Vad tjänar en samtalsterapeut i lön 2022?

Hur ser lönestatistiken ut för en samtalsterapeut 2022? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Medellön för en samtalsterapeut brutto innan skatt

Snittlönen för en samtalsterapeut är

Responsive image36 600 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet. Beloppet är uppräknat till en heltidslön utan rörliga ersättningar och bonusar.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.


Vilken inkomst har en samtalsterapeut i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för samtalsterapeut skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd 38 900 kronor
Kommunalanställd 37 100 kronor
Landstingsanställning 36 000 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 36 600 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som samtalsterapeut? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 30 700 kronor 32 000 kronor
2015 31 500 kronor 31 900 kronor
2016 32 300 kronor 32 300 kronor
2017 33 100 kronor 33 400 kronor
2018 34 200 kronor 34 300 kronor
2019 34 900 kronor 35 100 kronor
2020 35 600 kronor 35 500 kronor
2021 36 600 kronor 36 500 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för samtalsterapeut.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som samtalsterapeut.

Region Antal anställda som samtalsterapeut eller i samma yrkeskategori
Hela Sverige9800
Stockholm och Stockholms län1900
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2000
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län840
Blekinge och Skåne län1500
Hallands och Västra Götalands län1900
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län860
Västernorrlands och Jämtlands380
Västerbottens och Norrbottens län460

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som samtalsterapeut eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för samtalsterapeut i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 37200 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige35600
Stockholm37200
Östra Mellansverige34700
Småland med öarna35500
Sydsverige35400
Västsverige36100
Norra Mellansverige34900
Mellersta Norrland34600
Övre Norrland33900

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:

  • Lön före skatt
  • Utan eventuell pension
  • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
  • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
  • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslönerJobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Här är några av jobben i sverige med högst lön:

Klicka på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till samtalsterapeut

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Arbetscoach, IPS modellen

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för arbetscoach, ips modellen

Behovsbedömare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för behovsbedömare

Biståndsbedömare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för biståndsbedömare

Biståndshandläggare, kommun

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för biståndshandläggare, kommun

Chefskurator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för chefskurator

Familjehemsrekryterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för familjehemsrekryterare

Familjehemssekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för familjehemssekreterare

Familjepedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för familjepedagog

Familjerådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för familjerådgivare

Familjerättssekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för familjerättssekreterare

Familjeterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för familjeterapeut

Familjevårdsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för familjevårdsinspektör

Flyktinghandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flyktinghandläggare

Flyktingkonsulent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flyktingkonsulent

Flyktingsamordnare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flyktingsamordnare

Flyktingsekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flyktingsekreterare

Fosterbarnsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fosterbarnsinspektör

Frivårdschef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för frivårdschef

Frivårdshandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för frivårdshandläggare

Frivårdsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för frivårdsinspektör

Fältassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fältassistent

Fältkurator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fältkurator

Fältsekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fältsekreterare

Gruppledare inom socialtjänst

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för gruppledare inom socialtjänst

Handläggare, flyktingar

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för handläggare, flyktingar

Inspektör, frivård

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för inspektör, frivård

Integrationshandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för integrationshandläggare

Invandrarkonsulent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för invandrarkonsulent

Invandrarsekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för invandrarsekreterare

Kurator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kurator

LSS-handläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lss-handläggare

Metodhandledare (vård och stödsamordning)

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för metodhandledare (vård och stödsamordning)

Omsorgskurator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för omsorgskurator

Primärvårdskurator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för primärvårdskurator

Rehabiliteringskonsulent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för rehabiliteringskonsulent

Rehabiliteringskonsult, övrig

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för rehabiliteringskonsult, övrig

Samtalsterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för samtalsterapeut

Sjukhuskurator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sjukhuskurator

Skolkurator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skolkurator

Skyddsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skyddsassistent

Skyddskonsulent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skyddskonsulent

Socialinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialinspektör

Socialkonsulent, Länsstyrelsen

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialkonsulent, länsstyrelsen

Socialkurator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialkurator

Socialrådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialrådgivare

Socialsekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialsekreterare

Socionom, ospec

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socionom, ospec

Ungdomssekreterare, socialtjänst

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ungdomssekreterare, socialtjänst

Vårdnadsutredare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vårdnadsutredare

Lediga jobb för samtalsterapeut

Stockholm
Ansvarstagande och flexibel Kurator till Reumaenheten på Danderyds sjukhus

