kommun i Partille
Säffle
Behandlare till Vuxenenheten
Ledigt jobb som samtalsterapeut på Säffle kommun i Säffle
Nora
Skolkurator vid Karlsängskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Nora kommun i Nora
Uppsala
Kurator till ätstörningsenheten för vuxna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION UPPSALA i Uppsala
Ronneby
Kurator till Blekinge Folkhögskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på REGION BLEKINGE i Ronneby
Värnamo
Skolkurator till Enehagens skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Värnamo kommun i Värnamo
Göteborg
Kurator till Hovåsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Mörbylånga
Vikarierande Kurator till Färjestadens skola
Ledigt jobb som skolkurator på Mörbylånga kommun i Mörbylånga
Huddinge
Kurator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på Huddinge kommun i Huddinge
Flen
Skolkuratorer sökes till central barn- och elevhälsa
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Flens kommun i Flen