Lön samtalsterapeut - Lönestatistik för en samtalsterapeut 2023

Vad tjänar en samtalsterapeut i månaden? Medellönen är 36600 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36600 kronor i yrket medan männen har en lön på 36500 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 38900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som samtalsterapeut.


TopplistorVad tjänar en samtalsterapeut i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln samtalsterapeut in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en samtalsterapeut?

Vi har inga detaljer kring vad en samtalsterapeut jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Ger information om samhällets olika möjligheter att ge hjälp och stöd till människor i behov av råd, stöd och hjälp. Undersöker olika lösningar för att förbättra hjälpsökandes livssituation.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en samtalsterapeut i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för samtalsterapeut skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38900 kronor

 • Kommunalanställd: 37100 kronor

 • Regionanställd 36000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 36600 kronorHur stor chans är det att få jobb som samtalsterapeut?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som samtalsterapeut.

Ungefär 10400 jobbar som kuratorer i landet, av dessa är cirka 87 procent kvinnor och 13 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för kuratorer det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för kuratorer kommer vara stora. Yrket kräver att du har en specifik utbildning.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som samtalsterapeut? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36600 kronor som samtalsterapeut medan männens lön är 36500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 30700 kronor32000 kronor
2015 31500 kronor31900 kronor
2016 32300 kronor32300 kronor
2017 33100 kronor33400 kronor
2018 34200 kronor34300 kronor
2019 34900 kronor35100 kronor
2020 35600 kronor35500 kronor
2021 36600 kronor36500 kronor

Lönestatistik för samtalsterapeut i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige35600
Stockholm37200
Östra Mellansverige34700
Småland med öarna35500
Sydsverige35400
Västsverige36100
Norra Mellansverige34900
Mellersta Norrland34600
Övre Norrland33900


Hur många jobbar som samtalsterapeut i Sverige?

Det är totalt 9800 personer som idag är anställda som samtalsterapeut enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige9800
Stockholm och Stockholms län1900
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2000
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län840
Blekinge och Skåne län1500
Hallands och Västra Götalands län1900
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län860
Västernorrlands och Jämtlands380
Västerbottens och Norrbottens län460

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en samtalsterapeut i lön i månaden?

Medellönen för en samtalsterapeut är 36600 kronor.

Hur många jobbar som samtalsterapeut i Sverige?

Det finns 9800 personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som samtalsterapeut eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till samtalsterapeut

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetscoach, IPS modellen Lön för en Behovsbedömare Lön för en Biståndsbedömare Lön för en Biståndshandläggare, kommun Lön för en Chefskurator Lön för en Familjehemsrekryterare Lön för en Familjehemssekreterare Lön för en Familjepedagog Lön för en Familjerådgivare Lön för en Familjerättssekreterare Lön för en Familjeterapeut Lön för en Familjevårdsinspektör Lön för en Flyktinghandläggare Lön för en Flyktingkonsulent Lön för en Flyktingsamordnare Lön för en Flyktingsekreterare Lön för en Fosterbarnsinspektör Lön för en Frivårdschef Lön för en Frivårdshandläggare Lön för en Frivårdsinspektör Lön för en Fältassistent Lön för en Fältkurator Lön för en Fältsekreterare Lön för en Gruppledare inom socialtjänst Lön för en Handläggare, flyktingar Lön för en Inspektör, frivård Lön för en Integrationshandläggare Lön för en Invandrarkonsulent Lön för en Invandrarsekreterare Lön för en Kurator Lön för en LSS-handläggare Lön för en Metodhandledare (vård och stödsamordning) Lön för en Omsorgskurator Lön för en Primärvårdskurator Lön för en Rehabiliteringskonsulent Lön för en Rehabiliteringskonsult, övrig Lön för en Samtalsterapeut Lön för en Sjukhuskurator Lön för en Skolkurator Lön för en Skyddsassistent Lön för en Skyddskonsulent Lön för en Socialinspektör Lön för en Socialkonsulent, Länsstyrelsen Lön för en Socialkurator Lön för en Socialrådgivare Lön för en Socialsekreterare Lön för en Socionom, ospec Lön för en Ungdomssekreterare, socialtjänst Lön för en Vårdnadsutredare
Stockholm
Socionomvikariat till skyddat boende, Ersta Möjlighet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers i Stockholm
Linköping
Skolkurator till Realgymnasiet i Linköping
Ledigt jobb som skolkurator på Lärande i Sverige AB i Linköping
Skellefteå
Kurator, Erikslids hälsocentral Skellefteå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION VÄSTERBOTTEN i Skellefteå
Norrköping
Kurator till Medicinkliniken
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION ÖSTERGÖTLAND i Norrköping
Stockholm
Kurator på heltid till Odenplans ungdomsmottagning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på Stockholms kommun i Stockholm
Västervik
Beteendevetare till Arbetsmiljö och Hälsa
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION KALMAR LÄN i Västervik
Kalmar
Beteendevetare till arbetsmiljö och hälsa
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION KALMAR LÄN i Kalmar
Göteborg
Kurator till Lindholmens tekniska gymnasium
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Höganäs
Kurator till Vårdcentralen Delfinen samt Sjöcrona i Höganäs
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION SKÅNE i Höganäs
Burlöv
Kurator till gymnasiets introduktionsprogram
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Burlövs kommun i Burlöv
Stockholm
Kurator till Sturebyskolanskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Stockholms kommun i Stockholm
Sigtuna
Skolkurator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Sigtuna kommun i Sigtuna
Sigtuna
Kurator och familjestödjare - vikariat på Odensala skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Sigtuna kommun i Sigtuna
Uppsala
Skolkurator till Vaksalaskolan (vikariat)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Uppsala kommun i Uppsala
Linköping
Skolkurator till Vittra Lambohov
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Vittraskolorna AB i Linköping
Laholm
Skolkurator till Barn- och elevhälsan i Laholms kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Laholms kommun i Laholm
Solna
Skolkurator, vikariat
Ledigt jobb som skolkurator på Utvecklingspedagogik Sverige AB i Solna
Stockholm
Skolkurator till Rågsveds grundskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Stockholms kommun i Stockholm
Västerås
Kurator till Onkologiklinikens Rehabenhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION VÄSTMANLAND i Västerås
Södertälje
Kurator till stöd för unga brottsutsatta
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på Södertälje kommun i Södertälje
Halmstad
Kurator sökes till KAA – kommunernas aktivitetsansvar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på Halmstads kommun i Halmstad
Karlsborg
Skolkurator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Karlsborgs kommun i Karlsborg
Bollnäs
Skolkurator till Bollnäs kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Bollnäs kommun i Bollnäs
Forshaga
Kurator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Forshaga kommun i Forshaga
Varberg
Skolkurator, Göthriks skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skolkurator på Varbergs kommun i Varberg
Kungsör
Skolkurator till Kungsörs kommun, vikariat 100%
Ledigt jobb som skolkurator på Kungsörs kommun i Kungsör
Karlskoga
Kurator Allmänpsykiatrisk öppenvård, Karlskoga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION ÖREBRO LÄN i Karlskoga
Gävle
Kurator/sjuksköterska till ”En väg in” , Barn- och familjehälsa
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION GÄVLEBORG i Gävle
Lund
Kurator till Vuxenpsykiatrimottagning emotionell instabilitet Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på REGION SKÅNE i Lund
Norrköping
Kurator till Ebersteinska gymnasiet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kurator på Norrköpings kommun i Norrköping