Ledigt jobb som kurator på Danderyds Sjukhus AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Uppsala
Kurator till beroendemedicinsk öppenvård

Ledigt jobb som kurator på REGION UPPSALA i Uppsala

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Göteborg
Skolkurator till Angeredsgymnasiet

Ledigt jobb som skolkurator på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator
Järfälla
Kurator på 60% sökes till Drottning Blanka Jakobsberg

Ledigt jobb som kurator på DBGY Kronan AB i Järfälla

Läs om jobbet som kurator
Järfälla
Kurator på 60% sökes till Drottning Blanka Jakobsberg

Ledigt jobb som kurator på AcadeMedia Support AB i Järfälla

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Göteborg
Vi söker skolkurator till Rannebergsskolan, Gunnaredsskolan samt grundsärsk

Ledigt jobb som skolkurator på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator
Göteborg
Kurator till BUP Specialmottagning

Ledigt jobb som kurator på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Götene
Skolkurator till elevhälsan Götene kommun, Liljestensskolan

Ledigt jobb som skolkurator på Götene kommun i Götene

Läs om jobbet som skolkurator
Vänersborg
Vik Skolkurator

Ledigt jobb som skolkurator på Vänersborgs kommun i Vänersborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator
Karlstad
Kuratorer till barn- och ungdomspsykiatrin

Ledigt jobb som kurator på REGION VÄRMLAND i Karlstad

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Lund
Kurator

Ledigt jobb som kurator på Lunds Universitet i Lund

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Skurup
Kurator till Rydsgårdsskolan

Ledigt jobb som skolkurator på Skurups kommun i Skurup

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator
Karlstad
Kurator till Kvinnosjukvården

Ledigt jobb som kurator på REGION VÄRMLAND i Karlstad

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Örebro
Kurator Barn- och ungdomspsykiatrin BUP Öppenvård Örebro

Ledigt jobb som kurator på REGION ÖREBRO LÄN i Örebro

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Lund
Kurator till enhet kurator psykolog-barn inom VO barnmedicin i Lund

Ledigt jobb som kurator på REGION SKÅNE i Lund

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Östra Göinge
Kurator

Ledigt jobb som skolkurator på ÖSTRA GÖINGE KOMMUN i Östra Göinge

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator
Huddinge
Kurator till BUP Huddinge

Ledigt jobb som kurator på REGION STOCKHOLM i Huddinge

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Landskrona
Kurator till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Landskrona

Ledigt jobb som kurator på REGION SKÅNE i Landskrona

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Uppsala
Kurator med placering inom hjärt-lungmedicin

Ledigt jobb som kurator på REGION UPPSALA i Uppsala

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Karlskoga
Kurator Allmänpsykiatrisk öppenvård, Karlskoga

Ledigt jobb som kurator på REGION ÖREBRO LÄN i Karlskoga

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Stockholm
Välbetalt uppdrag som skolkurator i Stockholm

Ledigt jobb som skolkurator på Dedicare Sverige AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator
Örebro
Kurator till Hagaskolan

Ledigt jobb som skolkurator på Örebro kommun i Örebro

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator
Uddevalla
Kurator till BUP Väst, vikariat

Ledigt jobb som kurator på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Uddevalla

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Uppsala
Yrkesgymnasiet Uppsala söker kurator

Ledigt jobb som skolkurator på Thorengruppen AB i Uppsala

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator
Nyköping
Hälso- och sjukvårdskurator, psykolog eller psykoterapeut

Ledigt jobb som kurator på REGION SÖRMLAND i Nyköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Kristianstad
Kurator

Ledigt jobb som kurator på Ideella Fören Furuboda Åhus Med Firma Furuboda K i Kristianstad

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Örnsköldsvik
Kurator till Barn och ungdomsentrén - psykisk hälsa 7-17 år, Örnsköldsvik

Ledigt jobb som kurator på REGION VÄSTERNORRLAND i Örnsköldsvik

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Kalmar
Kurator -Digital ungdomsmottagning

Ledigt jobb som kurator på Kalmar kommun i Kalmar

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Örebro
Kurator/behandlare till Förebyggande enheten, Fältgruppen

Ledigt jobb som kurator på Örebro kommun i Örebro

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Västervik
Kuratorer barn- och ungdomspsykiatrin

Ledigt jobb som kurator på REGION KALMAR LÄN i Västervik

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator