Vad tjänar en samtalsterapeut i lön 2021?

Vad har en samtalsterapeut i lön? Här hittar du all lönestatik som till exempel skillnaderna mellan män och kvinnor i yrket samt hur hög medellönen är i privat eller offentlig sektor.


Sök lönestatistik för andra yrken


Sedlar i handen

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Alla lönebelopp på sajten är redovisade som bruttolön, det vill säga lönen före skatt. Pension, bonus eller andra vinstdelningssystem ingår inte i beräkning av lönen. Lönen är uppräknad till heltid för alla yrken.


Vad tjänar en samtalsterapeut i medellön?

Medellönen för en samtalsterapeut är

35 600 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Beskrivning av yrkeskategorin

Det här yrket tillhör en bredare yrkeskategori med flera yrken inom sig. Den bredare yrkeskategorins arbetsuppgifter beskrivs så här:

Ger information om samhällets olika möjligheter att ge hjälp och stöd till människor i behov av råd, stöd och hjälp. Undersöker olika lösningar för att förbättra hjälpsökandes livssituation.

Vad tjänar en samtalsterapeut i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för samtalsterapeut skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd 38 500 kronor
Kommunalanställd 36 200 kronor
Landstingsanställning 34 700 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 36 300 kronor

Vem tar hand om din ekonomi när du blir sjuk?

Mall för framtidsfullmakt

Vem tar hand om din ekonomi när du själv inte kan? Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som sköter dina pengar, till exempel ett barn, en vän eller nära släkting. Köp vår mall i webshopppen och ladda ner den direkt för endast 99 kronor.

Mallen är enkel att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp en framtidsfullmakt nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som samtalsterapeut? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 30 700 kronor 32 000 kronor
2015 31 500 kronor 31 900 kronor
2016 32 300 kronor 32 300 kronor
2017 33 100 kronor 33 400 kronor
2018 34 200 kronor 34 300 kronor
2019 34 900 kronor 35 100 kronor
2020 35 600 kronor 35 500 kronor

Yrkena med högst lön i Sverige

Lönar det sig att plugga eller är det andra saker som ger en hög lön? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige kräver man inte alltid en hög utbildning. Se hela listan nedan.

Jobben med högst lön i Sverige

Lönestatistik för populära yrken

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som samtalsterapeut eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Klicka här för att skriva ut sidan.


Sök lönestatistik för andra yrken


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Mer lönestatistik relaterade till samtalsterapeut

Lönestatistik
Arbetscoach, IPS modellen

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för arbetscoach, ips modellen

Lönestatistik
Behovsbedömare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för behovsbedömare

Lönestatistik
Biståndsbedömare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för biståndsbedömare

Lönestatistik
Biståndshandläggare, kommun

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för biståndshandläggare, kommun

Lönestatistik
Chefskurator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för chefskurator

Lönestatistik
Familjehemsrekryterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för familjehemsrekryterare

Lönestatistik
Familjehemssekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för familjehemssekreterare

Lönestatistik
Familjepedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för familjepedagog

Lönestatistik
Familjerådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för familjerådgivare

Lönestatistik
Familjerättssekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för familjerättssekreterare

Lönestatistik
Familjeterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för familjeterapeut

Lönestatistik
Familjevårdsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för familjevårdsinspektör

Lönestatistik
Flyktinghandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flyktinghandläggare

Lönestatistik
Flyktingkonsulent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flyktingkonsulent

Lönestatistik
Flyktingsamordnare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flyktingsamordnare

Lönestatistik
Flyktingsekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flyktingsekreterare

Lönestatistik
Fosterbarnsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fosterbarnsinspektör

Lönestatistik
Frivårdschef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för frivårdschef

Lönestatistik
Frivårdshandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för frivårdshandläggare

Lönestatistik
Frivårdsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för frivårdsinspektör

Lönestatistik
Fältassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fältassistent

Lönestatistik
Fältkurator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fältkurator

Lönestatistik
Fältsekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fältsekreterare

Lönestatistik
Gruppledare inom socialtjänst

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för gruppledare inom socialtjänst

Lönestatistik
Handläggare, flyktingar

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för handläggare, flyktingar

Lönestatistik
Inspektör, frivård

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för inspektör, frivård

Lönestatistik
Integrationshandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för integrationshandläggare

Lönestatistik
Invandrarkonsulent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för invandrarkonsulent

Lönestatistik
Invandrarsekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för invandrarsekreterare

Lönestatistik
Kurator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kurator

Lönestatistik
LSS-handläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lss-handläggare

Lönestatistik
Metodhandledare (vård och stödsamordning)

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för metodhandledare (vård och stödsamordning)

Lönestatistik
Omsorgskurator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för omsorgskurator

Lönestatistik
Primärvårdskurator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för primärvårdskurator

Lönestatistik
Rehabiliteringskonsulent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för rehabiliteringskonsulent

Lönestatistik
Rehabiliteringskonsult, övrig

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för rehabiliteringskonsult, övrig

Lönestatistik
Samtalsterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för samtalsterapeut

Lönestatistik
Sjukhuskurator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sjukhuskurator

Lönestatistik
Skolkurator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skolkurator

Lönestatistik
Skyddsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skyddsassistent

Lönestatistik
Skyddskonsulent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skyddskonsulent

Lönestatistik
Socialinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialinspektör

Lönestatistik
Socialkonsulent, Länsstyrelsen

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialkonsulent, länsstyrelsen

Lönestatistik
Socialkurator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialkurator

Lönestatistik
Socialrådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialrådgivare

Lönestatistik
Socialsekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialsekreterare

Lönestatistik
Socionom, ospec

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socionom, ospec

Lönestatistik
Ungdomssekreterare, socialtjänst

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ungdomssekreterare, socialtjänst

Lönestatistik
Vårdnadsutredare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vårdnadsutredare

Lediga jobb för samtalsterapeut

Södertälje
Kurator till Habiliteringscenter Södertälje, barnverksamhet

Ledigt jobb som kurator på REGION STOCKHOLM i Södertälje

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Vetlanda
Vi söker kurator till Vårdcentralen Aroma i Vetlanda

Ledigt jobb som kurator på Prima Vård Sverige AB i Vetlanda

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Stockholm
Kurator till Mottagning för nydebuterade psykossjukdomar, Serafen

Ledigt jobb som kurator på REGION STOCKHOLM i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Göteborg
Kurator till Bernadottegymnasiet

Ledigt jobb som skolkurator på Göteborgs kommun i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator
Kalix
Vi söker kurator till Innovitaskolan Kalix

Ledigt jobb som skolkurator på AcadeMedia Support AB i Kalix

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator
Örebro
Kurator/behandlare till Multigruppen

Ledigt jobb som kurator på Örebro kommun i Örebro

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Örebro
Kurator till Sörbyängsskolan, Wallerska skolan och Änglandaskolan

Ledigt jobb som skolkurator på Örebro kommun i Örebro

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator
Uppsala
Kurator till teamet för hörselimplantat på hörsel- och balansmottagningen

Ledigt jobb som kurator på REGION UPPSALA i Uppsala

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Stockholm
Skolkurator till gymnasieskola

Ledigt jobb som kurator på Cybergymnasiet Stockholm AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Örnsköldsvik
Kurator till Praktiska Gymnasiet i Örnsköldsvik

Ledigt jobb som skolkurator på Praktiska Sverige AB i Örnsköldsvik

Läs om jobbet som skolkurator
Skellefteå
Kurator, Vuxenhabiliteringen, Habiliteringscentrum, Skellefteå

Ledigt jobb som kurator på REGION VÄSTERBOTTEN i Skellefteå

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Uppsala
Kurator

Ledigt jobb som kurator på Ture Ålander Läkarpraktik AB i Uppsala

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Perstorp
KBT-terapeut för uppdrag i Skåne

Ledigt jobb som kurator på Dedicare AB (publ) i Perstorp

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Ystad
Kurator till Första linjen, Bup i Ystad

Ledigt jobb som kurator på REGION SKÅNE i Ystad

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Hylte
Kurator/Socialsekreterare till Hylte Kompetenscentrum

Ledigt jobb som kurator på Hylte kommun i Hylte

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Flen
Skolkurator till Barn- och elevhälsan

Ledigt jobb som skolkurator på Flens kommun i Flen

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator
Landskrona
Socionom/Kurator LARO Solstenen Landskrona

Ledigt jobb som kurator på Solstenen i Skåne AB i Landskrona

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Stockholm
Socialpedagog/Kurator

Ledigt jobb som skolkurator på Stockholms kommun i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator
Hallstahammar
Elevhälsocoach

Ledigt jobb som skolkurator på Hallstahammars kommun i Hallstahammar

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator
Lund
Kurator till Maria Skåne mellersta och Bup mellanvård i Lund

Ledigt jobb som kurator på REGION SKÅNE i Lund

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Strängnäs
Europaskolan Rogge söker lärare (Ma/NO åk 4-6)

Ledigt jobb som skolkurator på Europaskolan Malmköping AB i Strängnäs

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator
Sävsjö
Kurator alt. psykolog

Ledigt jobb som kurator på REGION JÖNKÖPINGS LÄN i Sävsjö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Halmstad
Skolkurator till Fyllingeskolan

Ledigt jobb som skolkurator på Halmstads kommun i Halmstad

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator
Mjölby
Kurator med logopedkompetens

Ledigt jobb som kurator på Capio Sverige AB i Mjölby

Läs om jobbet som kurator
Karlskrona
Kurator till Kvinnokliniken

Ledigt jobb som kurator på REGION BLEKINGE i Karlskrona

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Malmö
Kurator till Lindängeskolan

Ledigt jobb som skolkurator på Malmö kommun i Malmö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator
Stockholm
Nu behöver Bris din hjälp med att stärka barns rättigheter på natten

Ledigt jobb som kurator på Bris - Barnens Rätt i Samhället i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Haninge
Kurator till Habiliteringscenter Haninge barnverksamhet

Ledigt jobb som kurator på REGION STOCKHOLM i Haninge

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Huddinge
Kurator Rättspykiatrin Helix

Ledigt jobb som kurator på REGION STOCKHOLM i Huddinge

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kurator
Västerås
Kurator på Äventyret

Ledigt jobb som skolkurator på Stift Äventyret i Västerås

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolkurator